Departmental acts

Przeznaczenie mienia zlikwidowanej Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Królestwie Kambodży.

Dz.Urz.MSZ.2008.5.169 | decyzja z dnia 26 września 2008 r. | Akt utracił moc

Przeznaczenie mienia zlikwidowanej Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Królestwie Kambodży.

Dz.Urz.MSZ.2008.5.174 | decyzja z dnia 26 września 2008 r. | Akt utracił moc

Przeznaczenie mienia zlikwidowanej Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Laotańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej.

Dz.Urz.MSZ.2008.5.171 | decyzja z dnia 26 września 2008 r. | Akt utracił moc

Wykaz dostawców zwierząt doświadczalnych.

Dz.Urz.MNiSW.2008.4.91 | obwieszczenie z dnia 26 września 2008 r. | Akt utracił moc

Wykaz jednostek hodowlanych uprawnionych do prowadzenia hodowli zwierząt laboratoryjnych.

Dz.Urz.MNiSW.2008.4.90 | obwieszczenie z dnia 26 września 2008 r. | Akt utracił moc

Komitet organizacji uroczystości "DNIA GÓRNIKA".

Dz.Urz.WUG.2008.14.93 | decyzja z dnia 25 września 2008 r. | Akt utracił moc

Odporność odmian ziemniaków oraz materiałów hodowlanych ziemniaka na grzyba Synchytrium endobioticum.

Dz.Urz.MRiRW.2008.21.28 | informacja z dnia 25 września 2008 r. | Akt utracił moc

Powołanie Kapituły do Spraw Profesorów Oświaty.

Dz.Urz.MEN.2008.2.16 | zarządzenie z dnia 25 września 2008 r. | Akt utracił moc

Powołanie Kapituły do Spraw Profesorów Oświaty.

Dz.Urz.MEN.2008.2.16 | zarządzenie z dnia 25 września 2008 r. | Akt utracił moc

Powołanie Kapituły do Spraw Profesorów Oświaty.

Dz.Urz.MEN.2008.2.16 | zarządzenie z dnia 25 września 2008 r. | Akt utracił moc

Powołanie Kapituły do Spraw Profesorów Oświaty.

Dz.Urz.MEN.2008.2.16 | zarządzenie z dnia 25 września 2008 r. | Akt utracił moc

Powołanie Kapituły do Spraw Profesorów Oświaty.

Dz.Urz.MEN.2008.2.16 | zarządzenie z dnia 25 września 2008 r. | Akt utracił moc

Zm.: komunikat w sprawie zasad przeprowadzania szczepień ochronnych przeciw chorobom zakaźnym w 2008 r.

Dz.Urz.MZ.2008.11.76 | komunikat z dnia 25 września 2008 r. | Akt jednorazowy

Zm.: uchwała w sprawie warunków otwierania i prowadzenia rachunków banków przez Narodowy Bank Polski.

Dz.Urz.NBP.2008.15.18 | uchwała z dnia 25 września 2008 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania jednostkom organizacyjnym Wojsk Lądowych statutu jednostki budżetowej.

Dz.Urz.MON.2008.18.239 | zarządzenie z dnia 25 września 2008 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie powołania Komisji do Spraw Pożyczek i Kredytów Studenckich.

Dz.Urz.MNiSW.2008.4.73 | zarządzenie z dnia 25 września 2008 r. | Akt jednorazowy

Likwidacja Gospodarstwa Pomocniczego Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Dz.Urz.MEN.2008.2.14 | zarządzenie z dnia 24 września 2008 r. | Akt utracił moc

Powołanie Rady Zarządzającej do Spraw Realizacji Projektu "Polsko-Niemiecki podręcznik do nauki historii".

Dz.Urz.MEN.2008.2.15 | zarządzenie z dnia 24 września 2008 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Rady Zarządzającej do Spraw Realizacji Projektu "Polsko-Niemiecki podręcznik do nauki historii".

Dz.Urz.MEN.2008.2.15 | zarządzenie z dnia 24 września 2008 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Rady Zarządzającej do Spraw Realizacji Projektu "Polsko-Niemiecki podręcznik do nauki historii".

Dz.Urz.MEN.2008.2.15 | zarządzenie z dnia 24 września 2008 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Rady Zarządzającej do Spraw Realizacji Projektu "Polsko-Niemiecki podręcznik do nauki historii".

Dz.Urz.MEN.2008.2.15 | zarządzenie z dnia 24 września 2008 r. | Akt obowiązujący

Zasady refundacji wydatków poniesionych na naukę języków obcych.

Dz.Urz.MSZ.2008.5.195 | instrukcja z dnia 24 września 2008 r. | Akt utracił moc

Zasady refundacji wydatków poniesionych na naukę języków obcych.

Dz.Urz.MSZ.2008.5.195 | instrukcja z dnia 24 września 2008 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie dorocznego Święta 104. batalionu zabezpieczenia.

Dz.Urz.MON.2008.18.247 | decyzja z dnia 23 września 2008 r. | Akt indywidualny

Ustanowienie dorocznego Święta 25. dywizjonu rakietowego Obrony Powietrznej.

Dz.Urz.MON.2008.18.245 | decyzja z dnia 23 września 2008 r. | Akt indywidualny

Ustanowienie dorocznego Święta Regionalnego Węzła Łączności w Bydgoszczy.

Dz.Urz.MON.2008.18.246 | decyzja z dnia 23 września 2008 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie odznaki pamiątkowej, oznaki rozpoznawczej i proporczyka na beret 9 batalionu łączności.

