Departmental acts

Zatwierdzenie statutu Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Przemysłu Betonów "Cebet".

Dz.Urz.MI.2008.3.9 | zarządzenie z dnia 31 stycznia 2008 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Sprawiedliwości.

Dz.Urz.MS.2008.2.8 | zarządzenie z dnia 31 stycznia 2008 r. | Akt jednorazowy

Drzewa mateczne (doborowe), uznane w 2007 roku.

B.I.LP.2008.3.16 | zarządzenie z dnia 30 stycznia 2008 r. | Akt obowiązujący

Nadanie regulaminu organizacyjnego Ministerstwu Infrastruktury.

Dz.Urz.MI.2008.2.8 | zarządzenie z dnia 30 stycznia 2008 r. | Akt utracił moc

Nadanie regulaminu organizacyjnego Ministerstwu Infrastruktury.

Dz.Urz.MI.2008.2.8 | zarządzenie z dnia 30 stycznia 2008 r. | Akt utracił moc

Nadanie regulaminu organizacyjnego Ministerstwu Infrastruktury.

Dz.Urz.MI.2008.2.8 | zarządzenie z dnia 30 stycznia 2008 r. | Akt utracił moc

Obiekty zachowawcze, uznane w 2007 roku.

B.I.LP.2008.3.17 | zarządzenie z dnia 30 stycznia 2008 r. | Akt obowiązujący

Podział zakresu obowiązków pomiędzy Komendanta Głównego Straży Granicznej i jego zastępców.

Dz.Urz.KGSG.2008.2.14 | decyzja z dnia 30 stycznia 2008 r. | Akt utracił moc

Program kursu specjalistycznego dla policjantów ruchu drogowego w zakresie kierowania motocyklem.

Dz.Urz.KGP.2008.3.26 | decyzja z dnia 30 stycznia 2008 r. | Akt utracił moc

Wyłączone drzewostany nasienne, uznane w 2007 roku.

B.I.LP.2008.3.15 | zarządzenie z dnia 30 stycznia 2008 r. | Akt obowiązujący

Dokonanie wpisu do rejestru osób prawnych uprawnionych do wykonywania doradztwa podatkowego.

Dz.Urz.MF.2008.1.7 | komunikat z dnia 29 stycznia 2008 r. | Akt indywidualny

Kierowanie Ministerstwem Obrony Narodowej.

Dz.Urz.MON.2008.2.12 | decyzja z dnia 29 stycznia 2008 r. | Akt utracił moc

Kierowanie Ministerstwem Obrony Narodowej.

Dz.Urz.MON.2008.2.12 | decyzja z dnia 29 stycznia 2008 r. | Akt utracił moc

Kierowanie Ministerstwem Obrony Narodowej.

Dz.Urz.MON.2008.2.12 | decyzja z dnia 29 stycznia 2008 r. | Akt utracił moc

Kierowanie Ministerstwem Obrony Narodowej.

Dz.Urz.MON.2008.2.12 | decyzja z dnia 29 stycznia 2008 r. | Akt utracił moc

Kierowanie Ministerstwem Obrony Narodowej.

Dz.Urz.MON.2008.2.12 | decyzja z dnia 29 stycznia 2008 r. | Akt utracił moc

Kierowanie Ministerstwem Obrony Narodowej.

Dz.Urz.MON.2008.2.12 | decyzja z dnia 29 stycznia 2008 r. | Akt utracił moc

Kierowanie Ministerstwem Obrony Narodowej.

Dz.Urz.MON.2008.2.12 | decyzja z dnia 29 stycznia 2008 r. | Akt utracił moc

Kierowanie Ministerstwem Obrony Narodowej.

Dz.Urz.MON.2008.2.12 | decyzja z dnia 29 stycznia 2008 r. | Akt utracił moc

Program kursu specjalistycznego dla policjantów - ekspertów, pełniących służbę w kontyngentach policyjnych.

Dz.Urz.KGP.2008.3.24 | decyzja z dnia 29 stycznia 2008 r. | Akt utracił moc

Program kursu specjalistycznego dla policjantów - ekspertów, pełniących służbę w kontyngentach policyjnych.

