Departmental acts

(bez tytułu).

Dz.Urz.MON.2011.17.255 | upoważnienie z dnia 25 sierpnia 2011 r. | Akt indywidualny

Aneks nr 1 do listy zatwierdzonych skupujących owoce miękkie i zatwierdzonych przetwórców owoców miękkich.

Dz.Urz.MRiRW.2011.20.30 | ogłoszenie z dnia 25 sierpnia 2011 r. | Akt jednorazowy

Cena 1 m[2] powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za II kwartał 2011 r.

Dz.Urz.GUS.2011.9.41 | komunikat z dnia 25 sierpnia 2011 r. | Akt nienormatywny

Nadanie odznaki.

Dz.Urz.MSWiA.2011.11.56 | postanowienie z dnia 25 sierpnia 2011 r. | Akt indywidualny

Sposób tworzenia i gospodarowania służbowymi pokojami noclegowymi.

Dz.Urz.MON.2011.17.237 | zarządzenie z dnia 25 sierpnia 2011 r. | Akt obowiązujący

Zm.: zarządzenie w sprawie podziału zadań Kierownictwa Ministerstwa Skarbu Państwa.

Dz.Urz.MSP.2011.5.10 | zarządzenie z dnia 25 sierpnia 2011 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do Spraw Współpracy ze Strażami Gminnymi (Miejskimi).

Dz.Urz.MSWiA.2011.11.54 | zarządzenie z dnia 25 sierpnia 2011 r. | Akt jednorazowy

Zdarzenie lotnicze Nr 1355/10.

Dz.Urz.ULC.2011.12.77 | komunikat z dnia 23 sierpnia 2011 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze Nr 154/06.

Dz.Urz.ULC.2011.12.80 | komunikat z dnia 23 sierpnia 2011 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze Nr 484/08.

Dz.Urz.ULC.2011.12.79 | komunikat z dnia 23 sierpnia 2011 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze Nr 990/10.

Dz.Urz.ULC.2011.12.78 | komunikat z dnia 23 sierpnia 2011 r. | Akt indywidualny

Zm.: zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw negocjacji międzynarodowych w obszarze zmian klimatu.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2011.3.48 | zarządzenie z dnia 23 sierpnia 2011 r. | Akt jednorazowy

Zamiar i przyczyny podziału Głównej Biblioteki Lekarskiej im. Stanisława Konopki w Warszawie.

Dz.Urz.MZ.2011.6.59 | obwieszczenie z dnia 22 sierpnia 2011 r. | Akt obowiązujący

Zm.: uchwała w sprawie sposobu wyliczania i ogłaszania bieżących kursów walut obcych.

Dz.Urz.NBP.2011.12.13 | uchwała z dnia 22 sierpnia 2011 r. | Akt jednorazowy

(bez tytułu).

Dz.Urz.MON.2011.17.250 | upoważnienie z dnia 19 sierpnia 2011 r. | Akt indywidualny

(bez tytułu).

Dz.Urz.MON.2011.17.251 | upoważnienie z dnia 19 sierpnia 2011 r. | Akt indywidualny

(bez tytułu).

Dz.Urz.MON.2011.17.252 | upoważnienie z dnia 19 sierpnia 2011 r. | Akt indywidualny

(bez tytułu).

Dz.Urz.MON.2011.17.253 | upoważnienie z dnia 19 sierpnia 2011 r. | Akt indywidualny

(bez tytułu).

Dz.Urz.MON.2011.17.254 | upoważnienie z dnia 19 sierpnia 2011 r. | Akt indywidualny

(bez tytułu).

Dz.Urz.MON.2011.17.257 | pełnomocnictwo z dnia 19 sierpnia 2011 r. | Akt indywidualny

Zm.: decyzja w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych.

Dz.Urz.MI.2011.10.49 | decyzja z dnia 19 sierpnia 2011 r. | Akt jednorazowy

(bez tytułu).

Dz.Urz.MON.2011.17.248 | upoważnienie z dnia 18 sierpnia 2011 r. | Akt indywidualny

(bez tytułu).

Dz.Urz.MON.2011.17.249 | upoważnienie z dnia 18 sierpnia 2011 r. | Akt indywidualny

Określenie zasad ochrony radiologicznej w obiektach Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Dz.Urz.CBA.2011.1.53 | decyzja z dnia 18 sierpnia 2011 r. | Akt obowiązujący

Zasady planowania, organizacji i wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony.

Dz.Urz.MNiSW.2011.3.69 | zarządzenie z dnia 18 sierpnia 2011 r. | Akt utracił moc

Zasady planowania, organizacji i wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony.

