Departmental acts

Nadanie regulaminu pracy Komitetowi Audytu dla działów administracji rządowej - budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe.

Dz.Urz.MF.2015.1 t.j. | zarządzenie z dnia 23 grudnia 2010 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Nadanie regulaminu pracy Komitetowi Audytu dla działów administracji rządowej - budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe.

Dz.Urz.MF.2013.7 t.j. | zarządzenie z dnia 23 grudnia 2010 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Nadanie statutu Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich.

Dz.Urz.MPiPSp.2010.6.27 | zarządzenie z dnia 23 grudnia 2010 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Poleskiemu Parkowi Narodowemu.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2010.4.87 | zarządzenie z dnia 23 grudnia 2010 r. | Akt utracił moc

System kształcenia oraz doskonalenia zawodowego w grupie osobowej orkiestr i zespołów estradowych.

Dz.Urz.MON.2010.24.336 | decyzja z dnia 23 grudnia 2010 r. | Akt obowiązujący

System kształcenia oraz doskonalenia zawodowego w grupie osobowej orkiestr i zespołów estradowych.

Dz.Urz.MON.2010.24.336 | decyzja z dnia 23 grudnia 2010 r. | Akt obowiązujący

System kształcenia oraz doskonalenia zawodowego w grupie osobowej orkiestr i zespołów estradowych.

Dz.Urz.MON.2010.24.336 | decyzja z dnia 23 grudnia 2010 r. | Akt obowiązujący

System kształcenia oraz doskonalenia zawodowego w grupie osobowej orkiestr i zespołów estradowych.

Dz.Urz.MON.2010.24.336 | decyzja z dnia 23 grudnia 2010 r. | Akt obowiązujący

Zasady (polityki) rachunkowości w Ministerstwie Gospodarki.

Dz.Urz.MG.2011.1.4 | zarządzenie z dnia 23 grudnia 2010 r. | Akt utracił moc

Zasady (polityki) rachunkowości w Ministerstwie Gospodarki.

Dz.Urz.MG.2011.1.4 | zarządzenie z dnia 23 grudnia 2010 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie ceremoniału ślubowania policjanta.

Dz.Urz.MSWiA.2011.1.3 | zarządzenie z dnia 23 grudnia 2010 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania Statutu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Dz.Urz.MI.2010.15.51 | zarządzenie z dnia 23 grudnia 2010 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Skarbu Państwa.

Dz.Urz.MSP.2011.1.1 | zarządzenie z dnia 23 grudnia 2010 r. | Akt jednorazowy

Zmiana nazwy i zakresu działania Krajowego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków.

Dz.Urz.MKiDN.2010.6.58 | zarządzenie z dnia 23 grudnia 2010 r. | Akt obowiązujący

Zmiana nazwy i zakresu działania Krajowego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków.

Dz.Urz.MKiDN.2010.6.58 | zarządzenie z dnia 23 grudnia 2010 r. | Akt obowiązujący

Zmiana nazwy i zakresu działania Krajowego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków.

Dz.Urz.MKiDN.2010.6.58 | zarządzenie z dnia 23 grudnia 2010 r. | Akt obowiązujący

Zmiana nazwy i zakresu działania Krajowego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków.

Dz.Urz.MKiDN.2010.6.58 | zarządzenie z dnia 23 grudnia 2010 r. | Akt obowiązujący

Zmiana nazwy i zakresu działania Krajowego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków.

Dz.Urz.MKiDN.2010.6.58 | zarządzenie z dnia 23 grudnia 2010 r. | Akt obowiązujący

(bez tytułu).

Dz.Urz.MON.2010.24.350 | pełnomocnictwo z dnia 22 grudnia 2010 r. | Akt indywidualny

Kontrola zarządcza w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym.

Dz.Urz.CBA.2011.1.20 | decyzja z dnia 22 grudnia 2010 r. | Akt utracił moc

Likwidacja Domu Pracy Twórczej w Wigrach.

Dz.Urz.MKiDN.2010.6.57 | zarządzenie z dnia 22 grudnia 2010 r. | Akt utracił moc

Likwidacja Domu Pracy Twórczej w Wigrach.

Dz.Urz.MKiDN.2010.6.57 | zarządzenie z dnia 22 grudnia 2010 r. | Akt utracił moc

Likwidacja Domu Pracy Twórczej w Wigrach.

Dz.Urz.MKiDN.2010.6.57 | zarządzenie z dnia 22 grudnia 2010 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Bielsku-Białej.

