Dzienniki resortowe

Powołanie zespołu do spraw organizacji szczepień personelu podmiotów leczniczych przeciwko COVID-19.

NFZ.2020.199 | zarządzenie z dnia 15 grudnia 2020 r. | Akt obowiązujący

Powołanie zespołu do spraw organizacji szczepień personelu podmiotów leczniczych przeciwko COVID-19.

NFZ.2020.199 | zarządzenie z dnia 15 grudnia 2020 r. | Akt obowiązujący

Powołanie zespołu do spraw organizacji szczepień personelu podmiotów leczniczych przeciwko COVID-19.

NFZ.2020.199 | zarządzenie z dnia 15 grudnia 2020 r. | Akt obowiązujący

Powołanie zespołu do spraw organizacji szczepień populacji przeciwko COVID-19.

NFZ.2020.198 | zarządzenie z dnia 11 grudnia 2020 r. | Akt obowiązujący

Powołanie zespołu do spraw organizacji szczepień populacji przeciwko COVID-19.

NFZ.2020.198 | zarządzenie z dnia 11 grudnia 2020 r. | Akt obowiązujący

Powołanie zespołu do spraw organizacji szczepień populacji przeciwko COVID-19.

NFZ.2020.198 | zarządzenie z dnia 11 grudnia 2020 r. | Akt obowiązujący

Zmiana decyzji w sprawie ustalenia terenów zamkniętych, przez które przebiegają linie kolejowe.

Dz.Urz.MI.2020.47 | decyzja z dnia 16 grudnia 2020 r. | Akt jednorazowy

Nabór do Szkół Podoficerskich w 2021 r. na szkolenie wojskowe zakończone egzaminem na podoficera.

Dz.Urz.MON.2020.197 | decyzja z dnia 11 grudnia 2020 r. | Akt obowiązujący

Inwentaryzacja składników majątkowych Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego.

Dz.Urz.GITD.2020.51 | zarządzenie z dnia 15 grudnia 2020 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Zespołu do spraw współpracy na rzecz działalności edukacyjnej.

Dz.Urz.MS.2020.254 | zarządzenie z dnia 15 grudnia 2020 r. | Akt obowiązujący

Ogłoszenie wykazu wód uznanych jako naturalne wody mineralne.

Dz.Urz.MZ.2020.112 | obwieszczenie z dnia 15 grudnia 2020 r. | Akt obowiązujący

Zmiana decyzji w sprawie utworzenia Konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej w Arequipa (Peru).

Dz.Urz.MSZ.2020.73 | decyzja z dnia 4 grudnia 2020 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie powołania Komisji dyscyplinarnej dla Wyższego Urzędu Górniczego.

Dz.Urz.WUG.2020.59 | zarządzenie z dnia 15 grudnia 2020 r. | Akt jednorazowy

Powołanie Zespołu do spraw opracowania Polityki Bezpieczeństwa Informacji w Państwowej Agencji Atomistyki.

Dz.Urz.PAA.2020.8 | zarządzenie z dnia 15 grudnia 2020 r. | Akt obowiązujący

Ustalenie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Dz.Urz.MRiPSp.2020.36 | zarządzenie z dnia 10 grudnia 2020 r. | Akt utracił moc

Ustalenie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Dz.Urz.MRiPSp.2020.36 | zarządzenie z dnia 10 grudnia 2020 r. | Akt utracił moc

Ustalenie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Dz.Urz.MRiPSp.2020.36 | zarządzenie z dnia 10 grudnia 2020 r. | Akt utracił moc

Ustalenie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Dz.Urz.MRiPSp.2020.36 | zarządzenie z dnia 10 grudnia 2020 r. | Akt utracił moc

Zmiana zarządzenia w sprawie powołania Zespołu doradczego do spraw rozwoju szkolnictwa wyższego i nauki.

Dz.Urz.MEiN.2020.20 | zarządzenie z dnia 11 grudnia 2020 r. | Akt jednorazowy

Tryb ustalania jednostek organizacyjnych, w których tworzy się archiwa zakładowe.

