Departmental acts

Zakres czynności Sekretarza Stanu oraz Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Dz.Urz.MSWiA.2009.11.65 | decyzja z dnia 21 października 2009 r. | Akt utracił moc

Zatwierdzenie zmian struktury przestrzeni powietrznej.

Dz.Urz.ULC.2009.11.167 | decyzja z dnia 21 października 2009 r. | Akt obowiązujący

Funkcjonowanie wojskowych straży pożarnych.

Dz.Urz.MON.2009.20.221 | decyzja z dnia 20 października 2009 r. | Akt utracił moc

Nadanie odznaki.

Dz.Urz.MSWiA.2010.1.6 | postanowienie z dnia 20 października 2009 r. | Akt indywidualny

Utworzenie i funkcjonowanie stałego dyżuru w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Dz.Urz.PKRUS.2010.1.38 | zarządzenie z dnia 20 października 2009 r. | Akt utracił moc

Wprowadzenie i stosowanie "Systemu Oceny Pracownika KRUS" w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Dz.Urz.PKRUS.2010.1.39 | zarządzenie z dnia 20 października 2009 r. | Akt obowiązujący

Wprowadzenie i stosowanie "Systemu Oceny Pracownika KRUS" w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Dz.Urz.PKRUS.2010.1.39 | zarządzenie z dnia 20 października 2009 r. | Akt obowiązujący

Wprowadzenie Kodeksu etyki audytora wewnętrznego oraz Karty audytu wewnętrznego w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Dz.Urz.PKRUS.2010.1.37 | zarządzenie z dnia 20 października 2009 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie prowadzenia audytu wewnętrznego w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Dz.Urz.PKRUS.2010.1.36 | zarządzenie z dnia 20 października 2009 r. | Akt utracił moc

Finansowanie programów lub priorytetów w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Dz.Urz.MKiDN.2009.4.48 | decyzja z dnia 19 października 2009 r. | Akt utracił moc

Finansowanie programów lub priorytetów w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Dz.Urz.MKiDN.2009.4.48 | decyzja z dnia 19 października 2009 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Ministerstwu Finansów.

Dz.Urz.MF.2009.12.62 | zarządzenie z dnia 17 października 2009 r. | Akt jednorazowy

Opracowywanie, uzgadnianie, ewidencjonowanie oraz ogłaszanie wewnętrznych aktów prawnych w Wyższym Urzędzie Górniczym.

Dz.Urz.WUG.2009.13.79 | zarządzenie z dnia 16 października 2009 r. | Akt utracił moc

Opracowywanie, uzgadnianie, ewidencjonowanie oraz ogłaszanie wewnętrznych aktów prawnych w Wyższym Urzędzie Górniczym.

Dz.Urz.WUG.2009.13.79 | zarządzenie z dnia 16 października 2009 r. | Akt utracił moc

Opracowywanie, uzgadnianie, ewidencjonowanie oraz ogłaszanie wewnętrznych aktów prawnych w Wyższym Urzędzie Górniczym.

Dz.Urz.WUG.2009.13.79 | zarządzenie z dnia 16 października 2009 r. | Akt utracił moc

Opracowywanie, uzgadnianie, ewidencjonowanie oraz ogłaszanie wewnętrznych aktów prawnych w Wyższym Urzędzie Górniczym.

Dz.Urz.WUG.2009.13.79 | zarządzenie z dnia 16 października 2009 r. | Akt utracił moc

Opracowywanie, uzgadnianie, ewidencjonowanie oraz ogłaszanie wewnętrznych aktów prawnych w Wyższym Urzędzie Górniczym.

Dz.Urz.WUG.2011.5.45 t.j. | zarządzenie z dnia 16 października 2009 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Opracowywanie, uzgadnianie, ewidencjonowanie oraz ogłaszanie wewnętrznych aktów prawnych w Wyższym Urzędzie Górniczym.

Dz.Urz.WUG.2009.13.79 | zarządzenie z dnia 16 października 2009 r. | Akt utracił moc

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku we wrześniu 2009 r.

Dz.Urz.GUS.2009.10.65 | komunikat z dnia 16 października 2009 r. | Akt nienormatywny

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w trzecim kwartale 2009 r.

Dz.Urz.GUS.2009.10.63 | obwieszczenie z dnia 16 października 2009 r. | Akt nienormatywny

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw we wrześniu 2009 r.

