Departmental acts

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w czerwcu 2011 r.

Dz.Urz.GUS.2011.8.30 | obwieszczenie z dnia 13 lipca 2011 r. | Akt nienormatywny

Zm.: decyzja w sprawie ustalenia terenów zamkniętych w resorcie obrony narodowej.

Dz.Urz.MON.2011.15.214 | decyzja z dnia 13 lipca 2011 r. | Akt jednorazowy

Zm.: uchwała w sprawie sposobu wyliczania i ogłaszania bieżących kursów walut obcych.

Dz.Urz.NBP.2011.11.12 | uchwała z dnia 13 lipca 2011 r. | Akt jednorazowy

Zdarzenia lotnicze Nr 401/07 i 438/07.

Dz.Urz.ULC.2011.11.66 | komunikat z dnia 12 lipca 2011 r. | Akt indywidualny

Ogłoszenie Raportu Nr PKBWK/1/2011.

Dz.Urz.MI.2011.7.40 | obwieszczenie z dnia 11 lipca 2011 r. | Akt nienormatywny

Powołanie Komisji Odpowiedzialności Zawodowej.

Dz.Urz.MI.2011.7.37 | zarządzenie z dnia 11 lipca 2011 r. | Akt indywidualny

Powołanie komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2011.3.56 | decyzja z dnia 11 lipca 2011 r. | Akt utracił moc

Powołanie komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2011.3.57 | decyzja z dnia 11 lipca 2011 r. | Akt utracił moc

Rentowność pięcioletnich obligacji skarbowych emitowanych na dzień poprzedzający dzień 30 czerwca 2011 r.

Dz.Urz.GUS.2011.8.33 | komunikat z dnia 11 lipca 2011 r. | Akt nienormatywny

Środki budżetu Państwa dla regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych.

B.I.LP.2011.8/9.76 | zarządzenie z dnia 11 lipca 2011 r. | Akt utracił moc

Wykaz jednostek, którym w 2010 r. przyznano dotacje celowe w części 42 "Sprawy wewnętrzne" oraz kwot tych dotacji.

Dz.Urz.MSWiA.2011.9.48 | obwieszczenie z dnia 11 lipca 2011 r. | Akt utracił moc

Zatwierdzenie statutu instytutu badawczego pod nazwą "Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych".

Dz.Urz.MON.2011.14.200 | zarządzenie z dnia 11 lipca 2011 r. | Akt utracił moc

Zatwierdzenie statutu Instytutu Geodezji i Kartografii.

Dz.Urz.MSWiA.2011.9.47 | decyzja z dnia 11 lipca 2011 r. | Akt utracił moc

Zm.: decyzja budżetowa na rok 2011.

Dz.Urz.MON.2011.15.207 | decyzja z dnia 11 lipca 2011 r. | Akt jednorazowy

Zm.: obwieszczenie w sprawie opłat trasowych.

Dz.Urz.ULC.2011.11.56 | obwieszczenie z dnia 11 lipca 2011 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie ustalenia listy obrońców z urzędu.

Dz.Urz.MI.2011.7.38 | zarządzenie z dnia 11 lipca 2011 r. | Akt jednorazowy

Ogłoszenie bilansu oraz rachunku zysków i strat Narodowego Banku Polskiego za 2010 r.

Dz.Urz.NBP.2011.10.11 | obwieszczenie z dnia 8 lipca 2011 r. | Akt utracił moc

Organizacja egzaminu na maklera papierów wartościowych i egzaminu uzupełniającego.

Dz.Urz.KNF.2011.7.27 | komunikat z dnia 8 lipca 2011 r. | Akt utracił moc

Ustalenie zakresu tematycznego egzaminu na maklera papierów wartościowych i egzaminu uzupełniającego.

Dz.Urz.KNF.2011.7.28 | komunikat z dnia 8 lipca 2011 r. | Akt utracił moc

Wykaz dostawców zwierząt doświadczalnych.

Dz.Urz.MNiSW.2011.3.78 | obwieszczenie z dnia 8 lipca 2011 r. | Akt utracił moc

Wykaz jednostek doświadczalnych uprawnionych do przeprowadzania doświadczeń na zwierzętach.

Dz.Urz.MNiSW.2011.3.79 | obwieszczenie z dnia 8 lipca 2011 r. | Akt utracił moc

Wykaz jednostek hodowlanych uprawnionych do prowadzenia hodowli zwierząt laboratoryjnych..

Dz.Urz.MNiSW.2011.3.80 | obwieszczenie z dnia 8 lipca 2011 r. | Akt utracił moc

Zdarzenie lotnicze Nr 313/11.

Dz.Urz.ULC.2011.11.65 | komunikat z dnia 8 lipca 2011 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze Nr 930/10.

Dz.Urz.ULC.2011.11.64 | komunikat z dnia 8 lipca 2011 r. | Akt indywidualny

(bez tytułu).

Dz.Urz.MON.2011.14.206 | upoważnienie z dnia 7 lipca 2011 r. | Akt indywidualny

Polityka Bezpieczeństwa Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej.

Dz.Urz.MSWiA.2011.9.45 | zarządzenie z dnia 7 lipca 2011 r. | Akt obowiązujący

Zm.: zarządzenie w sprawie podziału zadań Kierownictwa Ministerstwa Skarbu Państwa.

Dz.Urz.MSP.2011.4.8 | zarządzenie z dnia 7 lipca 2011 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Gospodarki.

Dz.Urz.MG.2011.2.26 | zarządzenie z dnia 7 lipca 2011 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Skarbu Państwa.

Dz.Urz.MSP.2011.4.9 | zarządzenie z dnia 7 lipca 2011 r. | Akt jednorazowy

Wykaz nadanych stopni doktora.

Dz.Urz.MNiSW.2011.3.72 | komunikat z dnia 6 lipca 2011 r. | Akt indywidualny

Wykaz nadanych stopni doktora habilitowanego.

Dz.Urz.MNiSW.2011.3.73 | komunikat z dnia 6 lipca 2011 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze Nr 745/10.

Dz.Urz.ULC.2011.11.63 | komunikat z dnia 6 lipca 2011 r. | Akt indywidualny

Zm.: zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw budżetu zadaniowego.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2011.3.40 | zarządzenie z dnia 6 lipca 2011 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Zarządu Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2011.8.30 | zarządzenie z dnia 6 lipca 2011 r. | Akt jednorazowy

Wykaz jednostek, którym przyznano dotacje celowe w 2011 roku oraz kwoty tych dotacji.

Dz.Urz.MZ.2011.6.55 | obwieszczenie z dnia 5 lipca 2011 r. | Akt utracił moc

Zawieszenie uprawnień Piotra Dudzińskiego do wykonywania zawodu maklera papierów wartościowych.

Dz.Urz.KNF.2011.10.35 | uchwała z dnia 5 lipca 2011 r. | Akt indywidualny