Departmental acts

Powołanie Zespołu do spraw opracowania zmian w zakresie ochrony pokrzywdzonych przemocą w rodzinie.

Dz.Urz.MS.2009.5.21 | zarządzenie z dnia 2 kwietnia 2009 r. | Akt utracił moc

Realizacja "Planu szkolenia obronnego w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego na 2009 rok".

Dz.Urz.PKRUS.2010.2.11 | zarządzenie z dnia 2 kwietnia 2009 r. | Akt obowiązujący

Zakresy czynności członków kierownictwa Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Dz.Urz.MPiPSp.2009.1.1 | zarządzenie z dnia 2 kwietnia 2009 r. | Akt utracił moc

Zakresy czynności członków kierownictwa Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Dz.Urz.MPiPSp.2009.1.1 | zarządzenie z dnia 2 kwietnia 2009 r. | Akt utracił moc

Zdarzenie lotnicze Nr 573/08.

Dz.Urz.ULC.2009.4.118 | komunikat z dnia 2 kwietnia 2009 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze Nr 691/08.

Dz.Urz.ULC.2009.4.119 | komunikat z dnia 2 kwietnia 2009 r. | Akt indywidualny

Zm.: zarządzenie w sprawie prowadzenia w Policji przedsięwzięcia teleinformatycznego.

Dz.Urz.KGP.2009.5.24 | zarządzenie z dnia 2 kwietnia 2009 r. | Akt jednorazowy

Program Szczepień Ochronnych na 2009 r.

Dz.Urz.MZ.2009.3.15 | komunikat z dnia 1 kwietnia 2009 r. | Akt utracił moc

Regulamin organizacyjny Zarządu Granicznego Komendy Głównej Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2009.4.23 | zarządzenie z dnia 1 kwietnia 2009 r. | Akt utracił moc

Regulamin organizacyjny Zarządu Granicznego Komendy Głównej Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2009.4.23 | zarządzenie z dnia 1 kwietnia 2009 r. | Akt utracił moc

Regulamin organizacyjny Zarządu Granicznego Komendy Głównej Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2009.4.23 | zarządzenie z dnia 1 kwietnia 2009 r. | Akt utracił moc

Regulamin organizacyjny Zarządu Granicznego Komendy Głównej Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2009.4.23 | zarządzenie z dnia 1 kwietnia 2009 r. | Akt utracił moc

Regulamin organizacyjny Zarządu Granicznego Komendy Głównej Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2009.4.23 | zarządzenie z dnia 1 kwietnia 2009 r. | Akt utracił moc

Regulamin organizacyjny Zarządu Granicznego Komendy Głównej Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2009.4.23 | zarządzenie z dnia 1 kwietnia 2009 r. | Akt utracił moc

Regulamin organizacyjny Zarządu Granicznego Komendy Głównej Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2009.4.23 | zarządzenie z dnia 1 kwietnia 2009 r. | Akt utracił moc

Wykaz stowarzyszeń, którym w 2008 r. przyznano dotacje celowe w ustawowo określonym zakresie.

Dz.Urz.MSWiA.2009.4.22 | obwieszczenie z dnia 1 kwietnia 2009 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie szczegółowej organizacji wewnętrznej Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.Urz.UPRP.2009.1.1 | zarządzenie z dnia 1 kwietnia 2009 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie utworzenia Szkoły Policealnej w Nakle Śląskim.

Dz.Urz.MRiRW.2009.6.46 | zarządzenie z dnia 1 kwietnia 2009 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie utworzenia Technikum w Starym Brześciu.

Dz.Urz.MRiRW.2009.6.47 | zarządzenie z dnia 1 kwietnia 2009 r. | Akt jednorazowy

Zmiana nazwy i zakresu działania Polskiego Wydawnictwa Audiowizualnego.

Dz.Urz.MKiDN.2009.2.9 | zarządzenie z dnia 1 kwietnia 2009 r. | Akt utracił moc

Zmiana nazwy i zakresu działania Polskiego Wydawnictwa Audiowizualnego.

Dz.Urz.MKiDN.2009.2.9 | zarządzenie z dnia 1 kwietnia 2009 r. | Akt utracił moc

Zmiana nazwy i zakresu działania Polskiego Wydawnictwa Audiowizualnego.

Dz.Urz.MKiDN.2009.2.9 | zarządzenie z dnia 1 kwietnia 2009 r. | Akt utracił moc

Określenie rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2010 r.

Dz.Urz.MI.2009.3.10 | decyzja z dnia 31 marca 2009 r. | Akt utracił moc

Przyznane dotacje ze środków finansowych na naukę.

Dz.Urz.MNiSW.2009.2.30 | komunikat z dnia 31 marca 2009 r. | Akt nienormatywny

Przyznane dotacje z Funduszu Nauki i Technologii Polskiej.

Dz.Urz.MNiSW.2009.2.29 | komunikat z dnia 31 marca 2009 r. | Akt nienormatywny

Ustalanie wysokości kar pieniężnych za stosowanie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów.

Dz.Urz.UOKiK.2009.1.1 | wyjaśnienie z dnia 31 marca 2009 r. | Akt nienormatywny

Wskaźnik cen nakładów inwestycyjnych za cztery kwartały 2008 r.

Dz.Urz.GUS.2009.3.25 | komunikat z dnia 31 marca 2009 r. | Akt nienormatywny

Wykaz decyzji wydanych w miesiącach: październik, listopad, grudzień 2008 r.

