Departmental acts

Zm.: zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Obrony Narodowej.

Dz.Urz.MON.2008.8.85 | zarządzenie z dnia 17 kwietnia 2008 r. | Akt jednorazowy

Zm.: decyzja w sprawie powołania Zespołu do spraw wartościowania stanowisk pracy.

Dz.Urz.MSZ.2008.2.75 | decyzja z dnia 16 kwietnia 2008 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędowi Komunikacji Elektronicznej.

Dz.Urz.UKE.2008.15.77 | zarządzenie z dnia 16 kwietnia 2008 r. | Akt jednorazowy

Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego.

Dz.Urz.MPS.2008.3.9 | zarządzenie z dnia 15 kwietnia 2008 r. | Akt indywidualny

Likwidacja i zmiany organizacyjne niektórych placówek zagranicznych.

Dz.Urz.MSZ.2008.2.16 | zarządzenie z dnia 15 kwietnia 2008 r. | Akt obowiązujący

Likwidacja i zmiany organizacyjne niektórych placówek zagranicznych.

Dz.Urz.MSZ.2008.2.16 | zarządzenie z dnia 15 kwietnia 2008 r. | Akt obowiązujący

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w marcu 2008 r.

Dz.Urz.GUS.2008.4.26 | komunikat z dnia 15 kwietnia 2008 r. | Akt nienormatywny

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w pierwszym kwartale 2008 r.

Dz.Urz.GUS.2008.4.21 | obwieszczenie z dnia 15 kwietnia 2008 r. | Akt nienormatywny

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w marcu 2008 r.

Dz.Urz.GUS.2008.4.22 | obwieszczenie z dnia 15 kwietnia 2008 r. | Akt nienormatywny

Przejęcie dziedzictwa tradycji oraz daty dorocznego Święta 9 batalionu łączności w Białobrzegach.

Dz.Urz.MON.2008.8.107 | decyzja z dnia 15 kwietnia 2008 r. | Akt indywidualny

Sprostowanie błędu.

Dz.Urz.KGP.2008.9.54 | obwieszczenie z dnia 15 kwietnia 2008 r. | Akt jednorazowy

Uchylenie Decyzji Dyrektora Generalnego Służby Zagranicznej.

Dz.Urz.MSZ.2008.2.74 | decyzja z dnia 15 kwietnia 2008 r. | Akt jednorazowy

Ustanowienie dorocznego Święta Centralnego Ośrodka Analizy Skażeń.

Dz.Urz.MON.2008.8.108 | decyzja z dnia 15 kwietnia 2008 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie odznaki honorowej nurka Marynarki Wojennej.

Dz.Urz.MON.2008.8.103 | decyzja z dnia 15 kwietnia 2008 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie odznaki honorowej Służby Weterynaryjnej Wojska Polskiego.

Dz.Urz.MON.2008.8.101 | decyzja z dnia 15 kwietnia 2008 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie odznaki pamiątkowej i oznaki rozpoznawczej Centralnego Ośrodka Analizy Skażeń.

Dz.Urz.MON.2008.8.102 | decyzja z dnia 15 kwietnia 2008 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie odznaki rozpoznawczej 44 Bazy Lotniczej w Siemirowicach.

Dz.Urz.MON.2008.8.104 | decyzja z dnia 15 kwietnia 2008 r. | Akt indywidualny

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w I kwartale 2008 r. w stosunku do IV kwartału 1995 r.

Dz.Urz.GUS.2008.4.20 | obwieszczenie z dnia 15 kwietnia 2008 r. | Akt nienormatywny

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w marcu 2008 r.

Dz.Urz.GUS.2008.4.19 | obwieszczenie z dnia 15 kwietnia 2008 r. | Akt nienormatywny

Zm.: decyzja w sprawie ustalenia terenów zamkniętych w resorcie obrony narodowej.

Dz.Urz.MON.2008.9.120 | decyzja z dnia 15 kwietnia 2008 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie powołania członków Rady Naukowej Wigierskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2008.4.63 | zarządzenie z dnia 15 kwietnia 2008 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozkładu czasu pracy w Konsulacie Generalnym Rzeczypospolitej Polskiej w Brukseli.

