Departmental acts

Zm.: zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Urzędu do Spraw Cudzoziemców.

Dz.Urz.MSWiA.2009.1.7 | zarządzenie z dnia 31 grudnia 2008 r. | Akt jednorazowy

Nadanie regulaminu organizacyjnego Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej.

Dz.Urz.KGPSP.2008.2.34 | zarządzenie z dnia 30 grudnia 2008 r. | Akt utracił moc

Nadanie regulaminu organizacyjnego Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej.

Dz.Urz.KGPSP.2008.2.34 | zarządzenie z dnia 30 grudnia 2008 r. | Akt utracił moc

Nadanie regulaminu organizacyjnego Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej.

Dz.Urz.KGPSP.2008.2.34 | zarządzenie z dnia 30 grudnia 2008 r. | Akt utracił moc

Nadanie regulaminu organizacyjnego Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej.

Dz.Urz.KGPSP.2008.2.34 | zarządzenie z dnia 30 grudnia 2008 r. | Akt utracił moc

Nadanie regulaminu organizacyjnego Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej.

Dz.Urz.KGPSP.2008.2.34 | zarządzenie z dnia 30 grudnia 2008 r. | Akt utracił moc

Nadanie regulaminu organizacyjnego Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej.

Dz.Urz.KGPSP.2008.2.34 | zarządzenie z dnia 30 grudnia 2008 r. | Akt utracił moc

Nadanie regulaminu organizacyjnego Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej.

Dz.Urz.KGPSP.2008.2.34 | zarządzenie z dnia 30 grudnia 2008 r. | Akt utracił moc

Nadanie regulaminu organizacyjnego Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej.

Dz.Urz.KGPSP.2008.2.34 | zarządzenie z dnia 30 grudnia 2008 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Głównemu Inspektoratowi Weterynarii.

Dz.Urz.MRiRW.2008.31.38 | zarządzenie z dnia 30 grudnia 2008 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Głównemu Inspektoratowi Weterynarii.

Dz.Urz.MRiRW.2008.31.38 | zarządzenie z dnia 30 grudnia 2008 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Głównemu Inspektoratowi Weterynarii.

Dz.Urz.MRiRW.2008.31.38 | zarządzenie z dnia 30 grudnia 2008 r. | Akt obowiązujący

Powołanie członków Rady Muzeum przy Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej "MANGGHA".

Dz.Urz.MKiDN.2008.8.84 | decyzja z dnia 30 grudnia 2008 r. | Akt indywidualny

Powołanie członków Rady Muzeum przy Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej "MANGGHA".

Dz.Urz.MKiDN.2008.8.84 | decyzja z dnia 30 grudnia 2008 r. | Akt indywidualny

Powołanie członków Rady Muzeum przy Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej "MANGGHA".

Dz.Urz.MKiDN.2008.8.84 | decyzja z dnia 30 grudnia 2008 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie systemu zarządzania zakładowym funduszem świadczeń socjalnych.

Dz.Urz.PKRUS.2009.2C.169 | zarządzenie z dnia 30 grudnia 2008 r. | Akt obowiązujący

Wprowadzenie systemu zarządzania zakładowym funduszem świadczeń socjalnych.

Dz.Urz.PKRUS.2009.2C.169 | zarządzenie z dnia 30 grudnia 2008 r. | Akt obowiązujący

Wprowadzenie w Centrali Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Dz.Urz.PKRUS.2009.2C.170 | zarządzenie z dnia 30 grudnia 2008 r. | Akt utracił moc

Zasady rachunkowości w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej.

Dz.Urz.KGPSP.2008.2.40 | decyzja z dnia 30 grudnia 2008 r. | Akt utracił moc

Zasady rachunkowości w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej.

Dz.Urz.KGPSP.2008.2.40 | decyzja z dnia 30 grudnia 2008 r. | Akt utracił moc

Zdarzenie lotnicze Nr 332/07.

