Departmental acts

Zm.: zarządzenie w sprawie powołania interdyscyplinarnego Zespołu do Spraw Badań Własnych Uczelni.

Dz.Urz.MNiSW.2010.1.6 | zarządzenie z dnia 27 listopada 2009 r. | Akt jednorazowy

Likwidacja izb zatrzymań.

Dz.Urz.MON.2009.22.240 | zarządzenie z dnia 26 listopada 2009 r. | Akt utracił moc

Ustalenie zasad rachunkowości w Narodowym Funduszu Zdrowia.

NFZ.2009.13.76 | zarządzenie z dnia 26 listopada 2009 r. | Akt obowiązujący

Ustalenie zasad rachunkowości w Narodowym Funduszu Zdrowia.

NFZ.2009.13.76 | zarządzenie z dnia 26 listopada 2009 r. | Akt obowiązujący

Ustalenie zasad rachunkowości w Narodowym Funduszu Zdrowia.

NFZ.2009.13.76 | zarządzenie z dnia 26 listopada 2009 r. | Akt obowiązujący

Ustalenie zasad rachunkowości w Narodowym Funduszu Zdrowia.

NFZ.2009.13.76 | zarządzenie z dnia 26 listopada 2009 r. | Akt obowiązujący

Ustalenie zasad rachunkowości w Narodowym Funduszu Zdrowia.

NFZ.2009.13.76 | zarządzenie z dnia 26 listopada 2009 r. | Akt obowiązujący

Ustalenie zasad rachunkowości w Narodowym Funduszu Zdrowia.

NFZ.2009.13.76 | zarządzenie z dnia 26 listopada 2009 r. | Akt obowiązujący

Ustalenie zasad rachunkowości w Narodowym Funduszu Zdrowia.

NFZ.2009.13.76 | zarządzenie z dnia 26 listopada 2009 r. | Akt obowiązujący

Ustalenie zasad rachunkowości w Narodowym Funduszu Zdrowia.

NFZ.2009.13.76 | zarządzenie z dnia 26 listopada 2009 r. | Akt obowiązujący

Ustalenie zasad rachunkowości w Narodowym Funduszu Zdrowia.

NFZ.2009.13.76 | zarządzenie z dnia 26 listopada 2009 r. | Akt obowiązujący

Ustalenie zasad rachunkowości w Narodowym Funduszu Zdrowia.

NFZ.2009.13.76 | zarządzenie z dnia 26 listopada 2009 r. | Akt obowiązujący

Ustalenie zasad rachunkowości w Narodowym Funduszu Zdrowia.

NFZ.2009.13.76 | zarządzenie z dnia 26 listopada 2009 r. | Akt obowiązujący

Utworzenie izb zatrzymań.

Dz.Urz.MON.2009.22.241 | zarządzenie z dnia 26 listopada 2009 r. | Akt obowiązujący

Utworzenie izb zatrzymań.

Dz.Urz.MON.2009.22.241 | zarządzenie z dnia 26 listopada 2009 r. | Akt obowiązujący

Utworzenie izb zatrzymań.

Dz.Urz.MON.2009.22.241 | zarządzenie z dnia 26 listopada 2009 r. | Akt obowiązujący

Utworzenie izb zatrzymań.

Dz.Urz.MON.2009.22.241 | zarządzenie z dnia 26 listopada 2009 r. | Akt obowiązujący

Zatwierdzenie regulaminu organizacyjnego Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie.

Dz.Urz.KGPSP.2009.3.27 | zarządzenie z dnia 26 listopada 2009 r. | Akt obowiązujący

Zm.: zarządzenie w sprawie określenia zasad gospodarowania mieniem będącym w zarządzie Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2009.15.89 | zarządzenie z dnia 26 listopada 2009 r. | Akt jednorazowy

Cena 1 m[2] powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za III kwartał 2009 r.

Dz.Urz.GUS.2009.11.71 | komunikat z dnia 25 listopada 2009 r. | Akt nienormatywny

Porozumienie o współpracy między Ministrem Obrony Narodowej i Światowym Związkiem Żołnierzy Armii Krajowej.

Dz.Urz.MON.2009.22.246 | porozumienie z dnia 25 listopada 2009 r. | Akt obowiązujący

Powołanie członków Rady Naukowej Parku Narodowego "Bory Tucholskie".

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2009.5.74 | zarządzenie z dnia 25 listopada 2009 r. | Akt indywidualny

Sprostowanie błędów.

Dz.Urz.ULC.2009.17.185 | obwieszczenie z dnia 25 listopada 2009 r. | Akt jednorazowy

Zdarzenie lotnicze Nr 486/09.

Dz.Urz.ULC.2009.17.192 | komunikat z dnia 25 listopada 2009 r. | Akt indywidualny

Organizacja egzaminu na maklera papierów wartościowych i egzaminu uzupełniającego w dniu 21 marca 2010 r.

Dz.Urz.KNF.2009.6.25 | komunikat z dnia 24 listopada 2009 r. | Akt utracił moc

Organizacja pierwszego etapu egzaminu na doradcę inwestycyjnego w dniu 28 marca 2010 r.

Dz.Urz.KNF.2009.6.27 | komunikat z dnia 24 listopada 2009 r. | Akt utracił moc

Powołanie Rady Społecznej Krajowego Ośrodka Psychiatrii Sądowej dla Nieletnich w Garwolinie.

Dz.Urz.MZ.2009.11.50 | zarządzenie z dnia 24 listopada 2009 r. | Akt indywidualny

Ustalenie zakresu tematycznego egzaminu na doradcę inwestycyjnego.

Dz.Urz.KNF.2009.6.28 | komunikat z dnia 24 listopada 2009 r. | Akt utracił moc

Ustalenie zakresu tematycznego egzaminu na maklera papierów wartościowych i egzaminu uzupełniającego.

