Departmental acts

Powołanie Zespołu do spraw oceny wniosków w ramach Funduszu Wymiany Kulturalnej.

Dz.Urz.MKiDN.2008.3.30 | zarządzenie z dnia 12 czerwca 2008 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Zespołu do spraw oceny wniosków w ramach Funduszu Wymiany Kulturalnej.

Dz.Urz.MKiDN.2008.3.30 | zarządzenie z dnia 12 czerwca 2008 r. | Akt obowiązujący

Utworzenie w Komendzie Głównej Straży Granicznej rachunków dochodów własnych oraz funduszu motywacyjnego.

Dz.Urz.KGSG.2008.7.51 | decyzja z dnia 12 czerwca 2008 r. | Akt obowiązujący

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnemu Zarządowi Gospodarki Wodnej w Gliwicach.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2008.4.87 | zarządzenie z dnia 12 czerwca 2008 r. | Akt jednorazowy

Wpisy na listy maklerów papierów wartościowych, maklerów giełd towarowych i doradców inwestycyjnych.

Dz.Urz.KNF.2008.4.12 | komunikat z dnia 11 czerwca 2008 r. | Akt indywidualny

Zm.: decyzja w sprawie programu kursu specjalistycznego dla negocjatorów policyjnych.

Dz.Urz.KGP.2008.12.75 | decyzja z dnia 11 czerwca 2008 r. | Akt jednorazowy

Kształcenie i egzaminowanie ze znajomości języków obcych w Służbie Wywiadu Wojskowego.

Dz.Urz.MON.2008.13.162 | decyzja z dnia 10 czerwca 2008 r. | Akt utracił moc

Określenie limitów stanowisk etatowych żołnierzy zawodowych i pracowników w Ministerstwie Obrony Narodowej.

Dz.Urz.MON.2008.13.161 | decyzja z dnia 10 czerwca 2008 r. | Akt utracił moc

Określenie limitów stanowisk etatowych żołnierzy zawodowych i pracowników w Ministerstwie Obrony Narodowej.

Dz.Urz.MON.2008.13.161 | decyzja z dnia 10 czerwca 2008 r. | Akt utracił moc

Określenie limitów stanowisk etatowych żołnierzy zawodowych i pracowników w Ministerstwie Obrony Narodowej.

Dz.Urz.MON.2008.13.161 | decyzja z dnia 10 czerwca 2008 r. | Akt utracił moc

Określenie limitów stanowisk etatowych żołnierzy zawodowych i pracowników w Ministerstwie Obrony Narodowej.

Dz.Urz.MON.2008.13.161 | decyzja z dnia 10 czerwca 2008 r. | Akt utracił moc

Określenie limitów stanowisk etatowych żołnierzy zawodowych i pracowników w Ministerstwie Obrony Narodowej.

Dz.Urz.MON.2008.13.161 | decyzja z dnia 10 czerwca 2008 r. | Akt utracił moc

Wykaz decyzji wydanych w miesiącach: styczeń, luty, marzec 2008 r.

Dz.Urz.UOKiK.2008.2.15 | wykaz z dnia 10 czerwca 2008 r. | Akt indywidualny

Wykaz wyroków Sądu Apelacyjnego w Warszawie doręczonych w miesiącach: styczeń, luty, marzec 2008 r.

Dz.Urz.UOKiK.2008.2.20 | wykaz z dnia 10 czerwca 2008 r. | Akt indywidualny

Wykaz wyroków Sądu Najwyższego doręczonych w miesiącach: styczeń, luty, marzec 2008 r.

Dz.Urz.UOKiK.2008.2.22 | wykaz z dnia 10 czerwca 2008 r. | Akt indywidualny

Zespół do prowadzenia sporu notyfikowanego przez Concord Trust z siedzibą w Nowym Jorku.

Dz.Urz.MG.2008.1.9 | zarządzenie z dnia 10 czerwca 2008 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Gospodarki.

Dz.Urz.MG.2008.1.10 | zarządzenie z dnia 10 czerwca 2008 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Dz.Urz.MI.2008.9.52 | zarządzenie z dnia 9 czerwca 2008 r. | Akt jednorazowy

Nadanie nazwy wyróżniającej Oddziałowi Żandarmerii Wojskowej w Poznaniu.

Dz.Urz.MON.2008.13.153 | decyzja z dnia 6 czerwca 2008 r. | Akt indywidualny

Nadanie statutu Centrum Edukacji Statystycznej GUS.

Dz.Urz.GUS.2008.6.34 | zarządzenie z dnia 6 czerwca 2008 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Centrum Edukacji Statystycznej GUS.

Dz.Urz.GUS.2008.6.34 | zarządzenie z dnia 6 czerwca 2008 r. | Akt utracił moc

Plan zagospodarowania częstotliwości dla zakresów 880-890 MHz oraz 925-935 MHz.

