Departmental acts

Nadanie jednostkom organizacyjnym Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych statutu jednostki budżetowej.

Dz.Urz.MON.2010.14.178 | zarządzenie z dnia 13 lipca 2010 r. | Akt utracił moc

Nadanie jednostkom organizacyjnym Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych statutu jednostki budżetowej.

Dz.Urz.MON.2010.14.178 | zarządzenie z dnia 13 lipca 2010 r. | Akt utracił moc

Nadanie jednostkom organizacyjnym Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych statutu jednostki budżetowej.

Dz.Urz.MON.2010.14.178 | zarządzenie z dnia 13 lipca 2010 r. | Akt utracił moc

Nadanie jednostkom organizacyjnym Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych statutu jednostki budżetowej.

Dz.Urz.MON.2010.14.178 | zarządzenie z dnia 13 lipca 2010 r. | Akt utracił moc

Nadanie jednostkom organizacyjnym Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych statutu jednostki budżetowej.

Dz.Urz.MON.2010.14.178 | zarządzenie z dnia 13 lipca 2010 r. | Akt utracił moc

Nadanie jednostkom organizacyjnym Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych statutu jednostki budżetowej.

Dz.Urz.MON.2010.14.178 | zarządzenie z dnia 13 lipca 2010 r. | Akt utracił moc

Nadanie jednostkom organizacyjnym Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych statutu jednostki budżetowej.

Dz.Urz.MON.2010.14.178 | zarządzenie z dnia 13 lipca 2010 r. | Akt utracił moc

Nadanie jednostkom organizacyjnym Sił Powietrznych statutu jednostki budżetowej.

Dz.Urz.MON.2010.14.175 | zarządzenie z dnia 13 lipca 2010 r. | Akt utracił moc

Nadanie jednostkom organizacyjnym Sił Powietrznych statutu jednostki budżetowej.

Dz.Urz.MON.2010.14.175 | zarządzenie z dnia 13 lipca 2010 r. | Akt utracił moc

Nadanie jednostkom organizacyjnym Sił Powietrznych statutu jednostki budżetowej.

Dz.Urz.MON.2010.14.175 | zarządzenie z dnia 13 lipca 2010 r. | Akt utracił moc

Nadanie jednostkom organizacyjnym Sił Powietrznych statutu jednostki budżetowej.

Dz.Urz.MON.2010.14.175 | zarządzenie z dnia 13 lipca 2010 r. | Akt utracił moc

Nadanie jednostkom organizacyjnym Sił Powietrznych statutu jednostki budżetowej.

Dz.Urz.MON.2010.14.175 | zarządzenie z dnia 13 lipca 2010 r. | Akt utracił moc

Nadanie jednostkom organizacyjnym Sił Powietrznych statutu jednostki budżetowej.

Dz.Urz.MON.2010.14.175 | zarządzenie z dnia 13 lipca 2010 r. | Akt utracił moc

Nadanie jednostkom organizacyjnym Sił Powietrznych statutu jednostki budżetowej.

Dz.Urz.MON.2010.14.175 | zarządzenie z dnia 13 lipca 2010 r. | Akt utracił moc

Nadanie jednostkom organizacyjnym Wojsk Lądowych statutu jednostki budżetowej.

Dz.Urz.MON.2010.14.177 | zarządzenie z dnia 13 lipca 2010 r. | Akt utracił moc

Nadanie jednostkom organizacyjnym Wojsk Lądowych statutu jednostki budżetowej.

Dz.Urz.MON.2010.14.177 | zarządzenie z dnia 13 lipca 2010 r. | Akt utracił moc

Nadanie jednostkom organizacyjnym Wojsk Lądowych statutu jednostki budżetowej.

Dz.Urz.MON.2010.14.177 | zarządzenie z dnia 13 lipca 2010 r. | Akt utracił moc

Nadanie jednostkom organizacyjnym Wojsk Lądowych statutu jednostki budżetowej.

Dz.Urz.MON.2010.14.177 | zarządzenie z dnia 13 lipca 2010 r. | Akt utracił moc

Nadanie jednostkom organizacyjnym Wojsk Lądowych statutu jednostki budżetowej.

Dz.Urz.MON.2010.14.177 | zarządzenie z dnia 13 lipca 2010 r. | Akt utracił moc

Nadanie jednostkom organizacyjnym Wojsk Specjalnych statutu jednostki budżetowej.

Dz.Urz.MON.2010.14.179 | zarządzenie z dnia 13 lipca 2010 r. | Akt utracił moc

Nadanie jednostkom organizacyjnym Wojsk Specjalnych statutu jednostki budżetowej.

Dz.Urz.MON.2010.14.179 | zarządzenie z dnia 13 lipca 2010 r. | Akt utracił moc

Nadanie jednostkom organizacyjnym Wojsk Specjalnych statutu jednostki budżetowej.

Dz.Urz.MON.2010.14.179 | zarządzenie z dnia 13 lipca 2010 r. | Akt utracił moc

Nadanie jednostkom organizacyjnym Wojsk Specjalnych statutu jednostki budżetowej.

Dz.Urz.MON.2010.14.179 | zarządzenie z dnia 13 lipca 2010 r. | Akt utracił moc

Nadanie jednostkom organizacyjnym Żandarmerii Wojskowej statutu jednostki budżetowej.

Dz.Urz.MON.2010.14.176 | zarządzenie z dnia 13 lipca 2010 r. | Akt utracił moc

Nadanie jednostkom organizacyjnym Żandarmerii Wojskowej statutu jednostki budżetowej.

Dz.Urz.MON.2010.14.176 | zarządzenie z dnia 13 lipca 2010 r. | Akt utracił moc

Nadanie jednostkom organizacyjnym Żandarmerii Wojskowej statutu jednostki budżetowej.