Dz.Urz.MSZ.2008.2.72 | decyzja z dnia 15 kwietnia 2008 r. | Akt utracił moc

Powołanie członków Rady Muzeum przy Muzeum Narodowym we Wrocławiu.

Dz.Urz.MKiDN.2008.2.20 | decyzja z dnia 14 kwietnia 2008 r. | Akt indywidualny

Regulamin Komendy Głównej Policji.

Dz.Urz.KGP.2008.8.47 | zarządzenie z dnia 14 kwietnia 2008 r. | Akt utracił moc

Regulamin Komendy Głównej Policji.

Dz.Urz.KGP.2008.8.47 | zarządzenie z dnia 14 kwietnia 2008 r. | Akt utracił moc

Regulamin Komendy Głównej Policji.

Dz.Urz.KGP.2008.8.47 | zarządzenie z dnia 14 kwietnia 2008 r. | Akt utracił moc

Regulamin Komendy Głównej Policji.

Dz.Urz.KGP.2008.8.47 | zarządzenie z dnia 14 kwietnia 2008 r. | Akt utracił moc

Regulamin Komendy Głównej Policji.

Dz.Urz.KGP.2008.8.47 | zarządzenie z dnia 14 kwietnia 2008 r. | Akt utracił moc

Regulamin Komendy Głównej Policji.

Dz.Urz.KGP.2008.8.47 | zarządzenie z dnia 14 kwietnia 2008 r. | Akt utracił moc

Ustalenie zakresów czynności w Kierownictwie Ministerstwa Środowiska.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2008.4.62 | zarządzenie z dnia 14 kwietnia 2008 r. | Akt utracił moc

Ustalenie zakresów czynności w Kierownictwie Ministerstwa Środowiska.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2008.4.62 | zarządzenie z dnia 14 kwietnia 2008 r. | Akt utracił moc

Ustalenie zakresów czynności w Kierownictwie Ministerstwa Środowiska.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2008.4.62 | zarządzenie z dnia 14 kwietnia 2008 r. | Akt utracił moc

Ustalenie zakresów czynności w Kierownictwie Ministerstwa Środowiska.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2008.4.62 | zarządzenie z dnia 14 kwietnia 2008 r. | Akt utracił moc

Ustalenie zakresów czynności w Kierownictwie Ministerstwa Środowiska.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2008.4.62 | zarządzenie z dnia 14 kwietnia 2008 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Zespołu do opracowania Regulaminu wynagradzania w Wyższym Urzędzie Górniczym.

Dz.Urz.WUG.2008.8.55 | decyzja z dnia 14 kwietnia 2008 r. | Akt utracił moc

Utworzenie zespołu szkół muzycznych w Wadowicach.

Dz.Urz.MKiDN.2008.2.16 | zarządzenie z dnia 14 kwietnia 2008 r. | Akt obowiązujący

Wypadki i incydenty lotnicze.

Dz.Urz.ULC.2008.5.53 | komunikat z dnia 14 kwietnia 2008 r. | Akt indywidualny

Odporność odmian ziemniaków oraz materiałów hodowlanych ziemniaka na grzyba Synchytrium endobioticum.

Dz.Urz.MRiRW.2008.5.5 | informacja z dnia 11 kwietnia 2008 r. | Akt utracił moc

Pełne pokrycie kosztów wypoczynku dla dzieci żołnierzy zawodowych w 2008 r.

Dz.Urz.MON.2008.8.96 | decyzja z dnia 11 kwietnia 2008 r. | Akt utracił moc

Wykaz jednostek instytucji kultury, którym przyznano dotacje podmiotowe oraz kwoty tych dotacji.

Dz.Urz.MRiRW.2008.6.6 | obwieszczenie z dnia 11 kwietnia 2008 r. | Akt utracił moc

Zatwierdzenie statutu Wytwórni Filmów Fabularnych we Wrocławiu.

Dz.Urz.MKiDN.2008.2.15 | zarządzenie z dnia 11 kwietnia 2008 r. | Akt utracił moc