Departmental acts

Zm.: zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Narodowego Programu Foresight.

Dz.Urz.MNiSW.2008.2.34 | zarządzenie z dnia 24 kwietnia 2008 r. | Akt jednorazowy

Ogłoszenie wykazu obowiązujących zarządzeń.

Dz.Urz.GUS.2008.4.23 | obwieszczenie z dnia 23 kwietnia 2008 r. | Akt utracił moc

Ogłoszenie wykazu obowiązujących zarządzeń wewnętrznych.

Dz.Urz.GUS.2008.4.24 | obwieszczenie z dnia 23 kwietnia 2008 r. | Akt utracił moc

Powołanie Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2008.4.69 | zarządzenie z dnia 23 kwietnia 2008 r. | Akt indywidualny

Struktura organizacyjna Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Dz.Urz.PKRUS.2009.2.59 | zarządzenie z dnia 23 kwietnia 2008 r. | Akt utracił moc

Struktura organizacyjna Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Dz.Urz.PKRUS.2009.2.59 | zarządzenie z dnia 23 kwietnia 2008 r. | Akt utracił moc

Wypadki i incydenty lotnicze.

Dz.Urz.ULC.2008.5.54 | komunikat z dnia 23 kwietnia 2008 r. | Akt indywidualny

Wypadki i incydenty lotnicze.

Dz.Urz.ULC.2008.5.55 | komunikat z dnia 23 kwietnia 2008 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2008.4.67 | zarządzenie z dnia 22 kwietnia 2008 r. | Akt indywidualny

Przyjęcie rocznego sprawozdania finansowego Narodowego Banku Polskiego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2007 r.

Dz.Urz.NBP.2008.8.11 | uchwała z dnia 22 kwietnia 2008 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie powołania członków Rady Naukowej Parku Narodowego "Ujście Warty".

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2008.4.66 | zarządzenie z dnia 22 kwietnia 2008 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw przeciwdziałania oszustwom i korupcji w ochronie zdrowia.

Dz.Urz.MZ.2008.4.16 | zarządzenie z dnia 22 kwietnia 2008 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie wprowadzenia procedur udzielania zamówień publicznych w Ministerstwie Środowiska.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2008.4.68 | zarządzenie z dnia 22 kwietnia 2008 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozkładu czasu pracy w Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Gruzji.

Dz.Urz.MSZ.2008.2.77 | decyzja z dnia 22 kwietnia 2008 r. | Akt obowiązujący

Dokonanie wpisu do rejestru osób prawnych uprawnionych do wykonywania doradztwa podatkowego.

Dz.Urz.MF.2008.5.40 | komunikat z dnia 21 kwietnia 2008 r. | Akt indywidualny

Nadanie regulaminu organizacyjnego Okręgowemu Urzędowi Miar w Łodzi.

Dz.Urz.GUM.2008.2.9 | zarządzenie z dnia 21 kwietnia 2008 r. | Akt utracił moc

Powołanie Narodowego Koordynatora Współpracy Wyszehradzkiej.

Dz.Urz.MSZ.2008.2.34 | decyzja z dnia 21 kwietnia 2008 r. | Akt obowiązujący

Sprostowanie błędu.

Dz.Urz.ULC.2008.4.42 | obwieszczenie z dnia 21 kwietnia 2008 r. | Akt jednorazowy

Ustalenie dni 2 maja oraz 23 maja 2008 r. dniami wolnymi od służby i pracy.

Dz.Urz.CBA.2008.1.18 | decyzja z dnia 21 kwietnia 2008 r. | Akt utracił moc

Stosowanie certyfikatów kwalifikowanych i niekwalifikowanych w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe.

B.I.LP.2008.5.35 | zarządzenie z dnia 19 kwietnia 2008 r. | Akt obowiązujący

Stosowanie certyfikatów kwalifikowanych i niekwalifikowanych w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe.

B.I.LP.2008.5.35 | zarządzenie z dnia 19 kwietnia 2008 r. | Akt obowiązujący

Stosowanie certyfikatów kwalifikowanych i niekwalifikowanych w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe.