Dz.Urz.GUS.2009.10.64 | obwieszczenie z dnia 16 października 2009 r. | Akt nienormatywny

Regulamin organizacyjny Zarządu do Spraw Cudzoziemców Komendy Głównej Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2009.12.75 | zarządzenie z dnia 16 października 2009 r. | Akt utracił moc

Regulamin organizacyjny Zarządu do Spraw Cudzoziemców Komendy Głównej Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2009.12.75 | zarządzenie z dnia 16 października 2009 r. | Akt utracił moc

Regulamin organizacyjny Zarządu do Spraw Cudzoziemców Komendy Głównej Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2009.12.75 | zarządzenie z dnia 16 października 2009 r. | Akt utracił moc

Regulamin organizacyjny Zarządu do Spraw Cudzoziemców Komendy Głównej Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2009.12.75 | zarządzenie z dnia 16 października 2009 r. | Akt utracił moc

Regulamin organizacyjny Zarządu do Spraw Cudzoziemców Komendy Głównej Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2009.12.75 | zarządzenie z dnia 16 października 2009 r. | Akt utracił moc

Regulamin organizacyjny Zarządu do Spraw Cudzoziemców Komendy Głównej Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2009.12.75 | zarządzenie z dnia 16 października 2009 r. | Akt utracił moc

Regulamin organizacyjny Zarządu do Spraw Cudzoziemców Komendy Głównej Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2009.12.75 | zarządzenie z dnia 16 października 2009 r. | Akt utracił moc

Regulamin organizacyjny Zarządu do Spraw Cudzoziemców Komendy Głównej Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2009.12.75 | zarządzenie z dnia 16 października 2009 r. | Akt utracił moc

Regulamin organizacyjny Zespołu Stanowisk do spraw Bezpieczeństwa i Higieny Służby Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Dz.Urz.CBA.2010.1.7 | zarządzenie z dnia 16 października 2009 r. | Akt utracił moc

Uchylenie decyzji w sprawie Dziennika Urzędowego Wyższego Urzędu Górniczego.

Dz.Urz.WUG.2009.13.87 | decyzja z dnia 16 października 2009 r. | Akt jednorazowy

Nadanie statutu Centrum Informatycznemu Edukacji.

Dz.Urz.MEN.2010.1.4 | zarządzenie z dnia 15 października 2009 r. | Akt utracił moc

Plan zagospodarowania częstotliwości dla zakresów 10,15-10,30 GHz oraz 10,50-10,65 GHz.

Dz.Urz.UKE.2009.44.127 | zarządzenie z dnia 15 października 2009 r. | Akt obowiązujący

Plan zagospodarowania częstotliwości dla zakresu 40,5-43,5 GHz.

Dz.Urz.UKE.2009.44.125 | zarządzenie z dnia 15 października 2009 r. | Akt obowiązujący

Plan zagospodarowania częstotliwości dla zakresu 64-66 GHz.

Dz.Urz.UKE.2009.44.126 | zarządzenie z dnia 15 października 2009 r. | Akt obowiązujący

Prowizorium planu finansowo-gospodarczego Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe na 2010 rok.

B.I.LP.2009.11.81 | zarządzenie z dnia 15 października 2009 r. | Akt utracił moc

Regulamin organizacyjny Biura Ochrony Informacji Niejawnych Komendy Głównej Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2009.12.76 | zarządzenie z dnia 15 października 2009 r. | Akt utracił moc

Regulamin organizacyjny Biura Ochrony Informacji Niejawnych Komendy Głównej Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2009.12.76 | zarządzenie z dnia 15 października 2009 r. | Akt utracił moc

Regulamin organizacyjny Biura Ochrony Informacji Niejawnych Komendy Głównej Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2009.12.76 | zarządzenie z dnia 15 października 2009 r. | Akt utracił moc

Regulamin organizacyjny Biura Ochrony Informacji Niejawnych Komendy Głównej Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2009.12.76 | zarządzenie z dnia 15 października 2009 r. | Akt utracił moc

Zatwierdzenie prowizorium planu finansowo-gospodarczego Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych.

B.I.LP.2009.11.84 | decyzja z dnia 15 października 2009 r. | Akt utracił moc

Zatwierdzenie prowizorium planu finansowo-gospodarczego regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych.

B.I.LP.2009.11.82 | decyzja z dnia 15 października 2009 r. | Akt utracił moc

Zatwierdzenie prowizorium planu zakładów o zasięgu krajowym.

B.I.LP.2009.11.83 | decyzja z dnia 15 października 2009 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie planu zagospodarowania częstotliwości dla zakresu 27,5-29,5 GHz.

Dz.Urz.UKE.2009.44.124 | zarządzenie z dnia 15 października 2009 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie planu zagospodarowania częstotliwości dla zakresu 470-862 MHz.

