Departmental acts

Statut jednostki budżetowej - Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP z siedzibą w Paryżu.

Dz.Urz.MG.2011.3.57 | zarządzenie z dnia 8 grudnia 2011 r. | Akt obowiązujący

Statut jednostki budżetowej - Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP z siedzibą w Pekinie.

Dz.Urz.MG.2011.3.55 | zarządzenie z dnia 8 grudnia 2011 r. | Akt obowiązujący

Statut jednostki budżetowej - Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP z siedzibą w Pradze.

Dz.Urz.MG.2011.3.52 | zarządzenie z dnia 8 grudnia 2011 r. | Akt obowiązujący

Statut jednostki budżetowej - Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Konsulatu Generalnego RP z siedzibą w Montrealu.

Dz.Urz.MG.2011.3.60 | zarządzenie z dnia 8 grudnia 2011 r. | Akt obowiązujący

Ustalenie zakresu tematycznego egzaminu na maklera papierów wartościowych i egzaminu uzupełniającego.

Dz.Urz.KNF.2011.12.45 | komunikat z dnia 8 grudnia 2011 r. | Akt utracił moc

Wprowadzenie proporca rozpoznawczego dowódcy 15. Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej.

Dz.Urz.MON.2011.24.388 | decyzja z dnia 8 grudnia 2011 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie proporca rozpoznawczego dowódcy 20. Bartoszyckiej Brygady Zmechanizowanej.

Dz.Urz.MON.2011.24.387 | decyzja z dnia 8 grudnia 2011 r. | Akt indywidualny

Wykaz jednostek, którym przyznano dotacje celowe oraz kwoty tych dotacji.

Dz.Urz.MZ.2011.10.76 | obwieszczenie z dnia 8 grudnia 2011 r. | Akt utracił moc

Wykaz jednostek, którym przyznano dotacje celowe w 2011 roku oraz kwoty tych dotacji.

Dz.Urz.MZ.2011.10.75 | obwieszczenie z dnia 8 grudnia 2011 r. | Akt utracił moc

Wykaz jednostek, którym przyznano dotacje celowe w 2011 roku oraz kwoty tych jednostek.

Dz.Urz.MZ.2011.10.74 | obwieszczenie z dnia 8 grudnia 2011 r. | Akt utracił moc

Zm.: decyzja budżetowa na rok 2011.

Dz.Urz.MON.2011.24.382 | decyzja z dnia 8 grudnia 2011 r. | Akt jednorazowy

Zm.: decyzja w sprawie ustalenia terenu zamkniętego.

Dz.Urz.KGSG.2011.16.53 | decyzja z dnia 8 grudnia 2011 r. | Akt jednorazowy

Zm.: decyzja w sprawie ustalenia terenu zamkniętego.

Dz.Urz.KGSG.2011.16.54 | decyzja z dnia 8 grudnia 2011 r. | Akt jednorazowy

Zm.: decyzja w sprawie zatrudnienia i funduszu wynagrodzeń pracowników resortu obrony narodowej.

Dz.Urz.MON.2011.24.389 | decyzja z dnia 8 grudnia 2011 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie powołania Rady Naukowej przy Ministrze Zdrowia.

Dz.Urz.MZ.2011.10.73 | zarządzenie z dnia 8 grudnia 2011 r. | Akt jednorazowy

Ogłoszenie rocznego "Raportu w sprawie bezpieczeństwa na kolei w Polsce za 2010 rok".

Dz.Urz.MTBiGM.2011.1.5 | obwieszczenie z dnia 7 grudnia 2011 r. | Akt utracił moc

Sposób postępowania policjantów podczas realizacji procedury "Niebieskie Karty".

Dz.Urz.KGP.2011.10.77 | wytyczne z dnia 7 grudnia 2011 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie nagrody "Pro Dignitate Humana".

Dz.Urz.MSZ.2011.9.68 | zarządzenie z dnia 7 grudnia 2011 r. | Akt obowiązujący

Zatwierdzenie regulaminu pracy komisji egzaminacyjnej.

Dz.Urz.GUM.2011.5.28 | zarządzenie z dnia 7 grudnia 2011 r. | Akt utracił moc

Zm.: decyzja budżetowa na rok 2011.

Dz.Urz.MON.2011.24.381 | decyzja z dnia 7 grudnia 2011 r. | Akt jednorazowy

Statut jednostki budżetowej - Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Pretorii z siedzibą w Johannesburgu.

