Departmental acts

Zdarzenie lotnicze Nr 794/09.

Dz.Urz.ULC.2010.2.31 | komunikat z dnia 23 lutego 2010 r. | Akt indywidualny

Zm.: decyzja w sprawie naboru kandydatów do uczelni wojskowych w 2010 r.

Dz.Urz.MON.2010.4.44 | decyzja z dnia 23 lutego 2010 r. | Akt jednorazowy

(bez tytułu).

Dz.Urz.MON.2010.4.47 | upoważnienie z dnia 22 lutego 2010 r. | Akt indywidualny

Lista tłumaczy przysięgłych.

Dz.Urz.MS.2010.1.7 | obwieszczenie z dnia 22 lutego 2010 r. | Akt utracił moc

Cena 1 m[2] powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za IV kwartał 2009 r.

Dz.Urz.GUS.2010.2.14 | komunikat z dnia 19 lutego 2010 r. | Akt nienormatywny

Zmiany cen produkcji budowlano-montażowej w IV kwartale 2009 r.

Dz.Urz.GUS.2010.2.13 | komunikat z dnia 19 lutego 2010 r. | Akt nienormatywny

Zm.: zarządzenie w sprawie powołania Zespołów zadaniowych w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Dz.Urz.MKiDN.2010.1.4 | zarządzenie z dnia 18 lutego 2010 r. | Akt jednorazowy

Powołanie komitetu audytu dla działu administracji rządowej oświata i wychowanie.

Dz.Urz.MEN.2010.1.10 | zarządzenie z dnia 17 lutego 2010 r. | Akt indywidualny

Powołanie Zespołu do spraw prywatyzacji pracowniczej.

Dz.Urz.MG.2010.1.9 | zarządzenie z dnia 17 lutego 2010 r. | Akt obowiązujący

Wniosek o rejestrację nazwy: "jagnięcina podhalańska" jako chronione oznaczenie geograficzne.

Dz.Urz.MRiRW.2010.1.1 | ogłoszenie z dnia 17 lutego 2010 r. | Akt obowiązujący

Zaprzestanie odbywania przez Sąd Rejonowy w Trzciance stałych posiedzeń poza siedzibą Sądu.

Dz.Urz.MS.2010.1.5 | zarządzenie z dnia 17 lutego 2010 r. | Akt utracił moc

Decyzja budżetowa na rok 2010.

Dz.Urz.MON.2010.2A.17 | decyzja z dnia 16 lutego 2010 r. | Akt utracił moc

Decyzja budżetowa na rok 2010.

Dz.Urz.MON.2010.2A.17 | decyzja z dnia 16 lutego 2010 r. | Akt utracił moc

Decyzja budżetowa na rok 2010.

Dz.Urz.MON.2010.2A.17 | decyzja z dnia 16 lutego 2010 r. | Akt utracił moc

Decyzja budżetowa na rok 2010.

Dz.Urz.MON.2010.2A.17 | decyzja z dnia 16 lutego 2010 r. | Akt utracił moc

Decyzja budżetowa na rok 2010.

Dz.Urz.MON.2010.2A.17 | decyzja z dnia 16 lutego 2010 r. | Akt utracił moc

Decyzja budżetowa na rok 2010.

Dz.Urz.MON.2010.2A.17 | decyzja z dnia 16 lutego 2010 r. | Akt utracił moc

Decyzja budżetowa na rok 2010.

Dz.Urz.MON.2010.2A.17 | decyzja z dnia 16 lutego 2010 r. | Akt utracił moc

Decyzja budżetowa na rok 2010.

Dz.Urz.MON.2010.2A.17 | decyzja z dnia 16 lutego 2010 r. | Akt utracił moc

Decyzja budżetowa na rok 2010.

Dz.Urz.MON.2010.2A.17 | decyzja z dnia 16 lutego 2010 r. | Akt utracił moc

Decyzja budżetowa na rok 2010.

