Departmental acts

Zdarzenie lotnicze Nr 341/09.

Dz.Urz.ULC.2010.14.82 | komunikat z dnia 6 lipca 2010 r. | Akt indywidualny

Postępowanie ze zużytymi i zbędnymi składnikami majątku ruchomego Państwowej Agencji Atomistyki.

Dz.Urz.PAA.2010.2.6 | zarządzenie z dnia 5 lipca 2010 r. | Akt obowiązujący

Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia.

Dz.Urz.MZ.2010.9.59 | zarządzenie z dnia 2 lipca 2010 r. | Akt obowiązujący

Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia.

Dz.Urz.MZ.2010.9.59 | zarządzenie z dnia 2 lipca 2010 r. | Akt obowiązujący

Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne do Spraw Transplantacji "Poltransplant".

Dz.Urz.MZ.2010.9.58 | zarządzenie z dnia 2 lipca 2010 r. | Akt obowiązujący

Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne do Spraw Transplantacji "Poltransplant".

Dz.Urz.MZ.2010.9.58 | zarządzenie z dnia 2 lipca 2010 r. | Akt obowiązujący

Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne do Spraw Transplantacji "Poltransplant".

Dz.Urz.MZ.2010.9.58 | zarządzenie z dnia 2 lipca 2010 r. | Akt obowiązujący

Organizacja pierwszego etapu egzaminu na doradcę inwestycyjnego w dniu 17 października 2010 roku.

Dz.Urz.KNF.2010.4.21 | komunikat z dnia 2 lipca 2010 r. | Akt utracił moc

Powołanie Komisji do przeprowadzenia konkursu na Dyrektora Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.

Dz.Urz.MKiDN.2010.3.34 | decyzja z dnia 2 lipca 2010 r. | Akt indywidualny

Przeprowadzenie kwerendy danych przetwarzanych w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym.

Dz.Urz.CBA.2010.2.83 | decyzja z dnia 2 lipca 2010 r. | Akt utracił moc

Ustalenie zakresu tematycznego egzaminu na doradcę inwestycyjnego.

Dz.Urz.KNF.2010.4.22 | komunikat z dnia 2 lipca 2010 r. | Akt utracił moc

Wprowadzenie flagi Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej.

Dz.Urz.MON.2010.13.172 | decyzja z dnia 2 lipca 2010 r. | Akt obowiązujący

Wprowadzenie odznaki pamiątkowej Centrum Szkolenia Żandarmerii Wojskowej.

Dz.Urz.MON.2010.13.169 | decyzja z dnia 2 lipca 2010 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie odznaki pamiątkowej Centrum Wsparcia Mobilnych Systemów Dowodzenia.

Dz.Urz.MON.2010.13.168 | decyzja z dnia 2 lipca 2010 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie odznaki pamiątkowej Departamentu Zaopatrywania Sił Zbrojnych.

Dz.Urz.MON.2010.13.167 | decyzja z dnia 2 lipca 2010 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie odznaki pamiątkowej Oddziału Żandarmerii Wojskowej w Lublinie.

Dz.Urz.MON.2010.13.170 | decyzja z dnia 2 lipca 2010 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie odznaki pamiątkowej Oddziału Żandarmerii Wojskowej w Szczecinie.

Dz.Urz.MON.2010.13.171 | decyzja z dnia 2 lipca 2010 r. | Akt indywidualny

Zasady przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Dz.Urz.MNiSW.2010.3.61 | zarządzenie z dnia 2 lipca 2010 r. | Akt utracił moc

Zatwierdzenie statutu Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych.

Dz.Urz.MON.2010.13.166 | decyzja z dnia 2 lipca 2010 r. | Akt utracił moc

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia.

Dz.Urz.MZ.2010.9.56 | zarządzenie z dnia 1 lipca 2010 r. | Akt utracił moc

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia.

Dz.Urz.MZ.2010.9.56 | zarządzenie z dnia 1 lipca 2010 r. | Akt utracił moc

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia.

Dz.Urz.MZ.2010.9.56 | zarządzenie z dnia 1 lipca 2010 r. | Akt utracił moc

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia.

Dz.Urz.MZ.2010.9.56 | zarządzenie z dnia 1 lipca 2010 r. | Akt utracił moc

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia.

