Departmental acts

Uchylenie decyzji w sprawie terytorialnego zasięgu działania policyjnych izb dziecka.

Dz.Urz.KGP.2011.7.53 | decyzja z dnia 11 sierpnia 2011 r. | Akt jednorazowy

Wdrożenie i eksploatacja systemu poczty elektronicznej w domenie instytutpolski.org.

Dz.Urz.MSZ.2011.8.60 | zarządzenie z dnia 11 sierpnia 2011 r. | Akt obowiązujący

Współpraca jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych z sektorem usług leśnych.

B.I.LP.2011.8/9.81 | zarządzenie z dnia 11 sierpnia 2011 r. | Akt obowiązujący

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania numerów drogom krajowym.

Dz.Urz.MI.2011.10.53 | zarządzenie z dnia 11 sierpnia 2011 r. | Akt jednorazowy

(bez tytułu).

Dz.Urz.MON.2011.17.247 | upoważnienie z dnia 10 sierpnia 2011 r. | Akt indywidualny

Nabór na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2012 r.

Dz.Urz.MON.2011.17.241 | decyzja z dnia 10 sierpnia 2011 r. | Akt utracił moc

Nabór na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2012 r.

Dz.Urz.MON.2011.17.241 | decyzja z dnia 10 sierpnia 2011 r. | Akt utracił moc

Nabór na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2012 r.

Dz.Urz.MON.2011.17.241 | decyzja z dnia 10 sierpnia 2011 r. | Akt utracił moc

Nabór na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2012 r.

Dz.Urz.MON.2011.17.241 | decyzja z dnia 10 sierpnia 2011 r. | Akt utracił moc

Nabór na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2012 r.

Dz.Urz.MON.2011.17.241 | decyzja z dnia 10 sierpnia 2011 r. | Akt utracił moc

Powołanie Zespołu do spraw opieki długoterminowej.

Dz.Urz.MZ.2011.6.51 | zarządzenie z dnia 10 sierpnia 2011 r. | Akt utracił moc

Powołanie Zespołu do spraw opracowania standardów postępowania w rehabilitacji medycznej.

Dz.Urz.MZ.2011.6.53 | zarządzenie z dnia 10 sierpnia 2011 r. | Akt utracił moc

Powołanie Zespołu przygotowującego kierunek zmian w obrębie działań związanych z onkologią.

Dz.Urz.MZ.2011.6.52 | zarządzenie z dnia 10 sierpnia 2011 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędowi Komunikacji Elektronicznej.

Dz.Urz.UKE.2011.21.82 | zarządzenie z dnia 10 sierpnia 2011 r. | Akt jednorazowy

(bez tytułu).

Dz.Urz.MON.2011.17.246 | upoważnienie z dnia 9 sierpnia 2011 r. | Akt indywidualny

Komisja konkursowa mająca na celu przeprowadzenie konkursu na stanowisko dyrektora Magurskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2011.3.45 | zarządzenie z dnia 9 sierpnia 2011 r. | Akt indywidualny

Odporność odmian ziemniaków oraz materiałów hodowlanych ziemniaka na grzyba Synchytrium endobioticum.

Dz.Urz.MRiRW.2011.19.26 | informacja z dnia 9 sierpnia 2011 r. | Akt utracił moc

Zasady udzielania, rozliczania i kontroli wykonania dotacji celowych.

Dz.Urz.MSZ.2011.8.54 | zarządzenie z dnia 9 sierpnia 2011 r. | Akt utracił moc

Zasady udzielania, rozliczania i kontroli wykonania dotacji celowych.

Dz.Urz.MSZ.2011.8.54 | zarządzenie z dnia 9 sierpnia 2011 r. | Akt utracił moc

Zasady udzielania, rozliczania i kontroli wykonania dotacji celowych.

Dz.Urz.MSZ.2011.8.54 | zarządzenie z dnia 9 sierpnia 2011 r. | Akt utracił moc

Zasady udzielania, rozliczania i kontroli wykonania dotacji celowych.

Dz.Urz.MSZ.2011.8.54 | zarządzenie z dnia 9 sierpnia 2011 r. | Akt utracił moc

Zm.: decyzja w sprawie kierowania Ministerstwem Obrony Narodowej.

Dz.Urz.MON.2011.17.240 | decyzja z dnia 9 sierpnia 2011 r. | Akt jednorazowy

Nadanie odznaki.

Dz.Urz.MSWiA.2011.10.53 | postanowienie z dnia 8 sierpnia 2011 r. | Akt indywidualny

Przeciętne miesięczne uposażenie policjantów w miesiącu czerwcu 2011 r.

Dz.Urz.KGP.2011.6.48 | obwieszczenie z dnia 8 sierpnia 2011 r. | Akt nienormatywny

Ustalenie logotypu i Księgi Identyfikacji Wizualnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Dz.Urz.MSZ.2011.8.55 | zarządzenie z dnia 8 sierpnia 2011 r. | Akt obowiązujący

Utrata mocy zarządzenia nr 11/07/N Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Dz.Urz.CBA.2011.1.12 | zarządzenie z dnia 8 sierpnia 2011 r. | Akt jednorazowy

(bez tytułu).

