Departmental acts

Przeznaczenie pozostającej w Zarządzie Obsługi części zysku za 2007 r.

Dz.Urz.MSZ.2008.4.143 | decyzja z dnia 3 września 2008 r. | Akt utracił moc

Uchylenie zarządzenia nr 131 Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 5 sierpnia 2008 r.

Dz.Urz.PKRUS.2009.2B.142 | zarządzenie z dnia 3 września 2008 r. | Akt utracił moc

Zdarzenie lotnicze Nr 11/07.

Dz.Urz.ULC.2008.11.161 | komunikat z dnia 3 września 2008 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze Nr 182/06.

Dz.Urz.ULC.2008.11.164 | komunikat z dnia 3 września 2008 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze Nr 373/07.

Dz.Urz.ULC.2008.11.163 | komunikat z dnia 3 września 2008 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze Nr 519/07.

Dz.Urz.ULC.2008.11.165 | komunikat z dnia 3 września 2008 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze Nr 83/05.

Dz.Urz.ULC.2008.11.162 | komunikat z dnia 3 września 2008 r. | Akt indywidualny

Zm.: decyzja w sprawie likwidacji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej we Wschodniej Republice Urugwaju.

Dz.Urz.MSZ.2008.4.144 | decyzja z dnia 3 września 2008 r. | Akt jednorazowy

Obowiązywanie Biuletynów Serwisowych.

Dz.Urz.ULC.2008.10.155 | komunikat z dnia 2 września 2008 r. | Akt utracił moc

Okres międzyremontowy lotniczych silników tłokowych.

Dz.Urz.ULC.2008.10.154 | komunikat z dnia 2 września 2008 r. | Akt utracił moc

Decyzje ustalające normy dopuszczalnych ubytków oraz zużycia wyrobów akcyzowych zharmonizowanych.

Dz.Urz.MF.2008.10.77 | komunikat z dnia 1 września 2008 r. | Akt indywidualny

Ustanowienie dorocznego Święta Centralnej Grupy Wsparcia Współpracy Cywilno-Wojskowej.

Dz.Urz.MON.2008.17.219 | decyzja z dnia 1 września 2008 r. | Akt indywidualny

Utworzenie Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.

Dz.Urz.MKiDN.2008.5.48 | zarządzenie z dnia 1 września 2008 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.

Dz.Urz.MKiDN.2013.57 t.j. | zarządzenie z dnia 1 września 2008 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Utworzenie Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.

Dz.Urz.MKiDN.2008.5.48 | zarządzenie z dnia 1 września 2008 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.

Dz.Urz.MKiDN.2008.5.48 | zarządzenie z dnia 1 września 2008 r. | Akt utracił moc

Wprowadzenie odznaki absolwenta Szkoły Podoficerskiej Sił Powietrznych.

Dz.Urz.MON.2008.17.231 | decyzja z dnia 1 września 2008 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie odznaki pamiątkowej, oznaki rozpoznawczej oraz proporczyka na beret 2 Ośrodka Radioelektronicznego.

Dz.Urz.MON.2008.17.229 | decyzja z dnia 1 września 2008 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie odznaki pamiątkowej 1 Legionowskiego batalionu zaopatrzenia.

Dz.Urz.MON.2008.17.228 | decyzja z dnia 1 września 2008 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie odznaki pamiątkowej 56 Kujawskiego pułku śmigłowców bojowych.

Dz.Urz.MON.2008.17.223 | decyzja z dnia 1 września 2008 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie odznaki pamiątkowej 65 dywizjonu rakietowego Obrony Powietrznej.

Dz.Urz.MON.2008.17.225 | decyzja z dnia 1 września 2008 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie odznaki pamiątkowej dywizjonu okrętów rakietowych.

Dz.Urz.MON.2008.17.227 | decyzja z dnia 1 września 2008 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie odznaki pamiątkowej Oddziału Zabezpieczenia Marynarki Wojennej.

Dz.Urz.MON.2008.17.222 | decyzja z dnia 1 września 2008 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie odznaki pamiątkowej oraz oznaki rozpoznawczej 3 Brygady Lotnictwa Transportowego.

Dz.Urz.MON.2008.17.230 | decyzja z dnia 1 września 2008 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie odznaki pamiątkowej oraz oznaki rozpoznawczej Szkoły Podoficerskiej Marynarki Wojennej.

Dz.Urz.MON.2008.17.221 | decyzja z dnia 1 września 2008 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie odznaki pamiątkowej oraz proporczyka na beret 2 Mazowieckiej Brygady Saperów.

Dz.Urz.MON.2008.17.226 | decyzja z dnia 1 września 2008 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie oznaki rozpoznawczej oraz proporczyka na beret 1 Ciechanowskiego pułku artylerii.

Dz.Urz.MON.2008.17.224 | decyzja z dnia 1 września 2008 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie oznaki rozpoznawczej oraz proporczyka na beret Centralnej Grupy Wsparcia Współpracy Cywilno-Wojskowej.

Dz.Urz.MON.2008.17.220 | decyzja z dnia 1 września 2008 r. | Akt indywidualny

Zm.: decyzja w sprawie naboru kandydatów do uczelni wojskowych w 2008 r.

Dz.Urz.MON.2008.17.218 | decyzja z dnia 1 września 2008 r. | Akt jednorazowy

Zm.: decyzja w sprawie poborowych w 2008 r. do odbycia służby kandydackiej w oddziałach prewencji Policji.

