Departmental acts

Zm.: zarządzenie w sprawie utworzenia Placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Legnicy.

Dz.Urz.PKRUS.2009.2.111 | zarządzenie z dnia 3 czerwca 2008 r. | Akt jednorazowy

Decyzje ustalające normy dopuszczalnych ubytków oraz zużycia wyrobów akcyzowych zharmonizowanych.

Dz.Urz.MF.2008.7.56 | komunikat z dnia 2 czerwca 2008 r. | Akt indywidualny

Dokonanie zmian danych na liście maklerów giełd towarowych.

Dz.Urz.KNF.2008.5.19 | komunikat z dnia 2 czerwca 2008 r. | Akt indywidualny

Powołanie Pełnomocnika Dyrektora Generalnego Służby Zagranicznej - Koordynatora do spraw likwidacji placówek.

Dz.Urz.MSZ.2008.2.98 | decyzja z dnia 2 czerwca 2008 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu państwowej instytucji kultury Instytutowi Adama Mickiewicza.

Dz.Urz.MKiDN.2008.3.29 | zarządzenie z dnia 1 czerwca 2008 r. | Akt utracił moc

Likwidacja Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Mongolii.

Dz.Urz.MSZ.2008.2.54 | decyzja z dnia 30 maja 2008 r. | Akt utracił moc

Likwidacja Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Mongolii.

Dz.Urz.MSZ.2008.2.54 | decyzja z dnia 30 maja 2008 r. | Akt utracił moc

Likwidacja Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Mongolii.

Dz.Urz.MSZ.2008.2.54 | decyzja z dnia 30 maja 2008 r. | Akt utracił moc

Likwidacja Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Mongolii.

Dz.Urz.MSZ.2008.2.54 | decyzja z dnia 30 maja 2008 r. | Akt utracił moc

Likwidacja Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Ho Chi Minh.

Dz.Urz.MSZ.2008.2.53 | decyzja z dnia 30 maja 2008 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Dz.Urz.MRiRW.2008.10.12 | zarządzenie z dnia 30 maja 2008 r. | Akt utracił moc

Powołanie Interdyscyplinarnego Zespołu do Spraw Infrastruktury Badawczej i Polityki Naukowej Unii Europejskiej.

Dz.Urz.MNiSW.2008.2.39 | zarządzenie z dnia 30 maja 2008 r. | Akt utracił moc

Powołanie Interdyscyplinarnego Zespołu do Spraw Infrastruktury Badawczej i Polityki Naukowej Unii Europejskiej.

Dz.Urz.MNiSW.2008.2.39 | zarządzenie z dnia 30 maja 2008 r. | Akt utracił moc

Powołanie Interdyscyplinarnego Zespołu do Spraw Infrastruktury Badawczej i Polityki Naukowej Unii Europejskiej.

Dz.Urz.MNiSW.2008.2.39 | zarządzenie z dnia 30 maja 2008 r. | Akt utracił moc

Przyznane dotacje ze środków finansowych na naukę na inwestycje budowlane.

Dz.Urz.MNiSW.2008.2.42 | komunikat z dnia 30 maja 2008 r. | Akt nienormatywny

Publikowanie listy zatwierdzonych skupujących owoce miękkie i zatwierdzonych przetwórców owoców miękkich.

Dz.Urz.MRiRW.2008.9.11 | ogłoszenie z dnia 30 maja 2008 r. | Akt utracił moc

Publikowanie listy zatwierdzonych skupujących owoce miękkie i zatwierdzonych przetwórców owoców miękkich.

Dz.Urz.MRiRW.2008.9.11 | ogłoszenie z dnia 30 maja 2008 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie powołania Interdyscyplinarnego Zespołu do spraw Grantów Przygotowawczych.

Dz.Urz.MNiSW.2008.2.38 | zarządzenie z dnia 30 maja 2008 r. | Akt jednorazowy

Zmiana środków budżetowych Ministerstwa Spraw Zagranicznych w 2008 r.

Dz.Urz.MSZ.2008.2.97 | decyzja z dnia 30 maja 2008 r. | Akt utracił moc

Decyzje ustalające normy dopuszczalnych ubytków oraz zużycia wyrobów akcyzowych zharmonizowanych.

