Departmental acts

Wprowadzenie odznaki pamiątkowej Regionalnego Węzła Łączności we Wrocławiu.

Dz.Urz.MON.2008.13.156 | decyzja z dnia 6 czerwca 2008 r. | Akt indywidualny

Zatwierdzenie zmian w Regulaminie odznaki pamiątkowej Ministerstwa Obrony Narodowej.

Dz.Urz.MON.2008.13.157 | decyzja z dnia 6 czerwca 2008 r. | Akt jednorazowy

Komisja konkursowa mająca na celu przeprowadzenie konkursu na stanowisko Dyrektora Parku Narodowego Gór Stołowych.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2008.4.86 | zarządzenie z dnia 5 czerwca 2008 r. | Akt indywidualny

Komisja konkursowa mająca na celu przeprowadzenie konkursu na stanowisko Dyrektora Parku Narodowego Gór Stołowych.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2008.4.86 | zarządzenie z dnia 5 czerwca 2008 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie do stosowania Podręcznika Egzaminatora Praktycznego - Samoloty i Śmigłowce wersja 18/2005.

Dz.Urz.ULC.2008.7.73 | zarządzenie z dnia 5 czerwca 2008 r. | Akt obowiązujący

Zatwierdzenie zmian struktury przestrzeni powietrznej.

Dz.Urz.ULC.2008.8.80 | decyzja z dnia 5 czerwca 2008 r. | Akt obowiązujący

Decyzje ustalające normy dopuszczalnych ubytków oraz zużycia wyrobów akcyzowych zharmonizowanych.

Dz.Urz.MF.2008.7.57 | komunikat z dnia 4 czerwca 2008 r. | Akt indywidualny

Gestorzy korpusów osobowych (grup osobowych).

Dz.Urz.MON.2008.12.143 | decyzja z dnia 4 czerwca 2008 r. | Akt utracił moc

Modele przebiegu służby oficerów i podoficerów zawodowych.

Dz.Urz.MON.2008.12.142 | decyzja z dnia 4 czerwca 2008 r. | Akt utracił moc

Modele przebiegu służby oficerów i podoficerów zawodowych.

Dz.Urz.MON.2008.12.142 | decyzja z dnia 4 czerwca 2008 r. | Akt utracił moc

Podział zadań i organizacja współpracy pomiędzy komórkami organizacyjnymi Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

Dz.Urz.ULC.2008.7.72 | zarządzenie z dnia 4 czerwca 2008 r. | Akt obowiązujący

Program kursu specjalistycznego w zakresie neutralizacji miejsc nielegalnej produkcji narkotyków.

Dz.Urz.KGP.2008.12.73 | decyzja z dnia 4 czerwca 2008 r. | Akt obowiązujący

Program kursu specjalistycznego w zakresie neutralizacji miejsc nielegalnej produkcji narkotyków.

Dz.Urz.KGP.2008.12.73 | decyzja z dnia 4 czerwca 2008 r. | Akt obowiązujący

Program kursu specjalistycznego z zakresu metodyki nauczania.

Dz.Urz.KGP.2008.12.74 | decyzja z dnia 4 czerwca 2008 r. | Akt obowiązujący

Program kursu specjalistycznego z zakresu metodyki nauczania.

Dz.Urz.KGP.2008.12.74 | decyzja z dnia 4 czerwca 2008 r. | Akt obowiązujący

Wprowadzenie do stosowania Podręcznika Certyfikacji Lotnisk.

Dz.Urz.ULC.2008.7.70 | zarządzenie z dnia 4 czerwca 2008 r. | Akt obowiązujący

Wprowadzenie i funkcjonowanie karty opisu stanowiska służbowego.

Dz.Urz.MON.2008.12.144 | decyzja z dnia 4 czerwca 2008 r. | Akt utracił moc

Wprowadzenie i funkcjonowanie karty opisu stanowiska służbowego.

Dz.Urz.MON.2008.12.144 | decyzja z dnia 4 czerwca 2008 r. | Akt utracił moc

Wprowadzenie i funkcjonowanie karty opisu stanowiska służbowego.

Dz.Urz.MON.2008.12.144 | decyzja z dnia 4 czerwca 2008 r. | Akt utracił moc

Zatwierdzenie statutu jednostki badawczo-rozwojowej pod nazwą "Wojskowy Instytut Medyczny".

Dz.Urz.MON.2008.12.130 | zarządzenie z dnia 4 czerwca 2008 r. | Akt utracił moc

Zm.: decyzja w sprawie ochrony obiektów oraz organizacji służby ochrony w Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2008.7.50 | decyzja z dnia 4 czerwca 2008 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie utworzenia Placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Gliwicach.

Dz.Urz.PKRUS.2009.2.115 | zarządzenie z dnia 4 czerwca 2008 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie utworzenia Placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Rybniku.

Dz.Urz.PKRUS.2009.2.114 | zarządzenie z dnia 4 czerwca 2008 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie zadań ochronnych dla Babiogórskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2008.4.85 | zarządzenie z dnia 4 czerwca 2008 r. | Akt jednorazowy

(bez tytułu).

Dz.Urz.MON.2008.13.167 | pełnomocnictwo z dnia 3 czerwca 2008 r. | Akt indywidualny

(bez tytułu).

Dz.Urz.MON.2008.13.168 | pełnomocnictwo z dnia 3 czerwca 2008 r. | Akt indywidualny

(bez tytułu).

Dz.Urz.MON.2008.13.170 | upoważnienie z dnia 3 czerwca 2008 r. | Akt indywidualny

(bez tytułu).

