Departmental acts

Zm.: zarządzenie w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej Lasów Państwowych.

B.I.LP.2008.2.12 | zarządzenie z dnia 11 stycznia 2008 r. | Akt utracił moc

Odwołanie Sekretarza Rady Promocji Polski.

Dz.Urz.MSZ.2008.1.6 | decyzja z dnia 10 stycznia 2008 r. | Akt indywidualny

Określenie liczby ławników kadencji w latach 2008-2010 dla izb morskich.

Dz.Urz.MI.2008.1.5 | zarządzenie z dnia 10 stycznia 2008 r. | Akt utracił moc

Powołanie Sekretarza Rady Promocji Polski.

Dz.Urz.MSZ.2008.1.7 | decyzja z dnia 10 stycznia 2008 r. | Akt indywidualny

Przyznane dotacje ze środków finansowych na naukę.

Dz.Urz.MNiSW.2008.1.13 | komunikat z dnia 10 stycznia 2008 r. | Akt nienormatywny

Przyznane dotacje ze środków finansowych na naukę.

Dz.Urz.MNiSW.2008.1.14 | komunikat z dnia 10 stycznia 2008 r. | Akt nienormatywny

Zatwierdzenie statutu Instytutu Badawczego Dróg i Mostów (IBDiM).

Dz.Urz.MI.2008.1.2 | zarządzenie z dnia 10 stycznia 2008 r. | Akt utracił moc

Zatwierdzenie statutu Instytutu Techniki Budowlanej.

Dz.Urz.MI.2008.1.1 | zarządzenie z dnia 10 stycznia 2008 r. | Akt utracił moc

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu dla osób ubiegających się o licencję syndyka.

Dz.Urz.MS.2008.1.5 | zarządzenie z dnia 9 stycznia 2008 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu dla osób ubiegających się o licencję syndyka.

Dz.Urz.MS.2008.1.5 | zarządzenie z dnia 9 stycznia 2008 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu dla osób ubiegających się o licencję syndyka.

Dz.Urz.MS.2008.1.5 | zarządzenie z dnia 9 stycznia 2008 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu dla osób ubiegających się o licencję syndyka.

Dz.Urz.MS.2008.1.5 | zarządzenie z dnia 9 stycznia 2008 r. | Akt indywidualny

Powołanie Rady Uzbrojenia.

Dz.Urz.MON.2008.1.5 | decyzja z dnia 9 stycznia 2008 r. | Akt utracił moc

Metodyka kształcenia obywatelskiego żołnierzy w czynnej służbie wojskowej.

Dz.Urz.MON.2008.1.4 | decyzja z dnia 8 stycznia 2008 r. | Akt utracił moc

Komisja Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie.

Dz.Urz.WUG.2008.2.12 | zarządzenie z dnia 7 stycznia 2008 r. | Akt utracił moc

Komisja Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie.

Dz.Urz.WUG.2008.2.12 | zarządzenie z dnia 7 stycznia 2008 r. | Akt utracił moc

Komisja Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie.

Dz.Urz.WUG.2008.2.12 | zarządzenie z dnia 7 stycznia 2008 r. | Akt utracił moc

Komisja Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie.

Dz.Urz.WUG.2010.7.48 t.j. | zarządzenie z dnia 7 stycznia 2008 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Komisja do spraw Atmosfery Kopalnianej i Zagrożeń Aerologicznych w Podziemnych Zakładach Górniczych.

Dz.Urz.WUG.2008.2.14 | zarządzenie z dnia 7 stycznia 2008 r. | Akt utracił moc

Komisja do spraw Atmosfery Kopalnianej i Zagrożeń Aerologicznych w Podziemnych Zakładach Górniczych.

Dz.Urz.WUG.2008.2.14 | zarządzenie z dnia 7 stycznia 2008 r. | Akt utracił moc

Komisja do spraw Ochrony Powierzchni.

Dz.Urz.WUG.2008.2.13 | zarządzenie z dnia 7 stycznia 2008 r. | Akt utracił moc

Komisja do spraw Ochrony Powierzchni.

