Departmental acts

Regulamin organizacyjny Leśnego Banku Genów Kostrzyca.

B.I.LP.2011.4.26 | zarządzenie z dnia 4 marca 2011 r. | Akt utracił moc

Uruchomienie I transzy środków na zapomogi dla żołnierzy zawodowych.

Dz.Urz.MON.2011.5.65 | decyzja z dnia 4 marca 2011 r. | Akt obowiązujący

Zm.: decyzja w sprawie rozdziału zadań pomiędzy Wiceprezesami Wyższego Urzędu Górniczego.

Dz.Urz.WUG.2011.2.30 | decyzja z dnia 4 marca 2011 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie korzystania z samochodów osobowych w urzędach górniczych.

Dz.Urz.WUG.2011.2.22 | zarządzenie z dnia 4 marca 2011 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Wyższego Urzędu Górniczego.

Dz.Urz.WUG.2011.2.20 | zarządzenie z dnia 4 marca 2011 r. | Akt jednorazowy

Zm.: decyzja w sprawie opracowywania, uzgadniania i ogłaszania aktów prawnych w Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2011.2.11 | decyzja z dnia 3 marca 2011 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie regulaminu Komendy Głównej Policji.

Dz.Urz.KGP.2011.2.12 | zarządzenie z dnia 3 marca 2011 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie umundurowania specjalistycznego funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2011.2.8 | zarządzenie z dnia 3 marca 2011 r. | Akt jednorazowy

Procedura przygotowywania i przekazywania materiałów na posiedzenia kierownictwa resortu.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2011.1.14 | zarządzenie z dnia 2 marca 2011 r. | Akt utracił moc

Zdarzenie lotnicze Nr 144/07.

Dz.Urz.ULC.2011.5.18 | komunikat z dnia 2 marca 2011 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze Nr 610/09.

Dz.Urz.ULC.2011.5.19 | komunikat z dnia 2 marca 2011 r. | Akt indywidualny

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Dz.Urz.PKRUS.2011.2.19 | zarządzenie z dnia 2 marca 2011 r. | Akt jednorazowy

Archiwizowanie akt zakończonych postępowań sprawdzających.

Dz.Urz.CBA.2011.1.35 | decyzja z dnia 1 marca 2011 r. | Akt utracił moc

Powołanie Zespołu interdyscyplinarnego do spraw działalności upowszechniającej naukę.

Dz.Urz.MNiSW.2011.1.16 | zarządzenie z dnia 1 marca 2011 r. | Akt utracił moc

Powołanie Zespołu interdyscyplinarnego do spraw działalności upowszechniającej naukę.

Dz.Urz.MNiSW.2011.1.16 | zarządzenie z dnia 1 marca 2011 r. | Akt utracił moc

Powołanie Zespołu interdyscyplinarnego do spraw działalności upowszechniającej naukę.

Dz.Urz.MNiSW.2011.1.16 | zarządzenie z dnia 1 marca 2011 r. | Akt utracił moc

Powołanie Zespołu interdyscyplinarnego do spraw działalności upowszechniającej naukę.

Dz.Urz.MNiSW.2011.1.16 | zarządzenie z dnia 1 marca 2011 r. | Akt utracił moc

Powołanie Zespołu interdyscyplinarnego do spraw działalności upowszechniającej naukę.

Dz.Urz.MNiSW.2011.1.16 | zarządzenie z dnia 1 marca 2011 r. | Akt utracił moc

Regulamin organizacyjny Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Dz.Urz.MNiSW.2011.1.14 | zarządzenie z dnia 1 marca 2011 r. | Akt utracił moc

Regulamin organizacyjny Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Dz.Urz.MNiSW.2011.1.14 | zarządzenie z dnia 1 marca 2011 r. | Akt utracił moc

Zakres czynności członków kierownictwa Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Dz.Urz.MNiSW.2011.1.15 | zarządzenie z dnia 1 marca 2011 r. | Akt utracił moc

Zakres czynności członków kierownictwa Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Dz.Urz.MNiSW.2011.1.15 | zarządzenie z dnia 1 marca 2011 r. | Akt utracił moc

Zdarzenie lotnicze Nr 558/10.

Dz.Urz.ULC.2011.5.16 | komunikat z dnia 1 marca 2011 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze Nr 717/10.

Dz.Urz.ULC.2011.5.17 | komunikat z dnia 1 marca 2011 r. | Akt indywidualny

Zm.: zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Dz.Urz.MPiPSp.2011.1.6 | zarządzenie z dnia 1 marca 2011 r. | Akt jednorazowy

(bez tytułu).

Dz.Urz.MON.2011.5.67 | upoważnienie z dnia 28 lutego 2011 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego z siedzibą w Białymstoku.

Dz.Urz.MS.2011.4.20 | zarządzenie z dnia 28 lutego 2011 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego z siedzibą w Toruniu.