Dz.Urz.MON.2010.2A.17 | decyzja z dnia 16 lutego 2010 r. | Akt utracił moc

Decyzja budżetowa na rok 2010.

Dz.Urz.MON.2010.2A.17 | decyzja z dnia 16 lutego 2010 r. | Akt utracił moc

Decyzja budżetowa na rok 2010.

Dz.Urz.MON.2010.2A.17 | decyzja z dnia 16 lutego 2010 r. | Akt utracił moc

Decyzja budżetowa na rok 2010.

Dz.Urz.MON.2010.2A.17 | decyzja z dnia 16 lutego 2010 r. | Akt utracił moc

Decyzja budżetowa na rok 2010.

Dz.Urz.MON.2010.2A.17 | decyzja z dnia 16 lutego 2010 r. | Akt utracił moc

Decyzja budżetowa na rok 2010.

Dz.Urz.MON.2010.2A.17 | decyzja z dnia 16 lutego 2010 r. | Akt utracił moc

Decyzja budżetowa na rok 2010.

Dz.Urz.MON.2010.2A.17 | decyzja z dnia 16 lutego 2010 r. | Akt utracił moc

Decyzja budżetowa na rok 2010.

Dz.Urz.MON.2010.2A.17 | decyzja z dnia 16 lutego 2010 r. | Akt utracił moc

Decyzja budżetowa na rok 2010.

Dz.Urz.MON.2010.2A.17 | decyzja z dnia 16 lutego 2010 r. | Akt utracił moc

Decyzja budżetowa na rok 2010.

Dz.Urz.MON.2010.2A.17 | decyzja z dnia 16 lutego 2010 r. | Akt utracił moc

Decyzja budżetowa na rok 2010.

Dz.Urz.MON.2010.2A.17 | decyzja z dnia 16 lutego 2010 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Centralnemu Zarządowi Służby Więziennej.

Dz.Urz.MS.2010.1.4 | zarządzenie z dnia 16 lutego 2010 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Urzędowi Statystycznemu w Zielonej Górze.

Dz.Urz.GUS.2010.2.8 | zarządzenie z dnia 16 lutego 2010 r. | Akt utracił moc

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w styczniu 2010 r.

Dz.Urz.GUS.2010.2.12 | komunikat z dnia 16 lutego 2010 r. | Akt nienormatywny

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w styczniu 2010 r.

Dz.Urz.GUS.2010.2.10 | obwieszczenie z dnia 16 lutego 2010 r. | Akt nienormatywny

Ustalenie składu Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w urzędach górniczych.

Dz.Urz.WUG.2010.3.25 | decyzja z dnia 16 lutego 2010 r. | Akt utracił moc

Zaopatrywanie jednostek organizacyjnych Policji w sprzęt, materiały i usługi.

Dz.Urz.KGP.2010.3.12 | wytyczne z dnia 16 lutego 2010 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędowi Komunikacji Elektronicznej.

Dz.Urz.UKE.2010.4.8 | zarządzenie z dnia 16 lutego 2010 r. | Akt jednorazowy

Nadanie statutu Urzędowi Statystycznemu w Rzeszowie.

Dz.Urz.GUS.2010.2.7 | zarządzenie z dnia 15 lutego 2010 r. | Akt utracił moc

Powołanie Rady Społecznej Ośrodka Diagnostyczno-Badawczego Chorób Przenoszonych Drogą Płciową w Białymstoku.

Dz.Urz.MZ.2010.4.30 | zarządzenie z dnia 15 lutego 2010 r. | Akt indywidualny

Powołanie Rady Społecznej Ośrodka Diagnostyczno-Badawczego Chorób Przenoszonych Drogą Płciową w Białymstoku.

Dz.Urz.MZ.2010.4.30 | zarządzenie z dnia 15 lutego 2010 r. | Akt indywidualny

Przyznane dotacje ze środków finansowych na naukę na inwestycje budowlane.