Dz.Urz.PKRUS.2011.1.40 | zarządzenie z dnia 22 grudnia 2010 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Cieszynie.

Dz.Urz.PKRUS.2011.1.41 | zarządzenie z dnia 22 grudnia 2010 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Katowicach.

Dz.Urz.PKRUS.2011.1.43 | zarządzenie z dnia 22 grudnia 2010 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Pszczynie.

Dz.Urz.PKRUS.2011.1.39 | zarządzenie z dnia 22 grudnia 2010 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Żywcu.

Dz.Urz.PKRUS.2011.1.42 | zarządzenie z dnia 22 grudnia 2010 r. | Akt utracił moc

Wskazanie jednostek zobowiązanych do prowadzenia audytu wewnętrznego.

Dz.Urz.MF.2010.14.59 | zarządzenie z dnia 22 grudnia 2010 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie utworzenia Placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Sulęcinie.

Dz.Urz.PKRUS.2011.1.37 | zarządzenie z dnia 22 grudnia 2010 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie utworzenia Placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Świebodzinie.

Dz.Urz.PKRUS.2011.1.38 | zarządzenie z dnia 22 grudnia 2010 r. | Akt jednorazowy

Nadanie statutu Pienińskiemu Parkowi Narodowemu.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2010.4.86 | zarządzenie z dnia 21 grudnia 2010 r. | Akt utracił moc

Powołanie Komisji Prawa Autorskiego.

Dz.Urz.MKiDN.2010.6.60 | decyzja z dnia 21 grudnia 2010 r. | Akt indywidualny

Stawki jednostkowych opłat terminalowych.

Dz.Urz.ULC.2010.26.106 | obwieszczenie z dnia 21 grudnia 2010 r. | Akt utracił moc

Uchylenie zarządzenia w sprawie zasad i trybu zawierania umów o dzieło i umów zlecenia.

Dz.Urz.MZ.2011.1.3 | zarządzenie z dnia 21 grudnia 2010 r. | Akt jednorazowy

Ustalenie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Dz.Urz.MPiPSp.2010.6.26 | zarządzenie z dnia 21 grudnia 2010 r. | Akt utracił moc

Ustalenie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Dz.Urz.MPiPSp.2010.6.26 | zarządzenie z dnia 21 grudnia 2010 r. | Akt utracił moc

Ustalenie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Dz.Urz.MPiPSp.2010.6.26 | zarządzenie z dnia 21 grudnia 2010 r. | Akt utracił moc

Wprowadzenie do użytku "Instrukcji Orkiestr Wojskowych".

Dz.Urz.MON.2010.24.334 | decyzja z dnia 21 grudnia 2010 r. | Akt obowiązujący

Wykaz jednostek, którym przyznano dotacje podmiotowe oraz kwoty tych dotacji po zmianach w 2010 r.

Dz.Urz.MZ.2011.1.11 | obwieszczenie z dnia 21 grudnia 2010 r. | Akt utracił moc

Zasady i tryb monitorowania treści przetwarzanych w środowisku teleinformatycznym resortu spraw zagranicznych.

Dz.Urz.MSZ.2011.2.11 | zarządzenie z dnia 21 grudnia 2010 r. | Akt obowiązujący

Zasady i tryb monitorowania treści przetwarzanych w środowisku teleinformatycznym resortu spraw zagranicznych.

Dz.Urz.MSZ.2011.2.11 | zarządzenie z dnia 21 grudnia 2010 r. | Akt obowiązujący

Zm.: zarządzenie w sprawie Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia.

Dz.Urz.MZ.2011.1.2 | zarządzenie z dnia 21 grudnia 2010 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Dz.Urz.MEN.2011.1.20 | zarządzenie z dnia 21 grudnia 2010 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie wprowadzenia do użytkowania programów finansowo-księgowych SILP.

B.I.LP.2011.1.10 | zarządzenie z dnia 21 grudnia 2010 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie wzornika druków obowiązujących w Lasach Państwowych.

B.I.LP.2011.1.9 | zarządzenie z dnia 21 grudnia 2010 r. | Akt jednorazowy

(bez tytułu).

Dz.Urz.MON.2010.24.352 | upoważnienie z dnia 20 grudnia 2010 r. | Akt indywidualny

Powołanie komisji egzaminacyjnej kursu podstawowego dla kandydatów do pracy w Straży Leśnej.

B.I.LP.2011.1.15 | decyzja z dnia 20 grudnia 2010 r. | Akt indywidualny

Zadania ochronne dla Białowieskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2010.4.85 | zarządzenie z dnia 20 grudnia 2010 r. | Akt utracił moc