Dz.Urz.MNiSW.2011.3.69 | zarządzenie z dnia 18 sierpnia 2011 r. | Akt utracił moc

Zatwierdzenie regulaminu organizacyjnego Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie.

Dz.Urz.KGPSP.2011.2.9 | zarządzenie z dnia 18 sierpnia 2011 r. | Akt obowiązujący

Zm.: zarządzenie w sprawie utworzenia Instytutu Książki.

Dz.Urz.MKiDN.2011.6.49 | zarządzenie z dnia 18 sierpnia 2011 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie zadań ochronnych dla Roztoczańskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2011.3.47 | zarządzenie z dnia 18 sierpnia 2011 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie zadań ochronnych dla Wielkopolskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2011.3.46 | zarządzenie z dnia 18 sierpnia 2011 r. | Akt jednorazowy

Zmiany cen produkcji budowlano-montażowej w II kwartale 2011 r.

Dz.Urz.GUS.2011.9.40 | komunikat z dnia 18 sierpnia 2011 r. | Akt nienormatywny

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w lipcu 2011 r.

Dz.Urz.GUS.2011.9.39 | komunikat z dnia 17 sierpnia 2011 r. | Akt nienormatywny

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w lipcu 2011 r.

Dz.Urz.GUS.2011.9.38 | obwieszczenie z dnia 17 sierpnia 2011 r. | Akt nienormatywny

Zatwierdzenie statutu Instytutu Rozwoju Miast w Krakowie.

Dz.Urz.MI.2011.10.47 | zarządzenie z dnia 17 sierpnia 2011 r. | Akt obowiązujący

Zatwierdzenie statutu Instytutu Rozwoju Miast w Krakowie.

Dz.Urz.MI.2011.10.47 | zarządzenie z dnia 17 sierpnia 2011 r. | Akt obowiązujący

Zm.: zarządzenie w sprawie akredytacji korespondentów zagranicznych.

Dz.Urz.MSZ.2011.8.58 | zarządzenie z dnia 17 sierpnia 2011 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie regulaminu Komendy Głównej Policji.

Dz.Urz.KGP.2011.7.49 | zarządzenie z dnia 17 sierpnia 2011 r. | Akt jednorazowy

Księga Pamięci i Tablica Pamięci.

Dz.Urz.KGP.2011.7.55 | decyzja z dnia 16 sierpnia 2011 r. | Akt obowiązujący

Sprostowanie błędu.

Dz.Urz.MNiSW.2011.3.82 | obwieszczenie z dnia 16 sierpnia 2011 r. | Akt jednorazowy

Wykaz nadanych stopni doktora.

Dz.Urz.MNiSW.2011.3.76 | komunikat z dnia 16 sierpnia 2011 r. | Akt indywidualny

Wykaz nadanych stopni doktora habilitowanego.

Dz.Urz.MNiSW.2011.3.77 | komunikat z dnia 16 sierpnia 2011 r. | Akt indywidualny

Zm.: decyzja w sprawie połączenia jednostek budżetowych.

Dz.Urz.MON.2011.17.244 | decyzja z dnia 16 sierpnia 2011 r. | Akt jednorazowy

Nadanie statutu 111 Szpitalowi Wojskowemu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Poznaniu.

Dz.Urz.MON.2011.17.235 | zarządzenie z dnia 12 sierpnia 2011 r. | Akt obowiązujący

Opłaty lotniskowe na lotnisku Chopina w Warszawie.

Dz.Urz.ULC.2011.12.69 | ogłoszenie z dnia 12 sierpnia 2011 r. | Akt jednorazowy

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w lipcu 2011 r.

Dz.Urz.GUS.2011.9.37 | obwieszczenie z dnia 12 sierpnia 2011 r. | Akt nienormatywny

Zm.: decyzja budżetowa na rok 2011.

Dz.Urz.MON.2011.17.243 | decyzja z dnia 12 sierpnia 2011 r. | Akt jednorazowy

Zm.: decyzja w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych.

Dz.Urz.MI.2011.10.48 | decyzja z dnia 12 sierpnia 2011 r. | Akt jednorazowy

Uchylenie decyzji w sprawie terytorialnego zasięgu działania policyjnych izb dziecka.

Dz.Urz.KGP.2011.7.53 | decyzja z dnia 11 sierpnia 2011 r. | Akt jednorazowy

Wdrożenie i eksploatacja systemu poczty elektronicznej w domenie instytutpolski.org.

Dz.Urz.MSZ.2011.8.60 | zarządzenie z dnia 11 sierpnia 2011 r. | Akt obowiązujący

Współpraca jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych z sektorem usług leśnych.

B.I.LP.2011.8/9.81 | zarządzenie z dnia 11 sierpnia 2011 r. | Akt obowiązujący