Dz.Urz.WUG.2008.2.13 | zarządzenie z dnia 7 stycznia 2008 r. | Akt utracił moc

Komisja do spraw Szkoleń w Górnictwie.

Dz.Urz.WUG.2008.2.17 | decyzja z dnia 7 stycznia 2008 r. | Akt utracił moc

Komisja do spraw Szkoleń w Górnictwie.

Dz.Urz.WUG.2008.2.17 | decyzja z dnia 7 stycznia 2008 r. | Akt utracił moc

Komisja do spraw Tąpań, Obudowy i Kierowania Stropem w Podziemnych Zakładach Górniczych.

Dz.Urz.WUG.2008.2.15 | zarządzenie z dnia 7 stycznia 2008 r. | Akt utracił moc

Komisja do spraw Tąpań, Obudowy i Kierowania Stropem w Podziemnych Zakładach Górniczych.

Dz.Urz.WUG.2011.6.56 t.j. | zarządzenie z dnia 7 stycznia 2008 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Komisja do spraw Tąpań, Obudowy i Kierowania Stropem w Podziemnych Zakładach Górniczych.

Dz.Urz.WUG.2008.2.15 | zarządzenie z dnia 7 stycznia 2008 r. | Akt utracił moc

Komisja do spraw Tąpań, Obudowy i Kierowania Stropem w Podziemnych Zakładach Górniczych.

Dz.Urz.WUG.2008.2.15 | zarządzenie z dnia 7 stycznia 2008 r. | Akt utracił moc

Komisja do spraw Tąpań, Obudowy i Kierowania Stropem w Podziemnych Zakładach Górniczych.

Dz.Urz.WUG.2011.5.49 t.j. | zarządzenie z dnia 7 stycznia 2008 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Komisja do spraw Zagrożeń Wodnych.

Dz.Urz.WUG.2008.2.16 | zarządzenie z dnia 7 stycznia 2008 r. | Akt utracił moc

Komisja do spraw Zagrożeń Wodnych.

Dz.Urz.WUG.2008.2.16 | zarządzenie z dnia 7 stycznia 2008 r. | Akt utracił moc

Opłaty nawigacyjne.

Dz.Urz.ULC.2008.1.4 | obwieszczenie z dnia 7 stycznia 2008 r. | Akt utracił moc

Powołanie Rzecznika Dyscyplinarnego Okręgowego Urzędu Górniczego w Krośnie.

Dz.Urz.WUG.2008.1.11 | decyzja z dnia 7 stycznia 2008 r. | Akt indywidualny

Strefy pobierania opłat terminalowych.

Dz.Urz.ULC.2008.1.3 | obwieszczenie z dnia 7 stycznia 2008 r. | Akt utracił moc

Tryb wykonywania nadzoru bankowego.

Dz.Urz.KNF.2008.1.1 | uchwała z dnia 7 stycznia 2008 r. | Akt utracił moc

Tryb wykonywania nadzoru bankowego.

Dz.Urz.KNF.2008.1.1 | uchwała z dnia 7 stycznia 2008 r. | Akt utracił moc

Tworzenie i funkcjonowanie ośrodków hodowli zwierzyny Lasów Państwowych.

B.I.LP.2008.2.10 | zarządzenie z dnia 7 stycznia 2008 r. | Akt obowiązujący

Uchylenie niektórych zarządzeń Ministra Spraw Zagranicznych.

Dz.Urz.MSZ.2008.1.1 | zarządzenie z dnia 7 stycznia 2008 r. | Akt utracił moc

Ustalenie składu Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie.

Dz.Urz.WUG.2008.2.18 | decyzja z dnia 7 stycznia 2008 r. | Akt utracił moc

Ustalenie składu Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie.

Dz.Urz.WUG.2008.2.18 | decyzja z dnia 7 stycznia 2008 r. | Akt utracił moc

Ustalenie składu Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie.