Dz.Urz.UKE.2008.20.119 | zarządzenie z dnia 6 czerwca 2008 r. | Akt utracił moc

Plan zagospodarowania częstotliwości dla zakresów 880-890 MHz oraz 925-935 MHz.

Dz.Urz.UKE.2008.20.119 | zarządzenie z dnia 6 czerwca 2008 r. | Akt utracił moc

Plan zagospodarowania częstotliwości dla zakresów 880-890 MHz oraz 925-935 MHz.

Dz.Urz.UKE.2008.20.119 | zarządzenie z dnia 6 czerwca 2008 r. | Akt utracił moc

Plan zagospodarowania częstotliwości dla zakresów 880-890 MHz oraz 925-935 MHz.

Dz.Urz.UKE.2008.20.119 | zarządzenie z dnia 6 czerwca 2008 r. | Akt utracił moc

Przejęcie dziedzictwa tradycji oraz ustanowienie dorocznego Święta 3 Rejonowej Bazy Materiałowej w Łodzi.

Dz.Urz.MON.2008.13.154 | decyzja z dnia 6 czerwca 2008 r. | Akt indywidualny

Ustanowienie dorocznego Święta 11 Rejonowej Bazy Materiałowej w Olsztynie.

Dz.Urz.MON.2008.13.152 | decyzja z dnia 6 czerwca 2008 r. | Akt indywidualny

Ustanowienie dorocznego Święta 1 Śląskiej Brygady Rakietowej Obrony Powietrznej w Bytomiu.

Dz.Urz.MON.2008.13.160 | decyzja z dnia 6 czerwca 2008 r. | Akt indywidualny

Ustanowienie dorocznego Święta 2 batalionu czołgów 10 Brygady Kawalerii Pancernej w Świętoszowie.

Dz.Urz.MON.2008.13.148 | decyzja z dnia 6 czerwca 2008 r. | Akt indywidualny

Ustanowienie dorocznego Święta 3 Brygady Lotnictwa Transportowego w Powidzu.

Dz.Urz.MON.2008.13.149 | decyzja z dnia 6 czerwca 2008 r. | Akt indywidualny

Ustanowienie dorocznego Święta 55 kompanii chemicznej we Władysławowie.

Dz.Urz.MON.2008.13.158 | decyzja z dnia 6 czerwca 2008 r. | Akt indywidualny

Ustanowienie dorocznego Święta 65 dywizjonu rakietowego Obrony Powietrznej w Gdyni.

Dz.Urz.MON.2008.13.159 | decyzja z dnia 6 czerwca 2008 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie odznaki pamiątkowej Regionalnego Węzła Łączności we Wrocławiu.

Dz.Urz.MON.2008.13.156 | decyzja z dnia 6 czerwca 2008 r. | Akt indywidualny

Zatwierdzenie zmian w Regulaminie odznaki pamiątkowej Ministerstwa Obrony Narodowej.

Dz.Urz.MON.2008.13.157 | decyzja z dnia 6 czerwca 2008 r. | Akt jednorazowy

Komisja konkursowa mająca na celu przeprowadzenie konkursu na stanowisko Dyrektora Parku Narodowego Gór Stołowych.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2008.4.86 | zarządzenie z dnia 5 czerwca 2008 r. | Akt indywidualny

Komisja konkursowa mająca na celu przeprowadzenie konkursu na stanowisko Dyrektora Parku Narodowego Gór Stołowych.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2008.4.86 | zarządzenie z dnia 5 czerwca 2008 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie do stosowania Podręcznika Egzaminatora Praktycznego - Samoloty i Śmigłowce wersja 18/2005.

Dz.Urz.ULC.2008.7.73 | zarządzenie z dnia 5 czerwca 2008 r. | Akt obowiązujący

Zatwierdzenie zmian struktury przestrzeni powietrznej.

Dz.Urz.ULC.2008.8.80 | decyzja z dnia 5 czerwca 2008 r. | Akt obowiązujący

Decyzje ustalające normy dopuszczalnych ubytków oraz zużycia wyrobów akcyzowych zharmonizowanych.

Dz.Urz.MF.2008.7.57 | komunikat z dnia 4 czerwca 2008 r. | Akt indywidualny

Gestorzy korpusów osobowych (grup osobowych).

Dz.Urz.MON.2008.12.143 | decyzja z dnia 4 czerwca 2008 r. | Akt utracił moc

Modele przebiegu służby oficerów i podoficerów zawodowych.

Dz.Urz.MON.2008.12.142 | decyzja z dnia 4 czerwca 2008 r. | Akt utracił moc

Modele przebiegu służby oficerów i podoficerów zawodowych.

Dz.Urz.MON.2008.12.142 | decyzja z dnia 4 czerwca 2008 r. | Akt utracił moc

Podział zadań i organizacja współpracy pomiędzy komórkami organizacyjnymi Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

Dz.Urz.ULC.2008.7.72 | zarządzenie z dnia 4 czerwca 2008 r. | Akt obowiązujący