Dz.Urz.MG.2011.3.42 | zarządzenie z dnia 6 grudnia 2011 r. | Akt obowiązujący

Statut jednostki budżetowej - Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP z siedzibą w Buenos Aires.

Dz.Urz.MG.2011.3.50 | zarządzenie z dnia 6 grudnia 2011 r. | Akt obowiązujący

Statut jednostki budżetowej - Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP z siedzibą w Kairze.

Dz.Urz.MG.2011.3.44 | zarządzenie z dnia 6 grudnia 2011 r. | Akt obowiązujący

Statut jednostki budżetowej - Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP z siedzibą w Kijowie.

Dz.Urz.MG.2011.3.49 | zarządzenie z dnia 6 grudnia 2011 r. | Akt obowiązujący

Statut jednostki budżetowej - Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP z siedzibą w Kuala Lumpur.

Dz.Urz.MG.2011.3.48 | zarządzenie z dnia 6 grudnia 2011 r. | Akt obowiązujący

Statut jednostki budżetowej - Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP z siedzibą w Lizbonie.

Dz.Urz.MG.2011.3.47 | zarządzenie z dnia 6 grudnia 2011 r. | Akt obowiązujący

Statut jednostki budżetowej - Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP z siedzibą w Madrycie.

Dz.Urz.MG.2011.3.46 | zarządzenie z dnia 6 grudnia 2011 r. | Akt obowiązujący

Statut jednostki budżetowej - Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP z siedzibą w New Delhi.

Dz.Urz.MG.2011.3.45 | zarządzenie z dnia 6 grudnia 2011 r. | Akt obowiązujący

Statut jednostki budżetowej - Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Konsulatu Generalnego RP z siedzibą w Kolonii.

Dz.Urz.MG.2011.3.43 | zarządzenie z dnia 6 grudnia 2011 r. | Akt obowiązujący

Uchylenie zarządzenia w sprawie ustanowienia Konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej w Gandawie.

Dz.Urz.MSZ.2011.9.69 | zarządzenie z dnia 6 grudnia 2011 r. | Akt jednorazowy

Wyznaczenie terminu egzaminu sędziowskiego.

Dz.Urz.MS.2012.3 | zarządzenie z dnia 6 grudnia 2011 r. | Akt utracił moc

Zatwierdzenie planu finansowego Narodowego Banku Polskiego na rok 2012.

Dz.Urz.NBP.2011.19.20 | uchwała z dnia 6 grudnia 2011 r. | Akt utracił moc

Zmiana opłat związanych z postępowaniem przed Europejskim Urzędem Patentowym.

Dz.Urz.UPRP.2011.4.5 | informacja z dnia 6 grudnia 2011 r. | Akt jednorazowy

Powołanie komisji egzaminacyjnej kursu podstawowego dla kandydatów do pracy w Straży Leśnej.

B.I.LP.2012.1.20 | decyzja z dnia 5 grudnia 2011 r. | Akt indywidualny

Przyznane środki finansowe na działalność wspomagającą badania w 2010 r.

Dz.Urz.MNiSW.2011.4.101 | komunikat z dnia 5 grudnia 2011 r. | Akt nienormatywny

Zmiana planu zagospodarowania częstotliwości dla zakresów 1710-1785 MHz oraz 1805-1880 MHz.

Dz.Urz.UKE.2011.33.130 | zarządzenie z dnia 5 grudnia 2011 r. | Akt jednorazowy

Zmiana planu zagospodarowania częstotliwości dla zakresów 890-915 MHz oraz 935-960 MHz.

Dz.Urz.UKE.2011.33.131 | zarządzenie z dnia 5 grudnia 2011 r. | Akt jednorazowy

Ochrona obiektów oraz organizacja służby ochrony w Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2011.14.49 | decyzja z dnia 2 grudnia 2011 r. | Akt obowiązujący

Ochrona obiektów oraz organizacja służby ochrony w Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2011.14.49 | decyzja z dnia 2 grudnia 2011 r. | Akt obowiązujący

Ochrona obiektów oraz organizacja służby ochrony w Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2011.14.49 | decyzja z dnia 2 grudnia 2011 r. | Akt obowiązujący

Ochrona obiektów oraz organizacja służby ochrony w Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2011.14.49 | decyzja z dnia 2 grudnia 2011 r. | Akt obowiązujący

Ochrona obiektów oraz organizacja służby ochrony w Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2011.14.49 | decyzja z dnia 2 grudnia 2011 r. | Akt obowiązujący

Ochrona obiektów oraz organizacja służby ochrony w Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2011.14.49 | decyzja z dnia 2 grudnia 2011 r. | Akt obowiązujący

