Departmental acts

Zespół Zarządzania Kryzysowego w Państwowej Agencji Atomistyki.

Dz.Urz.PAA.2020.5 | zarządzenie z dnia 18 sierpnia 2020 r. | Akt obowiązujący

Nadanie imienia patrona Ośrodkowi Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych Orzysz.

Dz.Urz.MON.2020.133 | decyzja z dnia 14 sierpnia 2020 r. | Akt indywidualny

Przyjęcie wyróżniającej nazwy i ustanowienie dorocznego Święta 82. Batalionu Ewakuacji Sprzętu.

Dz.Urz.MON.2020.132 | decyzja z dnia 14 sierpnia 2020 r. | Akt indywidualny

Podział kompetencji w zakresie przygotowania, kierowania i wycofywania polskich kontyngentów wojskowych.

Dz.Urz.MON.2020.130 | decyzja z dnia 13 sierpnia 2020 r. | Akt obowiązujący

Zmiana zarządzenia w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Biura Nadzoru Wewnętrznego.

Dz.Urz.MSWiA.2020.72 | zarządzenie z dnia 17 sierpnia 2020 r. | Akt jednorazowy

Uchylenie niektórych zarządzeń Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Dz.Urz.MRiRW.2020.45 | zarządzenie z dnia 14 sierpnia 2020 r. | Akt jednorazowy

Powołanie członków Rady Muzeum przy Muzeum Sztuki w Łodzi.

Dz.Urz.MKiDN.2020.54 | zarządzenie z dnia 14 sierpnia 2020 r. | Akt indywidualny

Powołanie członków Rady Muzeum przy Muzeum Sztuki w Łodzi.

Dz.Urz.MKiDN.2020.54 | zarządzenie z dnia 14 sierpnia 2020 r. | Akt indywidualny

Zmiana zarządzenia w sprawie powołania członków Rady Muzeum przy Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie.

Dz.Urz.MKiDN.2020.53 | zarządzenie z dnia 14 sierpnia 2020 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie nadania statutu Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku.

Dz.Urz.MKiDN.2020.52 | zarządzenie z dnia 14 sierpnia 2020 r. | Akt jednorazowy

Zniesienie Rady Organizacji Pozarządowych przy ministrze właściwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Dz.Urz.MKiDN.2020.51 | zarządzenie z dnia 13 sierpnia 2020 r. | Akt jednorazowy

Organizacja w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji zlecania zadań publicznych.

Dz.Urz.MSWiA.2020.71 | zarządzenie z dnia 17 sierpnia 2020 r. | Akt obowiązujący

Zmiana zarządzenia w sprawie Zespołu do spraw ubezpieczeń w rolnictwie.

Dz.Urz.MRiRW.2020.44 | zarządzenie z dnia 14 sierpnia 2020 r. | Akt jednorazowy

Rada do spraw Klasyfikacji Tusz Zwierząt Rzeźnych.

Dz.Urz.MRiRW.2020.43 | zarządzenie z dnia 13 sierpnia 2020 r. | Akt obowiązujący

Rada do spraw Klasyfikacji Tusz Zwierząt Rzeźnych.

Dz.Urz.MRiRW.2020.43 | zarządzenie z dnia 13 sierpnia 2020 r. | Akt obowiązujący

Zbiory danych daktyloskopijnych.

Dz.Urz.KGP.2020.44 | zarządzenie z dnia 11 sierpnia 2020 r. | Akt obowiązujący

Zmiana zarządzenia w sprawie metod i form wykonywania przez policjantów konwojów i doprowadzeń.

Dz.Urz.KGP.2020.43 | zarządzenie z dnia 10 sierpnia 2020 r. | Akt jednorazowy

Powołanie Zespołu do spraw wykonywania postanowień Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych.

Dz.Urz.MRPiPSp.2020.25 | zarządzenie z dnia 11 sierpnia 2020 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Zespołu do spraw wykonywania postanowień Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych.

Dz.Urz.MRPiPSp.2020.25 | zarządzenie z dnia 11 sierpnia 2020 r. | Akt obowiązujący

Zmiana zarządzenia w sprawie nadania regulaminu Komitetowi Audytu w Ministerstwie Infrastruktury.

Dz.Urz.MI.2020.32 | zarządzenie z dnia 13 sierpnia 2020 r. | Akt jednorazowy

Przyjęcie wyróżniającej nazwy przez 3. Batalion Inżynieryjny im. ppłk. Rudolfa Matuszka.

