Departmental acts

Przekształcenie szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół im. Aleksandra Świętochowskiego w Gołotczyźnie.

Dz.Urz.MRiRW.2009.2.15 | zarządzenie z dnia 2 marca 2009 r. | Akt obowiązujący

Przekształcenie szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół im. chor. Jana Szymańskiego w Marianowie.

Dz.Urz.MRiRW.2009.2.41 | zarządzenie z dnia 2 marca 2009 r. | Akt obowiązujący

Przekształcenie szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu.

Dz.Urz.MRiRW.2009.2.3 | zarządzenie z dnia 2 marca 2009 r. | Akt obowiązujący

Przekształcenie szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół im. Wincentego Witosa w Boninie.

Dz.Urz.MRiRW.2009.2.22 | zarządzenie z dnia 2 marca 2009 r. | Akt obowiązujący

Przekształcenie szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych w Karolewie.

Dz.Urz.MRiRW.2009.2.20 | zarządzenie z dnia 2 marca 2009 r. | Akt obowiązujący

Przekształcenie szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Nr 7 im. Wincentego Witosa w Suwałkach.

Dz.Urz.MRiRW.2009.2.10 | zarządzenie z dnia 2 marca 2009 r. | Akt obowiązujący

Przekształcenie szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Ogrodniczych w Bydgoszczy.

Dz.Urz.MRiRW.2009.2.8 | zarządzenie z dnia 2 marca 2009 r. | Akt obowiązujący

Przekształcenie szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Powierciu.

Dz.Urz.MRiRW.2009.2.9 | zarządzenie z dnia 2 marca 2009 r. | Akt obowiązujący

Przekształcenie szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Rolniczych im. Augusta Zamoyskiego w Jabłoniu.

Dz.Urz.MRiRW.2009.2.14 | zarządzenie z dnia 2 marca 2009 r. | Akt obowiązujący

Przekształcenie szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Rolniczych im. Augustyna Suskiego w Nowym Targu.

Dz.Urz.MRiRW.2009.2.28 | zarządzenie z dnia 2 marca 2009 r. | Akt obowiązujący

Przekształcenie szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Rolniczych im. Bolesława Chrobrego w Chrobrzu.

Dz.Urz.MRiRW.2009.2.24 | zarządzenie z dnia 2 marca 2009 r. | Akt obowiązujący

Przekształcenie szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Rolniczych im. Jadwigi Dziubińskiej w Golądkowie.

Dz.Urz.MRiRW.2009.2.16 | zarządzenie z dnia 2 marca 2009 r. | Akt obowiązujący

Przekształcenie szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Rolniczych im. Krzysztofa Kluka w Rudce.

Dz.Urz.MRiRW.2009.2.27 | zarządzenie z dnia 2 marca 2009 r. | Akt obowiązujący

Przekształcenie szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Rolniczych im. Zesłańców Sybiru w Bobowicku.

Dz.Urz.MRiRW.2009.2.34 | zarządzenie z dnia 2 marca 2009 r. | Akt obowiązujący

Przekształcenie szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Rolniczych w Dobryszycach.

Dz.Urz.MRiRW.2009.2.25 | zarządzenie z dnia 2 marca 2009 r. | Akt obowiązujący

Przekształcenie szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Rolniczych w Hańczowej.

Dz.Urz.MRiRW.2009.2.13 | zarządzenie z dnia 2 marca 2009 r. | Akt obowiązujący

Przekształcenie szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Rolniczych w Janowie.

Dz.Urz.MRiRW.2009.2.11 | zarządzenie z dnia 2 marca 2009 r. | Akt obowiązujący

Przekształcenie szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Rolniczych w Kamieniu Małym.

Dz.Urz.MRiRW.2009.2.19 | zarządzenie z dnia 2 marca 2009 r. | Akt obowiązujący

Przekształcenie szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Rolniczych w Potoczku.

Dz.Urz.MRiRW.2009.2.38 | zarządzenie z dnia 2 marca 2009 r. | Akt obowiązujący

Przekształcenie szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Rolniczych w Studzieńcu.

Dz.Urz.MRiRW.2009.2.36 | zarządzenie z dnia 2 marca 2009 r. | Akt obowiązujący

Przekształcenie szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Techniczno-Rolniczych im. Stanisława Staszica w Sejnach.

Dz.Urz.MRiRW.2009.2.30 | zarządzenie z dnia 2 marca 2009 r. | Akt obowiązujący

Przekształcenie szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół w Siennicy Różanej.

Dz.Urz.MRiRW.2009.2.29 | zarządzenie z dnia 2 marca 2009 r. | Akt obowiązujący

Ustalenie składu Zespołu do spraw samooceny.

