Departmental acts

Powołanie Sądu Konkursowego do oceny prac zgłaszanych na "Ogólnopolski Konkurs Poprawy Warunków Pracy".

Dz.Urz.MPiPSp.2009.4.10 | zarządzenie z dnia 24 sierpnia 2009 r. | Akt utracił moc

Regulamin organizacyjny Departamentu Logistyki Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Dz.Urz.CBA.2009.1.4 | zarządzenie z dnia 24 sierpnia 2009 r. | Akt utracił moc

Strój służbowy funkcjonariuszy Służby Ochrony Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Dz.Urz.CBA.2009.1.18 | decyzja z dnia 24 sierpnia 2009 r. | Akt utracił moc

Strój służbowy funkcjonariuszy Służby Ochrony Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Dz.Urz.CBA.2009.1.18 | decyzja z dnia 24 sierpnia 2009 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie utworzenia Placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Nowym Targu.

Dz.Urz.PKRUS.2010.1.32 | zarządzenie z dnia 24 sierpnia 2009 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie utworzenia Placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Suchej Beskidzkiej.

Dz.Urz.PKRUS.2010.1.33 | zarządzenie z dnia 24 sierpnia 2009 r. | Akt jednorazowy

Powołanie nowych członków naukowego zespołu doradczego przy dyrektorze generalnym Lasów Państwowych.

B.I.LP.2009.8/9.65 | zarządzenie z dnia 20 sierpnia 2009 r. | Akt utracił moc

Powołanie sądu konkursowego.

B.I.LP.2009.8/9.68 | zarządzenie z dnia 20 sierpnia 2009 r. | Akt utracił moc

Powołanie sądu konkursowego.

B.I.LP.2009.8/9.68 | zarządzenie z dnia 20 sierpnia 2009 r. | Akt utracił moc

Zdarzenie lotnicze Nr 295/09.

Dz.Urz.ULC.2009.8.156 | komunikat z dnia 20 sierpnia 2009 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze Nr 424/09.

Dz.Urz.ULC.2009.8.155 | komunikat z dnia 20 sierpnia 2009 r. | Akt indywidualny

Zmiany powierzchni oraz zasięgów terytorialnych Nadleśnictwa Czersk i Przymuszewo w RDLP Toruń.

B.I.LP.2009.8/9.67 | zarządzenie z dnia 20 sierpnia 2009 r. | Akt obowiązujący

Zmiany powierzchni oraz zasięgów terytorialnych Nadleśnictwa Kaliska i Starogard RDLP Gdańsk.

B.I.LP.2009.8/9.66 | zarządzenie z dnia 20 sierpnia 2009 r. | Akt obowiązujący

Zatwierdzenie regulaminu organizacyjnego Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach.

Dz.Urz.KGPSP.2009.3.21 | zarządzenie z dnia 19 sierpnia 2009 r. | Akt obowiązujący

Zatwierdzenie zmian w regulaminie organizacyjnym Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu.

Dz.Urz.KGPSP.2009.3.22 | zarządzenie z dnia 19 sierpnia 2009 r. | Akt obowiązujący

Zintegrowany System Obiegu Dokumentów Elektronicznych oraz Redundantna Brama Dostępowa.

Dz.Urz.KGP.2009.11.55 | decyzja z dnia 19 sierpnia 2009 r. | Akt obowiązujący

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w lipcu 2009 r.

Dz.Urz.GUS.2009.8.55 | komunikat z dnia 18 sierpnia 2009 r. | Akt nienormatywny

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w lipcu 2009 r.

Dz.Urz.GUS.2009.8.54 | obwieszczenie z dnia 18 sierpnia 2009 r. | Akt nienormatywny

Zm.: decyzja w sprawie ustalenia składu Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w urzędach górniczych.

Dz.Urz.WUG.2009.9.66 | decyzja z dnia 18 sierpnia 2009 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie korzystania z samochodów osobowych w urzędach górniczych.

Dz.Urz.WUG.2009.9.60 | zarządzenie z dnia 18 sierpnia 2009 r. | Akt jednorazowy

Powołanie Rady do Spraw Programu Informatyzacji Ochrony Zdrowia.

Dz.Urz.MZ.2009.7.38 | zarządzenie z dnia 17 sierpnia 2009 r. | Akt utracił moc

Powołanie Rady do Spraw Programu Informatyzacji Ochrony Zdrowia.

Dz.Urz.MZ.2009.7.38 | zarządzenie z dnia 17 sierpnia 2009 r. | Akt utracił moc

Nadanie regulaminu organizacyjnego Komendzie Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim.

Dz.Urz.KGSG.2009.9.60 | zarządzenie z dnia 14 sierpnia 2009 r. | Akt utracił moc

Nadanie regulaminu organizacyjnego Komendzie Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim.

