Departmental acts

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Słowińskiemu Parkowi Narodowemu.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2008.3.43 | zarządzenie z dnia 13 lutego 2008 r. | Akt jednorazowy

Ogłoszenie wykazu danych dotyczących osób wpisanych na listę doradców podatkowych.

Dz.Urz.MF.2008.1.4 | obwieszczenie z dnia 12 lutego 2008 r. | Akt indywidualny

Powołanie zespołu zadaniowego do opracowania wytycznych nowelizacji instrukcji urządzania lasu.

B.I.LP.2008.3.21 | zarządzenie z dnia 12 lutego 2008 r. | Akt utracił moc

Program kursu specjalistycznego dla kandydatów na ekspertów kryminalistyki.

Dz.Urz.KGP.2008.4.32 | decyzja z dnia 12 lutego 2008 r. | Akt utracił moc

Zmiany danych w rejestrze osób prawnych uprawnionych do wykonywania doradztwa podatkowego.

Dz.Urz.MF.2008.1.9 | komunikat z dnia 12 lutego 2008 r. | Akt indywidualny

Funkcjonowanie Biura Obsługi Transportu Międzynarodowego - gospodarstwa pomocniczego Ministerstwa Infrastruktury.

Dz.Urz.MI.2008.4.21 | zarządzenie z dnia 11 lutego 2008 r. | Akt utracił moc

Komisja kwalifikująca żołnierzy i oddziały wojskowe do wyrażenia uznania przez Ministra Obrony Narodowej.

Dz.Urz.MON.2008.3.21 | decyzja z dnia 11 lutego 2008 r. | Akt utracił moc

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie, bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale 2007 r.

Dz.Urz.GUS.2008.2.9 | komunikat z dnia 11 lutego 2008 r. | Akt nienormatywny

Wprowadzenie procedur udzielania zamówień publicznych w Ministerstwie Środowiska.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2008.3.42 | zarządzenie z dnia 11 lutego 2008 r. | Akt utracił moc

Wprowadzenie procedur udzielania zamówień publicznych w Ministerstwie Środowiska.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2008.3.42 | zarządzenie z dnia 11 lutego 2008 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędowi Komunikacji Elektronicznej.

Dz.Urz.UKE.2008.4.6 | zarządzenie z dnia 11 lutego 2008 r. | Akt jednorazowy

Należności za udział w pracach niektórych Komisji powołanych przez Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego.

Dz.Urz.WUG.2008.6.32 | zarządzenie z dnia 8 lutego 2008 r. | Akt utracił moc

Powołanie Rady Naukowo-Społecznej Leśnego Kompleksu Promocyjnego "Lasy Beskidu Sądeckiego".

B.I.LP.2008.3.22 | decyzja z dnia 8 lutego 2008 r. | Akt utracił moc

Zatwierdzenie statutu Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Ekologii Miast.

Dz.Urz.MI.2008.4.20 | zarządzenie z dnia 8 lutego 2008 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Krajowemu Ośrodkowi Badań i Dokumentacji Zabytków.

Dz.Urz.MKiDN.2008.1.5 | zarządzenie z dnia 8 lutego 2008 r. | Akt jednorazowy

Nadanie regulaminu organizacyjnego Głównemu Inspektoratowi Transportu Drogowego.

Dz.Urz.MI.2008.4.26 | zarządzenie z dnia 7 lutego 2008 r. | Akt utracił moc

Nadanie regulaminu organizacyjnego Głównemu Inspektoratowi Transportu Drogowego.

Dz.Urz.MI.2008.4.26 | zarządzenie z dnia 7 lutego 2008 r. | Akt utracił moc

Regulamin organizacyjny działającego przy Wyższym Urzędzie Górniczym Zakładu Obsługi Gospodarczej.

Dz.Urz.WUG.2008.4.30 | zarządzenie z dnia 7 lutego 2008 r. | Akt utracił moc

Utworzenie okręgu konsularnego Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Państwie Katar.

Dz.Urz.MSZ.2008.1.8 | decyzja z dnia 7 lutego 2008 r. | Akt obowiązujący

Utworzenie punktów legalizacyjnych w okresie od dnia 1 października 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r.

Dz.Urz.GUM.2008.1.4 | obwieszczenie z dnia 7 lutego 2008 r. | Akt obowiązujący

Wniosek o rejestrację nazwy: fasola "Piękny Jaś" z Doliny Dunajca jako chronionej nazwy pochodzenia.

Dz.Urz.MRiRW.2008.2.2 | ogłoszenie z dnia 7 lutego 2008 r. | Akt utracił moc

Zatwierdzenie statutu Centrum Naukowo-Technicznego Kolejnictwa.

Dz.Urz.MI.2008.4.19 | zarządzenie z dnia 7 lutego 2008 r. | Akt utracił moc

Powołanie Komisji Odpowiedzialności Zawodowej.

Dz.Urz.MI.2008.3.13 | zarządzenie z dnia 6 lutego 2008 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Odpowiedzialności Zawodowej.

Dz.Urz.MI.2008.3.13 | zarządzenie z dnia 6 lutego 2008 r. | Akt indywidualny

Uruchomienie środków na zapomogi dla żołnierzy.

Dz.Urz.MON.2008.3.20 | decyzja z dnia 6 lutego 2008 r. | Akt obowiązujący

Wprowadzenie w resorcie obrony narodowej profilaktycznych programów zdrowotnych w roku 2008.

Dz.Urz.MON.2008.3.19 | decyzja z dnia 6 lutego 2008 r. | Akt utracił moc

Wprowadzenie w resorcie obrony narodowej profilaktycznych programów zdrowotnych w roku 2008.

Dz.Urz.MON.2008.3.19 | decyzja z dnia 6 lutego 2008 r. | Akt utracił moc

Zm.: decyzja w sprawie programu kursu specjalistycznego dla policjantów wykonujących zadania obronne.

Dz.Urz.KGP.2008.3.27 | decyzja z dnia 6 lutego 2008 r. | Akt jednorazowy

Zm.: decyzja w sprawie programu kursu specjalistycznego dla policjantów wykonujących zadania obronne.

Dz.Urz.KGP.2008.4.31 | decyzja z dnia 6 lutego 2008 r. | Akt jednorazowy

Zm.: decyzja w sprawie wydatków reprezentacyjnych i okolicznościowych.

Dz.Urz.MON.2008.3.18 | decyzja z dnia 6 lutego 2008 r. | Akt jednorazowy

Współdziałanie Policji z Górskim Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym.

Dz.Urz.KGP.2008.3.28 | porozumienie z dnia 5 lutego 2008 r. | Akt obowiązujący