Dz.Urz.KGP.2008.16.98 | decyzja z dnia 1 września 2008 r. | Akt jednorazowy

Powołanie Interdyscyplinarnego Zespołu do spraw Współpracy z Zagranicą.

Dz.Urz.MNiSW.2008.4.66 | zarządzenie z dnia 31 sierpnia 2008 r. | Akt utracił moc

Powołanie Interdyscyplinarnego Zespołu do spraw Współpracy z Zagranicą.

Dz.Urz.MNiSW.2008.4.66 | zarządzenie z dnia 31 sierpnia 2008 r. | Akt utracił moc

Powołanie Interdyscyplinarnego Zespołu do spraw Współpracy z Zagranicą.

Dz.Urz.MNiSW.2008.4.66 | zarządzenie z dnia 31 sierpnia 2008 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie Konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej w Tijuanie (Meksykańskie Stany Zjednoczone).

Dz.Urz.MSZ.2008.4.146 | decyzja z dnia 31 sierpnia 2008 r. | Akt obowiązujący

Przeznaczenie mienia zlikwidowanego Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Ho Chi Minh.

Dz.Urz.MSZ.2008.4.137 | decyzja z dnia 29 sierpnia 2008 r. | Akt utracił moc

Przeznaczenie mienia zlikwidowanej Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Jemenu.

Dz.Urz.MSZ.2008.4.139 | decyzja z dnia 29 sierpnia 2008 r. | Akt utracił moc

Przeznaczenie mienia zlikwidowanej Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Jemenu.

Dz.Urz.MSZ.2008.4.136 | decyzja z dnia 29 sierpnia 2008 r. | Akt utracił moc

Przeznaczenie mienia zlikwidowanej Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Panamy.

Dz.Urz.MSZ.2008.4.135 | decyzja z dnia 29 sierpnia 2008 r. | Akt utracił moc

Przeznaczenie mienia zlikwidowanej Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Panamy.

Dz.Urz.MSZ.2008.4.138 | decyzja z dnia 29 sierpnia 2008 r. | Akt utracił moc

Przyznane dotacje ze środków finansowych na naukę na inwestycje aparaturowe.

Dz.Urz.MNiSW.2008.4.86 | komunikat z dnia 29 sierpnia 2008 r. | Akt nienormatywny

Przyznane dotacje ze środków finansowych na naukę na inwestycje aparaturowe.

Dz.Urz.MNiSW.2008.4.87 | komunikat z dnia 29 sierpnia 2008 r. | Akt nienormatywny

Utworzenie Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia w Ełku.

Dz.Urz.MKiDN.2008.4.42 | zarządzenie z dnia 29 sierpnia 2008 r. | Akt obowiązujący

Utworzenie Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Ełku.

Dz.Urz.MKiDN.2008.4.43 | zarządzenie z dnia 29 sierpnia 2008 r. | Akt obowiązujący

Wskaźnik cen nakładów inwestycyjnych za pierwsze dwa kwartały 2008 r.

Dz.Urz.GUS.2008.8.50 | komunikat z dnia 29 sierpnia 2008 r. | Akt nienormatywny

Zmiana środków budżetowych Ministerstwa Spraw Zagranicznych w 2008 r.

Dz.Urz.MSZ.2008.4.161 | decyzja z dnia 29 sierpnia 2008 r. | Akt utracił moc

Określenie wzorcowego regulaminu organizacyjnego oddziału regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Dz.Urz.PKRUS.2009.2B.139 | zarządzenie z dnia 28 sierpnia 2008 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Szkoły Policealnej w Dobryszycach.

Dz.Urz.MRiRW.2008.18.21 | zarządzenie z dnia 28 sierpnia 2008 r. | Akt obowiązujący

Utworzenie Szkoły Policealnej w Nakle.

Dz.Urz.MRiRW.2008.18.20 | zarządzenie z dnia 28 sierpnia 2008 r. | Akt obowiązujący

Utworzenie Szkoły Policealnej w Nakle.

Dz.Urz.MRiRW.2008.18.20 | zarządzenie z dnia 28 sierpnia 2008 r. | Akt obowiązujący

Utworzenie Szkoły Policealnej w Okszowie.

Dz.Urz.MRiRW.2008.18.22 | zarządzenie z dnia 28 sierpnia 2008 r. | Akt obowiązujący

Utworzenie Technikum Uzupełniającego w Różańcu.

Dz.Urz.MRiRW.2008.18.23 | zarządzenie z dnia 28 sierpnia 2008 r. | Akt obowiązujący

Utworzenie Technikum w Starym Brześciu.

Dz.Urz.MRiRW.2008.18.25 | zarządzenie z dnia 28 sierpnia 2008 r. | Akt obowiązujący

Utworzenie Technikum w Starym Brześciu.

Dz.Urz.MRiRW.2008.18.25 | zarządzenie z dnia 28 sierpnia 2008 r. | Akt obowiązujący

Utworzenie Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Siennicy Różanej.

Dz.Urz.MRiRW.2008.18.24 | zarządzenie z dnia 28 sierpnia 2008 r. | Akt obowiązujący

Zm.: decyzja w sprawie programu kursu specjalistycznego dla policjantów kierujących zespołami oględzinowymi.

Dz.Urz.KGP.2008.16.97 | decyzja z dnia 28 sierpnia 2008 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania regulaminów organizacyjnych komendom oddziałów Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2008.9.65 | zarządzenie z dnia 28 sierpnia 2008 r. | Akt jednorazowy