Dz.Urz.MZ.2010.9.56 | zarządzenie z dnia 1 lipca 2010 r. | Akt utracił moc

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia.

Dz.Urz.MZ.2010.9.56 | zarządzenie z dnia 1 lipca 2010 r. | Akt utracił moc

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia.

Dz.Urz.MZ.2010.9.56 | zarządzenie z dnia 1 lipca 2010 r. | Akt utracił moc

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia.

Dz.Urz.MZ.2010.9.56 | zarządzenie z dnia 1 lipca 2010 r. | Akt utracił moc

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia.

Dz.Urz.MZ.2010.9.56 | zarządzenie z dnia 1 lipca 2010 r. | Akt utracił moc

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia.

Dz.Urz.MZ.2010.9.56 | zarządzenie z dnia 1 lipca 2010 r. | Akt utracił moc

Krajowe Centrum Bankowania Tkanek i Komórek.

Dz.Urz.MZ.2010.9.57 | zarządzenie z dnia 1 lipca 2010 r. | Akt obowiązujący

Likwidacja zakładu budżetowego Osiedle Mieszkaniowe "Przyjaźń".

Dz.Urz.MNiSW.2010.3.60 | zarządzenie z dnia 1 lipca 2010 r. | Akt utracił moc

Regulamin organizacyjny Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia.

NFZ.2010.15.29 | zarządzenie z dnia 1 lipca 2010 r. | Akt utracił moc

Rozpatrywanie skarg i wniosków w Narodowym Funduszu Zdrowia.

NFZ.2015.33 t.j. | zarządzenie z dnia 1 lipca 2010 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Rozpatrywanie skarg i wniosków w Narodowym Funduszu Zdrowia.

NFZ.2010.16.31 | zarządzenie z dnia 1 lipca 2010 r. | Akt obowiązujący

Rozpatrywanie skarg i wniosków w Narodowym Funduszu Zdrowia.

NFZ.2010.16.31 | zarządzenie z dnia 1 lipca 2010 r. | Akt obowiązujący

Rozpatrywanie skarg i wniosków w Narodowym Funduszu Zdrowia.

NFZ.2010.16.31 | zarządzenie z dnia 1 lipca 2010 r. | Akt obowiązujący

Rozpatrywanie skarg i wniosków w Narodowym Funduszu Zdrowia.

NFZ.2015.33 t.j. | zarządzenie z dnia 1 lipca 2010 r. | Akt obowiązujący

Rozpatrywanie skarg i wniosków w Narodowym Funduszu Zdrowia.

NFZ.2015.33 t.j. | zarządzenie z dnia 1 lipca 2010 r. | Akt obowiązujący

Rozpatrywanie skarg i wniosków w Narodowym Funduszu Zdrowia.

NFZ.2015.33 t.j. | zarządzenie z dnia 1 lipca 2010 r. | Akt obowiązujący

Rozpatrywanie skarg i wniosków w Narodowym Funduszu Zdrowia.

NFZ.2010.16.31 | zarządzenie z dnia 1 lipca 2010 r. | Akt obowiązujący

Nadanie jednostkom organizacyjnym Dowództwa Garnizonu Warszawa statutu jednostki budżetowej.

Dz.Urz.MON.2010.13.156 | zarządzenie z dnia 30 czerwca 2010 r. | Akt utracił moc

Nadanie jednostkom organizacyjnym Dowództwa Garnizonu Warszawa statutu jednostki budżetowej.

Dz.Urz.MON.2010.13.156 | zarządzenie z dnia 30 czerwca 2010 r. | Akt utracił moc

Nadanie jednostkom organizacyjnym Dowództwa Garnizonu Warszawa statutu jednostki budżetowej.

Dz.Urz.MON.2010.13.156 | zarządzenie z dnia 30 czerwca 2010 r. | Akt utracił moc

Nadanie jednostkom organizacyjnym Dowództwa Garnizonu Warszawa statutu jednostki budżetowej.

Dz.Urz.MON.2010.13.156 | zarządzenie z dnia 30 czerwca 2010 r. | Akt utracił moc

Nadanie jednostkom organizacyjnym Dowództwa Garnizonu Warszawa statutu jednostki budżetowej.

Dz.Urz.MON.2010.13.156 | zarządzenie z dnia 30 czerwca 2010 r. | Akt utracił moc

Nadanie jednostkom organizacyjnym Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia statutu jednostki budżetowej.