Dz.Urz.ULC.2009.3.70 | komunikat z dnia 30 grudnia 2008 r. | Akt indywidualny

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Dz.Urz.PKRUS.2009.2C.171 | zarządzenie z dnia 30 grudnia 2008 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Biura Lotnictwa Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2008.12.91 | zarządzenie z dnia 30 grudnia 2008 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Centrum Koordynacji Działań Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2008.12.90 | zarządzenie z dnia 30 grudnia 2008 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie zasad rachunkowości.

Dz.Urz.PKRUS.2009.2C.172 | zarządzenie z dnia 30 grudnia 2008 r. | Akt jednorazowy

Ogłoszenie II ograniczonego przetargu internetowego w Portalu Leśno-Drzewnym.

B.I.LP.2009.1.7 | decyzja z dnia 29 grudnia 2008 r. | Akt indywidualny

Ustalanie wysokości kar pieniężnych za stosowanie praktyk ograniczających konkurencję.

Dz.Urz.UOKiK.2008.4.33 | wyjaśnienie z dnia 29 grudnia 2008 r. | Akt nienormatywny

Wykaz decyzji wydanych w miesiącach: lipiec, sierpień, wrzesień 2008 r.

Dz.Urz.UOKiK.2008.4.36 | wykaz z dnia 29 grudnia 2008 r. | Akt indywidualny

Wykaz wyroków Sądu Apelacyjnego w Warszawie doręczonych w miesiącach: lipiec, sierpień, wrzesień 2008 r.

Dz.Urz.UOKiK.2008.4.42 | wykaz z dnia 29 grudnia 2008 r. | Akt indywidualny

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutów zakładom opieki zdrowotnej dla osób pozbawionych wolności.

Dz.Urz.MS.2009.1.5 | zarządzenie z dnia 29 grudnia 2008 r. | Akt jednorazowy

Zadania ochronne dla Parku Narodowego "Ujście Warty".

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2008.5.123 | zarządzenie z dnia 24 grudnia 2008 r. | Akt utracił moc

Zadania ochronne dla Tatrzańskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2008.5.122 | zarządzenie z dnia 24 grudnia 2008 r. | Akt utracił moc

Zadania ochronne dla Tatrzańskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2008.5.122 | zarządzenie z dnia 24 grudnia 2008 r. | Akt utracił moc

Zm.: decyzja w sprawie wprowadzenia do użytku "Wytycznych do przeprowadzenia Przeglądu Potrzeb Operacyjnych".

Dz.Urz.MON.2008.25.324 | decyzja z dnia 24 grudnia 2008 r. | Akt jednorazowy

Zmiana środków budżetowych Ministerstwa Spraw Zagranicznych w 2008 r.

Dz.Urz.MSZ.2008.6.249 | decyzja z dnia 24 grudnia 2008 r. | Akt utracił moc

(bez tytułu).

Dz.Urz.MON.2008.25.334 | upoważnienie z dnia 23 grudnia 2008 r. | Akt indywidualny

Blokowanie planowanych wydatków budżetowych.

Dz.Urz.CBA.2009.1.6 | decyzja z dnia 23 grudnia 2008 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutów izbom celnym i urzędom celnym.

Dz.Urz.MF.2008.14.103 | zarządzenie z dnia 23 grudnia 2008 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutów izbom celnym i urzędom celnym.

Dz.Urz.MF.2008.14.103 | zarządzenie z dnia 23 grudnia 2008 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Funduszowi Składkowemu Ubezpieczenia Społecznego Rolników.

Dz.Urz.MRiRW.2008.30.37 | zarządzenie z dnia 23 grudnia 2008 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Funduszowi Składkowemu Ubezpieczenia Społecznego Rolników.

Dz.Urz.MRiRW.2008.30.37 | zarządzenie z dnia 23 grudnia 2008 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Funduszowi Składkowemu Ubezpieczenia Społecznego Rolników.

Dz.Urz.MRiRW.2008.30.37 | zarządzenie z dnia 23 grudnia 2008 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Programu "Wsparcie międzynarodowej mobilności naukowców".