Dz.Urz.MON.2010.14.176 | zarządzenie z dnia 13 lipca 2010 r. | Akt utracił moc

Nadanie Wojskowym Biurom Emerytalnym statutu jednostki budżetowej.

Dz.Urz.MON.2010.14.174 | zarządzenie z dnia 13 lipca 2010 r. | Akt utracił moc

Nadanie Wojskowym Biurom Emerytalnym statutu jednostki budżetowej.

Dz.Urz.MON.2010.14.174 | zarządzenie z dnia 13 lipca 2010 r. | Akt utracił moc

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w czerwcu 2010 r.

Dz.Urz.GUS.2010.7.47 | obwieszczenie z dnia 13 lipca 2010 r. | Akt nienormatywny

Zm.: zarządzenie w sprawie utworzenia wydziałów w sądach apelacyjnych.

Dz.Urz.MS.2010.7.89 | zarządzenie z dnia 13 lipca 2010 r. | Akt jednorazowy

(bez tytułu).

Dz.Urz.MON.2010.14.188 | upoważnienie z dnia 12 lipca 2010 r. | Akt indywidualny

(bez tytułu).

Dz.Urz.MON.2010.14.189 | upoważnienie z dnia 12 lipca 2010 r. | Akt indywidualny

(bez tytułu).

Dz.Urz.MON.2010.14.190 | upoważnienie z dnia 12 lipca 2010 r. | Akt indywidualny

Nadanie statutu Instytutowi Wymiaru Sprawiedliwości.

Dz.Urz.MS.2010.7.88 | zarządzenie z dnia 12 lipca 2010 r. | Akt obowiązujący

Organizacja egzaminu na maklera papierów wartościowych i egzaminu uzupełniającego w dniu 7 listopada 2010 r.

Dz.Urz.KNF.2010.5.25 | komunikat z dnia 12 lipca 2010 r. | Akt utracił moc

Ustalenie zakresu tematycznego egzaminu na maklera papierów wartościowych i egzaminu uzupełniającego.

Dz.Urz.KNF.2010.5.26 | komunikat z dnia 12 lipca 2010 r. | Akt utracił moc

Uznanie instytucji filmowej Studio Filmowe "DOM" za zlikwidowaną.

Dz.Urz.MKiDN.2010.3.30 | zarządzenie z dnia 12 lipca 2010 r. | Akt utracił moc

Powołanie Stałej Komisji Inwentaryzacyjnej w Dyrekcji Lasów Państwowych na 2010 rok.

B.I.LP.2010.8/9.81 | zarządzenie z dnia 9 lipca 2010 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie składu i trybu prac Naukowej Rady Statystycznej.

Dz.Urz.GUS.2010.7.46 | zarządzenie z dnia 9 lipca 2010 r. | Akt jednorazowy

Narodowe Centrum Krwi.

Dz.Urz.MZ.2010.9.60 | zarządzenie z dnia 8 lipca 2010 r. | Akt obowiązujący

Narodowe Centrum Krwi.

Dz.Urz.MZ.2010.9.60 | zarządzenie z dnia 8 lipca 2010 r. | Akt obowiązujący

Narodowe Centrum Krwi.

Dz.Urz.MZ.2010.9.60 | zarządzenie z dnia 8 lipca 2010 r. | Akt obowiązujący

Narodowe Centrum Krwi.

Dz.Urz.MZ.2010.9.60 | zarządzenie z dnia 8 lipca 2010 r. | Akt obowiązujący

Narodowe Centrum Krwi.

Dz.Urz.MZ.2010.9.60 | zarządzenie z dnia 8 lipca 2010 r. | Akt obowiązujący

Narodowe Centrum Krwi.

Dz.Urz.MZ.2010.9.60 | zarządzenie z dnia 8 lipca 2010 r. | Akt obowiązujący

Zatwierdzenie Regulaminu Studiów Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie.

Dz.Urz.MON.2010.14.186 | decyzja z dnia 8 lipca 2010 r. | Akt utracił moc

Metody i formy przygotowania oraz prowadzenia krajowych i międzynarodowych ćwiczeń sztabowych w Policji.

Dz.Urz.KGP.2010.8.29 | zarządzenie z dnia 7 lipca 2010 r. | Akt obowiązujący

Utworzenie Centrum Zarządzania Kryzysowego Ministerstwa Obrony Narodowej.

Dz.Urz.MON.2010.14.183 | decyzja z dnia 7 lipca 2010 r. | Akt obowiązujący

Zdarzenie lotnicze Nr 849/08.

Dz.Urz.ULC.2010.14.83 | komunikat z dnia 7 lipca 2010 r. | Akt indywidualny

Zm.: decyzja w sprawie wydatków reprezentacyjnych i okolicznościowych.

Dz.Urz.MON.2010.14.185 | decyzja z dnia 7 lipca 2010 r. | Akt jednorazowy

Wniosek o rejestrację nazwy: "ser ozorkowski" jako chroniona nazwa pochodzenia.

Dz.Urz.MRiRW.2010.18.24 | ogłoszenie z dnia 6 lipca 2010 r. | Akt obowiązujący

Wprowadzenie do stosowania wymagać ICAO dotyczących poziomu znajomości języka.

Dz.Urz.ULC.2010.13.75 | wytyczne z dnia 6 lipca 2010 r. | Akt utracił moc

Wykaz jednostek, którym w 2009 r. przyznano dotacje celowe, oraz kwot tych dotacji.

Dz.Urz.MPiPSp.2010.2.9 | obwieszczenie z dnia 6 lipca 2010 r. | Akt utracił moc