Departmental acts

Zm.: zarządzenie w sprawie powołania Komisji Odpowiedzialności Zawodowej Tłumaczy Przysięgłych.

Dz.Urz.MS.2009.4.13 | zarządzenie z dnia 5 marca 2009 r. | Akt jednorazowy

Postępowanie kwalifikacyjne wobec kandydatów do służby i pracy w Żandarmerii Wojskowej.

Dz.Urz.MON.2009.4.57 | decyzja z dnia 4 marca 2009 r. | Akt utracił moc

Postępowanie kwalifikacyjne wobec kandydatów do służby i pracy w Żandarmerii Wojskowej.

Dz.Urz.MON.2009.4.57 | decyzja z dnia 4 marca 2009 r. | Akt utracił moc

Prowadzenie prac nad opracowaniem i realizacją programów zdrowotnych.

Dz.Urz.MZ.2009.2.9 | zarządzenie z dnia 4 marca 2009 r. | Akt utracił moc

Wykaz udzielonych przez Skarb Państwa poręczeń i gwarancji.

Dz.Urz.MF.2009.3.17 | obwieszczenie z dnia 4 marca 2009 r. | Akt utracił moc

Stosowanie w Straży Granicznej oceny informacji metodą 4x4.

Dz.Urz.KGSG.2009.2.15 | wytyczne z dnia 3 marca 2009 r. | Akt obowiązujący

Ustanowienie dorocznego Święta Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie.

Dz.Urz.MON.2009.4.49 | decyzja z dnia 3 marca 2009 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie odznaki pamiątkowej 1. Centrum Koordynacji Operacji Powietrznych w Gdyni.

Dz.Urz.MON.2009.4.54 | decyzja z dnia 3 marca 2009 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie odznaki pamiątkowej Centrum Wsparcia Teleinformatycznego i Doradztwa Marynarki Wojennej.

Dz.Urz.MON.2009.4.52 | decyzja z dnia 3 marca 2009 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie odznaki pamiątkowej dywizjonu okrętów zwalczania okrętów podwodnych.

Dz.Urz.MON.2009.4.53 | decyzja z dnia 3 marca 2009 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie oznaki rozpoznawczej 1 Komendy Lotniska w Radomiu.

Dz.Urz.MON.2009.4.51 | decyzja z dnia 3 marca 2009 r. | Akt indywidualny

Zm.: decyzja w sprawie naboru kandydatów do uczelni wojskowych w 2009 r.

Dz.Urz.MON.2009.4.56 | decyzja z dnia 3 marca 2009 r. | Akt jednorazowy

Nadanie statutu Centralnemu Muzeum Morskiemu w Gdańsku.

Dz.Urz.MKiDN.2009.1.6 | zarządzenie z dnia 2 marca 2009 r. | Akt utracił moc

Przekształcenia szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Rolniczego Centrum im. Wincentego Witosa w Mokrzeszowie.

Dz.Urz.MRiRW.2009.2.40 | zarządzenie z dnia 2 marca 2009 r. | Akt obowiązujący

Przekształcenie szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Agrobiznesu w Bystrej.

Dz.Urz.MRiRW.2009.2.7 | zarządzenie z dnia 2 marca 2009 r. | Akt obowiązujący

Przekształcenie szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Agro-Ekonomicznych w Dobrocinie.

Dz.Urz.MRiRW.2009.2.26 | zarządzenie z dnia 2 marca 2009 r. | Akt obowiązujący

Przekształcenie szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Agrotechnicznych im. Wincentego Witosa w Różańcu.

Dz.Urz.MRiRW.2009.2.23 | zarządzenie z dnia 2 marca 2009 r. | Akt obowiązujący

Przekształcenie szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół im. Aleksandra Świętochowskiego w Gołotczyźnie.

Dz.Urz.MRiRW.2009.2.15 | zarządzenie z dnia 2 marca 2009 r. | Akt obowiązujący

Przekształcenie szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół im. chor. Jana Szymańskiego w Marianowie.

Dz.Urz.MRiRW.2009.2.41 | zarządzenie z dnia 2 marca 2009 r. | Akt obowiązujący

Przekształcenie szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu.

Dz.Urz.MRiRW.2009.2.3 | zarządzenie z dnia 2 marca 2009 r. | Akt obowiązujący

Przekształcenie szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół im. Wincentego Witosa w Boninie.

Dz.Urz.MRiRW.2009.2.22 | zarządzenie z dnia 2 marca 2009 r. | Akt obowiązujący

Przekształcenie szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych w Karolewie.

