Departmental acts

Utworzenie jednostki budżetowej - Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Bratysławie.

Dz.Urz.MG.2009.3.33 | zarządzenie z dnia 1 października 2009 r. | Akt utracił moc

Utworzenie jednostki budżetowej - Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Konsulatu Generalnego RP w Kaliningradzie.

Dz.Urz.MG.2009.3.32 | zarządzenie z dnia 1 października 2009 r. | Akt obowiązujący

Utworzenie jednostki budżetowej - Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Konsulatu Generalnego RP w Kaliningradzie.

Dz.Urz.MG.2009.3.32 | zarządzenie z dnia 1 października 2009 r. | Akt obowiązujący

Zm.: zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Sprawiedliwości.

Dz.Urz.MS.2009.11.110 | zarządzenie z dnia 1 października 2009 r. | Akt jednorazowy

Wykaz decyzji wydanych w miesiącach: kwiecień, maj, czerwiec 2009 r.

Dz.Urz.UOKiK.2009.3.21 | wykaz z dnia 30 września 2009 r. | Akt indywidualny

Wykaz wyroków doręczonych w miesiącach: kwiecień, maj, czerwiec 2009 r.

Dz.Urz.UOKiK.2009.3.24 | wykaz z dnia 30 września 2009 r. | Akt indywidualny

Wykaz wyroków doręczonych w miesiącach: kwiecień, maj, czerwiec 2009 r.

Dz.Urz.UOKiK.2009.3.26 | wykaz z dnia 30 września 2009 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze Nr 437/09.

Dz.Urz.ULC.2009.11.168 | komunikat z dnia 30 września 2009 r. | Akt indywidualny

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Komunikacji Elektronicznej.

Dz.Urz.MI.2009.10.42 | zarządzenie z dnia 30 września 2009 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

Dz.Urz.ULC.2009.11.166 | zarządzenie z dnia 30 września 2009 r. | Akt jednorazowy

Powołanie Komisji do spraw opiniowania wniosków o przyznanie nagrody Ministra Edukacji Narodowej dla nauczycieli.

Dz.Urz.MEN.2010.1.3 | zarządzenie z dnia 29 września 2009 r. | Akt obowiązujący

Zm.: decyzja w sprawie określenia rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2009 r.

Dz.Urz.MI.2009.9.40 | decyzja z dnia 29 września 2009 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania oznaczeń literowych jednostkom organizacyjnym Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Dz.Urz.CBA.2010.1.2 | zarządzenie z dnia 29 września 2009 r. | Akt utracił moc

Opłaty lotniskowe na lotnisku Warszawa-Okęcie.

Dz.Urz.ULC.2009.10.165 | ogłoszenie z dnia 28 września 2009 r. | Akt obowiązujący

Opłaty lotniskowe na lotnisku Warszawa-Okęcie.

Dz.Urz.ULC.2009.10.165 | ogłoszenie z dnia 28 września 2009 r. | Akt obowiązujący

Opłaty lotniskowe na lotnisku Warszawa-Okęcie.

Dz.Urz.ULC.2009.10.165 | ogłoszenie z dnia 28 września 2009 r. | Akt obowiązujący

Opłaty lotniskowe na lotnisku Warszawa-Okęcie.

Dz.Urz.ULC.2009.10.165 | ogłoszenie z dnia 28 września 2009 r. | Akt obowiązujący

Porozumienie o współpracy.

Dz.Urz.CBA.2010.1.39 | porozumienie z dnia 28 września 2009 r. | Akt utracił moc

Wprowadzenie "Instrukcji przeprowadzenia inwentaryzacji w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej".

Dz.Urz.KGPSP.2009.3.30 | decyzja z dnia 28 września 2009 r. | Akt utracił moc

(bez tytułu).

Dz.Urz.MON.2009.18.206 | pełnomocnictwo z dnia 25 września 2009 r. | Akt indywidualny

(bez tytułu).

Dz.Urz.MON.2009.18.207 | pełnomocnictwo z dnia 25 września 2009 r. | Akt indywidualny

Nadanie imienia gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej Szkole Podoficerskiej Wojsk Lądowych w Zegrzu.

Dz.Urz.MON.2009.18.204 | decyzja z dnia 25 września 2009 r. | Akt indywidualny

Ustanowienie dorocznego Święta Mazowieckiego Oddziału Żandarmerii Wojskowej.

