Departmental acts

Uruchomienie i realizacja Projektu budowy Platformy Informacji Analitycznej.

NFZ.2011.9.11 | zarządzenie z dnia 14 marca 2011 r. | Akt utracił moc

Uruchomienie i realizacja Projektu budowy Platformy Informacji Analitycznej.

NFZ.2011.9.11 | zarządzenie z dnia 14 marca 2011 r. | Akt utracił moc

Ustalenie regulaminu pracy Wyższego Urzędu Górniczego.

Dz.Urz.WUG.2011.3.35 | zarządzenie z dnia 14 marca 2011 r. | Akt utracił moc

Ustalenie regulaminu pracy Wyższego Urzędu Górniczego.

Dz.Urz.WUG.2011.3.35 | zarządzenie z dnia 14 marca 2011 r. | Akt utracił moc

Ustalenie regulaminu pracy Wyższego Urzędu Górniczego.

Dz.Urz.WUG.2011.3.35 | zarządzenie z dnia 14 marca 2011 r. | Akt utracił moc

Ustalenie regulaminu pracy Wyższego Urzędu Górniczego.

Dz.Urz.WUG.2011.3.35 | zarządzenie z dnia 14 marca 2011 r. | Akt utracił moc

Ustalenie regulaminu pracy Wyższego Urzędu Górniczego.

Dz.Urz.WUG.2011.3.35 | zarządzenie z dnia 14 marca 2011 r. | Akt utracił moc

Ustalenie regulaminu pracy Wyższego Urzędu Górniczego.

Dz.Urz.WUG.2011.3.35 | zarządzenie z dnia 14 marca 2011 r. | Akt utracił moc

Ustalenie regulaminu pracy Wyższego Urzędu Górniczego.

Dz.Urz.WUG.2011.3.35 | zarządzenie z dnia 14 marca 2011 r. | Akt utracił moc

Wymagania EUROCONTROL w zakresie przepisów bezpieczeństwa w ruchu lotniczym ESARR.

Dz.Urz.ULC.2011.19.110 | obwieszczenie z dnia 14 marca 2011 r. | Akt obowiązujący

(bez tytułu).

Dz.Urz.MON.2011.6.82 | upoważnienie z dnia 11 marca 2011 r. | Akt indywidualny

(bez tytułu).

Dz.Urz.MON.2011.6.83 | upoważnienie z dnia 11 marca 2011 r. | Akt indywidualny

Nadanie statutu Agencji Rezerw Materiałowych.

Dz.Urz.MG.2011.2.15 | zarządzenie z dnia 11 marca 2011 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Agencji Rezerw Materiałowych.

Dz.Urz.MG.2011.2.15 | zarządzenie z dnia 11 marca 2011 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Agencji Rezerw Materiałowych.

Dz.Urz.MG.2011.2.15 | zarządzenie z dnia 11 marca 2011 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Agencji Rezerw Materiałowych.

Dz.Urz.MG.2015.5 t.j. | zarządzenie z dnia 11 marca 2011 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Nadanie statutu Agencji Rezerw Materiałowych.

Dz.Urz.MG.2011.2.15 | zarządzenie z dnia 11 marca 2011 r. | Akt utracił moc

Powołanie Zespołu do spraw Wspólnej Polityki Handlowej Unii Europejskiej.

Dz.Urz.MG.2011.2.13 | zarządzenie z dnia 11 marca 2011 r. | Akt obowiązujący

Sposób pełnienia służby przez funkcjonariuszy Straży Granicznej przy wykonywaniu doprowadzeń cudzoziemców.

Dz.Urz.KGSG.2011.2.9 | zarządzenie z dnia 11 marca 2011 r. | Akt utracił moc

Zatwierdzenie statutu Instytutu Łączności - Państwowego Instytutu Badawczego.

Dz.Urz.MI.2011.3.14 | zarządzenie z dnia 11 marca 2011 r. | Akt utracił moc

Zatwierdzenie statutu Instytutu Transportu Samochodowego (ITS).

Dz.Urz.MI.2011.3.13 | zarządzenie z dnia 11 marca 2011 r. | Akt obowiązujący

Zatwierdzenie statutu Instytutu Transportu Samochodowego (ITS).

Dz.Urz.MI.2011.3.13 | zarządzenie z dnia 11 marca 2011 r. | Akt obowiązujący

Zdarzenie lotnicze Nr 1225/10.

Dz.Urz.ULC.2011.8.25 | komunikat z dnia 11 marca 2011 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze Nr 165/10.

Dz.Urz.ULC.2011.8.24 | komunikat z dnia 11 marca 2011 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze Nr 519/10.

