Departmental acts

Adaptacja zawodowa policjantów w służbie przygotowawczej.

Dz.Urz.KGP.2009.13.66 | decyzja z dnia 22 września 2009 r. | Akt utracił moc

Powołanie członków Państwowej Rady Ochrony Przyrody.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2009.3.61 | zarządzenie z dnia 22 września 2009 r. | Akt indywidualny

Zm.: decyzja budżetowa na rok 2009.

Dz.Urz.MON.2009.18.201 | decyzja z dnia 22 września 2009 r. | Akt jednorazowy

Ustalenie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Gospodarki.

Dz.Urz.MG.2009.3.31 | zarządzenie z dnia 21 września 2009 r. | Akt utracił moc

Program kursu specjalistycznego dla policjantów techniki operacyjnej w zakresie prowadzenia obserwacji pieszej.

Dz.Urz.KGP.2009.13.65 | decyzja z dnia 19 września 2009 r. | Akt jednorazowy

Wprowadzenie na uzbrojenie Policji karabinów "Heckler & Koch" typu HK 417.

Dz.Urz.KGP.2009.13.64 | decyzja z dnia 19 września 2009 r. | Akt utracił moc

Raport Roczny z działalności Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych.

Dz.Urz.MI.2009.9.41 | obwieszczenie z dnia 18 września 2009 r. | Akt utracił moc

Wprowadzenie do stosowania "Procedury naboru kandydatów do korpusu służby cywilnej w Wyższym Urzędzie Górniczym".

Dz.Urz.WUG.2009.13.81 | zarządzenie z dnia 18 września 2009 r. | Akt utracił moc

Zdarzenie lotnicze Nr 344/07.

Dz.Urz.ULC.2009.9.161 | komunikat z dnia 18 września 2009 r. | Akt indywidualny

Zm.: zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

Dz.Urz.ULC.2009.10.162 | zarządzenie z dnia 18 września 2009 r. | Akt jednorazowy

Koordynatorzy do spraw systemu zarządzania jakością w Wyższym Urzędzie Górniczym.

Dz.Urz.WUG.2009.12.76 | decyzja z dnia 17 września 2009 r. | Akt utracił moc

Powołanie Zespołu do Spraw Analizy Systemu Finansowania Szkolnictwa Wyższego.

Dz.Urz.MNiSW.2009.4.65 | zarządzenie z dnia 17 września 2009 r. | Akt obowiązujący

System zarządzania jakością w Wyższym Urzędzie Górniczym.

Dz.Urz.WUG.2009.12.73 | zarządzenie z dnia 17 września 2009 r. | Akt utracił moc

Ustalenie składu Zespołu Auditorów Wewnętrznych Systemu Zarządzania Jakością w Wyższym Urzędzie Górniczym.

Dz.Urz.WUG.2009.12.75 | decyzja z dnia 17 września 2009 r. | Akt utracił moc

Wdrażanie w Wyższym Urzędzie Górniczym Wspólnej Metody Oceny (CAF) 2006.

Dz.Urz.WUG.2009.12.74 | zarządzenie z dnia 17 września 2009 r. | Akt obowiązujący

Wprowadzenie do stosowania Podręcznika licencjonowania kontrolerów ruchu lotniczego.

Dz.Urz.ULC.2009.9.158 | decyzja z dnia 17 września 2009 r. | Akt obowiązujący

Zm.: decyzja w sprawie oceny sytuacji kadrowej w resorcie obrony narodowej.

Dz.Urz.MON.2009.17.199 | decyzja z dnia 17 września 2009 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie powołania członków Rady Naukowej Białowieskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2009.3.59 | zarządzenie z dnia 17 września 2009 r. | Akt jednorazowy

Nałożenie kary pieniężnej na Macieja Dudę.

Dz.Urz.KNF.2010.7.29 | uchwała z dnia 16 września 2009 r. | Akt indywidualny

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w sierpniu 2009 r.

Dz.Urz.GUS.2009.9.60 | komunikat z dnia 16 września 2009 r. | Akt nienormatywny

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w sierpniu 2009 r.

Dz.Urz.GUS.2009.9.59 | obwieszczenie z dnia 16 września 2009 r. | Akt nienormatywny

Rada Konsultacyjna Komendanta Głównego Policji.

Dz.Urz.KGP.2009.13.63 | decyzja z dnia 16 września 2009 r. | Akt utracił moc

Ustalenie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Dz.Urz.MPiPSp.2009.4.12 | zarządzenie z dnia 16 września 2009 r. | Akt utracił moc

Ustalenie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Dz.Urz.MPiPSp.2009.4.12 | zarządzenie z dnia 16 września 2009 r. | Akt utracił moc

Ustalenie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Dz.Urz.MPiPSp.2009.4.12 | zarządzenie z dnia 16 września 2009 r. | Akt utracił moc

Ustalenie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Dz.Urz.MPiPSp.2009.4.12 | zarządzenie z dnia 16 września 2009 r. | Akt utracił moc

Zdarzenie lotnicze Nr 400/07.

Dz.Urz.ULC.2009.9.160 | komunikat z dnia 16 września 2009 r. | Akt indywidualny

Zm.: zarządzenie w sprawie zadań ochronnych dla Tatrzańskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2009.3.60 | zarządzenie z dnia 16 września 2009 r. | Akt jednorazowy

Zmiany cen produkcji budowlano-montażowej w II kwartale 2009 r.

Dz.Urz.GUS.2009.9.61 | komunikat z dnia 16 września 2009 r. | Akt nienormatywny

Nadanie statutu Biuru do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych.

Dz.Urz.MZ.2009.8.42 | zarządzenie z dnia 15 września 2009 r. | Akt utracił moc

Powołanie Zespołu do spraw opracowania kryteriów i sposobu stwierdzenia nieodwracalnego zatrzymania krążenia.

Dz.Urz.MZ.2009.8.43 | zarządzenie z dnia 15 września 2009 r. | Akt obowiązujący

Strategiczny Przegląd Obronny.

Dz.Urz.MON.2009.17.197 | decyzja z dnia 15 września 2009 r. | Akt obowiązujący

Uruchomienie III transzy środków na zapomogi dla żołnierzy.

Dz.Urz.MON.2009.17.200 | decyzja z dnia 15 września 2009 r. | Akt obowiązujący

Utworzenie Schroniska dla Nieletnich w Mrozach.

Dz.Urz.MS.2009.10.107 | zarządzenie z dnia 15 września 2009 r. | Akt obowiązujący

Utworzenie Zakładu Poprawczego w Mrozach.

Dz.Urz.MS.2009.10.106 | zarządzenie z dnia 15 września 2009 r. | Akt obowiązujący

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w sierpniu 2009 r.

Dz.Urz.GUS.2009.9.58 | obwieszczenie z dnia 15 września 2009 r. | Akt nienormatywny

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego.

Dz.Urz.MZ.2009.8.41 | zarządzenie z dnia 15 września 2009 r. | Akt jednorazowy

Zniesienie Zakładu Poprawczego w Mrozach.

Dz.Urz.MS.2009.10.105 | zarządzenie z dnia 15 września 2009 r. | Akt obowiązujący