Dz.Urz.UOKiK.2009.1.4 | wykaz z dnia 31 marca 2009 r. | Akt indywidualny

Wykaz wyroków doręczonych w miesiącach: październik, listopad, grudzień 2008 r.

Dz.Urz.UOKiK.2009.1.7 | wykaz z dnia 31 marca 2009 r. | Akt indywidualny

Wykaz wyroków doręczonych w miesiącach: październik, listopad, grudzień 2008 r.

Dz.Urz.UOKiK.2009.1.9 | wykaz z dnia 31 marca 2009 r. | Akt indywidualny

Zm.: decyzja budżetowa na rok 2009.

Dz.Urz.MON.2009.6.75 | decyzja z dnia 31 marca 2009 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie składu i trybu prac Naukowej Rady Statystycznej.

Dz.Urz.GUS.2009.3.18 | zarządzenie z dnia 31 marca 2009 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie szczegółowego zakresu zadań i organizacji Urzędu Statystycznego w Poznaniu.

Dz.Urz.GUS.2009.3.20 | zarządzenie z dnia 31 marca 2009 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie szczegółowego zakresu zadań i organizacji Urzędu Statystycznego w Warszawie.

Dz.Urz.GUS.2009.3.19 | zarządzenie z dnia 31 marca 2009 r. | Akt jednorazowy

Ogłoszenie wykazu danych dotyczących osób fizycznych wpisanych na listę doradców podatkowych.

Dz.Urz.MF.2009.3.21 | obwieszczenie z dnia 30 marca 2009 r. | Akt indywidualny

Powołanie Specjalnego Wysłannika Ministra Spraw Zagranicznych do spraw Afganistanu i Pakistanu.

Dz.Urz.MSZ.2009.3.32 | decyzja z dnia 30 marca 2009 r. | Akt utracił moc

Ustalenie regulaminu Państwowej Rady Nieruchomości.

Dz.Urz.MI.2009.3.8 | zarządzenie z dnia 30 marca 2009 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie planu zagospodarowania częstotliwości dla zakresu 2500-2690 MHz.

Dz.Urz.UKE.2009.9.18 | zarządzenie z dnia 30 marca 2009 r. | Akt jednorazowy

Dokonywanie zamian nieruchomości na podstawie przepisów art. 38e ustawy z 28 września 1991 r. o lasach.

B.I.LP.2009.5.33 | zarządzenie z dnia 27 marca 2009 r. | Akt utracił moc

Dokonywanie zamian nieruchomości na podstawie przepisów art. 38e ustawy z 28 września 1991 r. o lasach.

B.I.LP.2009.5.33 | zarządzenie z dnia 27 marca 2009 r. | Akt utracił moc

Wprowadzenie w Wyższym Urzędzie Górniczym "Regulaminu porządkowego".

Dz.Urz.WUG.2009.4.26 | zarządzenie z dnia 27 marca 2009 r. | Akt utracił moc

Wykaz jednostek instytucji kultury, którym przyznano dotacje podmiotowe oraz kwoty tych dotacji.

Dz.Urz.MRiRW.2009.5.45 | obwieszczenie z dnia 27 marca 2009 r. | Akt utracił moc

Metody i formy wykonywania przez policjantów konwojów i doprowadzeń.

Dz.Urz.KGP.2009.6.29 | zarządzenie z dnia 26 marca 2009 r. | Akt obowiązujący

Metody i formy wykonywania przez policjantów konwojów i doprowadzeń.

Dz.Urz.KGP.2009.6.29 | zarządzenie z dnia 26 marca 2009 r. | Akt obowiązujący

Metody i formy wykonywania przez policjantów konwojów i doprowadzeń.

Dz.Urz.KGP.2009.6.29 | zarządzenie z dnia 26 marca 2009 r. | Akt obowiązujący

Metody i formy wykonywania przez policjantów konwojów i doprowadzeń.

Dz.Urz.KGP.2009.6.29 | zarządzenie z dnia 26 marca 2009 r. | Akt obowiązujący

Metody i formy wykonywania przez policjantów konwojów i doprowadzeń.

Dz.Urz.KGP.2009.6.29 | zarządzenie z dnia 26 marca 2009 r. | Akt obowiązujący

Metody i formy wykonywania przez policjantów konwojów i doprowadzeń.

Dz.Urz.KGP.2009.6.29 | zarządzenie z dnia 26 marca 2009 r. | Akt obowiązujący

Metody i formy wykonywania przez policjantów konwojów i doprowadzeń.

Dz.Urz.KGP.2009.6.29 | zarządzenie z dnia 26 marca 2009 r. | Akt obowiązujący

Metody i formy wykonywania przez policjantów konwojów i doprowadzeń.

Dz.Urz.KGP.2009.6.29 | zarządzenie z dnia 26 marca 2009 r. | Akt obowiązujący

Metody i formy wykonywania przez policjantów konwojów i doprowadzeń.

Dz.Urz.KGP.2009.6.29 | zarządzenie z dnia 26 marca 2009 r. | Akt obowiązujący

Metody i formy wykonywania przez policjantów konwojów i doprowadzeń.

Dz.Urz.KGP.2018.119 | zarządzenie z dnia 26 marca 2009 r. | Akt obowiązujący

Metody i formy wykonywania przez policjantów konwojów i doprowadzeń.

Dz.Urz.KGP.2018.119 | zarządzenie z dnia 26 marca 2009 r. | Akt obowiązujący