Dz.Urz.MON.2011.17.256 | upoważnienie z dnia 5 sierpnia 2011 r. | Akt indywidualny

Organizacja i dokonywanie oceny nasion w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe.

B.I.LP.2011.8/9.78 | zarządzenie z dnia 5 sierpnia 2011 r. | Akt obowiązujący

Zatwierdzenie zmian w regulaminie organizacyjnym Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie.

Dz.Urz.KGPSP.2011.2.8 | zarządzenie z dnia 4 sierpnia 2011 r. | Akt obowiązujący

Lista portów morskich.

Dz.Urz.MI.2011.9.43 | obwieszczenie z dnia 3 sierpnia 2011 r. | Akt utracił moc

Zatwierdzenie regulaminu organizacyjnego Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu.

Dz.Urz.KGPSP.2011.2.7 | zarządzenie z dnia 3 sierpnia 2011 r. | Akt obowiązujący

Zdarzenie lotnicze Nr 573/10.

Dz.Urz.ULC.2011.12.76 | komunikat z dnia 3 sierpnia 2011 r. | Akt indywidualny

Zm.: zarządzenie w sprawie przyjmowania oraz rozpatrywania skarg i wniosków w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej.

Dz.Urz.MPiPSp.2011.5.25 | zarządzenie z dnia 3 sierpnia 2011 r. | Akt jednorazowy

Zm.: decyzja w sprawie utworzenia systemu stałych dyżurów.

Dz.Urz.MKiDN.2011.6.56 | decyzja z dnia 2 sierpnia 2011 r. | Akt jednorazowy

Zm.: decyzja w sprawie zasad korzystania z pojazdów służbowych Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Dz.Urz.CBA.2011.1.52 | decyzja z dnia 2 sierpnia 2011 r. | Akt jednorazowy

Uruchomienie II transzy środków na zapomogi żołnierzy zawodowych.

Dz.Urz.MON.2011.16.229 | decyzja z dnia 1 sierpnia 2011 r. | Akt obowiązujący

Zdarzenie lotnicze Nr 450/07.

Dz.Urz.ULC.2011.12.75 | komunikat z dnia 1 sierpnia 2011 r. | Akt indywidualny

Zm.: decyzja budżetowa na rok 2011.

Dz.Urz.MON.2011.16.228 | decyzja z dnia 1 sierpnia 2011 r. | Akt jednorazowy

(bez tytułu).

Dz.Urz.MON.2011.16.230 | upoważnienie z dnia 29 lipca 2011 r. | Akt indywidualny

(bez tytułu).

Dz.Urz.MON.2011.16.231 | upoważnienie z dnia 29 lipca 2011 r. | Akt indywidualny

Blokowanie wydatków budżetowych w 2011 r.

Dz.Urz.MON.2011.16.224 | decyzja z dnia 29 lipca 2011 r. | Akt utracił moc

Blokowanie wydatków budżetowych w 2011 r.

Dz.Urz.MON.2011.16.224 | decyzja z dnia 29 lipca 2011 r. | Akt utracił moc

Blokowanie wydatków budżetowych w 2011 r.

Dz.Urz.MON.2011.16.224 | decyzja z dnia 29 lipca 2011 r. | Akt utracił moc

Blokowanie wydatków budżetowych w 2011 r.

Dz.Urz.MON.2011.16.224 | decyzja z dnia 29 lipca 2011 r. | Akt utracił moc

Powołanie komisji egzaminacyjnej do spraw operatorów urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej lotniczej.

Dz.Urz.UKE.2011.19.73 | zarządzenie z dnia 29 lipca 2011 r. | Akt indywidualny

Powołanie Zespołu do spraw opieki paliatywnej i hospicyjnej.

Dz.Urz.MZ.2011.6.50 | zarządzenie z dnia 29 lipca 2011 r. | Akt utracił moc

Przegląd materiałów zawierających informacje niejawne.

Dz.Urz.MON.2011.16.227 | decyzja z dnia 29 lipca 2011 r. | Akt obowiązujący

Regulamin organizacyjny Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Dz.Urz.MEN.2011.2.46 | zarządzenie z dnia 29 lipca 2011 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie i zadania Pełnomocnika Ministra Spraw Zagranicznych do spraw Afryki Północnej.

Dz.Urz.MSZ.2011.8.53 | zarządzenie z dnia 29 lipca 2011 r. | Akt utracił moc

Wprowadzenie do użytku służbowego "Wytycznych w sprawie ochrony wojskowych nieruchomości zabytkowych".

Dz.Urz.MON.2011.16.225 | decyzja z dnia 29 lipca 2011 r. | Akt obowiązujący

Wprowadzenie do użytku służbowego "Wytycznych w sprawie ochrony wojskowych nieruchomości zabytkowych".

Dz.Urz.MON.2011.16.225 | decyzja z dnia 29 lipca 2011 r. | Akt obowiązujący