Departmental acts

(bez tytułu).

Dz.Urz.MON.2011.19.288 | pełnomocnictwo z dnia 21 września 2011 r. | Akt indywidualny

(bez tytułu).

Dz.Urz.MON.2011.19.289 | pełnomocnictwo z dnia 21 września 2011 r. | Akt indywidualny

(bez tytułu).

Dz.Urz.MON.2011.19.290 | pełnomocnictwo z dnia 21 września 2011 r. | Akt indywidualny

(bez tytułu).

Dz.Urz.MON.2011.19.291 | pełnomocnictwo z dnia 21 września 2011 r. | Akt indywidualny

(bez tytułu).

Dz.Urz.MON.2011.19.292 | pełnomocnictwo z dnia 21 września 2011 r. | Akt indywidualny

Regulamin organizacyjny Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia.

NFZ.2011.33.49 | zarządzenie z dnia 21 września 2011 r. | Akt utracił moc

Uchylenie decyzji w sprawie trybu udzielania urlopów funkcjonariuszom Agencji Wywiadu.

Dz.Urz.AW.2011.1.6 | decyzja z dnia 21 września 2011 r. | Akt jednorazowy

Odwołanie arbitra Komisji Prawa Autorskiego.

Dz.Urz.MKiDN.2011.6.61 | decyzja z dnia 20 września 2011 r. | Akt indywidualny

Odwołanie arbitra Komisji Prawa Autorskiego.

Dz.Urz.MKiDN.2011.6.62 | decyzja z dnia 20 września 2011 r. | Akt indywidualny

Odwołanie arbitra Komisji Prawa Autorskiego.

Dz.Urz.MKiDN.2011.6.63 | decyzja z dnia 20 września 2011 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie odznaki pamiątkowej Mobilnej Jednostki Dowodzenia Operacjami Powietrznymi.

Dz.Urz.MON.2011.19.285 | decyzja z dnia 20 września 2011 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie odznaki pamiątkowej oraz oznaki rozpoznawczej batalionu dowodzenia Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych.

Dz.Urz.MON.2011.19.284 | decyzja z dnia 20 września 2011 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie oznaki rozpoznawczej Akademii Obrony Narodowej.

Dz.Urz.MON.2011.19.282 | decyzja z dnia 20 września 2011 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie oznaki rozpoznawczej Polskich Sił Zadaniowych ISAF w Islamskiej Republice Afganistanu.

Dz.Urz.MON.2011.19.280 | decyzja z dnia 20 września 2011 r. | Akt indywidualny

Powołanie członków Rady Powierniczej w Zamku Królewskim w Warszawie - Pomniku Historii i Kultury Narodowej.

Dz.Urz.MKiDN.2011.6.55 | zarządzenie z dnia 19 września 2011 r. | Akt indywidualny

Powołanie członków Rady Powierniczej w Zamku Królewskim w Warszawie - Pomniku Historii i Kultury Narodowej.

Dz.Urz.MKiDN.2011.6.55 | zarządzenie z dnia 19 września 2011 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie do użytku w resorcie obrony narodowej "Instrukcji o ochronie obiektów wojskowych".

Dz.Urz.MON.2011.19.279 | decyzja z dnia 19 września 2011 r. | Akt obowiązujący

Wprowadzenie do użytku w resorcie obrony narodowej "Instrukcji o ochronie obiektów wojskowych".

Dz.Urz.MON.2011.19.279 | decyzja z dnia 19 września 2011 r. | Akt obowiązujący

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Dz.Urz.MKiDN.2011.6.54 | zarządzenie z dnia 19 września 2011 r. | Akt jednorazowy

Aneks do umowy w sprawie współdziałania organów resortu obrony narodowej z Wojskową Izbą Lekarską.

Dz.Urz.MON.2011.19.293 | umowa z dnia 16 września 2011 r. | Akt jednorazowy

Powołanie Zespołu do opracowania założeń ustawy - Prawo wodne.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2011.3.55 | zarządzenie z dnia 16 września 2011 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Zespołu do opracowania założeń ustawy - Prawo wodne.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2011.3.55 | zarządzenie z dnia 16 września 2011 r. | Akt obowiązujący

Powołanie zespołu do spraw opracowania projektu krajowego programu bezpieczeństwa w lotnictwie cywilnym.

Dz.Urz.ULC.2011.13.82 | decyzja z dnia 16 września 2011 r. | Akt obowiązujący

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w sierpniu 2011 r.

Dz.Urz.GUS.2011.11.47 | komunikat z dnia 16 września 2011 r. | Akt nienormatywny

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w sierpniu 2011 r.