Dz.Urz.MON.2008.13.169 | upoważnienie z dnia 3 czerwca 2008 r. | Akt indywidualny

Nadanie statutów ambulatoriom i ambulatoriom z izbą chorych - publicznym zakładom opieki zdrowotnej.

Dz.Urz.MON.2008.12.129 | zarządzenie z dnia 3 czerwca 2008 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutów ambulatoriom i ambulatoriom z izbą chorych - publicznym zakładom opieki zdrowotnej.

Dz.Urz.MON.2008.12.129 | zarządzenie z dnia 3 czerwca 2008 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Rady Programu e-cło.

Dz.Urz.MF.2008.6.44 | zarządzenie z dnia 3 czerwca 2008 r. | Akt utracił moc

Powołanie Rady Programu e-cło.

Dz.Urz.MF.2008.6.44 | zarządzenie z dnia 3 czerwca 2008 r. | Akt utracił moc

Powołanie Rady Programu e-cło.

Dz.Urz.MF.2008.6.44 | zarządzenie z dnia 3 czerwca 2008 r. | Akt utracił moc

Powołanie Rady Programu e-cło.

Dz.Urz.MF.2008.6.44 | zarządzenie z dnia 3 czerwca 2008 r. | Akt utracił moc

Powołanie Zespołu do spraw opracowania procedury i kryteriów oceny dorobku naukowego.

Dz.Urz.MNiSW.2008.3.45 | zarządzenie z dnia 3 czerwca 2008 r. | Akt utracił moc

Powołanie Zespołu do spraw opracowania procedury i kryteriów oceny dorobku naukowego.

Dz.Urz.MNiSW.2008.3.45 | zarządzenie z dnia 3 czerwca 2008 r. | Akt utracił moc

Wprowadzenie do stosowania w Straży Granicznej "Instrukcji Operacyjnej Lotnictwa Straży Granicznej".

Dz.Urz.KGSG.2008.7.46 | zarządzenie z dnia 3 czerwca 2008 r. | Akt obowiązujący

Wprowadzenie do stosowania w Straży Granicznej "Instrukcji Operacyjnej Lotnictwa Straży Granicznej".

Dz.Urz.KGSG.2008.7.46 | zarządzenie z dnia 3 czerwca 2008 r. | Akt obowiązujący

Wprowadzenie do stosowania w Straży Granicznej "Instrukcji Operacyjnej Lotnictwa Straży Granicznej".

Dz.Urz.KGSG.2008.7.46 | zarządzenie z dnia 3 czerwca 2008 r. | Akt obowiązujący

Wprowadzenie do stosowania w Straży Granicznej "Instrukcji Operacyjnej Lotnictwa Straży Granicznej".

Dz.Urz.KGSG.2008.7.46 | zarządzenie z dnia 3 czerwca 2008 r. | Akt obowiązujący

Wprowadzenie do stosowania w Straży Granicznej "Instrukcji Operacyjnej Lotnictwa Straży Granicznej".

Dz.Urz.KGSG.2008.7.46 | zarządzenie z dnia 3 czerwca 2008 r. | Akt obowiązujący

Wprowadzenie do stosowania w Straży Granicznej "Instrukcji Operacyjnej Lotnictwa Straży Granicznej".

Dz.Urz.KGSG.2008.7.46 | zarządzenie z dnia 3 czerwca 2008 r. | Akt obowiązujący

Wprowadzenie do stosowania w Straży Granicznej "Instrukcji Operacyjnej Lotnictwa Straży Granicznej".

Dz.Urz.KGSG.2008.7.46 | zarządzenie z dnia 3 czerwca 2008 r. | Akt obowiązujący

Wprowadzenie do stosowania w Straży Granicznej "Instrukcji Operacyjnej Lotnictwa Straży Granicznej".

Dz.Urz.KGSG.2008.7.46 | zarządzenie z dnia 3 czerwca 2008 r. | Akt obowiązujący

Wprowadzenie do stosowania w Straży Granicznej "Instrukcji Operacyjnej Lotnictwa Straży Granicznej".

Dz.Urz.KGSG.2008.7.46 | zarządzenie z dnia 3 czerwca 2008 r. | Akt obowiązujący

Wprowadzenie w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Kodeksu etyki pracowników.

Dz.Urz.PKRUS.2009.2.113 | zarządzenie z dnia 3 czerwca 2008 r. | Akt utracił moc

Wykaz programów kursów specjalistycznych, stanowiących programy szkolenia.

Dz.Urz.KGP.2008.12.70 | decyzja z dnia 3 czerwca 2008 r. | Akt utracił moc

Wykaz programów kursów specjalistycznych, stanowiących programy szkolenia.

Dz.Urz.KGP.2008.12.70 | decyzja z dnia 3 czerwca 2008 r. | Akt utracił moc

Wykaz programów kursów specjalistycznych, stanowiących programy szkolenia.

Dz.Urz.KGP.2008.12.70 | decyzja z dnia 3 czerwca 2008 r. | Akt utracił moc

Wykaz programów kursów specjalistycznych, stanowiących programy szkolenia.

Dz.Urz.KGP.2008.12.70 | decyzja z dnia 3 czerwca 2008 r. | Akt utracił moc

Wykaz programów kursów specjalistycznych, stanowiących programy szkolenia.

Dz.Urz.KGP.2008.12.70 | decyzja z dnia 3 czerwca 2008 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędowi Komunikacji Elektronicznej.

Dz.Urz.UKE.2008.19.117 | zarządzenie z dnia 3 czerwca 2008 r. | Akt jednorazowy