Dz.Urz.MON.2010.13.158 | zarządzenie z dnia 30 czerwca 2010 r. | Akt utracił moc

Nadanie jednostkom organizacyjnym Marynarki Wojennej statutu jednostki budżetowej.

Dz.Urz.MON.2010.13.159 | zarządzenie z dnia 30 czerwca 2010 r. | Akt utracił moc

Nadanie jednostkom organizacyjnym Marynarki Wojennej statutu jednostki budżetowej.

Dz.Urz.MON.2010.13.159 | zarządzenie z dnia 30 czerwca 2010 r. | Akt utracił moc

Nadanie jednostkom organizacyjnym Marynarki Wojennej statutu jednostki budżetowej.

Dz.Urz.MON.2010.13.159 | zarządzenie z dnia 30 czerwca 2010 r. | Akt utracił moc

Nadanie jednostkom organizacyjnym Marynarki Wojennej statutu jednostki budżetowej.

Dz.Urz.MON.2010.13.159 | zarządzenie z dnia 30 czerwca 2010 r. | Akt utracił moc

Nadanie Redakcji Wojskowej statutu jednostki budżetowej.

Dz.Urz.MON.2010.13.160 | zarządzenie z dnia 30 czerwca 2010 r. | Akt utracił moc

Nadanie Wojskowemu Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji statutu jednostki budżetowej.

Dz.Urz.MON.2010.13.157 | zarządzenie z dnia 30 czerwca 2010 r. | Akt utracił moc

Orzeczenie Komisji Dyscyplinarnej do spraw Nauczycieli Akademickich UMK w Toruniu.

Dz.Urz.MNiSW.2011.1.24 | orzeczenie z dnia 30 czerwca 2010 r. | Akt indywidualny

Użytkowanie w resorcie obrony narodowej pojazdów grupy eksploatacyjnej.

Dz.Urz.MON.2010.13.164 | decyzja z dnia 30 czerwca 2010 r. | Akt obowiązujący

Użytkowanie w resorcie obrony narodowej pojazdów grupy eksploatacyjnej.

Dz.Urz.MON.2010.13.164 | decyzja z dnia 30 czerwca 2010 r. | Akt obowiązujący

Użytkowanie w resorcie obrony narodowej pojazdów grupy eksploatacyjnej.

Dz.Urz.MON.2010.13.164 | decyzja z dnia 30 czerwca 2010 r. | Akt obowiązujący

Użytkowanie w resorcie obrony narodowej pojazdów grupy eksploatacyjnej.

Dz.Urz.MON.2010.13.164 | decyzja z dnia 30 czerwca 2010 r. | Akt obowiązujący

Wykaz wyroków Sądu Apelacyjnego w Warszawie doręczonych w miesiącach: styczeń, luty, marzec 2010 r.

Dz.Urz.UOKiK.2010.2.15 | wykaz z dnia 30 czerwca 2010 r. | Akt indywidualny

Zm.: decyzja w sprawie ustalenia terenów zamkniętych w resorcie obrony narodowej.

Dz.Urz.MON.2010.13.165 | decyzja z dnia 30 czerwca 2010 r. | Akt jednorazowy

Zm.: decyzja w sprawie ustalenia terenów zamkniętych w resorcie obrony narodowej.

Dz.Urz.MON.2010.13.165 | decyzja z dnia 30 czerwca 2010 r. | Akt jednorazowy

Nadanie statutu Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu.

Dz.Urz.KGPSP.2010.1.21 | zarządzenie z dnia 29 czerwca 2010 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Zespołu ds. określenia zasad współpracy Lasów Państwowych z instytucjami finansowymi.

B.I.LP.2010.8/9.80 | zarządzenie z dnia 29 czerwca 2010 r. | Akt utracił moc

Współdziałanie Policji i International Police Association (Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji) - Sekcja Polska.

Dz.Urz.KGP.2010.8.35 | porozumienie z dnia 29 czerwca 2010 r. | Akt obowiązujący

Współdziałanie Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Dz.Urz.ABW.2010.2.17 | porozumienie z dnia 29 czerwca 2010 r. | Akt obowiązujący

Zatwierdzenie regulaminu organizacyjnego Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie.

Dz.Urz.KGPSP.2010.1.22 | zarządzenie z dnia 29 czerwca 2010 r. | Akt obowiązujący