Departmental acts

Organizacja osłony technicznej śródlądowych dróg wodnych.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2010.2.45 | zarządzenie z dnia 5 maja 2010 r. | Akt obowiązujący

Zm.: zarządzenie w sprawie planu zagospodarowania częstotliwości dla zakresu 470-862 MHz.

Dz.Urz.UKE.2010.10.22 | zarządzenie z dnia 4 maja 2010 r. | Akt jednorazowy

Nadanie imienia patrona oraz ustanowienia dorocznego Święta 5. Kresowego batalionu saperów.

Dz.Urz.MON.2010.9.99 | decyzja z dnia 30 kwietnia 2010 r. | Akt indywidualny

Nadanie nazwy wyróżniającej "Lubuski" Oddziałowi Żandarmerii Wojskowej w Żaganiu.

Dz.Urz.MON.2010.9.95 | decyzja z dnia 30 kwietnia 2010 r. | Akt indywidualny

Organizacja i szczegółowe zasady funkcjonowania wojskowych lotniskowych organów służby ruchu lotniczego.

Dz.Urz.MON.2010.9.93 | zarządzenie z dnia 30 kwietnia 2010 r. | Akt utracił moc

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego z siedzibą w Lublinie.

Dz.Urz.MS.2010.3.29 | zarządzenie z dnia 30 kwietnia 2010 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego z siedzibą w Lublinie.

Dz.Urz.MS.2010.3.29 | zarządzenie z dnia 30 kwietnia 2010 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego z siedzibą w Lublinie.

Dz.Urz.MS.2010.3.29 | zarządzenie z dnia 30 kwietnia 2010 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 2 do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego w 2010 r. z siedzibą w Warszawie.

Dz.Urz.MS.2010.3.27 | zarządzenie z dnia 30 kwietnia 2010 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 3 do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego w 2010 r. z siedzibą w Warszawie.

Dz.Urz.MS.2010.3.28 | zarządzenie z dnia 30 kwietnia 2010 r. | Akt indywidualny

Ustanowienie dorocznego Święta Regionalnego Węzła Łączności w Szczecinie.

Dz.Urz.MON.2010.9.100 | decyzja z dnia 30 kwietnia 2010 r. | Akt indywidualny

Ustanowienie dorocznego Święta Wojskowego Ośrodka Szkoleniowo-Kondycyjnego w Mrągowie.

Dz.Urz.MON.2010.9.98 | decyzja z dnia 30 kwietnia 2010 r. | Akt indywidualny

Uzupełnienia i zmiany w centralnym rejestrze pośredników w obrocie nieruchomościami.

Dz.Urz.MI.2010.6.16 | obwieszczenie z dnia 30 kwietnia 2010 r. | Akt indywidualny

Uzupełnienia i zmiany w centralnym rejestrze rzeczoznawców majątkowych.

Dz.Urz.MI.2010.6.17 | obwieszczenie z dnia 30 kwietnia 2010 r. | Akt indywidualny

Uzupełnienia i zmiany w centralnym rejestrze zarządców nieruchomości.

Dz.Urz.MI.2010.6.18 | obwieszczenie z dnia 30 kwietnia 2010 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie Karty Audytu Wewnętrznego w Komendzie Głównej Policji.

Dz.Urz.KGP.2010.5.18 | decyzja z dnia 30 kwietnia 2010 r. | Akt utracił moc

Wskazanie osób posiadających kwalifikacje właściwe dla danego korpusu osobowego (grupy osobowej).

Dz.Urz.MON.2010.9.97 | decyzja z dnia 30 kwietnia 2010 r. | Akt utracił moc

Zespół do spraw niematerialnego dziedzictwa kulturowego w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Dz.Urz.MKiDN.2010.2.17 | zarządzenie z dnia 30 kwietnia 2010 r. | Akt utracił moc

Zm.: decyzja w sprawie prowadzenia kronik jednostek wojskowych oraz Kroniki Wojska Polskiego.

Dz.Urz.MON.2010.9.102 | decyzja z dnia 30 kwietnia 2010 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie ustalenia zakresów czynności w Kierownictwie Ministerstwa Środowiska.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2010.2.47 | zarządzenie z dnia 30 kwietnia 2010 r. | Akt jednorazowy

Zmiana decyzji w sprawie wprowadzenia i funkcjonowania karty opisu stanowiska służbowego.

Dz.Urz.MON.2010.9.96 | decyzja z dnia 30 kwietnia 2010 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Muzeum Narodowemu w Kielcach.

Dz.Urz.MKiDN.2010.2.16 | zarządzenie z dnia 29 kwietnia 2010 r. | Akt utracił moc

Przyznane dotacje ze środków finansowych na naukę na podstawową działalność statutową.

Dz.Urz.MNiSW.2010.3.63 | komunikat z dnia 29 kwietnia 2010 r. | Akt nienormatywny

Przyznane dotacje ze środków finansowych na naukę na podstawową działalność statutową.

Dz.Urz.MNiSW.2010.3.63 | komunikat z dnia 29 kwietnia 2010 r. | Akt nienormatywny

Ustalenie wykazu innych jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych o zasięgu krajowym i regionalnym.