Dz.Urz.MNiSW.2010.2.36 | komunikat z dnia 15 lutego 2010 r. | Akt nienormatywny

Ustanowienie i realizacja projektu "wdrożenie nowego portalu w domenie msz.gov.pl".

Dz.Urz.MSZ.2010.1.8 | zarządzenie z dnia 15 lutego 2010 r. | Akt obowiązujący

Ustanowienie i realizacja projektu "wdrożenie nowego portalu w domenie msz.gov.pl".

Dz.Urz.MSZ.2010.1.8 | zarządzenie z dnia 15 lutego 2010 r. | Akt obowiązujący

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w styczniu 2010 r.

Dz.Urz.GUS.2010.2.9 | obwieszczenie z dnia 15 lutego 2010 r. | Akt nienormatywny

Wycofanie z użytku służbowego wojskowych wydawnictw specjalistycznych.

Dz.Urz.MON.2010.4.41 | decyzja z dnia 15 lutego 2010 r. | Akt obowiązujący

Zdarzenie lotnicze Nr 238/09.

Dz.Urz.ULC.2010.2.24 | komunikat z dnia 15 lutego 2010 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze Nr 239/09.

Dz.Urz.ULC.2010.2.25 | komunikat z dnia 15 lutego 2010 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze Nr 340/09.

Dz.Urz.ULC.2010.2.26 | komunikat z dnia 15 lutego 2010 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze Nr 601/09.

Dz.Urz.ULC.2010.2.27 | komunikat z dnia 15 lutego 2010 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komitetu Audytu dla działów administracji rządowej - gospodarka wodna i środowisko.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2010.2.39 | zarządzenie z dnia 12 lutego 2010 r. | Akt utracił moc

Powołanie Komitetu Audytu dla działów administracji rządowej - gospodarka wodna i środowisko.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2010.2.39 | zarządzenie z dnia 12 lutego 2010 r. | Akt utracił moc

Powołanie Komitetu Audytu dla działów administracji rządowej - gospodarka wodna i środowisko.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2010.2.39 | zarządzenie z dnia 12 lutego 2010 r. | Akt utracił moc

Powołanie Komitetu Audytu dla działów administracji rządowej - gospodarka wodna i środowisko.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2010.2.39 | zarządzenie z dnia 12 lutego 2010 r. | Akt utracił moc

Powołanie Komitetu Audytu dla działów administracji rządowej - gospodarka wodna i środowisko.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2010.2.39 | zarządzenie z dnia 12 lutego 2010 r. | Akt utracił moc

Powołanie Komitetu Audytu dla działów administracji rządowej - gospodarka wodna i środowisko.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2010.2.39 | zarządzenie z dnia 12 lutego 2010 r. | Akt utracił moc

Powołanie Komitetu Audytu dla działów administracji rządowej - gospodarka wodna i środowisko.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2010.2.39 | zarządzenie z dnia 12 lutego 2010 r. | Akt utracił moc

Powołanie Komitetu Audytu dla działów administracji rządowej - gospodarka wodna i środowisko.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2010.2.39 | zarządzenie z dnia 12 lutego 2010 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie dorocznego Święta Garnizonowego Ośrodka Mobilizacyjnego w Szczecinie.

Dz.Urz.MON.2010.3.30 | decyzja z dnia 12 lutego 2010 r. | Akt indywidualny

Ustanowienie dorocznego Święta Redakcji Wojskowej.

Dz.Urz.MON.2010.3.29 | decyzja z dnia 12 lutego 2010 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie odznaki pamiątkowej i proporczyka na beret Wielkopolskiej Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych.

Dz.Urz.MON.2010.3.28 | decyzja z dnia 12 lutego 2010 r. | Akt indywidualny

Zakresy czynności członków kierownictwa Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Dz.Urz.MNiSW.2010.2.26 | zarządzenie z dnia 12 lutego 2010 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu.

Dz.Urz.MZ.2010.4.29 | zarządzenie z dnia 11 lutego 2010 r. | Akt jednorazowy