Departmental acts

Wręczanie w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej odznak orderów i odznaczeń.

Dz.Urz.MON.2008.12.132 | decyzja z dnia 21 maja 2008 r. | Akt utracił moc

Zm.: decyzja w sprawie nadania numerów burtowych jednostkom pływającym Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2008.6.44 | decyzja z dnia 21 maja 2008 r. | Akt jednorazowy

Zmiany cen produkcji budowlano-montażowej w I kwartale 2008 r.

Dz.Urz.GUS.2008.5.32 | komunikat z dnia 21 maja 2008 r. | Akt nienormatywny

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w kwietniu 2008 r.

Dz.Urz.GUS.2008.5.31 | komunikat z dnia 19 maja 2008 r. | Akt nienormatywny

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w kwietniu 2008 r.

Dz.Urz.GUS.2008.5.29 | obwieszczenie z dnia 19 maja 2008 r. | Akt nienormatywny

Zatwierdzenie statutu Instytutu Łączności - Państwowego Instytutu Badawczego.

Dz.Urz.MI.2008.9.51 | zarządzenie z dnia 16 maja 2008 r. | Akt utracił moc

Dokonanie wpisu do rejestru osób prawnych uprawnionych do wykonywania doradztwa podatkowego.

Dz.Urz.MF.2008.6.47 | komunikat z dnia 15 maja 2008 r. | Akt indywidualny

Ustalenie terminu sporządzenia w 2008 r. sprawozdań z zakresu rolnictwa.

Dz.Urz.GUS.2008.5.30 | komunikat z dnia 15 maja 2008 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Biura Lotnictwa Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2008.5.31 | zarządzenie z dnia 15 maja 2008 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Dz.Urz.MPS.2008.3.12 | zarządzenie z dnia 15 maja 2008 r. | Akt indywidualny

Kontrola instytucjonalna w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych.

B.I.LP.2008.6.45 | zarządzenie z dnia 14 maja 2008 r. | Akt utracił moc

Wniosek o rejestrację nazwy: "jabłka grójeckie" jako chronione oznaczenie geograficzne.

Dz.Urz.MRiRW.2008.8.10 | ogłoszenie z dnia 14 maja 2008 r. | Akt utracił moc

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w kwietniu 2008 r.

Dz.Urz.GUS.2008.5.28 | obwieszczenie z dnia 14 maja 2008 r. | Akt nienormatywny

Zm.: decyzja w sprawie naboru kandydatów do uczelni wojskowych w 2008 r.

Dz.Urz.MON.2008.10.122 | decyzja z dnia 14 maja 2008 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie systemu zarządzania ryzykiem w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.

Dz.Urz.MSZ.2008.2.20 | zarządzenie z dnia 14 maja 2008 r. | Akt jednorazowy

Korzystanie ze służbowych kart płatniczych przez pracowników Wyższego Urzędu Górniczego.

Dz.Urz.WUG.2008.9.57 | zarządzenie z dnia 13 maja 2008 r. | Akt utracił moc

Korzystanie ze służbowych kart płatniczych przez pracowników Wyższego Urzędu Górniczego.

Dz.Urz.WUG.2008.9.57 | zarządzenie z dnia 13 maja 2008 r. | Akt utracił moc

Korzystanie ze służbowych kart płatniczych przez pracowników Wyższego Urzędu Górniczego.

Dz.Urz.WUG.2008.9.57 | zarządzenie z dnia 13 maja 2008 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Biebrzańskiemu Parkowi Narodowemu.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2008.4.80 | zarządzenie z dnia 13 maja 2008 r. | Akt utracił moc

Wykaz produktów tradycyjnych znajdujących się na liście produktów tradycyjnych.

Dz.Urz.MRiRW.2008.7.9 | ogłoszenie z dnia 13 maja 2008 r. | Akt utracił moc

Zm.: decyzja w sprawie powołania członków Komisji Leśno-Drzewnej.

