Departmental acts

Ogłoszenie Regulaminu pracy Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie.

Dz.Urz.WUG.2008.13.83 | obwieszczenie z dnia 4 września 2008 r. | Akt obowiązujący

Ogłoszenie Regulaminu pracy Komisji do spraw Atmosfery Kopalnianej i Zagrożeń Aerologicznych w Podziemnych Zakładach Górniczych.

Dz.Urz.WUG.2010.20.113 t.j. | obwieszczenie z dnia 4 września 2008 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Ogłoszenie Regulaminu pracy Komisji do spraw Atmosfery Kopalnianej i Zagrożeń Aerologicznych w Podziemnych Zakładach Górniczych.

Dz.Urz.WUG.2010.8.50 t.j. | obwieszczenie z dnia 4 września 2008 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Ogłoszenie Regulaminu pracy Komisji do spraw Ochrony Powierzchni.

Dz.Urz.WUG.2010.20.112 t.j. | obwieszczenie z dnia 4 września 2008 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Ogłoszenie Regulaminu pracy Komisji do spraw Ochrony Powierzchni.

Dz.Urz.WUG.2011.2.32 t.j. | obwieszczenie z dnia 4 września 2008 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Ogłoszenie Regulaminu pracy Komisji do spraw Ochrony Powierzchni.

Dz.Urz.WUG.2010.12.73 t.j. | obwieszczenie z dnia 4 września 2008 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Ogłoszenie Regulaminu pracy Komisji do spraw Ochrony Powierzchni.

Dz.Urz.WUG.2008.13.84 | obwieszczenie z dnia 4 września 2008 r. | Akt utracił moc

Ogłoszenie Regulaminu pracy Komisji do spraw Tąpań, Obudowy i Kierowania Stropem w Podziemnych Zakładach Górniczych.

Dz.Urz.WUG.2010.20.114 t.j. | obwieszczenie z dnia 4 września 2008 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Ogłoszenie Regulaminu pracy Komisji do spraw Tąpań, Obudowy i Kierowania Stropem w Podziemnych Zakładach Górniczych.

Dz.Urz.WUG.2008.13.86 | obwieszczenie z dnia 4 września 2008 r. | Akt obowiązujący

Ogłoszenie Regulaminu pracy Komisji do spraw Tąpań, Obudowy i Kierowania Stropem w Podziemnych Zakładach Górniczych.

Dz.Urz.WUG.2010.8.51 t.j. | obwieszczenie z dnia 4 września 2008 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Ogłoszenie Regulaminu pracy Komisji do spraw Zagrożeń Wodnych i Gospodarki Odpadami.

Dz.Urz.WUG.2008.13.87 | obwieszczenie z dnia 4 września 2008 r. | Akt utracił moc

Ogłoszenie Regulaminu pracy Komisji do spraw Zagrożeń Wodnych i Gospodarki Odpadami.

Dz.Urz.WUG.2011.2.33 t.j. | obwieszczenie z dnia 4 września 2008 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Powołanie Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej "Lotnicze Pogotowie Ratunkowe".

Dz.Urz.MZ.2008.10.71 | zarządzenie z dnia 4 września 2008 r. | Akt indywidualny

Powołanie Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Zaopatrzenia Ortopedycznego w Poznaniu.

Dz.Urz.MZ.2008.10.70 | zarządzenie z dnia 4 września 2008 r. | Akt indywidualny

Powołanie Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Zaopatrzenia Ortopedycznego w Poznaniu.

Dz.Urz.MZ.2008.10.70 | zarządzenie z dnia 4 września 2008 r. | Akt indywidualny

Utworzenie Instytutu Polskiego w Madrycie.

Dz.Urz.MSZ.2008.4.145 | decyzja z dnia 4 września 2008 r. | Akt obowiązujący

Zdarzenie lotnicze Nr 202/06.

Dz.Urz.ULC.2008.11.169 | komunikat z dnia 4 września 2008 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze Nr 270/06.

Dz.Urz.ULC.2008.11.167 | komunikat z dnia 4 września 2008 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze Nr 296/06.