Dz.Urz.MNiSW.2008.5.101 | zarządzenie z dnia 23 grudnia 2008 r. | Akt utracił moc

Powołanie Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Programu "Wsparcie międzynarodowej mobilności naukowców".

Dz.Urz.MNiSW.2008.5.101 | zarządzenie z dnia 23 grudnia 2008 r. | Akt utracił moc

Ustalenie dnia 2 stycznia 2009 r. dniem wolnym od służby i pracy.

Dz.Urz.CBA.2009.1.5 | decyzja z dnia 23 grudnia 2008 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Żydowskiego Instytutu Historycznego im. Emanuela Ringelbluma.

Dz.Urz.MKiDN.2008.8.79 | zarządzenie z dnia 23 grudnia 2008 r. | Akt obowiązujący

Utworzenie Żydowskiego Instytutu Historycznego im. Emanuela Ringelbluma.

Dz.Urz.MKiDN.2008.8.79 | zarządzenie z dnia 23 grudnia 2008 r. | Akt obowiązujący

Utworzenie Żydowskiego Instytutu Historycznego im. Emanuela Ringelbluma.

Dz.Urz.MKiDN.2013.52 t.j. | zarządzenie z dnia 23 grudnia 2008 r. | Akt obowiązujący

Utworzenie Żydowskiego Instytutu Historycznego im. Emanuela Ringelbluma.

Dz.Urz.MKiDN.2013.52 t.j. | zarządzenie z dnia 23 grudnia 2008 r. | Akt obowiązujący

Utworzenie Żydowskiego Instytutu Historycznego im. Emanuela Ringelbluma.

Dz.Urz.MKiDN.2008.8.79 | zarządzenie z dnia 23 grudnia 2008 r. | Akt obowiązujący

Utworzenie Żydowskiego Instytutu Historycznego im. Emanuela Ringelbluma.

Dz.Urz.MKiDN.2013.52 t.j. | zarządzenie z dnia 23 grudnia 2008 r. | Akt obowiązujący

Utworzenie Żydowskiego Instytutu Historycznego im. Emanuela Ringelbluma.

Dz.Urz.MKiDN.2013.52 t.j. | zarządzenie z dnia 23 grudnia 2008 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Utworzenie Żydowskiego Instytutu Historycznego im. Emanuela Ringelbluma.

Dz.Urz.MKiDN.2013.52 t.j. | zarządzenie z dnia 23 grudnia 2008 r. | Akt obowiązujący

Wykaz jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Zdrowia.

Dz.Urz.MZ.2009.1.4 | obwieszczenie z dnia 23 grudnia 2008 r. | Akt utracił moc

Zasady prowadzenia operacji otwartego rynku.

Dz.Urz.NBP.2008.25.32 | uchwała z dnia 23 grudnia 2008 r. | Akt obowiązujący

Zm.: decyzja budżetowa na rok 2008.

Dz.Urz.MON.2008.25.323 | decyzja z dnia 23 grudnia 2008 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Ministerstwu Infrastruktury.

Dz.Urz.MI.2008.15.76 | zarządzenie z dnia 23 grudnia 2008 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Muzeum Sztuki w Łodzi.

Dz.Urz.MKiDN.2008.8.80 | zarządzenie z dnia 23 grudnia 2008 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Dz.Urz.MSWiA.2009.1.6 | zarządzenie z dnia 23 grudnia 2008 r. | Akt jednorazowy

Sprostowanie błędu.

Dz.Urz.MNiSW.2008.5.103 | obwieszczenie z dnia 22 grudnia 2008 r. | Akt jednorazowy

Stawki jednostkowych opłat terminalowych.

Dz.Urz.ULC.2008.14.213 | obwieszczenie z dnia 22 grudnia 2008 r. | Akt indywidualny

Strefy pobierania opłat terminalowych.

Dz.Urz.ULC.2008.14.212 | obwieszczenie z dnia 22 grudnia 2008 r. | Akt utracił moc