Dz.Urz.KGP.2008.3.24 | decyzja z dnia 29 stycznia 2008 r. | Akt utracił moc

Wprowadzenie w Straży Granicznej "Książki członka personelu obsługi sprzętu lotniczego".

Dz.Urz.KGSG.2008.1.10 | decyzja z dnia 29 stycznia 2008 r. | Akt utracił moc

Zasady opracowywania przez Narodowy Fundusz Zdrowia terapeutycznych programów zdrowotnych.

NFZ.2008.1.8 | zarządzenie z dnia 29 stycznia 2008 r. | Akt obowiązujący

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie.

Dz.Urz.KGP.2008.3.21 | zarządzenie z dnia 29 stycznia 2008 r. | Akt jednorazowy

Zmiany danych w rejestrze osób prawnych uprawnionych do wykonywania doradztwa podatkowego.

Dz.Urz.MF.2008.1.8 | komunikat z dnia 29 stycznia 2008 r. | Akt indywidualny

Powołanie Państwowej Komisji Akredytacyjnej.

Dz.Urz.MNiSW.2008.1.4 | zarządzenie z dnia 28 stycznia 2008 r. | Akt utracił moc

Zadania ochronne dla Drawieńskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2008.3.25 | zarządzenie z dnia 28 stycznia 2008 r. | Akt utracił moc

Zadania ochronne dla Drawieńskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2008.3.25 | zarządzenie z dnia 28 stycznia 2008 r. | Akt utracił moc

Zadania ochronne dla Kampinoskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2008.3.29 | zarządzenie z dnia 28 stycznia 2008 r. | Akt utracił moc

Zadania ochronne dla Kampinoskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2008.3.29 | zarządzenie z dnia 28 stycznia 2008 r. | Akt utracił moc

Zadania ochronne dla Kampinoskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2008.3.29 | zarządzenie z dnia 28 stycznia 2008 r. | Akt utracił moc

Zadania ochronne dla Kampinoskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2008.3.29 | zarządzenie z dnia 28 stycznia 2008 r. | Akt utracił moc

Zadania ochronne dla Karkonoskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2008.3.34 | zarządzenie z dnia 28 stycznia 2008 r. | Akt utracił moc

Zadania ochronne dla Karkonoskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2008.3.34 | zarządzenie z dnia 28 stycznia 2008 r. | Akt utracił moc

Zadania ochronne dla Ojcowskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2008.3.35 | zarządzenie z dnia 28 stycznia 2008 r. | Akt utracił moc

Zadania ochronne dla Parku Narodowego Gór Stołowych.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2008.3.28 | zarządzenie z dnia 28 stycznia 2008 r. | Akt utracił moc

Zadania ochronne dla Pienińskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2008.3.32 | zarządzenie z dnia 28 stycznia 2008 r. | Akt utracił moc

Zadania ochronne dla Pienińskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2008.3.32 | zarządzenie z dnia 28 stycznia 2008 r. | Akt utracił moc

Zadania ochronne dla Poleskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2008.3.36 | zarządzenie z dnia 28 stycznia 2008 r. | Akt utracił moc

Zadania ochronne dla Roztoczańskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2008.3.31 | zarządzenie z dnia 28 stycznia 2008 r. | Akt utracił moc

Zadania ochronne dla Świętokrzyskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2008.3.27 | zarządzenie z dnia 28 stycznia 2008 r. | Akt utracił moc

Zadania ochronne dla Tatrzańskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2008.3.33 | zarządzenie z dnia 28 stycznia 2008 r. | Akt utracił moc

Zadania ochronne dla Wielkopolskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2008.3.26 | zarządzenie z dnia 28 stycznia 2008 r. | Akt utracił moc

Zadania ochronne dla Wigierskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2008.3.24 | zarządzenie z dnia 28 stycznia 2008 r. | Akt utracił moc

Zadania ochronne dla Wigierskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2008.3.24 | zarządzenie z dnia 28 stycznia 2008 r. | Akt utracił moc

Zadania ochronne dla Wolińskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2008.3.30 | zarządzenie z dnia 28 stycznia 2008 r. | Akt utracił moc

Decyzje ustalające normy dopuszczalnych ubytków oraz zużycia wyrobów akcyzowych zharmonizowanych.