Dz.Urz.ULC.2011.8.26 | komunikat z dnia 11 marca 2011 r. | Akt indywidualny

Zlecenie realizacji tematów badawczych.

B.I.LP.2011.4.31 | decyzja z dnia 11 marca 2011 r. | Akt indywidualny

Zm.: zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw partnerstwa publiczno-prywatnego.

Dz.Urz.MG.2011.2.14 | zarządzenie z dnia 11 marca 2011 r. | Akt jednorazowy

Krajowe Centrum Ochrony Radiologicznej w Ochronie Zdrowia.

Dz.Urz.MZ.2011.3.29 | zarządzenie z dnia 10 marca 2011 r. | Akt utracił moc

Powołanie Zespołu opiniodawczo-doradczego "Rada Rodziców przy Ministrze Edukacji Narodowej".

Dz.Urz.MEN.2011.1.24 | zarządzenie z dnia 10 marca 2011 r. | Akt obowiązujący

Zatwierdzenie statutu Instytutu Kolejnictwa.

Dz.Urz.MI.2011.3.12 | zarządzenie z dnia 10 marca 2011 r. | Akt utracił moc

Zatwierdzenie zmian struktury przestrzeni powietrznej.

Dz.Urz.ULC.2011.5.7 | decyzja z dnia 10 marca 2011 r. | Akt obowiązujący

Zm.: decyzja w sprawie wprowadzenia w resorcie obrony narodowej profilaktycznych programów zdrowotnych.

Dz.Urz.MON.2011.5.64 | decyzja z dnia 10 marca 2011 r. | Akt jednorazowy

Nadanie statutu Parkowi Narodowemu "Bory Tucholskie".

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2011.1.15 | zarządzenie z dnia 9 marca 2011 r. | Akt utracił moc

Ustalenie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Dz.Urz.MSWiA.2011.4.21 | zarządzenie z dnia 9 marca 2011 r. | Akt utracił moc

Ustalenie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Dz.Urz.MSWiA.2011.4.21 | zarządzenie z dnia 9 marca 2011 r. | Akt utracił moc

Likwidacja Ośrodka Szkolenia Policji w Poznaniu.

Dz.Urz.KGP.2011.2.11 | zarządzenie z dnia 8 marca 2011 r. | Akt utracił moc

Powołanie członków Rady Muzeum przy Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie.

Dz.Urz.MKiDN.2011.2.15 | zarządzenie z dnia 8 marca 2011 r. | Akt indywidualny

Powołanie członków Rady Muzeum przy Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie.

Dz.Urz.MKiDN.2011.2.15 | zarządzenie z dnia 8 marca 2011 r. | Akt indywidualny

Sposób obchodzenia świąt narodowych, państwowych i innych świąt przez placówki zagraniczne.

Dz.Urz.MSZ.2011.4.25 | zarządzenie z dnia 8 marca 2011 r. | Akt obowiązujący

Sposób obchodzenia świąt narodowych, państwowych i innych świąt przez placówki zagraniczne.

Dz.Urz.MSZ.2011.4.25 | zarządzenie z dnia 8 marca 2011 r. | Akt obowiązujący

Ustanowienie nagrody im. Mariusza Kazany.

Dz.Urz.MSZ.2011.4.26 | zarządzenie z dnia 8 marca 2011 r. | Akt obowiązujący

Zm.: zarządzenie w sprawie utworzenia i nadania statutu Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie.

Dz.Urz.MKiDN.2011.2.14 | zarządzenie z dnia 8 marca 2011 r. | Akt jednorazowy

Zdarzenie lotnicze Nr 757/09.

Dz.Urz.ULC.2011.5.20 | komunikat z dnia 7 marca 2011 r. | Akt indywidualny

Zm.: zarządzenie w sprawie Regulaminu działania Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych.

Dz.Urz.MNiSW.2011.1.18 | zarządzenie z dnia 7 marca 2011 r. | Akt jednorazowy

Regulamin organizacyjny Leśnego Banku Genów Kostrzyca.

B.I.LP.2011.4.26 | zarządzenie z dnia 4 marca 2011 r. | Akt utracił moc

Uruchomienie I transzy środków na zapomogi dla żołnierzy zawodowych.

Dz.Urz.MON.2011.5.65 | decyzja z dnia 4 marca 2011 r. | Akt obowiązujący

Zm.: decyzja w sprawie rozdziału zadań pomiędzy Wiceprezesami Wyższego Urzędu Górniczego.

Dz.Urz.WUG.2011.2.30 | decyzja z dnia 4 marca 2011 r. | Akt jednorazowy