B.I.LP.2010.6.60 | zarządzenie z dnia 29 kwietnia 2010 r. | Akt utracił moc

Weryfikacja uprzęży i pasów bezpieczeństwa.

Dz.Urz.ULC.2010.8.45 | komunikat z dnia 29 kwietnia 2010 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego z siedzibą w Bydgoszczy.

Dz.Urz.MS.2010.3.21 | zarządzenie z dnia 28 kwietnia 2010 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego z siedzibą w Łodzi.

Dz.Urz.MS.2010.3.25 | zarządzenie z dnia 28 kwietnia 2010 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 1 do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego z siedzibą we Wrocławiu.

Dz.Urz.MS.2010.3.23 | zarządzenie z dnia 28 kwietnia 2010 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 2 do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego w 2010 r. z siedzibą we Wrocławiu.

Dz.Urz.MS.2010.3.24 | zarządzenie z dnia 28 kwietnia 2010 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 2 do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego w 2010 r. z siedzibą we Wrocławiu.

Dz.Urz.MS.2010.3.24 | zarządzenie z dnia 28 kwietnia 2010 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komitetu Audytu dla działu administracji rządowej kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Dz.Urz.MKiDN.2010.2.15 | zarządzenie z dnia 28 kwietnia 2010 r. | Akt indywidualny

Prowadzenie operacji lotniczych w strefie LCA.

Dz.Urz.ULC.2010.8.44 | wytyczne z dnia 28 kwietnia 2010 r. | Akt obowiązujący

Rejestr zatwierdzonych typów przyrządów pomiarowych w okresie od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 marca 2010 r.

Dz.Urz.GUM.2010.2.7 | obwieszczenie z dnia 28 kwietnia 2010 r. | Akt obowiązujący

Utworzenie punktów legalizacyjnych w okresie od dnia 1 października 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r.

Dz.Urz.GUM.2010.2.6 | obwieszczenie z dnia 28 kwietnia 2010 r. | Akt obowiązujący

Utworzenie punktów legalizacyjnych w okresie od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 marca 2010 r.

Dz.Urz.GUM.2010.2.10 | obwieszczenie z dnia 28 kwietnia 2010 r. | Akt obowiązujący

Zdarzenie lotnicze nr 797/09.

Dz.Urz.ULC.2010.8.46 | komunikat z dnia 28 kwietnia 2010 r. | Akt indywidualny

Zm.: zarządzenie w sprawie utworzenia wydziałów w sądach rejonowych.

Dz.Urz.MS.2010.3.19 | zarządzenie z dnia 28 kwietnia 2010 r. | Akt jednorazowy

(bez tytułu).

Dz.Urz.MON.2010.9.103 | pełnomocnictwo z dnia 27 kwietnia 2010 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaki.

Dz.Urz.MSWiA.2010.6.25 | postanowienie z dnia 27 kwietnia 2010 r. | Akt indywidualny

Zm.: decyzja budżetowa na rok 2010.

Dz.Urz.MON.2010.8.82 | decyzja z dnia 27 kwietnia 2010 r. | Akt jednorazowy

Powołanie Polskiego Komitetu Wielkich Zapór.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2010.2.44 | zarządzenie z dnia 26 kwietnia 2010 r. | Akt utracił moc

Powołanie Polskiego Komitetu Wielkich Zapór.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2010.2.44 | zarządzenie z dnia 26 kwietnia 2010 r. | Akt utracił moc

Powołanie Polskiego Komitetu Wielkich Zapór.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2010.2.44 | zarządzenie z dnia 26 kwietnia 2010 r. | Akt utracił moc

Powołanie Polskiego Komitetu Wielkich Zapór.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2010.2.44 | zarządzenie z dnia 26 kwietnia 2010 r. | Akt utracił moc

Utrata mocy zarządzenia nr 10/07/N Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Dz.Urz.CBA.2010.2.42 | zarządzenie z dnia 26 kwietnia 2010 r. | Akt jednorazowy

Umowy cywilnoprawne zawierane na potrzeby Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz placówek zagranicznych.

Dz.Urz.MSZ.2010.2.22 | zarządzenie z dnia 23 kwietnia 2010 r. | Akt obowiązujący

Koordynacja środków bezpieczeństwa w sytuacji powstałej w wyniku erupcji wulkanu EYJAFJALLAJOKULL na Islandii.

Dz.Urz.ULC.2010.8.43 | wytyczne z dnia 22 kwietnia 2010 r. | Akt utracił moc

Powołanie komitetu audytu.

Dz.Urz.MON.2010.8.76 | zarządzenie z dnia 22 kwietnia 2010 r. | Akt indywidualny

Powołanie komitetu audytu.

Dz.Urz.MON.2010.8.76 | zarządzenie z dnia 22 kwietnia 2010 r. | Akt indywidualny

Powołanie Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Wyższego Urzędu Górniczego.

Dz.Urz.WUG.2010.7.47 | decyzja z dnia 22 kwietnia 2010 r. | Akt indywidualny

Wykaz jednostek wraz z kwotami dotacji przyznanych poszczególnym jednostkom na 2010 rok.

Dz.Urz.MKiDN.2010.2.24 | obwieszczenie z dnia 22 kwietnia 2010 r. | Akt utracił moc