B.I.LP.2008.6.53 | decyzja z dnia 13 maja 2008 r. | Akt jednorazowy

Zniesienie Filii w Ostrowie Wielkopolskim Rodzinnego Ośrodka Diagnostyczno-Konsultacyjnego w Kaliszu.

Dz.Urz.MS.2008.5.77 | zarządzenie z dnia 13 maja 2008 r. | Akt obowiązujący

Wykaz jednostek, dla których na 2008 rok zaplanowano dotacje podmiotowe i celowe oraz kwoty tych dotacji.

Dz.Urz.MKiDN.2008.2.27 | obwieszczenie z dnia 12 maja 2008 r. | Akt utracił moc

Wykaz jednostek, dla których na 2008 rok zaplanowano dotacje podmiotowe i celowe oraz kwoty tych dotacji.

Dz.Urz.MKiDN.2008.2.27 | obwieszczenie z dnia 12 maja 2008 r. | Akt utracił moc

Gospodarowanie uzbrojeniem i wyposażeniem w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym.

Dz.Urz.CBA.2008.2.24 | decyzja z dnia 9 maja 2008 r. | Akt utracił moc

Gospodarowanie uzbrojeniem i wyposażeniem w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym.

Dz.Urz.CBA.2008.2.24 | decyzja z dnia 9 maja 2008 r. | Akt utracił moc

Gospodarowanie uzbrojeniem i wyposażeniem w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym.

Dz.Urz.CBA.2008.2.24 | decyzja z dnia 9 maja 2008 r. | Akt utracił moc

Gospodarowanie uzbrojeniem i wyposażeniem w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym.

Dz.Urz.CBA.2008.2.24 | decyzja z dnia 9 maja 2008 r. | Akt utracił moc

Gospodarowanie uzbrojeniem i wyposażeniem w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym.

Dz.Urz.CBA.2008.2.24 | decyzja z dnia 9 maja 2008 r. | Akt utracił moc

Określenie form i trybu szkolenia funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Dz.Urz.CBA.2008.2.21 | zarządzenie z dnia 9 maja 2008 r. | Akt utracił moc

Określenie form i trybu szkolenia funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Dz.Urz.CBA.2008.2.21 | zarządzenie z dnia 9 maja 2008 r. | Akt utracił moc

Określenie form i trybu szkolenia funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Dz.Urz.CBA.2008.2.21 | zarządzenie z dnia 9 maja 2008 r. | Akt utracił moc

Określenie form i trybu szkolenia funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Dz.Urz.CBA.2008.2.21 | zarządzenie z dnia 9 maja 2008 r. | Akt utracił moc

Uzbrojenie i wyposażenie funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Dz.Urz.CBA.2008.2.20 | zarządzenie z dnia 9 maja 2008 r. | Akt utracił moc

Uzbrojenie i wyposażenie funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Dz.Urz.CBA.2008.2.20 | zarządzenie z dnia 9 maja 2008 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Dz.Urz.MEN.2008.1.6 | zarządzenie z dnia 9 maja 2008 r. | Akt utracił moc

Ustalenie listy obrońców z urzędu.

Dz.Urz.MI.2008.8.48 | zarządzenie z dnia 8 maja 2008 r. | Akt indywidualny

Ustalenie listy obrońców z urzędu.

Dz.Urz.MI.2008.8.48 | zarządzenie z dnia 8 maja 2008 r. | Akt indywidualny

Ustalenie listy obrońców z urzędu.

Dz.Urz.MI.2008.8.48 | zarządzenie z dnia 8 maja 2008 r. | Akt indywidualny

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2007 rok Instytutu Techniki Budowlanej.

Dz.Urz.MI.2008.8.50 | decyzja z dnia 8 maja 2008 r. | Akt indywidualny

"Księga Pamięci" i "Tablica Pamięci".

Dz.Urz.KGP.2008.11.63 | decyzja z dnia 7 maja 2008 r. | Akt utracił moc

Przyznanie Dorocznej Nagrody Specjalnej za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej w roku 2008.

Dz.Urz.MKiDN.2008.2.24 | decyzja z dnia 7 maja 2008 r. | Akt utracił moc