Departmental acts

Regulamin organizacyjny Zarządu Operacyjno-Śledczego Komendy Głównej Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2009.13.79 | zarządzenie z dnia 23 października 2009 r. | Akt utracił moc

Regulamin organizacyjny Zarządu Operacyjno-Śledczego Komendy Głównej Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2009.13.79 | zarządzenie z dnia 23 października 2009 r. | Akt utracił moc

Regulamin organizacyjny Zarządu Operacyjno-Śledczego Komendy Głównej Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2009.13.79 | zarządzenie z dnia 23 października 2009 r. | Akt utracił moc

Regulamin organizacyjny Zarządu Operacyjno-Śledczego Komendy Głównej Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2009.13.79 | zarządzenie z dnia 23 października 2009 r. | Akt utracił moc

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego z siedzibą w Gdańsku.

Dz.Urz.MS.2009.12.115 | zarządzenie z dnia 22 października 2009 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego z siedzibą w Gdańsku.

Dz.Urz.MS.2009.12.115 | zarządzenie z dnia 22 października 2009 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego z siedzibą w Gdańsku.

Dz.Urz.MS.2009.12.115 | zarządzenie z dnia 22 października 2009 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego z siedzibą w Krakowie.

Dz.Urz.MS.2009.12.116 | zarządzenie z dnia 22 października 2009 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego z siedzibą w Krakowie.

Dz.Urz.MS.2009.12.116 | zarządzenie z dnia 22 października 2009 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego z siedzibą w Poznaniu.

Dz.Urz.MS.2009.12.117 | zarządzenie z dnia 22 października 2009 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego z siedzibą w Poznaniu.

Dz.Urz.MS.2009.12.117 | zarządzenie z dnia 22 października 2009 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego z siedzibą w Poznaniu.

Dz.Urz.MS.2009.12.117 | zarządzenie z dnia 22 października 2009 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego z siedzibą w Poznaniu.

Dz.Urz.MS.2009.12.117 | zarządzenie z dnia 22 października 2009 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego z siedzibą w Warszawie.

Dz.Urz.MS.2009.12.118 | zarządzenie z dnia 22 października 2009 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego z siedzibą w Warszawie.

Dz.Urz.MS.2009.12.118 | zarządzenie z dnia 22 października 2009 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego z siedzibą w Warszawie.

Dz.Urz.MS.2009.12.118 | zarządzenie z dnia 22 października 2009 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego z siedzibą w Warszawie.

Dz.Urz.MS.2009.12.118 | zarządzenie z dnia 22 października 2009 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego z siedzibą w Warszawie.

Dz.Urz.MS.2009.12.118 | zarządzenie z dnia 22 października 2009 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego z siedzibą w Warszawie.

Dz.Urz.MS.2009.12.118 | zarządzenie z dnia 22 października 2009 r. | Akt indywidualny

Powołanie komisji egzaminacyjnej do spraw operatorów urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej.

Dz.Urz.UKE.2009.45.128 | zarządzenie z dnia 22 października 2009 r. | Akt indywidualny

Powołanie komisji egzaminacyjnej do spraw operatorów urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej lotniczej.

Dz.Urz.UKE.2009.45.129 | zarządzenie z dnia 22 października 2009 r. | Akt indywidualny

Program Szczepień Ochronnych na rok 2010.

Dz.Urz.MZ.2009.10.47 | komunikat z dnia 22 października 2009 r. | Akt utracił moc

Rejestr zatwierdzonych typów przyrządów pomiarowych w okresie od dnia 1 lipca 2009 r. do dnia 30 września 2009 r.

Dz.Urz.GUM.2009.4.21 | obwieszczenie z dnia 22 października 2009 r. | Akt obowiązujący

Uruchomienie IV transzy środków na zapomogi dla żołnierzy.

Dz.Urz.MON.2009.20.223 | decyzja z dnia 22 października 2009 r. | Akt obowiązujący

Zm.: zarządzenie w sprawie utworzenia Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Dz.Urz.MNiSW.2009.4.70 | zarządzenie z dnia 22 października 2009 r. | Akt jednorazowy

Powołanie Społecznej Rady do spraw Narodowego Programu Redukcji Emisji.