Dz.Urz.UKE.2009.44.121 | zarządzenie z dnia 15 października 2009 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie planu zagospodarowania częstotliwości dla zakresu 5875-5925 MHz.

Dz.Urz.UKE.2009.44.123 | zarządzenie z dnia 15 października 2009 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie planu zagospodarowania częstotliwości dla zakresu 870-876 MHz.

Dz.Urz.UKE.2009.44.122 | zarządzenie z dnia 15 października 2009 r. | Akt jednorazowy

Zmiana środków budżetowych Ministerstwa Spraw Zagranicznych w 2009 r.

Dz.Urz.MSZ.2009.5.85 | decyzja z dnia 15 października 2009 r. | Akt utracił moc

(bez tytułu).

Dz.Urz.MON.2009.19.220 | pełnomocnictwo z dnia 14 października 2009 r. | Akt indywidualny

Nałożenie kary pieniężnej na Tomasza Mazura.

Dz.Urz.KNF.2010.7.30 | uchwała z dnia 14 października 2009 r. | Akt indywidualny

Skreślenie z listy maklerów papierów wartościowych.

Dz.Urz.KNF.2010.2.14 | uchwała z dnia 14 października 2009 r. | Akt indywidualny

Sprzedaż drewna przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe w 2010 roku.

B.I.LP.2009.11.80 | zarządzenie z dnia 14 października 2009 r. | Akt utracił moc

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych we wrześniu 2009 r.

Dz.Urz.GUS.2009.10.62 | obwieszczenie z dnia 14 października 2009 r. | Akt nienormatywny

Zm.: decyzja budżetowa na rok 2009.

Dz.Urz.MON.2009.19.219 | decyzja z dnia 14 października 2009 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie powołania Interdyscyplinarnego Zespołu do spraw Współpracy z Zagranicą.

Dz.Urz.MNiSW.2009.4.68 | zarządzenie z dnia 14 października 2009 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie powołania Komisji do Spraw Pożyczek i Kredytów Studenckich.

Dz.Urz.MNiSW.2009.4.69 | zarządzenie z dnia 14 października 2009 r. | Akt jednorazowy

Utrata mocy decyzji nr 11/06 Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Dz.Urz.CBA.2010.1.27 | decyzja z dnia 13 października 2009 r. | Akt jednorazowy

Powołanie Zespołu mającego za zadanie przygotowanie ramowego programu kursu kwalifikacyjnego dla perfuzjonistów.

Dz.Urz.MZ.2009.10.46 | zarządzenie z dnia 12 października 2009 r. | Akt obowiązujący

Zdarzenie lotnicze Nr 333/08.

Dz.Urz.ULC.2009.11.171 | komunikat z dnia 12 października 2009 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze Nr 459/07.

Dz.Urz.ULC.2009.11.172 | komunikat z dnia 12 października 2009 r. | Akt indywidualny

Zm.: decyzja w sprawie zasad korzystania z pojazdów służbowych Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Dz.Urz.CBA.2010.1.26 | decyzja z dnia 12 października 2009 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Dz.Urz.MSWiA.2009.10.57 | zarządzenie z dnia 12 października 2009 r. | Akt jednorazowy

Egzamin kończący służbę przygotowawczą w służbie cywilnej w Komendzie Głównej Policji.

Dz.Urz.KGP.2009.14.67 | zarządzenie z dnia 9 października 2009 r. | Akt obowiązujący

Egzamin kończący służbę przygotowawczą w służbie cywilnej w Komendzie Głównej Policji.

Dz.Urz.KGP.2009.14.67 | zarządzenie z dnia 9 października 2009 r. | Akt obowiązujący

Egzamin kończący służbę przygotowawczą w służbie cywilnej w Komendzie Głównej Policji.

Dz.Urz.KGP.2009.14.67 | zarządzenie z dnia 9 października 2009 r. | Akt obowiązujący

Egzamin kończący służbę przygotowawczą w służbie cywilnej w Komendzie Głównej Policji.

Dz.Urz.KGP.2018.105 t.j. | zarządzenie z dnia 9 października 2009 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Nabór kandydatów do uczelni wojskowych w 2010 r.

Dz.Urz.MON.2009.19.215 | decyzja z dnia 9 października 2009 r. | Akt utracił moc

Nabór kandydatów do uczelni wojskowych w 2010 r.

Dz.Urz.MON.2009.19.215 | decyzja z dnia 9 października 2009 r. | Akt utracił moc