Dz.Urz.ULC.2008.11.168 | komunikat z dnia 4 września 2008 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze Nr 410/07.

Dz.Urz.ULC.2008.11.166 | komunikat z dnia 4 września 2008 r. | Akt indywidualny

Zm.: decyzja w sprawie ustalenia terenów zamkniętych w resorcie obrony narodowej.

Dz.Urz.MON.2008.18.240 | decyzja z dnia 4 września 2008 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku.

Dz.Urz.MZ.2008.10.65 | zarządzenie z dnia 4 września 2008 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy.

Dz.Urz.MZ.2008.10.66 | zarządzenie z dnia 4 września 2008 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie.

Dz.Urz.MZ.2008.10.67 | zarządzenie z dnia 4 września 2008 r. | Akt jednorazowy

Zmiana właściwości terytorialnej oraz siedziby Konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej w Colon (Republika Panamy).

Dz.Urz.MSZ.2008.5.166 | decyzja z dnia 4 września 2008 r. | Akt utracił moc

Przeznaczenie pozostającej w Zarządzie Obsługi części zysku za 2007 r.

Dz.Urz.MSZ.2008.4.143 | decyzja z dnia 3 września 2008 r. | Akt utracił moc

Uchylenie zarządzenia nr 131 Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 5 sierpnia 2008 r.

Dz.Urz.PKRUS.2009.2B.142 | zarządzenie z dnia 3 września 2008 r. | Akt utracił moc

Zdarzenie lotnicze Nr 11/07.

Dz.Urz.ULC.2008.11.161 | komunikat z dnia 3 września 2008 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze Nr 182/06.

Dz.Urz.ULC.2008.11.164 | komunikat z dnia 3 września 2008 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze Nr 373/07.

Dz.Urz.ULC.2008.11.163 | komunikat z dnia 3 września 2008 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze Nr 519/07.

Dz.Urz.ULC.2008.11.165 | komunikat z dnia 3 września 2008 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze Nr 83/05.

Dz.Urz.ULC.2008.11.162 | komunikat z dnia 3 września 2008 r. | Akt indywidualny

Zm.: decyzja w sprawie likwidacji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej we Wschodniej Republice Urugwaju.

Dz.Urz.MSZ.2008.4.144 | decyzja z dnia 3 września 2008 r. | Akt jednorazowy

Obowiązywanie Biuletynów Serwisowych.

Dz.Urz.ULC.2008.10.155 | komunikat z dnia 2 września 2008 r. | Akt utracił moc

Okres międzyremontowy lotniczych silników tłokowych.

Dz.Urz.ULC.2008.10.154 | komunikat z dnia 2 września 2008 r. | Akt utracił moc

Decyzje ustalające normy dopuszczalnych ubytków oraz zużycia wyrobów akcyzowych zharmonizowanych.

Dz.Urz.MF.2008.10.77 | komunikat z dnia 1 września 2008 r. | Akt indywidualny

Ustanowienie dorocznego Święta Centralnej Grupy Wsparcia Współpracy Cywilno-Wojskowej.

Dz.Urz.MON.2008.17.219 | decyzja z dnia 1 września 2008 r. | Akt indywidualny

Utworzenie Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.

Dz.Urz.MKiDN.2008.5.48 | zarządzenie z dnia 1 września 2008 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.

Dz.Urz.MKiDN.2013.57 t.j. | zarządzenie z dnia 1 września 2008 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Utworzenie Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.

Dz.Urz.MKiDN.2008.5.48 | zarządzenie z dnia 1 września 2008 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.

Dz.Urz.MKiDN.2008.5.48 | zarządzenie z dnia 1 września 2008 r. | Akt utracił moc

Wprowadzenie odznaki absolwenta Szkoły Podoficerskiej Sił Powietrznych.

Dz.Urz.MON.2008.17.231 | decyzja z dnia 1 września 2008 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie odznaki pamiątkowej, oznaki rozpoznawczej oraz proporczyka na beret 2 Ośrodka Radioelektronicznego.