Dz.Urz.WUG.2008.2.18 | decyzja z dnia 7 stycznia 2008 r. | Akt utracił moc

Ustalenie składu Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie.

Dz.Urz.WUG.2008.2.18 | decyzja z dnia 7 stycznia 2008 r. | Akt utracił moc

Ustalenie składu Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie.

Dz.Urz.WUG.2008.2.18 | decyzja z dnia 7 stycznia 2008 r. | Akt utracił moc

Ustalenie składu Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie.

Dz.Urz.WUG.2008.2.18 | decyzja z dnia 7 stycznia 2008 r. | Akt utracił moc

Ustalenie składu Komisji do spraw Ochrony Powierzchni.

Dz.Urz.WUG.2008.2.19 | decyzja z dnia 7 stycznia 2008 r. | Akt utracił moc

Ustalenie składu Komisji do spraw Tąpań, Obudowy i Kierowania Stropem w Podziemnych Zakładach Górniczych.

Dz.Urz.WUG.2008.2.21 | decyzja z dnia 7 stycznia 2008 r. | Akt utracił moc

Ustalenie składu Komisji do spraw Tąpań, Obudowy i Kierowania Stropem w Podziemnych Zakładach Górniczych.

Dz.Urz.WUG.2008.2.21 | decyzja z dnia 7 stycznia 2008 r. | Akt utracił moc

Ustalenie składu Komisji do spraw Tąpań, Obudowy i Kierowania Stropem w Podziemnych Zakładach Górniczych.

Dz.Urz.WUG.2008.2.21 | decyzja z dnia 7 stycznia 2008 r. | Akt utracił moc

Ustalenie składu Komisji do spraw Zagrożeń Wodnych i Gospodarki Odpadami.

Dz.Urz.WUG.2008.2.22 | decyzja z dnia 7 stycznia 2008 r. | Akt utracił moc

Wyznaczenie stałego przedstawiciela Wyższego Urzędu Górniczego w Komisji do praw Zagrożeń Wodnych.

Dz.Urz.WUG.2008.2.26 | decyzja z dnia 7 stycznia 2008 r. | Akt utracił moc

Wyznaczenie stałego przedstawiciela Wyższego Urzędu Górniczego w Komisji do praw Zagrożeń Wodnych.

Dz.Urz.WUG.2008.2.26 | decyzja z dnia 7 stycznia 2008 r. | Akt utracił moc

Wyznaczenie stałego przedstawiciela Wyższego Urzędu Górniczego w Komisji do spraw Ochrony Powierzchni.

Dz.Urz.WUG.2008.2.23 | decyzja z dnia 7 stycznia 2008 r. | Akt utracił moc

Wyznaczenie stałego przedstawiciela Wyższego Urzędu Górniczego w Komisji do spraw Szkoleń w Górnictwie.

Dz.Urz.WUG.2008.2.27 | decyzja z dnia 7 stycznia 2008 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie powołania zespołów zadaniowych ds. serwisu informatycznego Lasów Państwowych.

B.I.LP.2008.2.11 | zarządzenie z dnia 7 stycznia 2008 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Dz.Urz.MSWiA.2008.2.5 | zarządzenie z dnia 7 stycznia 2008 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie powołania Komisji do Spraw Pożyczek i Kredytów Studenckich.

Dz.Urz.MNiSW.2008.1.2 | zarządzenie z dnia 4 stycznia 2008 r. | Akt jednorazowy

Powołanie Rzecznika Dyscyplinarnego Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach.

Dz.Urz.WUG.2008.1.9 | decyzja z dnia 3 stycznia 2008 r. | Akt indywidualny

Powołanie Rzecznika Dyscyplinarnego Okręgowego Urzędu Górniczego w Rybniku.

Dz.Urz.WUG.2008.1.10 | decyzja z dnia 3 stycznia 2008 r. | Akt indywidualny

Zasady (polityka) rachunkowości w Ministerstwie Gospodarki.

Dz.Urz.MG.2008.1.1 | zarządzenie z dnia 3 stycznia 2008 r. | Akt utracił moc