B.I.LP.2008.5.35 | zarządzenie z dnia 19 kwietnia 2008 r. | Akt obowiązujący

Kurs specjalistyczny w zakresie zwalczania przestępczości gospodarczej.

Dz.Urz.KGP.2008.10.58 | decyzja z dnia 18 kwietnia 2008 r. | Akt obowiązujący

Kurs specjalistyczny w zakresie zwalczania przestępczości gospodarczej.

Dz.Urz.KGP.2008.10.58 | decyzja z dnia 18 kwietnia 2008 r. | Akt obowiązujący

Kurs specjalistyczny w zakresie zwalczania przestępczości gospodarczej.

Dz.Urz.KGP.2008.10.58 | decyzja z dnia 18 kwietnia 2008 r. | Akt obowiązujący

Kurs specjalistyczny w zakresie zwalczania przestępczości gospodarczej.

Dz.Urz.KGP.2008.10.58 | decyzja z dnia 18 kwietnia 2008 r. | Akt obowiązujący

Nadanie regulaminu organizacyjnego Głównemu Urzędowi Miar.

Dz.Urz.GUM.2008.2.8 | zarządzenie z dnia 18 kwietnia 2008 r. | Akt utracił moc

Nadanie regulaminu organizacyjnego Głównemu Urzędowi Miar.

Dz.Urz.GUM.2008.2.8 | zarządzenie z dnia 18 kwietnia 2008 r. | Akt utracił moc

Zm.: decyzja w sprawie służby prasowej w resorcie obrony narodowej.

Dz.Urz.MON.2008.8.109 | decyzja z dnia 18 kwietnia 2008 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie ustalenia zakresów czynności w Kierownictwie Ministerstwa Środowiska.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2008.4.65 | zarządzenie z dnia 18 kwietnia 2008 r. | Akt jednorazowy

Powołanie Zespołu do spraw Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych (ESDZ).

Dz.Urz.MSZ.2008.2.76 | decyzja z dnia 17 kwietnia 2008 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Zespołu do spraw Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych (ESDZ).

Dz.Urz.MSZ.2008.2.76 | decyzja z dnia 17 kwietnia 2008 r. | Akt obowiązujący

Regulamin organizacyjny Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Dz.Urz.MNiSW.2008.2.32 | zarządzenie z dnia 17 kwietnia 2008 r. | Akt utracił moc

Regulamin organizacyjny Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Dz.Urz.MNiSW.2008.2.32 | zarządzenie z dnia 17 kwietnia 2008 r. | Akt utracił moc

Regulamin organizacyjny Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Dz.Urz.MNiSW.2008.2.32 | zarządzenie z dnia 17 kwietnia 2008 r. | Akt utracił moc

Taryfa opłat lotniskowych w Porcie Lotniczym Warszawa im. Fryderyka Chopina.

Dz.Urz.ULC.2008.4.38 | ogłoszenie z dnia 17 kwietnia 2008 r. | Akt indywidualny

Zm.: zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Obrony Narodowej.

Dz.Urz.MON.2008.8.85 | zarządzenie z dnia 17 kwietnia 2008 r. | Akt jednorazowy

Zm.: decyzja w sprawie powołania Zespołu do spraw wartościowania stanowisk pracy.

Dz.Urz.MSZ.2008.2.75 | decyzja z dnia 16 kwietnia 2008 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędowi Komunikacji Elektronicznej.

Dz.Urz.UKE.2008.15.77 | zarządzenie z dnia 16 kwietnia 2008 r. | Akt jednorazowy

Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego.

Dz.Urz.MPS.2008.3.9 | zarządzenie z dnia 15 kwietnia 2008 r. | Akt indywidualny

Likwidacja i zmiany organizacyjne niektórych placówek zagranicznych.

Dz.Urz.MSZ.2008.2.16 | zarządzenie z dnia 15 kwietnia 2008 r. | Akt obowiązujący

Likwidacja i zmiany organizacyjne niektórych placówek zagranicznych.

Dz.Urz.MSZ.2008.2.16 | zarządzenie z dnia 15 kwietnia 2008 r. | Akt obowiązujący

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w marcu 2008 r.

Dz.Urz.GUS.2008.4.26 | komunikat z dnia 15 kwietnia 2008 r. | Akt nienormatywny