Dz.Urz.KGSG.2009.9.60 | zarządzenie z dnia 14 sierpnia 2009 r. | Akt utracił moc

Nadanie regulaminu organizacyjnego Komendzie Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim.

Dz.Urz.KGSG.2009.9.60 | zarządzenie z dnia 14 sierpnia 2009 r. | Akt utracił moc

Nadanie regulaminu organizacyjnego Komendzie Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim.

Dz.Urz.KGSG.2009.9.60 | zarządzenie z dnia 14 sierpnia 2009 r. | Akt utracił moc

Nadanie regulaminu organizacyjnego Komendzie Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim.

Dz.Urz.KGSG.2009.9.60 | zarządzenie z dnia 14 sierpnia 2009 r. | Akt utracił moc

Nadanie regulaminu organizacyjnego Komendzie Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim.

Dz.Urz.KGSG.2009.9.60 | zarządzenie z dnia 14 sierpnia 2009 r. | Akt utracił moc

Zdarzenie lotnicze Nr 444/08.

Dz.Urz.ULC.2009.8.153 | komunikat z dnia 14 sierpnia 2009 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze Nr 485/08.

Dz.Urz.ULC.2009.8.154 | komunikat z dnia 14 sierpnia 2009 r. | Akt indywidualny

Gospodarowanie materiałami pędnymi i smarami w Policji.

Dz.Urz.KGP.2009.11.54 | decyzja z dnia 13 sierpnia 2009 r. | Akt utracił moc

Gospodarowanie materiałami pędnymi i smarami w Policji.

Dz.Urz.KGP.2009.11.54 | decyzja z dnia 13 sierpnia 2009 r. | Akt utracił moc

Przyznane dotacje ze środków finansowych na naukę.

Dz.Urz.MNiSW.2009.4.74 | komunikat z dnia 13 sierpnia 2009 r. | Akt nienormatywny

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w lipcu 2009 r.

Dz.Urz.GUS.2009.8.53 | obwieszczenie z dnia 13 sierpnia 2009 r. | Akt nienormatywny

Zm.: zarządzenie w sprawie systemu stałego dyżuru.

Dz.Urz.MI.2009.7.32 | zarządzenie z dnia 12 sierpnia 2009 r. | Akt utracił moc

Organizacja służby przygotowawczej w okręgowych urzędach górniczych oraz w Urzędzie Górniczym do Badań Kontrolnych Urządzeń Energomechanicznych.

Dz.Urz.WUG.2011.5.50 t.j. | zarządzenie z dnia 11 sierpnia 2009 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Organizacja służby przygotowawczej w Wyższym Urzędzie Górniczym.

Dz.Urz.WUG.2018.142 t.j. | zarządzenie z dnia 11 sierpnia 2009 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Organizacja służby przygotowawczej w Wyższym Urzędzie Górniczym.

Dz.Urz.WUG.2018.142 t.j. | zarządzenie z dnia 11 sierpnia 2009 r. | Akt obowiązujący

Organizacja służby przygotowawczej w Wyższym Urzędzie Górniczym.

Dz.Urz.WUG.2009.9.61 | zarządzenie z dnia 11 sierpnia 2009 r. | Akt obowiązujący

Organizacja służby przygotowawczej w Wyższym Urzędzie Górniczym.

Dz.Urz.WUG.2009.9.61 | zarządzenie z dnia 11 sierpnia 2009 r. | Akt obowiązujący

Organizacja służby przygotowawczej w Wyższym Urzędzie Górniczym.

Dz.Urz.WUG.2009.9.61 | zarządzenie z dnia 11 sierpnia 2009 r. | Akt obowiązujący

Organizacja służby przygotowawczej w Wyższym Urzędzie Górniczym.

Dz.Urz.WUG.2018.213 t.j. | zarządzenie z dnia 11 sierpnia 2009 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Organizacja służby przygotowawczej w Wyższym Urzędzie Górniczym.

Dz.Urz.WUG.2011.6.58 t.j. | zarządzenie z dnia 11 sierpnia 2009 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Organizacja służby przygotowawczej w Wyższym Urzędzie Górniczym.

Dz.Urz.WUG.2011.6.58 t.j. | zarządzenie z dnia 11 sierpnia 2009 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Rady Programowej ds. Oprawy Kulturalnej Polskiego Przewodnictwa w Radzie UE w 2011 roku.

Dz.Urz.MKiDN.2009.3.33 | zarządzenie z dnia 11 sierpnia 2009 r. | Akt utracił moc

Zdarzenie lotnicze Nr 612/08.

Dz.Urz.ULC.2009.8.152 | komunikat z dnia 11 sierpnia 2009 r. | Akt indywidualny

Nadanie imienia oraz ustanowienie dorocznego Święta 8. Bazy Lotniczej.

Dz.Urz.MON.2009.15.176 | decyzja z dnia 10 sierpnia 2009 r. | Akt indywidualny