Dz.Urz.MON.2009.18.205 | decyzja z dnia 25 września 2009 r. | Akt indywidualny

Ustanowienie Konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej w Las Vegas (Stany Zjednoczone Ameryki).

Dz.Urz.MSZ.2009.5.82 | decyzja z dnia 25 września 2009 r. | Akt obowiązujący

Zm.: decyzja budżetowa na rok 2009.

Dz.Urz.MON.2009.18.203 | decyzja z dnia 25 września 2009 r. | Akt jednorazowy

Organizacja Komendy Głównej Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2009.11.66 | zarządzenie z dnia 24 września 2009 r. | Akt utracił moc

Organizacja Komendy Głównej Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2009.11.66 | zarządzenie z dnia 24 września 2009 r. | Akt utracił moc

Organizacja Komendy Głównej Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2009.11.66 | zarządzenie z dnia 24 września 2009 r. | Akt utracił moc

Organizacja Komendy Głównej Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2009.11.66 | zarządzenie z dnia 24 września 2009 r. | Akt utracił moc

Podział zakresu obowiązków pomiędzy Komendanta Głównego Straży Granicznej i jego zastępców.

Dz.Urz.KGSG.2009.11.71 | decyzja z dnia 24 września 2009 r. | Akt utracił moc

Regulamin organizacyjny Sztabu Komendanta Głównego Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2009.11.65 | zarządzenie z dnia 24 września 2009 r. | Akt utracił moc

Regulamin organizacyjny Sztabu Komendanta Głównego Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2009.11.65 | zarządzenie z dnia 24 września 2009 r. | Akt utracił moc

Regulamin organizacyjny Sztabu Komendanta Głównego Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2009.11.65 | zarządzenie z dnia 24 września 2009 r. | Akt utracił moc

Regulamin organizacyjny Sztabu Komendanta Głównego Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2009.11.65 | zarządzenie z dnia 24 września 2009 r. | Akt utracił moc

Regulamin organizacyjny Sztabu Komendanta Głównego Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2009.11.65 | zarządzenie z dnia 24 września 2009 r. | Akt utracił moc

Regulamin organizacyjny Sztabu Komendanta Głównego Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2009.11.65 | zarządzenie z dnia 24 września 2009 r. | Akt utracił moc

Regulamin organizacyjny Sztabu Komendanta Głównego Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2009.11.65 | zarządzenie z dnia 24 września 2009 r. | Akt utracił moc

Uchylenie niektórych zarządzeń Komendanta Głównego Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2009.11.67 | zarządzenie z dnia 24 września 2009 r. | Akt jednorazowy

Zm.: decyzja w sprawie określenia rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2009 r.

Dz.Urz.MI.2009.9.39 | decyzja z dnia 24 września 2009 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie wprowadzenia do stosowania Podręcznika Inspektora.

Dz.Urz.ULC.2009.10.163 | zarządzenie z dnia 24 września 2009 r. | Akt jednorazowy

Przekazywanie w sieci intranetowej Straży Granicznej informacji jawnych za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Dz.Urz.KGSG.2009.11.70 | decyzja z dnia 23 września 2009 r. | Akt obowiązujący

Przekazywanie w sieci intranetowej Straży Granicznej informacji jawnych za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Dz.Urz.KGSG.2009.11.70 | decyzja z dnia 23 września 2009 r. | Akt obowiązujący

Przekazywanie w sieci intranetowej Straży Granicznej informacji jawnych za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Dz.Urz.KGSG.2009.11.70 | decyzja z dnia 23 września 2009 r. | Akt obowiązujący

Przekazywanie w sieci intranetowej Straży Granicznej informacji jawnych za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Dz.Urz.KGSG.2009.11.70 | decyzja z dnia 23 września 2009 r. | Akt obowiązujący

Przeznaczenie mienia zlikwidowanego Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Katanii.

Dz.Urz.MSZ.2009.5.80 | decyzja z dnia 23 września 2009 r. | Akt utracił moc

Zmiana środków budżetowych Ministerstwa Spraw Zagranicznych w 2009 r.

Dz.Urz.MSZ.2009.5.81 | decyzja z dnia 23 września 2009 r. | Akt utracił moc

(bez tytułu).

Dz.Urz.MON.2009.18.208 | upoważnienie z dnia 22 września 2009 r. | Akt indywidualny

Adaptacja zawodowa policjantów w służbie przygotowawczej.

Dz.Urz.KGP.2009.13.66 | decyzja z dnia 22 września 2009 r. | Akt utracił moc