Dz.Urz.KNF.2009.6.26 | komunikat z dnia 24 listopada 2009 r. | Akt utracił moc

Zdarzenie lotnicze Nr 458/09.

Dz.Urz.ULC.2009.17.191 | komunikat z dnia 24 listopada 2009 r. | Akt indywidualny

Centrum Informacji Społeczno-Gospodarczej Ministerstwa Gospodarki.

Dz.Urz.MG.2010.1.1 | zarządzenie z dnia 23 listopada 2009 r. | Akt utracił moc

Nadanie Odznaki Honorowej "Bene merito".

Dz.Urz.MSZ.2009.6.99 | decyzja z dnia 23 listopada 2009 r. | Akt indywidualny

Ogłoszenie wykazu danych dotyczących osób fizycznych wpisanych na listę doradców prawnych.

Dz.Urz.MF.2009.14.77 | obwieszczenie z dnia 23 listopada 2009 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie "Instrukcji w sprawie zasad i trybu przeprowadzania kontroli przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej".

Dz.Urz.MPiPSp.2009.5.16 | zarządzenie z dnia 23 listopada 2009 r. | Akt utracił moc

Wyznaczenie Administratora Bezpieczeństwa Informacji w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.

Dz.Urz.MSZ.2009.6.100 | decyzja z dnia 23 listopada 2009 r. | Akt utracił moc

Zatwierdzenie zmian w regulaminie organizacyjnym Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie.

Dz.Urz.KGPSP.2009.3.26 | zarządzenie z dnia 23 listopada 2009 r. | Akt obowiązujący

Zdarzenie lotnicze Nr 170/09.

Dz.Urz.ULC.2009.17.188 | komunikat z dnia 23 listopada 2009 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze Nr 244/09.

Dz.Urz.ULC.2009.17.189 | komunikat z dnia 23 listopada 2009 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze Nr 602/08.

Dz.Urz.ULC.2009.17.187 | komunikat z dnia 23 listopada 2009 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze Nr 688/09.

Dz.Urz.ULC.2009.17.190 | komunikat z dnia 23 listopada 2009 r. | Akt indywidualny

Zm.: decyzja budżetowa na rok 2009.

Dz.Urz.MON.2009.21.237 | decyzja z dnia 23 listopada 2009 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Gabinetu Komendanta Głównego Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2009.15.88 | zarządzenie z dnia 23 listopada 2009 r. | Akt jednorazowy

Powołanie członków Rady Naukowej Wolińskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2009.5.73 | zarządzenie z dnia 20 listopada 2009 r. | Akt indywidualny

Program kursu specjalistycznego w zakresie metodyki nauczania dla osób prowadzących lokalne doskonalenie zawodowe.

Dz.Urz.KGP.2009.15.79 | decyzja z dnia 20 listopada 2009 r. | Akt obowiązujący

Program kursu specjalistycznego w zakresie metodyki nauczania dla osób prowadzących lokalne doskonalenie zawodowe.

Dz.Urz.KGP.2009.15.79 | decyzja z dnia 20 listopada 2009 r. | Akt obowiązujący

Zdarzenie lotnicze Nr 278/08.

Dz.Urz.ULC.2009.12.180 | komunikat z dnia 20 listopada 2009 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze Nr 278/08.

Dz.Urz.ULC.2009.12.180 | komunikat z dnia 20 listopada 2009 r. | Akt indywidualny

Zm.: decyzja w sprawie utworzenia oddziałów prewencji Policji i samodzielnych pododdziałów prewencji Policji.

Dz.Urz.KGP.2009.15.78 | decyzja z dnia 20 listopada 2009 r. | Akt jednorazowy

Zm.: decyzja w sprawie wykazu programów kursów specjalistycznych, stanowiących programy szkolenia.

Dz.Urz.KGP.2009.15.80 | decyzja z dnia 20 listopada 2009 r. | Akt jednorazowy

Okręg konsularny Ambasady RP w Kijowie.

Dz.Urz.MSZ.2009.6.95 | decyzja z dnia 19 listopada 2009 r. | Akt obowiązujący

Okręg konsularny Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej we Lwowie.

Dz.Urz.MSZ.2009.6.96 | decyzja z dnia 19 listopada 2009 r. | Akt obowiązujący

Okręg konsularny Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Łucku.

Dz.Urz.MSZ.2009.6.97 | decyzja z dnia 19 listopada 2009 r. | Akt obowiązujący

Okręg konsularny Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Winnicy.

Dz.Urz.MSZ.2009.6.98 | decyzja z dnia 19 listopada 2009 r. | Akt obowiązujący

Zdarzenie lotnicze Nr 639/09.

Dz.Urz.ULC.2009.12.179 | komunikat z dnia 19 listopada 2009 r. | Akt indywidualny

Zmiany cen produkcji budowlano-montażowej w III kwartale 2009 r.

Dz.Urz.GUS.2009.11.70 | komunikat z dnia 19 listopada 2009 r. | Akt nienormatywny

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w październiku 2009 r.

Dz.Urz.GUS.2009.11.69 | komunikat z dnia 18 listopada 2009 r. | Akt nienormatywny

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w październiku 2009 r.

Dz.Urz.GUS.2009.11.68 | obwieszczenie z dnia 18 listopada 2009 r. | Akt nienormatywny

Zmiana składu Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie.

Dz.Urz.WUG.2009.14.90 | decyzja z dnia 18 listopada 2009 r. | Akt jednorazowy

Metody i formy wykonywania przez policjantów zadań związanych z realizacją eskort policyjnych.

Dz.Urz.KGP.2009.15.69 | zarządzenie z dnia 17 listopada 2009 r. | Akt obowiązujący