Ochrona obiektów oraz organizacja służby ochrony w Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2011.14.49 | decyzja z dnia 2 grudnia 2011 r. | Akt obowiązujący

Ochrona obiektów oraz organizacja służby ochrony w Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2011.14.49 | decyzja z dnia 2 grudnia 2011 r. | Akt obowiązujący

Ochrona obiektów oraz organizacja służby ochrony w Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2011.14.49 | decyzja z dnia 2 grudnia 2011 r. | Akt obowiązujący

Ochrona obiektów oraz organizacja służby ochrony w Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2011.14.49 | decyzja z dnia 2 grudnia 2011 r. | Akt obowiązujący

Ochrona obiektów oraz organizacja służby ochrony w Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2011.14.49 | decyzja z dnia 2 grudnia 2011 r. | Akt obowiązujący

Ogłoszenie wykazu danych dotyczących dokonanych skreśleń z listy doradców podatkowych.

Dz.Urz.MF.2011.9.50 | obwieszczenie z dnia 2 grudnia 2011 r. | Akt indywidualny

System służb dyżurnych operacyjnych w Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2011.15.50 | zarządzenie z dnia 2 grudnia 2011 r. | Akt utracił moc

System służb dyżurnych operacyjnych w Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2011.15.50 | zarządzenie z dnia 2 grudnia 2011 r. | Akt utracił moc

System służb dyżurnych operacyjnych w Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2011.15.50 | zarządzenie z dnia 2 grudnia 2011 r. | Akt utracił moc

System służb dyżurnych operacyjnych w Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2011.15.50 | zarządzenie z dnia 2 grudnia 2011 r. | Akt utracił moc

System służb dyżurnych operacyjnych w Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2011.15.50 | zarządzenie z dnia 2 grudnia 2011 r. | Akt utracił moc

Termin rozpoczęcia aplikacji ogólnej w 2012 r.

Dz.Urz.MS.2012.2 | zarządzenie z dnia 2 grudnia 2011 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Leśnego Kompleksu Promocyjnego "Lasy Elbląsko-Żuławskie".

B.I.LP.2012.1.14 | zarządzenie z dnia 2 grudnia 2011 r. | Akt obowiązujący

Zdarzenie lotnicze Nr 319/08.

Dz.Urz.ULC.2011.22.118 | komunikat z dnia 2 grudnia 2011 r. | Akt indywidualny

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania numerów drogom wojewódzkim.

Dz.Urz.MTBiGM.2011.1.3 | zarządzenie z dnia 2 grudnia 2011 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu państwowej instytucji kultury Narodowemu Centrum Kultury.

Dz.Urz.MKiDN.2011.9.78 | zarządzenie z dnia 2 grudnia 2011 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie powołania członków Rady Muzeum przy Centralnym Muzeum Morskim w Gdańsku.

Dz.Urz.MKiDN.2011.9.79 | zarządzenie z dnia 2 grudnia 2011 r. | Akt jednorazowy

Zmiany terytorialne i zmiana nazwy Leśnego Kompleksu Promocyjnego "Lasy Warcińsko-Polanowskie".

B.I.LP.2012.1.15 | zarządzenie z dnia 2 grudnia 2011 r. | Akt utracił moc

System kontroli zarządczej.

Dz.Urz.MF.2011.9.44 | zarządzenie z dnia 1 grudnia 2011 r. | Akt utracił moc

System kontroli zarządczej.

Dz.Urz.MF.2011.9.44 | zarządzenie z dnia 1 grudnia 2011 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Leśnego Kompleksu Promocyjnego "Puszcza Knyszyńska".

B.I.LP.2012.1.13 | zarządzenie z dnia 30 listopada 2011 r. | Akt utracił moc

Wskaźnik cen nakładów inwestycyjnych za trzy kwartały 2011 r.

Dz.Urz.GUS.2011.13.57 | komunikat z dnia 30 listopada 2011 r. | Akt nienormatywny

Zm.: zarządzenie w sprawie powołania członków Rady Naukowej Karkonoskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2011.4.69 | zarządzenie z dnia 30 listopada 2011 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie powołania członków Rady Naukowej Pienińskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2011.4.70 | zarządzenie z dnia 30 listopada 2011 r. | Akt jednorazowy

Ustanowienie dysponentów środków budżetu państwa w części 42 - sprawy wewnętrzne.

Dz.Urz.MSWiA.2011.1.4 | decyzja z dnia 29 listopada 2011 r. | Akt indywidualny