Dz.Urz.MF.2008.6.50 | komunikat z dnia 29 maja 2008 r. | Akt indywidualny

Organizacja, skład oraz miejsce i tryb pracy Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Ministerstwie Środowiska.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2008.4.83 | zarządzenie z dnia 29 maja 2008 r. | Akt utracił moc

Organizacja, skład oraz miejsce i tryb pracy Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Ministerstwie Środowiska.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2008.4.83 | zarządzenie z dnia 29 maja 2008 r. | Akt utracił moc

Organizacja, skład oraz miejsce i tryb pracy Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Ministerstwie Środowiska.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2008.4.83 | zarządzenie z dnia 29 maja 2008 r. | Akt utracił moc

Zm.: decyzja budżetowa na rok 2008.

Dz.Urz.MON.2008.12.138 | decyzja z dnia 29 maja 2008 r. | Akt jednorazowy

Zm.: decyzja w sprawie wprowadzenia w resorcie obrony narodowej profilaktycznych programów zdrowotnych.

Dz.Urz.MON.2008.12.139 | decyzja z dnia 29 maja 2008 r. | Akt jednorazowy

Zm.: decyzja w sprawie wydatków reprezentacyjnych i okolicznościowych.

Dz.Urz.MON.2008.12.141 | decyzja z dnia 29 maja 2008 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie zadań ochronnych dla Drawieńskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2008.4.84 | zarządzenie z dnia 29 maja 2008 r. | Akt jednorazowy

Decyzje ustalające normy dopuszczalnych ubytków oraz zużycia wyrobów akcyzowych zharmonizowanych.

Dz.Urz.MF.2008.6.49 | komunikat z dnia 28 maja 2008 r. | Akt indywidualny

Ogłoszenie poprawki 5 do europejskich wymagań bezpieczeństwa lotniczego JAR-FCL 3.

Dz.Urz.ULC.2008.6.63 | obwieszczenie z dnia 28 maja 2008 r. | Akt obowiązujący

Ogłoszenie zmiany 12 i 13 do europejskich wymagań bezpieczeństwa lotniczego JAR-OPS 1.

Dz.Urz.ULC.2008.6.60 | obwieszczenie z dnia 28 maja 2008 r. | Akt obowiązujący

Ogłoszenie zmiany 4 do europejskich wymagań bezpieczeństwa lotniczego JAR-OPS 3.

Dz.Urz.ULC.2008.6.61 | obwieszczenie z dnia 28 maja 2008 r. | Akt obowiązujący

Ogłoszenie zmiany 7 do europejskich wymagań bezpieczeństwa lotniczego JAR-FCL 1.

Dz.Urz.ULC.2008.6.62 | obwieszczenie z dnia 28 maja 2008 r. | Akt obowiązujący

Organizacja pierwszego etapu egzaminu na doradcę inwestycyjnego w dniu 28 września 2008 r.

Dz.Urz.KNF.2008.4.15 | komunikat z dnia 28 maja 2008 r. | Akt utracił moc

Ustalenie zakresu tematycznego egzaminu na doradcę inwestycyjnego.

Dz.Urz.KNF.2008.4.16 | komunikat z dnia 28 maja 2008 r. | Akt utracił moc

Zm.: decyzja w sprawie kierowania Ministerstwem Obrony Narodowej.

Dz.Urz.MON.2008.12.135 | decyzja z dnia 28 maja 2008 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie utworzenia i nadania statutu Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie.

Dz.Urz.MKiDN.2008.3.28 | zarządzenie z dnia 28 maja 2008 r. | Akt jednorazowy

Ustanowienie Pełnomocnika Komendanta Głównego Policji do spraw Ochrony Praw Człowieka.

Dz.Urz.KGP.2008.12.69 | decyzja z dnia 27 maja 2008 r. | Akt utracił moc

Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Narodowego Banku Polskiego w 2007 r.

Dz.Urz.NBP.2008.11.14 | uchwała z dnia 27 maja 2008 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie utworzenia Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Koszalinie.

Dz.Urz.PKRUS.2009.2.102 | zarządzenie z dnia 27 maja 2008 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie utworzenia Placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Augustowie.

Dz.Urz.PKRUS.2009.2.81 | zarządzenie z dnia 27 maja 2008 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie utworzenia Placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Chojnicach.

Dz.Urz.PKRUS.2009.2.100 | zarządzenie z dnia 27 maja 2008 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie utworzenia Placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Ciechanowie.

Dz.Urz.PKRUS.2009.2.92 | zarządzenie z dnia 27 maja 2008 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie utworzenia Placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Działdowie.

Dz.Urz.PKRUS.2009.2.96 | zarządzenie z dnia 27 maja 2008 r. | Akt jednorazowy