Dz.Urz.NDAP.2020.31 | zarządzenie z dnia 7 grudnia 2020 r. | Akt obowiązujący

Tryb ustalania jednostek organizacyjnych, w których tworzy się archiwa zakładowe.

Dz.Urz.NDAP.2020.31 | zarządzenie z dnia 7 grudnia 2020 r. | Akt obowiązujący

Zatwierdzenie zmiany statutu Instytutu Badań Edukacyjnych w Warszawie.

Dz.Urz.MEiN.2020.19 | zarządzenie z dnia 11 grudnia 2020 r. | Akt obowiązujący

Ustalenie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii.

Dz.Urz.MRPiT.2020.8 | zarządzenie z dnia 10 grudnia 2020 r. | Akt obowiązujący

Ustalenie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii.

Dz.Urz.MRPiT.2020.8 | zarządzenie z dnia 10 grudnia 2020 r. | Akt obowiązujący

Ustalenie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii.

Dz.Urz.MRPiT.2020.8 | zarządzenie z dnia 10 grudnia 2020 r. | Akt obowiązujący

Ustalenie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii.

Dz.Urz.MRPiT.2020.8 | zarządzenie z dnia 10 grudnia 2020 r. | Akt obowiązujący

Ustalenie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii.

Dz.Urz.MRPiT.2020.8 | zarządzenie z dnia 10 grudnia 2020 r. | Akt obowiązujący

Ustalenie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii.

Dz.Urz.MRPiT.2020.8 | zarządzenie z dnia 10 grudnia 2020 r. | Akt obowiązujący

Nadanie oznaczenia lokalizacji stacji stałej służby lotniczej zlokalizowanej na lądowisku.

Dz.Urz.ULC.2020.64 | ogłoszenie z dnia 14 grudnia 2020 r. | Akt obowiązujący

Zadania ochronne dla Tatrzańskiego Parku Narodowego na rok 2021.

Dz.Urz.MKiŚ.2020.25 | zarządzenie z dnia 10 grudnia 2020 r. | Akt utracił moc

Zmiana decyzji budżetowej na rok 2020.

Dz.Urz.MON.2020.195 | decyzja z dnia 10 grudnia 2020 r. | Akt jednorazowy

Zmiana nazwy Szkoły Muzycznej II stopnia imienia Tadeusza Szeligowskiego w Gorzowie Wielkopolskim.

Dz.Urz.MKDNiS.2020.11 | zarządzenie z dnia 11 grudnia 2020 r. | Akt obowiązujący

Zmiana nazwy Szkoły Muzycznej I stopnia imienia Tadeusza Szeligowskiego w Gorzowie Wielkopolskim.

Dz.Urz.MKDNiS.2020.10 | zarządzenie z dnia 11 grudnia 2020 r. | Akt obowiązujący

Zmiana nazwy Samorządowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Strzelinie.

Dz.Urz.MKDNiS.2020.9 | zarządzenie z dnia 11 grudnia 2020 r. | Akt obowiązujący

Zmiana zarządzenia w sprawie nadania statutu Filmotece Narodowej - Instytutowi Audiowizualnemu.

Dz.Urz.MKDNiS.2020.8 | zarządzenie z dnia 11 grudnia 2020 r. | Akt jednorazowy

Powołanie Rady Społecznej Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu.

Dz.Urz.MZ.2020.109 | zarządzenie z dnia 11 grudnia 2020 r. | Akt indywidualny

Zmiana zarządzenia w sprawie powołania Zespołu do spraw koordynacji sieci laboratoriów COVID.

Dz.Urz.MZ.2020.110 | zarządzenie z dnia 11 grudnia 2020 r. | Akt jednorazowy

Nadanie regulaminu organizacyjnego Ministerstwu Spraw Zagranicznych.

Dz.Urz.MSZ.2020.72 t.j. | zarządzenie z dnia 30 września 2015 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Nadanie regulaminu organizacyjnego Ministerstwu Spraw Zagranicznych.

Dz.Urz.MSZ.2020.72 t.j. | zarządzenie z dnia 30 września 2015 r. | Akt obowiązujący

Nadanie regulaminu organizacyjnego Ministerstwu Spraw Zagranicznych.