Dz.Urz.MS.2011.4.22 | zarządzenie z dnia 28 lutego 2011 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego z siedzibą w Toruniu.

Dz.Urz.MS.2011.4.22 | zarządzenie z dnia 28 lutego 2011 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego z siedzibą w Toruniu.

Dz.Urz.MS.2011.4.22 | zarządzenie z dnia 28 lutego 2011 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego z siedzibą w Zielonej Górze.

Dz.Urz.MS.2011.4.23 | zarządzenie z dnia 28 lutego 2011 r. | Akt indywidualny

Zm.: decyzja w sprawie naboru kandydatów do uczelni wojskowych w 2011 r.

Dz.Urz.MON.2011.5.62 | decyzja z dnia 28 lutego 2011 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Państwowej Agencji Atomistyki.

Dz.Urz.PAA.2011.1.2 | zarządzenie z dnia 28 lutego 2011 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie zasad (polityki) rachunkowości w Ministerstwie Gospodarki.

Dz.Urz.MG.2011.2.9 | zarządzenie z dnia 28 lutego 2011 r. | Akt jednorazowy

Cena 1 m[2] powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za IV kwartał 2010 r.

Dz.Urz.GUS.2011.3.11 | komunikat z dnia 25 lutego 2011 r. | Akt nienormatywny

Szkolenie strzeleckie funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Dz.Urz.CBA.2011.1.34 | decyzja z dnia 25 lutego 2011 r. | Akt obowiązujący

Zm.: zarządzenie w sprawie podziału zadań Kierownictwa Ministerstwa Skarbu Państwa.

Dz.Urz.MSP.2011.2.4 | zarządzenie z dnia 24 lutego 2011 r. | Akt jednorazowy

(bez tytułu).

Dz.Urz.MON.2011.5.66 | pełnomocnictwo z dnia 23 lutego 2011 r. | Akt indywidualny

Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego.

Dz.Urz.MPiPSp.2011.1.4 | zarządzenie z dnia 23 lutego 2011 r. | Akt utracił moc

Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego.

Dz.Urz.MPiPSp.2011.1.4 | zarządzenie z dnia 23 lutego 2011 r. | Akt utracił moc

Określenie wartości pieniężnych norm wyżywienia.

Dz.Urz.MON.2011.5.61 | decyzja z dnia 23 lutego 2011 r. | Akt utracił moc

Współpraca naukowo - dydaktyczna.

Dz.Urz.ABW.2011.1.18 | porozumienie z dnia 23 lutego 2011 r. | Akt obowiązujący

Zm.: zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Obrony Narodowej.

Dz.Urz.MON.2011.5.54 | zarządzenie z dnia 23 lutego 2011 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Środowiska.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2011.1.12 | zarządzenie z dnia 23 lutego 2011 r. | Akt jednorazowy

Ustanowienie dorocznego święta 4. Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Gliwicach.

Dz.Urz.MON.2011.5.59 | decyzja z dnia 22 lutego 2011 r. | Akt indywidualny

Wykaz jednostek, którym przyznano dotacje celowe w 2011 r. oraz kwoty tych dotacji.

Dz.Urz.MRiRW.2011.3.3 | obwieszczenie z dnia 22 lutego 2011 r. | Akt utracił moc

Zdarzenie lotnicze Nr 556/09.

Dz.Urz.ULC.2011.5.15 | komunikat z dnia 22 lutego 2011 r. | Akt indywidualny

Zm.: zarządzenie w sprawie powołania komitetu audytu.

Dz.Urz.MRiRW.2011.3.5 | zarządzenie z dnia 22 lutego 2011 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie w sprawie powołania Polskiego Komitetu Wielkich Zapór.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2011.1.13 | zarządzenie z dnia 22 lutego 2011 r. | Akt jednorazowy

Określenie trybu weryfikacji i usuwania danych osobowych przetwarzanych w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym.

Dz.Urz.CBA.2011.1.32 | decyzja z dnia 21 lutego 2011 r. | Akt obowiązujący

Powołanie członków Komitetu Sterującego Programu PPWOW.

Dz.Urz.PKRUS.2011.2.17 | zarządzenie z dnia 21 lutego 2011 r. | Akt utracił moc

Powołanie Zespołu do przeprowadzenia naboru na stanowisko Zastępcy Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Dz.Urz.PKRUS.2011.2.15 | zarządzenie z dnia 21 lutego 2011 r. | Akt obowiązujący

Sposób realizacji Części A Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich.

Dz.Urz.PKRUS.2011.2.16 | zarządzenie z dnia 21 lutego 2011 r. | Akt utracił moc

Sposób realizacji Części A Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich.

Dz.Urz.PKRUS.2011.2.16 | zarządzenie z dnia 21 lutego 2011 r. | Akt utracił moc

Zatwierdzenie zmian w regulaminie organizacyjnym Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach.

Dz.Urz.KGPSP.2011.1.1 | zarządzenie z dnia 21 lutego 2011 r. | Akt obowiązujący