Dz.Urz.MON.2008.18.248 | decyzja z dnia 23 września 2008 r. | Akt indywidualny

Wszczęcie postępowania kontrolnego nie objętego planem kontroli na rok 2008 r.

Dz.Urz.MSZ.2008.5.192 | decyzja z dnia 23 września 2008 r. | Akt utracił moc

Zatwierdzenie zmian struktury przestrzeni powietrznej.

Dz.Urz.ULC.2008.11.160 | decyzja z dnia 23 września 2008 r. | Akt obowiązujący

Zatwierdzenie zmian w regulaminie organizacyjnym Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi.

Dz.Urz.KGPSP.2008.2.28 | zarządzenie z dnia 23 września 2008 r. | Akt utracił moc

Zm.: decyzja budżetowa na rok 2008.

Dz.Urz.MON.2008.18.244 | decyzja z dnia 23 września 2008 r. | Akt jednorazowy

Powołanie Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Działalności Wspomagającej Badania w zakresie Wydawnictw Naukowych.

Dz.Urz.MNiSW.2008.4.71 | zarządzenie z dnia 22 września 2008 r. | Akt utracił moc

Powołanie Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Działalności Wspomagającej Badania w zakresie Wydawnictw Naukowych.

Dz.Urz.MNiSW.2008.4.71 | zarządzenie z dnia 22 września 2008 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie instrukcji kasowej.

Dz.Urz.WUG.2008.14.89 | zarządzenie z dnia 22 września 2008 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie korzystania ze służbowych kart płatniczych przez pracowników Wyższego Urzędu Górniczego.

Dz.Urz.WUG.2008.14.90 | zarządzenie z dnia 22 września 2008 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie procedur kontroli finansowej w urzędach górniczych.

Dz.Urz.WUG.2008.14.88 | zarządzenie z dnia 22 września 2008 r. | Akt jednorazowy

Zmiana "Instrukcji prowadzenia ewidencji pokładowych i osobistych nadajników sygnału niebezpieczeństwa".

Dz.Urz.ULC.2008.11.157 | zarządzenie z dnia 22 września 2008 r. | Akt jednorazowy

Zdarzenie lotnicze Nr 224/06.

Dz.Urz.ULC.2008.12.185 | komunikat z dnia 19 września 2008 r. | Akt indywidualny

Szczegółowe zasady i tryb przeprowadzania kontroli wewnętrznej w resorcie spraw zagranicznych.

Dz.Urz.MSZ.2008.5.164 | zarządzenie z dnia 18 września 2008 r. | Akt utracił moc

Wykaz decyzji wydanych w miesiącach: kwiecień, maj, czerwiec 2008 r.

Dz.Urz.UOKiK.2008.3.26 | wykaz z dnia 18 września 2008 r. | Akt indywidualny

Wykaz wyroków Sądu Apelacyjnego w Warszawie doręczonych w miesiącach: kwiecień, maj, czerwiec 2008 r.

Dz.Urz.UOKiK.2008.3.32 | wykaz z dnia 18 września 2008 r. | Akt indywidualny

Powołanie Zespołu Specjalistycznego do Spraw Projektów XFEL i FAIR.

Dz.Urz.MNiSW.2008.4.69 | zarządzenie z dnia 17 września 2008 r. | Akt utracił moc

Powołanie Zespołu Specjalistycznego do Spraw Projektów XFEL i FAIR.

Dz.Urz.MNiSW.2008.4.69 | zarządzenie z dnia 17 września 2008 r. | Akt utracił moc

Wykaz jednostek doświadczalnych uprawnionych do przeprowadzania doświadczeń na zwierzętach.

Dz.Urz.MNiSW.2008.4.89 | obwieszczenie z dnia 17 września 2008 r. | Akt utracił moc

Zm.: decyzja w sprawie określenia reguł prac normalizacyjnych.

Dz.Urz.MON.2008.18.243 | decyzja z dnia 17 września 2008 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie prowadzenia rejestru wojskowych statków powietrznych.

Dz.Urz.MON.2008.18.238 | zarządzenie z dnia 17 września 2008 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie Regulaminu działania Rady Nauki.

Dz.Urz.MNiSW.2008.4.70 | zarządzenie z dnia 17 września 2008 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie utworzenia wydziałów w sądach okręgowych.

Dz.Urz.MS.2008.7.121 | zarządzenie z dnia 17 września 2008 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie zadań ochronnych dla Babiogórskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2008.4.101 | zarządzenie z dnia 17 września 2008 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie zadań ochronnych dla Bieszczadzkiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2008.4.102 | zarządzenie z dnia 17 września 2008 r. | Akt jednorazowy

Ustalenie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Gospodarki.

Dz.Urz.MG.2008.1.18 | zarządzenie z dnia 16 września 2008 r. | Akt utracił moc

Zmiana środków budżetowych Ministerstwa Spraw Zagranicznych w 2008 r.

Dz.Urz.MSZ.2008.5.189 | decyzja z dnia 16 września 2008 r. | Akt utracił moc

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w sierpniu 2008 r.

Dz.Urz.GUS.2008.9.53 | komunikat z dnia 15 września 2008 r. | Akt nienormatywny

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w sierpniu 2008 r.

Dz.Urz.GUS.2008.9.52 | obwieszczenie z dnia 15 września 2008 r. | Akt nienormatywny

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w sierpniu 2008 r.

Dz.Urz.GUS.2008.9.51 | obwieszczenie z dnia 15 września 2008 r. | Akt nienormatywny