Departmental acts

Powołanie komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2009.2.46 | zarządzenie z dnia 26 czerwca 2009 r. | Akt utracił moc

Powołanie pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych.

Dz.Urz.KGP.2009.9.43 | decyzja z dnia 26 czerwca 2009 r. | Akt indywidualny

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Parkowi Narodowemu Gór Stołowych.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2009.2.44 | zarządzenie z dnia 26 czerwca 2009 r. | Akt jednorazowy

Wprowadzenie odznaki pamiątkowej Wielkopolskiego Oddziału Żandarmerii Wojskowej.

Dz.Urz.MON.2009.13.147 | decyzja z dnia 25 czerwca 2009 r. | Akt indywidualny

Zm.: decyzja w sprawie zabezpieczenia danych osobowych w Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2009.8.56 | decyzja z dnia 25 czerwca 2009 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie wprowadzenia w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego formularzy statystycznych.

Dz.Urz.PKRUS.2010.2.20 | zarządzenie z dnia 25 czerwca 2009 r. | Akt jednorazowy

Wykaz nadanych stopni doktora.

Dz.Urz.MNiSW.2009.3.52 | komunikat z dnia 24 czerwca 2009 r. | Akt indywidualny

Wykaz nadanych stopni doktora.

Dz.Urz.MNiSW.2009.3.53 | komunikat z dnia 24 czerwca 2009 r. | Akt indywidualny

Wykaz nadanych stopni doktora habilitowanego.

Dz.Urz.MNiSW.2009.3.54 | komunikat z dnia 24 czerwca 2009 r. | Akt indywidualny

Wykaz nadanych stopni doktora habilitowanego.

Dz.Urz.MNiSW.2009.3.55 | komunikat z dnia 24 czerwca 2009 r. | Akt indywidualny

Rentowność pięcioletnich obligacji skarbowych emitowanych na dzień poprzedzający dzień 30 czerwca 2009 r.

Dz.Urz.GUS.2009.6.46 | komunikat z dnia 23 czerwca 2009 r. | Akt nienormatywny

Dokonanie wpisu do rejestru osób prawnych uprawnionych do wykonywania doradztwa podatkowego.

Dz.Urz.MF.2009.8.49 | komunikat z dnia 22 czerwca 2009 r. | Akt indywidualny

Ogłoszenie konkursu na funkcję dyrektora Instytutu Zachodniego im. Zygmunta Wojciechowskiego w Poznaniu.

Dz.Urz.MSZ.2009.4.53 | decyzja z dnia 22 czerwca 2009 r. | Akt utracił moc

Wykaz decyzji wydanych w miesiącach: styczeń, luty, marzec 2009 r.

Dz.Urz.UOKiK.2009.2.12 | wykaz z dnia 22 czerwca 2009 r. | Akt indywidualny

Wykaz wyroków Sądu Apelacyjnego w Warszawie doręczonych w miesiącach: styczeń, luty, marzec 2009 r.

Dz.Urz.UOKiK.2009.2.17 | wykaz z dnia 22 czerwca 2009 r. | Akt indywidualny

Zm.: decyzja w sprawie określenia rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2009 r.

Dz.Urz.MI.2009.9.38 | decyzja z dnia 22 czerwca 2009 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie zadań ochronnych dla Karkonoskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2009.2.41 | zarządzenie z dnia 22 czerwca 2009 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie zadań ochronnych dla Parku Narodowego Gór Stołowych.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2009.2.42 | zarządzenie z dnia 22 czerwca 2009 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie Zakładu Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia.

Dz.Urz.MZ.2009.5.27 | zarządzenie z dnia 22 czerwca 2009 r. | Akt jednorazowy

Regulamin Energetycznej Komisji Kwalifikacyjnej w Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2009.8.55 | decyzja z dnia 19 czerwca 2009 r. | Akt obowiązujący

Regulamin Energetycznej Komisji Kwalifikacyjnej w Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2009.8.55 | decyzja z dnia 19 czerwca 2009 r. | Akt obowiązujący

Utworzenie stałych dyżurów w urzędach górniczych.

Dz.Urz.WUG.2009.8.55 | decyzja z dnia 19 czerwca 2009 r. | Akt utracił moc

Zamiar i przyczyny likwidacji instytucji kultury Dom Pracy Twórczej w Wigrach.