Dz.Urz.MRiRW.2009.2.20 | zarządzenie z dnia 2 marca 2009 r. | Akt obowiązujący

Przekształcenie szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Nr 7 im. Wincentego Witosa w Suwałkach.

Dz.Urz.MRiRW.2009.2.10 | zarządzenie z dnia 2 marca 2009 r. | Akt obowiązujący

Przekształcenie szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Ogrodniczych w Bydgoszczy.

Dz.Urz.MRiRW.2009.2.8 | zarządzenie z dnia 2 marca 2009 r. | Akt obowiązujący

Przekształcenie szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Powierciu.

Dz.Urz.MRiRW.2009.2.9 | zarządzenie z dnia 2 marca 2009 r. | Akt obowiązujący

Przekształcenie szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Rolniczych im. Augusta Zamoyskiego w Jabłoniu.

Dz.Urz.MRiRW.2009.2.14 | zarządzenie z dnia 2 marca 2009 r. | Akt obowiązujący

Przekształcenie szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Rolniczych im. Augustyna Suskiego w Nowym Targu.

Dz.Urz.MRiRW.2009.2.28 | zarządzenie z dnia 2 marca 2009 r. | Akt obowiązujący

Przekształcenie szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Rolniczych im. Bolesława Chrobrego w Chrobrzu.

Dz.Urz.MRiRW.2009.2.24 | zarządzenie z dnia 2 marca 2009 r. | Akt obowiązujący

Przekształcenie szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Rolniczych im. Jadwigi Dziubińskiej w Golądkowie.

Dz.Urz.MRiRW.2009.2.16 | zarządzenie z dnia 2 marca 2009 r. | Akt obowiązujący

Przekształcenie szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Rolniczych im. Krzysztofa Kluka w Rudce.

Dz.Urz.MRiRW.2009.2.27 | zarządzenie z dnia 2 marca 2009 r. | Akt obowiązujący

Przekształcenie szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Rolniczych im. Zesłańców Sybiru w Bobowicku.

Dz.Urz.MRiRW.2009.2.34 | zarządzenie z dnia 2 marca 2009 r. | Akt obowiązujący

Przekształcenie szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Rolniczych w Dobryszycach.

Dz.Urz.MRiRW.2009.2.25 | zarządzenie z dnia 2 marca 2009 r. | Akt obowiązujący

Przekształcenie szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Rolniczych w Hańczowej.

Dz.Urz.MRiRW.2009.2.13 | zarządzenie z dnia 2 marca 2009 r. | Akt obowiązujący

Przekształcenie szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Rolniczych w Janowie.

Dz.Urz.MRiRW.2009.2.11 | zarządzenie z dnia 2 marca 2009 r. | Akt obowiązujący

Przekształcenie szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Rolniczych w Kamieniu Małym.

Dz.Urz.MRiRW.2009.2.19 | zarządzenie z dnia 2 marca 2009 r. | Akt obowiązujący

Przekształcenie szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Rolniczych w Potoczku.

Dz.Urz.MRiRW.2009.2.38 | zarządzenie z dnia 2 marca 2009 r. | Akt obowiązujący

Przekształcenie szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Rolniczych w Studzieńcu.

Dz.Urz.MRiRW.2009.2.36 | zarządzenie z dnia 2 marca 2009 r. | Akt obowiązujący

Przekształcenie szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Techniczno-Rolniczych im. Stanisława Staszica w Sejnach.

Dz.Urz.MRiRW.2009.2.30 | zarządzenie z dnia 2 marca 2009 r. | Akt obowiązujący

Przekształcenie szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół w Siennicy Różanej.

Dz.Urz.MRiRW.2009.2.29 | zarządzenie z dnia 2 marca 2009 r. | Akt obowiązujący

Ustalenie składu Zespołu do spraw samooceny.

Dz.Urz.WUG.2009.4.34 | decyzja z dnia 2 marca 2009 r. | Akt utracił moc

Zm.: decyzja w sprawie likwidacji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Mongolii.

Dz.Urz.MSZ.2009.3.19 | decyzja z dnia 2 marca 2009 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Zamkowi Królewskiemu na Wawelu-Państwowym Zbiorom Sztuki.

Dz.Urz.MKiDN.2009.1.7 | zarządzenie z dnia 2 marca 2009 r. | Akt jednorazowy

Uruchomienie I transzy środków na zapomogi dla żołnierzy.

Dz.Urz.MON.2009.4.58 | decyzja z dnia 27 lutego 2009 r. | Akt obowiązujący