Dz.Urz.MF.2008.1.11 | komunikat z dnia 25 stycznia 2008 r. | Akt indywidualny

Zm.: Regulamin organizacyjny Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Dz.Urz.MSZ.2008.1.2 | zarządzenie z dnia 25 stycznia 2008 r. | Akt jednorazowy

Decyzje ustalające normy dopuszczalnych ubytków oraz zużycia wyrobów akcyzowych zharmonizowanych.

Dz.Urz.MF.2008.1.10 | komunikat z dnia 24 stycznia 2008 r. | Akt indywidualny

Powołanie członka Rady Muzeum przy Muzeum Pałacu w Wilanowie na trzecią kadencję.

Dz.Urz.MKiDN.2008.1.9 | decyzja z dnia 24 stycznia 2008 r. | Akt indywidualny

Nałożenie kary na Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych.

Dz.Urz.KNF.2008.3.8 | uchwała z dnia 23 stycznia 2008 r. | Akt indywidualny

Powołanie Wojskowych Energetycznych Komisji Kwalifikacyjnych.

Dz.Urz.MON.2008.2.11 | decyzja z dnia 23 stycznia 2008 r. | Akt indywidualny

Powołanie Wojskowych Energetycznych Komisji Kwalifikacyjnych.

Dz.Urz.MON.2008.2.11 | decyzja z dnia 23 stycznia 2008 r. | Akt indywidualny

Powołanie Wojskowych Energetycznych Komisji Kwalifikacyjnych.

Dz.Urz.MON.2008.2.11 | decyzja z dnia 23 stycznia 2008 r. | Akt indywidualny

Przyznane dotacje z Funduszu Nauki i Technologii Polskiej.

Dz.Urz.MNiSW.2008.1.16 | komunikat z dnia 23 stycznia 2008 r. | Akt nienormatywny

Regulamin organizacyjny Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Dz.Urz.MEN.2008.1.1 | zarządzenie z dnia 23 stycznia 2008 r. | Akt utracił moc

Regulamin organizacyjny Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Dz.Urz.MEN.2008.1.1 | zarządzenie z dnia 23 stycznia 2008 r. | Akt utracił moc

Regulamin organizacyjny Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Dz.Urz.MEN.2008.1.1 | zarządzenie z dnia 23 stycznia 2008 r. | Akt utracił moc

Regulamin organizacyjny Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Dz.Urz.MEN.2008.1.1 | zarządzenie z dnia 23 stycznia 2008 r. | Akt utracił moc

Regulamin organizacyjny Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Dz.Urz.MEN.2008.1.1 | zarządzenie z dnia 23 stycznia 2008 r. | Akt utracił moc

Skład, zakres i tryb działania Komisji Programowej.

Dz.Urz.GUS.2008.1.1 | zarządzenie z dnia 23 stycznia 2008 r. | Akt utracił moc

Skład, zakres i tryb działania Komisji Programowej.

Dz.Urz.GUS.2008.1.1 | zarządzenie z dnia 23 stycznia 2008 r. | Akt utracił moc

Skład, zakres i tryb działania Komisji Programowej.

Dz.Urz.GUS.2008.1.1 | zarządzenie z dnia 23 stycznia 2008 r. | Akt utracił moc

Zm.: decyzja w sprawie programu kursu specjalistycznego dla dowódców operacji policyjnych.

Dz.Urz.KGP.2008.3.23 | decyzja z dnia 23 stycznia 2008 r. | Akt jednorazowy

Lista tłumaczy przysięgłych.

Dz.Urz.MS.2008.1.6 | obwieszczenie z dnia 22 stycznia 2008 r. | Akt utracił moc