Dz.Urz.WUG.2009.4.34 | decyzja z dnia 2 marca 2009 r. | Akt utracił moc

Zm.: decyzja w sprawie likwidacji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Mongolii.

Dz.Urz.MSZ.2009.3.19 | decyzja z dnia 2 marca 2009 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Zamkowi Królewskiemu na Wawelu-Państwowym Zbiorom Sztuki.

Dz.Urz.MKiDN.2009.1.7 | zarządzenie z dnia 2 marca 2009 r. | Akt jednorazowy

Uruchomienie I transzy środków na zapomogi dla żołnierzy.

Dz.Urz.MON.2009.4.58 | decyzja z dnia 27 lutego 2009 r. | Akt obowiązujący

Zdarzenie lotnicze Nr 114/07.

Dz.Urz.ULC.2009.4.104 | komunikat z dnia 27 lutego 2009 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze Nr 125/08.

Dz.Urz.ULC.2009.4.105 | komunikat z dnia 27 lutego 2009 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze Nr 242/08.

Dz.Urz.ULC.2009.4.102 | komunikat z dnia 27 lutego 2009 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze Nr 249/08.

Dz.Urz.ULC.2009.4.101 | komunikat z dnia 27 lutego 2009 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze Nr 316/08.

Dz.Urz.ULC.2009.4.103 | komunikat z dnia 27 lutego 2009 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze Nr 501/08.

Dz.Urz.ULC.2009.4.100 | komunikat z dnia 27 lutego 2009 r. | Akt indywidualny

Nadanie regulaminu organizacyjnego Urzędowi Komunikacji Elektronicznej.

Dz.Urz.UKE.2009.5.12 | zarządzenie z dnia 26 lutego 2009 r. | Akt utracił moc

Nadanie regulaminu organizacyjnego Urzędowi Komunikacji Elektronicznej.

Dz.Urz.UKE.2009.5.12 | zarządzenie z dnia 26 lutego 2009 r. | Akt utracił moc

Nadanie regulaminu organizacyjnego Urzędowi Komunikacji Elektronicznej.

Dz.Urz.UKE.2009.5.12 | zarządzenie z dnia 26 lutego 2009 r. | Akt utracił moc

Nadanie regulaminu organizacyjnego Urzędowi Komunikacji Elektronicznej.

Dz.Urz.UKE.2009.5.12 | zarządzenie z dnia 26 lutego 2009 r. | Akt utracił moc

Nadanie regulaminu organizacyjnego Urzędowi Komunikacji Elektronicznej.

Dz.Urz.UKE.2009.5.12 | zarządzenie z dnia 26 lutego 2009 r. | Akt utracił moc

Zdarzenie lotnicze Nr 475/08.

Dz.Urz.ULC.2009.4.98 | komunikat z dnia 26 lutego 2009 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze Nr 500/08.

Dz.Urz.ULC.2009.4.99 | komunikat z dnia 26 lutego 2009 r. | Akt indywidualny

Metodyka prowadzenia prac podwodnych w Policji.

Dz.Urz.KGP.2009.4.13 | zarządzenie z dnia 25 lutego 2009 r. | Akt obowiązujący

Powołanie komisji egzaminacyjnej kursu podstawowego dla kandydatów do pracy w Straży Leśnej.

B.I.LP.2009.3.28 | decyzja z dnia 25 lutego 2009 r. | Akt indywidualny

Zadania ochronne dla Biebrzańskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2009.1.23 | zarządzenie z dnia 25 lutego 2009 r. | Akt utracił moc

Zadania ochronne dla Biebrzańskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2009.1.23 | zarządzenie z dnia 25 lutego 2009 r. | Akt utracił moc

Zadania ochronne dla Biebrzańskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2009.1.23 | zarządzenie z dnia 25 lutego 2009 r. | Akt utracił moc

Zatwierdzenie zmian w regulaminie organizacyjnym Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu.

Dz.Urz.KGPSP.2009.1.3 | zarządzenie z dnia 25 lutego 2009 r. | Akt obowiązujący

Zm.: zarządzenie w sprawie ustalenia zakresów czynności w Kierownictwie Ministerstwa Środowiska.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2009.1.24 | zarządzenie z dnia 25 lutego 2009 r. | Akt jednorazowy

Wdrażanie w Wyższym Urzędzie Górniczym Wspólnej Metody Oceny (CAF) 2006.

Dz.Urz.WUG.2009.4.25 | zarządzenie z dnia 24 lutego 2009 r. | Akt utracił moc

Aneks Nr 1 do Porozumienia w sprawie współdziałania w zakresie wykorzystania posiadanego zaplecza technicznego.

Dz.Urz.ABW.2009.1.12 | porozumienie z dnia 20 lutego 2009 r. | Akt jednorazowy