Departmental acts

(bez tytułu).

Dz.Urz.MON.2010.8.84 | pełnomocnictwo z dnia 6 kwietnia 2010 r. | Akt indywidualny

(bez tytułu).

Dz.Urz.MON.2010.8.87 | upoważnienie z dnia 6 kwietnia 2010 r. | Akt indywidualny

(bez tytułu).

Dz.Urz.MON.2010.8.88 | upoważnienie z dnia 6 kwietnia 2010 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze nr 391/08.

Dz.Urz.ULC.2010.8.49 | komunikat z dnia 6 kwietnia 2010 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze nr 838/09.

Dz.Urz.ULC.2010.8.48 | komunikat z dnia 6 kwietnia 2010 r. | Akt indywidualny

Zm.: decyzja w sprawie wydatków reprezentacyjnych i okolicznościowych.

Dz.Urz.MON.2010.8.78 | decyzja z dnia 6 kwietnia 2010 r. | Akt jednorazowy

Zdarzenie lotnicze nr 226/07.

Dz.Urz.ULC.2010.8.51 | komunikat z dnia 2 kwietnia 2010 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze nr 721/09.

Dz.Urz.ULC.2010.8.52 | komunikat z dnia 2 kwietnia 2010 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze nr 925/09.

Dz.Urz.ULC.2010.8.50 | komunikat z dnia 2 kwietnia 2010 r. | Akt indywidualny

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Głównemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2010.4.90 | zarządzenie z dnia 2 kwietnia 2010 r. | Akt jednorazowy

Odporność odmian ziemniaków oraz materiałów hodowlanych ziemniaka na grzyba Synchytrium endobioticum.

Dz.Urz.MRiRW.2010.6.6 | informacja z dnia 1 kwietnia 2010 r. | Akt utracił moc

Zdarzenie lotnicze nr 654/08.

Dz.Urz.ULC.2010.8.53 | komunikat z dnia 1 kwietnia 2010 r. | Akt nienormatywny

Powołanie w Centrali Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.

Dz.Urz.PKRUS.2010.2A.11 | zarządzenie z dnia 31 marca 2010 r. | Akt indywidualny

Sprostowanie błędu.

Dz.Urz.KGP.2010.5.19 | obwieszczenie z dnia 31 marca 2010 r. | Akt jednorazowy

Szczegółowe zasady i tryb przeprowadzania kontroli wewnętrznej w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym.

Dz.Urz.CBA.2010.2.75 | decyzja z dnia 31 marca 2010 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe zasady i tryb przeprowadzania kontroli wewnętrznej w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym.

Dz.Urz.CBA.2010.2.75 | decyzja z dnia 31 marca 2010 r. | Akt utracił moc

Ustalenie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Sprawiedliwości.

Dz.Urz.MS.2010.2.13 | zarządzenie z dnia 31 marca 2010 r. | Akt utracił moc

Ustalenie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Sprawiedliwości.

Dz.Urz.MS.2010.2.13 | zarządzenie z dnia 31 marca 2010 r. | Akt utracił moc

Ustalenie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Sprawiedliwości.

Dz.Urz.MS.2010.2.13 | zarządzenie z dnia 31 marca 2010 r. | Akt utracił moc

Ustalenie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Sprawiedliwości.

Dz.Urz.MS.2010.2.13 | zarządzenie z dnia 31 marca 2010 r. | Akt utracił moc

Ustalenie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Sprawiedliwości.

Dz.Urz.MS.2010.2.13 | zarządzenie z dnia 31 marca 2010 r. | Akt utracił moc

Ustalenie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Sprawiedliwości.

Dz.Urz.MS.2010.2.13 | zarządzenie z dnia 31 marca 2010 r. | Akt utracił moc

Ustalenie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Sprawiedliwości.

Dz.Urz.MS.2010.2.13 | zarządzenie z dnia 31 marca 2010 r. | Akt utracił moc

Ustalenie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Sprawiedliwości.

Dz.Urz.MS.2010.2.13 | zarządzenie z dnia 31 marca 2010 r. | Akt utracił moc

Wskaźnik cen nakładów inwestycyjnych za cztery kwartały 2009 r.

Dz.Urz.GUS.2010.4.28 | komunikat z dnia 31 marca 2010 r. | Akt nienormatywny

Wykaz decyzji wydanych w miesiącach: październik, listopad, grudzień 2009 r.

Dz.Urz.UOKiK.2010.1.3 | wykaz z dnia 31 marca 2010 r. | Akt indywidualny

Wykaz wyroków doręczonych w miesiącach: październik, listopad, grudzień 2009 r.

Dz.Urz.UOKiK.2010.1.6 | wykaz z dnia 31 marca 2010 r. | Akt indywidualny

Wykaz wyroków doręczonych w miesiącach: październik, listopad, grudzień 2009 r.