Dz.Urz.MKiDN.2009.3.40 | obwieszczenie z dnia 19 czerwca 2009 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie szczegółowego zakresu zadań i organizacji Urzędu Statystycznego w Lublinie.

Dz.Urz.GUS.2009.6.42 | zarządzenie z dnia 19 czerwca 2009 r. | Akt jednorazowy

Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Kazachstanu.

Dz.Urz.MSZ.2009.4.52 | decyzja z dnia 18 czerwca 2009 r. | Akt obowiązujący

Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Kazachstanu.

Dz.Urz.MSZ.2009.4.52 | decyzja z dnia 18 czerwca 2009 r. | Akt obowiązujący

Aneks nr 1 do listy zatwierdzonych skupujących owoce miękkie i zatwierdzonych przetwórców owoców miękkich.

Dz.Urz.MRiRW.2009.14.58 | ogłoszenie z dnia 18 czerwca 2009 r. | Akt jednorazowy

Okręgi konsularne polskich placówek w Republice Kazachstanu.

Dz.Urz.MSZ.2009.4.51 | decyzja z dnia 18 czerwca 2009 r. | Akt utracił moc

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w maju 2009 r.

Dz.Urz.GUS.2009.6.45 | komunikat z dnia 18 czerwca 2009 r. | Akt nienormatywny

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w maju 2009 r.

Dz.Urz.GUS.2009.6.44 | obwieszczenie z dnia 18 czerwca 2009 r. | Akt nienormatywny

Utworzenie Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Ałmaty (Republika Kazachstanu).

Dz.Urz.MSZ.2009.4.50 | decyzja z dnia 18 czerwca 2009 r. | Akt obowiązujący

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Dz.Urz.MG.2009.2.24 | zarządzenie z dnia 18 czerwca 2009 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Urzędu do Spraw Cudzoziemców.

Dz.Urz.MSWiA.2009.6.38 | zarządzenie z dnia 18 czerwca 2009 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Urzędu do Spraw Cudzoziemców.

Dz.Urz.MSWiA.2009.6.38 | zarządzenie z dnia 18 czerwca 2009 r. | Akt jednorazowy

Ustalenie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Dz.Urz.MPiPSp.2009.2.8 | zarządzenie z dnia 17 czerwca 2009 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie Koordynatora krajowego budżetu zadaniowego.

Dz.Urz.MF.2009.8.44 | zarządzenie z dnia 17 czerwca 2009 r. | Akt utracił moc

Wprowadzenie odznaki pamiątkowej Dowództwa 1. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego.

Dz.Urz.MON.2009.13.143 | decyzja z dnia 17 czerwca 2009 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie odznaki pamiątkowej Wojskowego Ośrodka Medycyny Prewencyjnej w Gdyni.

Dz.Urz.MON.2009.13.139 | decyzja z dnia 17 czerwca 2009 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie oznaki rozpoznawczej 9. dywizjonu przeciwlotniczego.

Dz.Urz.MON.2009.13.140 | decyzja z dnia 17 czerwca 2009 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie oznaki rozpoznawczej Centrum Wsparcia Mobilnych Systemów Dowodzenia.

Dz.Urz.MON.2009.13.142 | decyzja z dnia 17 czerwca 2009 r. | Akt indywidualny

Zm.: decyzja w sprawie modeli przebiegu służby oficerów i podoficerów zawodowych.

Dz.Urz.MON.2009.13.137 | decyzja z dnia 17 czerwca 2009 r. | Akt jednorazowy

Zm.: decyzja w sprawie naboru kandydatów do uczelni wojskowych w 2009 r.

Dz.Urz.MON.2009.13.144 | decyzja z dnia 17 czerwca 2009 r. | Akt jednorazowy

Zm.: decyzja w sprawie wdrożenia systemu kontraktowania usług poza Siłami Zbrojnymi Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.Urz.MON.2009.13.138 | decyzja z dnia 17 czerwca 2009 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.

Dz.Urz.MON.2009.13.134 | zarządzenie z dnia 17 czerwca 2009 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Wyższego Urzędu Górniczego.

Dz.Urz.WUG.2009.7.43 | zarządzenie z dnia 17 czerwca 2009 r. | Akt jednorazowy