Departmental acts

Środki budżetu Państwa dla regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych.

B.I.LP.2011.2.19 | zarządzenie z dnia 31 grudnia 2010 r. | Akt obowiązujący

Wprowadzenie odznaki pamiątkowej Garnizonowego Ośrodka Mobilizacyjnego w Czarnem.

Dz.Urz.MON.2011.1.8 | decyzja z dnia 31 grudnia 2010 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie odznaki pamiątkowej Poligonu Kontrolno-Pomiarowego Marynarki Wojennej.

Dz.Urz.MON.2011.1.7 | decyzja z dnia 31 grudnia 2010 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie odznaki pamiątkowej Wojskowej Komendy Uzupełnień w Wyszkowie.

Dz.Urz.MON.2011.1.5 | decyzja z dnia 31 grudnia 2010 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie oznaki rozpoznawczej 31. batalionu radiotechnicznego.

Dz.Urz.MON.2011.1.11 | decyzja z dnia 31 grudnia 2010 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie oznaki rozpoznawczej 31. batalionu radiotechnicznego.

Dz.Urz.MON.2011.1.11 | decyzja z dnia 31 grudnia 2010 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie oznaki rozpoznawczej Wojskowego Dozoru Technicznego.

Dz.Urz.MON.2011.1.10 | decyzja z dnia 31 grudnia 2010 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie proporczyka na beret 5. batalionu dowodzenia im. gen. broni Stanisława Hallera.

Dz.Urz.MON.2011.1.6 | decyzja z dnia 31 grudnia 2010 r. | Akt indywidualny

Zm.: decyzja w sprawie wprowadzenia do użytku Regulaminu Ogólnego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.Urz.MON.2010.24.349 | decyzja z dnia 31 grudnia 2010 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie testowania programów użytkowych SILP.

B.I.LP.2011.2.17 | zarządzenie z dnia 31 grudnia 2010 r. | Akt jednorazowy

Motywacyjny system awansów, płac, nagród oraz wyróżnień w Wyższym Urzędzie Górniczym.

Dz.Urz.WUG.2011.1.14 | zarządzenie z dnia 30 grudnia 2010 r. | Akt utracił moc

Motywacyjny system awansów, płac, nagród oraz wyróżnień w Wyższym Urzędzie Górniczym.

Dz.Urz.WUG.2011.1.14 | zarządzenie z dnia 30 grudnia 2010 r. | Akt utracił moc

Nadanie regulaminu organizacyjnego Głównemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2010.4.92 | zarządzenie z dnia 30 grudnia 2010 r. | Akt utracił moc

Nadanie regulaminu organizacyjnego Głównemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2010.4.92 | zarządzenie z dnia 30 grudnia 2010 r. | Akt utracił moc

Nadanie regulaminu organizacyjnego Głównemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2010.4.92 | zarządzenie z dnia 30 grudnia 2010 r. | Akt utracił moc

Nadanie regulaminu organizacyjnego Głównemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2010.4.92 | zarządzenie z dnia 30 grudnia 2010 r. | Akt utracił moc

Nadanie regulaminu organizacyjnego Głównemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2010.4.92 | zarządzenie z dnia 30 grudnia 2010 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu.

Dz.Urz.KGP.2011.1.4 | zarządzenie z dnia 30 grudnia 2010 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu.

Dz.Urz.KGP.2011.1.4 | zarządzenie z dnia 30 grudnia 2010 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu.

Dz.Urz.KGP.2011.1.4 | zarządzenie z dnia 30 grudnia 2010 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu.

Dz.Urz.KGP.2011.1.4 | zarządzenie z dnia 30 grudnia 2010 r. | Akt obowiązujący

Organizacja w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji zlecania zadań publicznych.

Dz.Urz.MSWiA.2011.1.6 | zarządzenie z dnia 30 grudnia 2010 r. | Akt utracił moc

Powołani członkowie Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych.

Dz.Urz.MNiSW.2010.5.88 | komunikat z dnia 30 grudnia 2010 r. | Akt indywidualny

Powołanie Rady Programu e-cło.

Dz.Urz.MF.2011.1.1 | zarządzenie z dnia 30 grudnia 2010 r. | Akt utracił moc

Powołanie Rady Programu e-cło.

Dz.Urz.MF.2011.1.1 | zarządzenie z dnia 30 grudnia 2010 r. | Akt utracił moc

Powołanie Rady Programu e-cło.

Dz.Urz.MF.2011.1.1 | zarządzenie z dnia 30 grudnia 2010 r. | Akt utracił moc

Powołanie Rady Programu e-cło.

Dz.Urz.MF.2013.24 t.j. | zarządzenie z dnia 30 grudnia 2010 r. | Akt utracił moc

Powołanie Rady Programu e-cło.

Dz.Urz.MF.2013.24 t.j. | zarządzenie z dnia 30 grudnia 2010 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Powołanie Rady Programu e-cło.

Dz.Urz.MF.2014.57 t.j. | zarządzenie z dnia 30 grudnia 2010 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Powołanie Rady Programu e-cło.

Dz.Urz.MF.2013.24 t.j. | zarządzenie z dnia 30 grudnia 2010 r. | Akt utracił moc

Powołanie Rady Programu e-cło.

Dz.Urz.MF.2014.57 t.j. | zarządzenie z dnia 30 grudnia 2010 r. | Akt utracił moc

Stanowiska w urzędach górniczych, z którymi może łączyć się dostęp do informacji niejawnych.

Dz.Urz.WUG.2011.1.6 | zarządzenie z dnia 30 grudnia 2010 r. | Akt utracił moc

Stanowiska w urzędach górniczych, z którymi może łączyć się dostęp do informacji niejawnych.

Dz.Urz.WUG.2011.1.6 | zarządzenie z dnia 30 grudnia 2010 r. | Akt utracił moc

Utworzenie instytucji gospodarki budżetowej pod nazwą "Profilaktyczny Dom Zdrowia w Juracie".

Dz.Urz.MZ.2011.1.7 | zarządzenie z dnia 30 grudnia 2010 r. | Akt obowiązujący

Zasady rachunkowości w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej.

Dz.Urz.KGPSP.2010.2.42 | decyzja z dnia 30 grudnia 2010 r. | Akt utracił moc

Zm.: decyzja budżetowa na rok 2010.

Dz.Urz.MON.2010.24.348 | decyzja z dnia 30 grudnia 2010 r. | Akt jednorazowy

Zm.: decyzja w sprawie programu kursu specjalistycznego w zakresie rozpoznania minersko-pirotechnicznego.

Dz.Urz.KGP.2011.1.6 | decyzja z dnia 30 grudnia 2010 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie harmonogramu wykonywania zadań ośrodków migracyjnych ksiąg wieczystych.

Dz.Urz.MS.2011.2.13 | zarządzenie z dnia 30 grudnia 2010 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie utworzenia ośrodków migracyjnych ksiąg wieczystych.

Dz.Urz.MS.2011.2.12 | zarządzenie z dnia 30 grudnia 2010 r. | Akt jednorazowy