Dz.Urz.UOKiK.2010.1.7 | wykaz z dnia 31 marca 2010 r. | Akt indywidualny

Zarządzenie naboru na aplikację ogólną w 2010 r.

Dz.Urz.MS.2010.2.12 | zarządzenie z dnia 31 marca 2010 r. | Akt utracił moc

Zarządzenie naboru na aplikację prokuratorską w 2010 r.

Dz.Urz.MS.2010.2.11 | zarządzenie z dnia 31 marca 2010 r. | Akt utracił moc

Zarządzenie naboru na aplikację sędziowską w 2010 r.

Dz.Urz.MS.2010.2.10 | zarządzenie z dnia 31 marca 2010 r. | Akt utracił moc

Zdarzenie lotnicze Nr 29/08.

Dz.Urz.ULC.2010.12.61 | komunikat z dnia 31 marca 2010 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze nr 516/09.

Dz.Urz.ULC.2010.8.55 | komunikat z dnia 31 marca 2010 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze nr 70/10.

Dz.Urz.ULC.2010.8.54 | komunikat z dnia 31 marca 2010 r. | Akt indywidualny

Zm.: zarządzenie w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej i ustalenia mienia Narodowego Funduszu Zdrowia.

Dz.Urz.MZ.2010.5.36 | zarządzenie z dnia 31 marca 2010 r. | Akt jednorazowy

(bez tytułu).

Dz.Urz.PKRUS.2010.2A.1a | komunikat z dnia 30 marca 2010 r. | Akt indywidualny

Powołanie Zespołu do przeprowadzenia postępowania konkursowego na wybór aktuariusza.

Dz.Urz.MPiPSp.2010.1.1 | zarządzenie z dnia 30 marca 2010 r. | Akt utracił moc

Uchylenie decyzji w sprawie kontroli gospodarowania środkami publicznymi w resorcie obrony narodowej.

Dz.Urz.MON.2010.7.71 | decyzja z dnia 30 marca 2010 r. | Akt jednorazowy

Zm.: decyzja budżetowa na rok 2010.

Dz.Urz.MON.2010.7.70 | decyzja z dnia 30 marca 2010 r. | Akt jednorazowy

Określenie rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2011 r.

Dz.Urz.MI.2010.4.12 | decyzja z dnia 29 marca 2010 r. | Akt utracił moc

Określenie rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2011 r.

Dz.Urz.MI.2010.4.12 | decyzja z dnia 29 marca 2010 r. | Akt utracił moc

Określenie rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2011 r.

Dz.Urz.MI.2010.4.12 | decyzja z dnia 29 marca 2010 r. | Akt utracił moc

Określenie rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2011 r.

Dz.Urz.MI.2010.4.12 | decyzja z dnia 29 marca 2010 r. | Akt utracił moc

Określenie rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2011 r.

Dz.Urz.MI.2010.4.12 | decyzja z dnia 29 marca 2010 r. | Akt utracił moc

Określenie rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2011 r.

Dz.Urz.MI.2010.4.12 | decyzja z dnia 29 marca 2010 r. | Akt utracił moc

Określenie rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2011 r.

Dz.Urz.MI.2010.4.12 | decyzja z dnia 29 marca 2010 r. | Akt utracił moc

Likwidacja Centrum Informacji Społeczno-Gospodarczej Ministerstwa Gospodarki.

Dz.Urz.MG.2010.1.16 | zarządzenie z dnia 26 marca 2010 r. | Akt utracił moc

Likwidacja Centrum Informacji Społeczno-Gospodarczej Ministerstwa Gospodarki.

Dz.Urz.MG.2010.1.16 | zarządzenie z dnia 26 marca 2010 r. | Akt utracił moc

(bez tytułu).

Dz.Urz.MON.2010.6.67 | pełnomocnictwo z dnia 25 marca 2010 r. | Akt indywidualny

Nadanie statutu Urzędowi Statystycznemu w Gdańsku.

Dz.Urz.GUS.2010.3.18 | zarządzenie z dnia 25 marca 2010 r. | Akt utracił moc

Powołanie Komitetu Audytu.

Dz.Urz.MZ.2010.5.34 | zarządzenie z dnia 25 marca 2010 r. | Akt utracił moc

Powołanie Komitetu Audytu.

Dz.Urz.MZ.2010.5.34 | zarządzenie z dnia 25 marca 2010 r. | Akt utracił moc

Przedłużenie okresu ochrony dokumentu niejawnego stanowiącego tajemnicę służbową.

Dz.Urz.MON.2010.7.68 | decyzja z dnia 25 marca 2010 r. | Akt indywidualny