Dz.Urz.MON.2008.17.229 | decyzja z dnia 1 września 2008 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie odznaki pamiątkowej 1 Legionowskiego batalionu zaopatrzenia.

Dz.Urz.MON.2008.17.228 | decyzja z dnia 1 września 2008 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie odznaki pamiątkowej 56 Kujawskiego pułku śmigłowców bojowych.

Dz.Urz.MON.2008.17.223 | decyzja z dnia 1 września 2008 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie odznaki pamiątkowej 65 dywizjonu rakietowego Obrony Powietrznej.

Dz.Urz.MON.2008.17.225 | decyzja z dnia 1 września 2008 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie odznaki pamiątkowej dywizjonu okrętów rakietowych.

Dz.Urz.MON.2008.17.227 | decyzja z dnia 1 września 2008 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie odznaki pamiątkowej Oddziału Zabezpieczenia Marynarki Wojennej.

Dz.Urz.MON.2008.17.222 | decyzja z dnia 1 września 2008 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie odznaki pamiątkowej oraz oznaki rozpoznawczej 3 Brygady Lotnictwa Transportowego.

Dz.Urz.MON.2008.17.230 | decyzja z dnia 1 września 2008 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie odznaki pamiątkowej oraz oznaki rozpoznawczej Szkoły Podoficerskiej Marynarki Wojennej.

Dz.Urz.MON.2008.17.221 | decyzja z dnia 1 września 2008 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie odznaki pamiątkowej oraz proporczyka na beret 2 Mazowieckiej Brygady Saperów.

Dz.Urz.MON.2008.17.226 | decyzja z dnia 1 września 2008 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie oznaki rozpoznawczej oraz proporczyka na beret 1 Ciechanowskiego pułku artylerii.

Dz.Urz.MON.2008.17.224 | decyzja z dnia 1 września 2008 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie oznaki rozpoznawczej oraz proporczyka na beret Centralnej Grupy Wsparcia Współpracy Cywilno-Wojskowej.

Dz.Urz.MON.2008.17.220 | decyzja z dnia 1 września 2008 r. | Akt indywidualny

Zm.: decyzja w sprawie naboru kandydatów do uczelni wojskowych w 2008 r.

Dz.Urz.MON.2008.17.218 | decyzja z dnia 1 września 2008 r. | Akt jednorazowy

Zm.: decyzja w sprawie poborowych w 2008 r. do odbycia służby kandydackiej w oddziałach prewencji Policji.

Dz.Urz.KGP.2008.16.98 | decyzja z dnia 1 września 2008 r. | Akt jednorazowy

Powołanie Interdyscyplinarnego Zespołu do spraw Współpracy z Zagranicą.

Dz.Urz.MNiSW.2008.4.66 | zarządzenie z dnia 31 sierpnia 2008 r. | Akt utracił moc

Powołanie Interdyscyplinarnego Zespołu do spraw Współpracy z Zagranicą.

Dz.Urz.MNiSW.2008.4.66 | zarządzenie z dnia 31 sierpnia 2008 r. | Akt utracił moc

Powołanie Interdyscyplinarnego Zespołu do spraw Współpracy z Zagranicą.

Dz.Urz.MNiSW.2008.4.66 | zarządzenie z dnia 31 sierpnia 2008 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie Konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej w Tijuanie (Meksykańskie Stany Zjednoczone).

Dz.Urz.MSZ.2008.4.146 | decyzja z dnia 31 sierpnia 2008 r. | Akt obowiązujący

Przeznaczenie mienia zlikwidowanego Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Ho Chi Minh.

Dz.Urz.MSZ.2008.4.137 | decyzja z dnia 29 sierpnia 2008 r. | Akt utracił moc

Przeznaczenie mienia zlikwidowanej Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Jemenu.

Dz.Urz.MSZ.2008.4.139 | decyzja z dnia 29 sierpnia 2008 r. | Akt utracił moc

Przeznaczenie mienia zlikwidowanej Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Jemenu.

Dz.Urz.MSZ.2008.4.136 | decyzja z dnia 29 sierpnia 2008 r. | Akt utracił moc