Dz.Urz.GUS.2011.11.46 | obwieszczenie z dnia 16 września 2011 r. | Akt nienormatywny

Warunki postępowania dotyczące zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

NFZ.2011.31.46 | zarządzenie z dnia 16 września 2011 r. | Akt utracił moc

Warunki postępowania dotyczące zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

NFZ.2011.31.46 | zarządzenie z dnia 16 września 2011 r. | Akt utracił moc

Warunki postępowania dotyczące zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

NFZ.2011.31.46 | zarządzenie z dnia 16 września 2011 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie ustanowienia Rady Programowej Forum Polsko-Czeskiego przy Ministrze Spraw Zagranicznych.

Dz.Urz.MSZ.2011.9.61 | zarządzenie z dnia 16 września 2011 r. | Akt jednorazowy

Likwidacja Biura do Spraw Zagranicznych Programów Pomocy w Ochronie Zdrowia.

Dz.Urz.MZ.2011.7.63 | zarządzenie z dnia 15 września 2011 r. | Akt utracił moc

Likwidacja Biura do Spraw Zagranicznych Programów Pomocy w Ochronie Zdrowia.

Dz.Urz.MZ.2011.7.63 | zarządzenie z dnia 15 września 2011 r. | Akt utracił moc

Nadanie odznaki.

Dz.Urz.MSWiA.2011.11.58 | postanowienie z dnia 15 września 2011 r. | Akt indywidualny

Uzupełnienia i zmiany w centralnym rejestrze pośredników w obrocie nieruchomościami.

Dz.Urz.MI.2011.11.58 | obwieszczenie z dnia 15 września 2011 r. | Akt indywidualny

Uzupełnienia i zmiany w centralnym rejestrze rzeczoznawców majątkowych.

Dz.Urz.MI.2011.11.59 | obwieszczenie z dnia 15 września 2011 r. | Akt indywidualny

Uzupełnienia i zmiany w centralnym rejestrze zarządców nieruchomości.

Dz.Urz.MI.2011.11.57 | obwieszczenie z dnia 15 września 2011 r. | Akt indywidualny

Zatwierdzenie regulaminu organizacyjnego Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie.

Dz.Urz.KGPSP.2011.2.11 | zarządzenie z dnia 15 września 2011 r. | Akt obowiązujący

Zdarzenie lotnicze Nr 47/11.

Dz.Urz.ULC.2011.13.86 | komunikat z dnia 15 września 2011 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze Nr 556/10.

Dz.Urz.ULC.2011.13.87 | komunikat z dnia 15 września 2011 r. | Akt indywidualny

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Dz.Urz.MKiDN.2011.6.53 | zarządzenie z dnia 15 września 2011 r. | Akt jednorazowy

Powołanie Komitetu Społecznego do spraw Paktu dla Kultury.

Dz.Urz.MKiDN.2011.6.52 | zarządzenie z dnia 14 września 2011 r. | Akt indywidualny

Uchylenie niektórych zarządzeń Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Dz.Urz.MNiSW.2011.4.85 | zarządzenie z dnia 14 września 2011 r. | Akt jednorazowy

Wprowadzenie odznaki pamiątkowej 17. Terenowego Oddziału Lotniskowego.

Dz.Urz.MON.2011.19.275 | decyzja z dnia 14 września 2011 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie odznaki pamiątkowej Inspektoratu Uzbrojenia.

Dz.Urz.MON.2011.19.277 | decyzja z dnia 14 września 2011 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie odznaki pamiątkowej oraz oznaki rozpoznawczej 5. pułku chemicznego.

Dz.Urz.MON.2011.19.278 | decyzja z dnia 14 września 2011 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie odznaki pamiątkowej Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego.

Dz.Urz.MON.2011.19.273 | decyzja z dnia 14 września 2011 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie odznaki pamiątkowej Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego.

Dz.Urz.MON.2011.19.273 | decyzja z dnia 14 września 2011 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie oznaki rozpoznawczej Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.

Dz.Urz.MON.2011.19.274 | decyzja z dnia 14 września 2011 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie proporczyka na beret 15. Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej.

Dz.Urz.MON.2011.19.276 | decyzja z dnia 14 września 2011 r. | Akt indywidualny

Zm.: zarządzenie w sprawie zadań ochronnych dla Pienińskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2011.3.52 | zarządzenie z dnia 14 września 2011 r. | Akt jednorazowy

Nadanie imienia patrona i ustanowienie dorocznego święta Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych.

Dz.Urz.MON.2011.19.272 | decyzja z dnia 13 września 2011 r. | Akt indywidualny

Nadanie statutu Wyższemu Urzędowi Górniczemu.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2011.3.50 | zarządzenie z dnia 13 września 2011 r. | Akt utracił moc