Dz.Urz.MSZ.2020.72 t.j. | zarządzenie z dnia 30 września 2015 r. | Akt obowiązujący

Nadanie regulaminu organizacyjnego Ministerstwu Spraw Zagranicznych.

Dz.Urz.MSZ.2020.72 t.j. | zarządzenie z dnia 30 września 2015 r. | Akt obowiązujący

Nadanie regulaminu organizacyjnego Ministerstwu Spraw Zagranicznych.

Dz.Urz.MSZ.2020.72 t.j. | zarządzenie z dnia 30 września 2015 r. | Akt obowiązujący

Nadanie regulaminu organizacyjnego Ministerstwu Spraw Zagranicznych.

Dz.Urz.MSZ.2020.72 t.j. | zarządzenie z dnia 30 września 2015 r. | Akt obowiązujący

Nadanie regulaminu organizacyjnego Ministerstwu Spraw Zagranicznych.

Dz.Urz.MSZ.2017.31 t.j. | zarządzenie z dnia 30 września 2015 r. | Akt obowiązujący

Nadanie regulaminu organizacyjnego Ministerstwu Spraw Zagranicznych.

Dz.Urz.MSZ.2017.31 t.j. | zarządzenie z dnia 30 września 2015 r. | Akt obowiązujący

Nadanie regulaminu organizacyjnego Ministerstwu Spraw Zagranicznych.

Dz.Urz.MSZ.2017.31 t.j. | zarządzenie z dnia 30 września 2015 r. | Akt obowiązujący

Nadanie regulaminu organizacyjnego Ministerstwu Spraw Zagranicznych.

Dz.Urz.MSZ.2017.31 t.j. | zarządzenie z dnia 30 września 2015 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Nadanie regulaminu organizacyjnego Ministerstwu Spraw Zagranicznych.

Dz.Urz.MSZ.2017.31 t.j. | zarządzenie z dnia 30 września 2015 r. | Akt obowiązujący

Nadanie regulaminu organizacyjnego Ministerstwu Spraw Zagranicznych.

Dz.Urz.MSZ.2017.31 t.j. | zarządzenie z dnia 30 września 2015 r. | Akt obowiązujący

Nadanie regulaminu organizacyjnego Ministerstwu Spraw Zagranicznych.

Dz.Urz.MSZ.2017.31 t.j. | zarządzenie z dnia 30 września 2015 r. | Akt obowiązujący

Nadanie regulaminu organizacyjnego Ministerstwu Spraw Zagranicznych.

Dz.Urz.MSZ.2017.31 t.j. | zarządzenie z dnia 30 września 2015 r. | Akt obowiązujący

Nadanie regulaminu organizacyjnego Ministerstwu Spraw Zagranicznych.

Dz.Urz.MSZ.2017.31 t.j. | zarządzenie z dnia 30 września 2015 r. | Akt obowiązujący

Nadanie regulaminu organizacyjnego Ministerstwu Spraw Zagranicznych.

Dz.Urz.MSZ.2017.31 t.j. | zarządzenie z dnia 30 września 2015 r. | Akt obowiązujący

Nadanie regulaminu organizacyjnego Ministerstwu Spraw Zagranicznych.

Dz.Urz.MSZ.2017.31 t.j. | zarządzenie z dnia 30 września 2015 r. | Akt obowiązujący

Nadanie regulaminu organizacyjnego Ministerstwu Spraw Zagranicznych.

Dz.Urz.MSZ.2017.31 t.j. | zarządzenie z dnia 30 września 2015 r. | Akt obowiązujący

Nadanie regulaminu organizacyjnego Ministerstwu Spraw Zagranicznych.

Dz.Urz.MSZ.2017.31 t.j. | zarządzenie z dnia 30 września 2015 r. | Akt obowiązujący

Nadanie regulaminu organizacyjnego Ministerstwu Spraw Zagranicznych.

Dz.Urz.MSZ.2017.31 t.j. | zarządzenie z dnia 30 września 2015 r. | Akt obowiązujący

Nadanie regulaminu organizacyjnego Ministerstwu Spraw Zagranicznych.

Dz.Urz.MSZ.2017.31 t.j. | zarządzenie z dnia 30 września 2015 r. | Akt obowiązujący