Dz.Urz.MON.2020.128 | decyzja z dnia 12 sierpnia 2020 r. | Akt nienormatywny

Średnia cena megawatogodziny gazu ziemnego oraz średnia cena tony ropy naftowej za lipiec 2020 r.

Dz.Urz.MF.2020.100 | obwieszczenie z dnia 12 sierpnia 2020 r. | Akt nieoceniany

Zniesienie Komitetu Społecznego do spraw Paktu dla Kultury.

Dz.Urz.MKiDN.2020.50 | zarządzenie z dnia 13 sierpnia 2020 r. | Akt jednorazowy

Likwidacja Konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej w Utrechcie (Królestwo Niderlandów).

Dz.Urz.MSZ.2020.40 | decyzja z dnia 10 sierpnia 2020 r. | Akt obowiązujący

Wprowadzenie oznaki rozpoznawczej Centrum Operacyjnego Ministra Obrony Narodowej.

Dz.Urz.MON.2020.123 | decyzja z dnia 12 sierpnia 2020 r. | Akt indywidualny

Nadanie statutu Muzeum Żołnierzy Wyklętych.

Dz.Urz.MKiDN.2020.49 | zarządzenie z dnia 12 sierpnia 2020 r. | Akt obowiązujący

Utworzenie państwowej instytucji kultury - Muzeum Żołnierzy Wyklętych.

Dz.Urz.MKiDN.2020.48 | zarządzenie z dnia 12 sierpnia 2020 r. | Akt obowiązujący

Średnia cena tony miedzi oraz średnia cena kilograma srebra za lipiec 2020 r.

Dz.Urz.MF.2020.99 | obwieszczenie z dnia 10 sierpnia 2020 r. | Akt nienormatywny

Nadanie statutu Urzędowi do Spraw Cudzoziemców.

Dz.Urz.MSWiA.2020.69 | zarządzenie z dnia 12 sierpnia 2020 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Urzędowi do Spraw Cudzoziemców.

Dz.Urz.MSWiA.2020.69 | zarządzenie z dnia 12 sierpnia 2020 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Urzędowi do Spraw Cudzoziemców.

Dz.Urz.MSWiA.2020.69 | zarządzenie z dnia 12 sierpnia 2020 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Zespołu do spraw efektywności i transformacji energetycznej budynków.

Dz.Urz.MR.2020.18 | zarządzenie z dnia 7 sierpnia 2020 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Zespołu do spraw efektywności i transformacji energetycznej budynków.

Dz.Urz.MR.2020.18 | zarządzenie z dnia 7 sierpnia 2020 r. | Akt obowiązujący

Zmiana zarządzenia w sprawie ustanowienia Konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej w Mersinie.

Dz.Urz.MSZ.2020.39 | zarządzenie z dnia 6 sierpnia 2020 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie Systemu Wspomagania Dowodzenia Policji.

Dz.Urz.KGP.2020.42 | zarządzenie z dnia 5 sierpnia 2020 r. | Akt jednorazowy

Sprostowanie błędu.

Dz.Urz.WUG.2020.41 | obwieszczenie z dnia 6 sierpnia 2020 r. | Akt jednorazowy

Nadanie oznaczenia lokalizacji stacji stałej służby lotniczej zlokalizowanej na lądowisku "LDZAŃ".

Dz.Urz.ULC.2020.43 | ogłoszenie z dnia 7 sierpnia 2020 r. | Akt obowiązujący

Zmiana decyzji w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji do spraw Szkoleń w Górnictwie.

Dz.Urz.WUG.2020.40 | decyzja z dnia 6 sierpnia 2020 r. | Akt jednorazowy

Zmiana decyzji w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji do spraw Szkoleń w Górnictwie.

Dz.Urz.WUG.2020.40 | decyzja z dnia 6 sierpnia 2020 r. | Akt jednorazowy

Utworzenie Zespołu Zarządzania Kryzysowego Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Dz.Urz.UKE.2020.20 | zarządzenie z dnia 7 sierpnia 2020 r. | Akt obowiązujący

Zespół do spraw ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego.

Dz.Urz.MRiRW.2020.41 | zarządzenie z dnia 7 sierpnia 2020 r. | Akt obowiązujący

Zespół do spraw ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego.

Dz.Urz.MRiRW.2020.41 | zarządzenie z dnia 7 sierpnia 2020 r. | Akt obowiązujący

Wykaz jednostek, którym w 2019 r. przyznano dotacje podmiotowe i celowe wraz z kwotami tych dotacji.

Dz.Urz.MAP.2020.18 | obwieszczenie z dnia 5 sierpnia 2020 r. | Akt obowiązujący