Departmental acts

Funkcjonowanie zestawu centralnych zbiorów informacji tworzących Krajowy System Informacyjny Policji.

Dz.Urz.KGP.2008.10.57 | decyzja z dnia 19 marca 2008 r. | Akt utracił moc

Funkcjonowanie zestawu centralnych zbiorów informacji tworzących Krajowy System Informacyjny Policji.

Dz.Urz.KGP.2008.10.57 | decyzja z dnia 19 marca 2008 r. | Akt utracił moc

Prowadzenie centralnego zbioru informacji o osobach ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji.

Dz.Urz.KGP.2008.6.44 | decyzja z dnia 19 marca 2008 r. | Akt utracił moc

Wprowadzenie Standardu Kształcenia Zawodowego dla kandydatów na oficerów - Minimalne Wymagania Programowe.

Dz.Urz.MON.2008.6.62 | decyzja z dnia 19 marca 2008 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie powołania członków Rady Naukowej Roztoczańskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2008.4.53 | zarządzenie z dnia 19 marca 2008 r. | Akt jednorazowy

Rekomendacja stosowania Kanonu Dobrych Praktyk Rynku Finansowego.

Dz.Urz.KNF.2008.3.9 | uchwała z dnia 18 marca 2008 r. | Akt obowiązujący

Uchylenie zarządzenia w sprawie honorowego wyróżnienia - statuetki "Srebrny Skarbnik".

Dz.Urz.WUG.2008.7.39 | zarządzenie z dnia 18 marca 2008 r. | Akt jednorazowy

Zmiany danych w rejestrze osób prawnych uprawnionych do wykonywania doradztwa podatkowego.

Dz.Urz.MF.2008.3.24 | komunikat z dnia 18 marca 2008 r. | Akt indywidualny

Likwidacja Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Lagos.

Dz.Urz.MSZ.2008.2.26 | decyzja z dnia 17 marca 2008 r. | Akt utracił moc

Podział zakresu obowiązków pomiędzy Komendanta Głównego Straży Granicznej i jego zastępców.

Dz.Urz.KGSG.2008.2.18 | decyzja z dnia 17 marca 2008 r. | Akt utracił moc

Podział zakresu obowiązków pomiędzy Komendanta Głównego Straży Granicznej i jego zastępców.

Dz.Urz.KGSG.2008.2.18 | decyzja z dnia 17 marca 2008 r. | Akt utracił moc

Podział zakresu obowiązków pomiędzy Komendanta Głównego Straży Granicznej i jego zastępców.

Dz.Urz.KGSG.2008.2.18 | decyzja z dnia 17 marca 2008 r. | Akt utracił moc

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w lutym 2008 r.

Dz.Urz.GUS.2008.3.16 | komunikat z dnia 17 marca 2008 r. | Akt nienormatywny

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w lutym 2008 r.

Dz.Urz.GUS.2008.3.15 | obwieszczenie z dnia 17 marca 2008 r. | Akt nienormatywny

Wykaz decyzji wydanych w miesiącach: październik, listopad, grudzień 2007 r.

Dz.Urz.UOKiK.2008.1.5 | wykaz z dnia 17 marca 2008 r. | Akt indywidualny

Wykaz wyroków doręczonych w miesiącach: październik, listopad, grudzień 2007 r.

Dz.Urz.UOKiK.2008.1.9 | wykaz z dnia 17 marca 2008 r. | Akt indywidualny

Wykaz wyroków doręczonych w miesiącach: październik, listopad, grudzień 2007 r.

Dz.Urz.UOKiK.2008.1.10 | wykaz z dnia 17 marca 2008 r. | Akt indywidualny

Zakres czynności Sekretarza Stanu oraz Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie Zdrowia.

Dz.Urz.MZ.2008.2.6 | zarządzenie z dnia 17 marca 2008 r. | Akt utracił moc

Zmiana składu Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie.

Dz.Urz.WUG.2008.7.47 | decyzja z dnia 17 marca 2008 r. | Akt jednorazowy

Decyzje ustalające normy dopuszczalnych ubytków oraz zużycia wyrobów akcyzowych zharmonizowanych.

Dz.Urz.MF.2008.3.26 | komunikat z dnia 14 marca 2008 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2008.4.52 | zarządzenie z dnia 14 marca 2008 r. | Akt indywidualny

Wypadki i incydenty lotnicze.

Dz.Urz.ULC.2008.4.43 | komunikat z dnia 14 marca 2008 r. | Akt indywidualny

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w lutym 2008 r.

Dz.Urz.GUS.2008.3.14 | obwieszczenie z dnia 13 marca 2008 r. | Akt nienormatywny

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w styczniu 2008 r.

Dz.Urz.GUS.2008.3.13 | obwieszczenie z dnia 13 marca 2008 r. | Akt nienormatywny

Założenie Szkolnego Punktu Konsultacyjnego przy Konsulacie Generalnym Rzeczypospolitej Polskiej w Londynie.

Dz.Urz.MEN.2008.1.3 | zarządzenie z dnia 13 marca 2008 r. | Akt utracił moc

Rejestr rzeczoznawców do spraw ruchu zakładu górniczego.

Dz.Urz.WUG.2008.5.31 | obwieszczenie z dnia 12 marca 2008 r. | Akt utracił moc

Rejestr rzeczoznawców do spraw ruchu zakładu górniczego.

Dz.Urz.WUG.2008.5.31 | obwieszczenie z dnia 12 marca 2008 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie utworzenia Placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Łęczycy.

Dz.Urz.PKRUS.2009.2.13 | zarządzenie z dnia 12 marca 2008 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie utworzenia Placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Łęczycy.

Dz.Urz.PKRUS.2009.2.13 | zarządzenie z dnia 12 marca 2008 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie utworzenia Placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Płocku.

Dz.Urz.PKRUS.2009.2.14 | zarządzenie z dnia 12 marca 2008 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie utworzenia Placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Turku.

Dz.Urz.PKRUS.2009.2.12 | zarządzenie z dnia 12 marca 2008 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie utworzenia Placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Turku.

Dz.Urz.PKRUS.2009.2.12 | zarządzenie z dnia 12 marca 2008 r. | Akt jednorazowy

Kwalifikowanie policjantów na analityków kryminalnych w Policji.

Dz.Urz.KGP.2008.5.40 | decyzja z dnia 11 marca 2008 r. | Akt utracił moc

Program kursu specjalistycznego w zakresie korzystania z zasobów Systemu Informacyjnego Schengen.

Dz.Urz.KGP.2008.5.41 | decyzja z dnia 11 marca 2008 r. | Akt utracił moc

Przyjęcie krajowego standardu rachunkowości nr 5 "Leasing, najem i dzierżawa".

Dz.Urz.MF.2008.4.35 | uchwała z dnia 11 marca 2008 r. | Akt utracił moc

Rada Konsultacyjna Komendanta Głównego Policji.

Dz.Urz.KGP.2008.5.42 | decyzja z dnia 11 marca 2008 r. | Akt utracił moc

Rada Uzbrojenia.

Dz.Urz.MON.2008.5.52 | decyzja z dnia 11 marca 2008 r. | Akt utracił moc

Rada Uzbrojenia.

Dz.Urz.MON.2008.5.52 | decyzja z dnia 11 marca 2008 r. | Akt utracił moc

Rada Uzbrojenia.

Dz.Urz.MON.2008.5.52 | decyzja z dnia 11 marca 2008 r. | Akt utracił moc