Dz.Urz.MG.2009.3.34 | zarządzenie z dnia 21 października 2009 r. | Akt utracił moc

Zakres czynności Sekretarza Stanu oraz Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Dz.Urz.MSWiA.2009.11.65 | decyzja z dnia 21 października 2009 r. | Akt utracił moc

Zakres czynności Sekretarza Stanu oraz Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Dz.Urz.MSWiA.2009.11.65 | decyzja z dnia 21 października 2009 r. | Akt utracił moc

Zakres czynności Sekretarza Stanu oraz Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Dz.Urz.MSWiA.2009.11.65 | decyzja z dnia 21 października 2009 r. | Akt utracił moc

Zakres czynności Sekretarza Stanu oraz Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Dz.Urz.MSWiA.2009.11.65 | decyzja z dnia 21 października 2009 r. | Akt utracił moc

Zakres czynności Sekretarza Stanu oraz Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Dz.Urz.MSWiA.2009.11.65 | decyzja z dnia 21 października 2009 r. | Akt utracił moc

Zakres czynności Sekretarza Stanu oraz Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Dz.Urz.MSWiA.2009.11.65 | decyzja z dnia 21 października 2009 r. | Akt utracił moc

Zakres czynności Sekretarza Stanu oraz Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Dz.Urz.MSWiA.2009.11.65 | decyzja z dnia 21 października 2009 r. | Akt utracił moc

Zatwierdzenie zmian struktury przestrzeni powietrznej.

Dz.Urz.ULC.2009.11.167 | decyzja z dnia 21 października 2009 r. | Akt obowiązujący

Funkcjonowanie wojskowych straży pożarnych.

Dz.Urz.MON.2009.20.221 | decyzja z dnia 20 października 2009 r. | Akt utracił moc

Nadanie odznaki.

Dz.Urz.MSWiA.2010.1.6 | postanowienie z dnia 20 października 2009 r. | Akt indywidualny

Utworzenie i funkcjonowanie stałego dyżuru w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Dz.Urz.PKRUS.2010.1.38 | zarządzenie z dnia 20 października 2009 r. | Akt utracił moc

Wprowadzenie i stosowanie "Systemu Oceny Pracownika KRUS" w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Dz.Urz.PKRUS.2010.1.39 | zarządzenie z dnia 20 października 2009 r. | Akt obowiązujący

Wprowadzenie i stosowanie "Systemu Oceny Pracownika KRUS" w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Dz.Urz.PKRUS.2010.1.39 | zarządzenie z dnia 20 października 2009 r. | Akt obowiązujący

Wprowadzenie Kodeksu etyki audytora wewnętrznego oraz Karty audytu wewnętrznego w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Dz.Urz.PKRUS.2010.1.37 | zarządzenie z dnia 20 października 2009 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie prowadzenia audytu wewnętrznego w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Dz.Urz.PKRUS.2010.1.36 | zarządzenie z dnia 20 października 2009 r. | Akt utracił moc

Finansowanie programów lub priorytetów w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Dz.Urz.MKiDN.2009.4.48 | decyzja z dnia 19 października 2009 r. | Akt utracił moc

Finansowanie programów lub priorytetów w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Dz.Urz.MKiDN.2009.4.48 | decyzja z dnia 19 października 2009 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Ministerstwu Finansów.

Dz.Urz.MF.2009.12.62 | zarządzenie z dnia 17 października 2009 r. | Akt jednorazowy

Opracowywanie, uzgadnianie, ewidencjonowanie oraz ogłaszanie wewnętrznych aktów prawnych w Wyższym Urzędzie Górniczym.

Dz.Urz.WUG.2009.13.79 | zarządzenie z dnia 16 października 2009 r. | Akt utracił moc

Opracowywanie, uzgadnianie, ewidencjonowanie oraz ogłaszanie wewnętrznych aktów prawnych w Wyższym Urzędzie Górniczym.

Dz.Urz.WUG.2009.13.79 | zarządzenie z dnia 16 października 2009 r. | Akt utracił moc

Opracowywanie, uzgadnianie, ewidencjonowanie oraz ogłaszanie wewnętrznych aktów prawnych w Wyższym Urzędzie Górniczym.

Dz.Urz.WUG.2009.13.79 | zarządzenie z dnia 16 października 2009 r. | Akt utracił moc

Opracowywanie, uzgadnianie, ewidencjonowanie oraz ogłaszanie wewnętrznych aktów prawnych w Wyższym Urzędzie Górniczym.

Dz.Urz.WUG.2009.13.79 | zarządzenie z dnia 16 października 2009 r. | Akt utracił moc

Opracowywanie, uzgadnianie, ewidencjonowanie oraz ogłaszanie wewnętrznych aktów prawnych w Wyższym Urzędzie Górniczym.

Dz.Urz.WUG.2011.5.45 t.j. | zarządzenie z dnia 16 października 2009 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Opracowywanie, uzgadnianie, ewidencjonowanie oraz ogłaszanie wewnętrznych aktów prawnych w Wyższym Urzędzie Górniczym.

Dz.Urz.WUG.2009.13.79 | zarządzenie z dnia 16 października 2009 r. | Akt utracił moc

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku we wrześniu 2009 r.

Dz.Urz.GUS.2009.10.65 | komunikat z dnia 16 października 2009 r. | Akt nienormatywny

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w trzecim kwartale 2009 r.

Dz.Urz.GUS.2009.10.63 | obwieszczenie z dnia 16 października 2009 r. | Akt nienormatywny

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw we wrześniu 2009 r.

Dz.Urz.GUS.2009.10.64 | obwieszczenie z dnia 16 października 2009 r. | Akt nienormatywny

Regulamin organizacyjny Zarządu do Spraw Cudzoziemców Komendy Głównej Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2009.12.75 | zarządzenie z dnia 16 października 2009 r. | Akt utracił moc

Regulamin organizacyjny Zarządu do Spraw Cudzoziemców Komendy Głównej Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2009.12.75 | zarządzenie z dnia 16 października 2009 r. | Akt utracił moc

Regulamin organizacyjny Zarządu do Spraw Cudzoziemców Komendy Głównej Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2009.12.75 | zarządzenie z dnia 16 października 2009 r. | Akt utracił moc

Regulamin organizacyjny Zarządu do Spraw Cudzoziemców Komendy Głównej Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2009.12.75 | zarządzenie z dnia 16 października 2009 r. | Akt utracił moc

Regulamin organizacyjny Zarządu do Spraw Cudzoziemców Komendy Głównej Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2009.12.75 | zarządzenie z dnia 16 października 2009 r. | Akt utracił moc

Regulamin organizacyjny Zarządu do Spraw Cudzoziemców Komendy Głównej Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2009.12.75 | zarządzenie z dnia 16 października 2009 r. | Akt utracił moc

Regulamin organizacyjny Zarządu do Spraw Cudzoziemców Komendy Głównej Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2009.12.75 | zarządzenie z dnia 16 października 2009 r. | Akt utracił moc

Regulamin organizacyjny Zarządu do Spraw Cudzoziemców Komendy Głównej Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2009.12.75 | zarządzenie z dnia 16 października 2009 r. | Akt utracił moc

Regulamin organizacyjny Zespołu Stanowisk do spraw Bezpieczeństwa i Higieny Służby Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Dz.Urz.CBA.2010.1.7 | zarządzenie z dnia 16 października 2009 r. | Akt utracił moc

Uchylenie decyzji w sprawie Dziennika Urzędowego Wyższego Urzędu Górniczego.

Dz.Urz.WUG.2009.13.87 | decyzja z dnia 16 października 2009 r. | Akt jednorazowy

Nadanie statutu Centrum Informatycznemu Edukacji.

Dz.Urz.MEN.2010.1.4 | zarządzenie z dnia 15 października 2009 r. | Akt utracił moc

Plan zagospodarowania częstotliwości dla zakresów 10,15-10,30 GHz oraz 10,50-10,65 GHz.

Dz.Urz.UKE.2009.44.127 | zarządzenie z dnia 15 października 2009 r. | Akt obowiązujący

Plan zagospodarowania częstotliwości dla zakresu 40,5-43,5 GHz.

Dz.Urz.UKE.2009.44.125 | zarządzenie z dnia 15 października 2009 r. | Akt obowiązujący

Plan zagospodarowania częstotliwości dla zakresu 64-66 GHz.

Dz.Urz.UKE.2009.44.126 | zarządzenie z dnia 15 października 2009 r. | Akt obowiązujący

Prowizorium planu finansowo-gospodarczego Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe na 2010 rok.

B.I.LP.2009.11.81 | zarządzenie z dnia 15 października 2009 r. | Akt utracił moc

Regulamin organizacyjny Biura Ochrony Informacji Niejawnych Komendy Głównej Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2009.12.76 | zarządzenie z dnia 15 października 2009 r. | Akt utracił moc

Regulamin organizacyjny Biura Ochrony Informacji Niejawnych Komendy Głównej Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2009.12.76 | zarządzenie z dnia 15 października 2009 r. | Akt utracił moc

Regulamin organizacyjny Biura Ochrony Informacji Niejawnych Komendy Głównej Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2009.12.76 | zarządzenie z dnia 15 października 2009 r. | Akt utracił moc

Regulamin organizacyjny Biura Ochrony Informacji Niejawnych Komendy Głównej Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2009.12.76 | zarządzenie z dnia 15 października 2009 r. | Akt utracił moc

Zatwierdzenie prowizorium planu finansowo-gospodarczego Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych.

B.I.LP.2009.11.84 | decyzja z dnia 15 października 2009 r. | Akt utracił moc

Zatwierdzenie prowizorium planu finansowo-gospodarczego regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych.

B.I.LP.2009.11.82 | decyzja z dnia 15 października 2009 r. | Akt utracił moc