Departmental acts

Korzystanie z samochodów osobowych w urzędach górniczych.

Dz.Urz.WUG.2012.48 | zarządzenie z dnia 6 lutego 2012 r. | Akt utracił moc

Korzystanie z samochodów osobowych w urzędach górniczych.

Dz.Urz.WUG.2012.48 | zarządzenie z dnia 6 lutego 2012 r. | Akt utracił moc

Korzystanie z samochodów osobowych w urzędach górniczych.

Dz.Urz.WUG.2012.48 | zarządzenie z dnia 6 lutego 2012 r. | Akt utracił moc

Korzystanie z samochodów osobowych w urzędach górniczych.

Dz.Urz.WUG.2012.48 | zarządzenie z dnia 6 lutego 2012 r. | Akt utracił moc

Korzystanie z samochodów osobowych w urzędach górniczych.

Dz.Urz.WUG.2015.59 t.j. | zarządzenie z dnia 6 lutego 2012 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Motywacyjny system awansów, płac, nagród oraz wyróżnień w okręgowych urzędach górniczych oraz Specjalistycznym Urzędzie Górniczym.

Dz.Urz.WUG.2015.55 t.j. | zarządzenie z dnia 6 lutego 2012 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Motywacyjny system awansów, płac, nagród oraz wyróżnień w okręgowych urzędach górniczych oraz Specjalistycznym Urzędzie Górniczym.

Dz.Urz.WUG.2018.178 t.j. | zarządzenie z dnia 6 lutego 2012 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

"Instrukcja dotycząca sposobu i trybu przetwarzania Informacji niejawnych o klauzuli "poufne" w urzędach górniczych".

Dz.Urz.WUG.2015.23 t.j. | zarządzenie z dnia 3 lutego 2012 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

"Instrukcja dotycząca sposobu i trybu przetwarzania Informacji niejawnych o klauzuli "poufne" w urzędach górniczych".

Dz.Urz.WUG.2015.23 t.j. | zarządzenie z dnia 3 lutego 2012 r. | Akt obowiązujący

"Instrukcja dotycząca sposobu i trybu przetwarzania Informacji niejawnych o klauzuli "poufne" w urzędach górniczych".

Dz.Urz.WUG.2016.71 t.j. | zarządzenie z dnia 3 lutego 2012 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

"Instrukcja dotycząca sposobu i trybu przetwarzania Informacji niejawnych o klauzuli "poufne" w urzędach górniczych".

Dz.Urz.WUG.2018.75 t.j. | zarządzenie z dnia 3 lutego 2012 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

"Instrukcja dotycząca sposobu i trybu przetwarzania Informacji niejawnych o klauzuli "poufne" w urzędach górniczych".

Dz.Urz.WUG.2016.71 t.j. | zarządzenie z dnia 3 lutego 2012 r. | Akt obowiązujący

"Instrukcja dotycząca sposobu i trybu przetwarzania Informacji niejawnych o klauzuli "poufne" w urzędach górniczych".

Dz.Urz.WUG.2016.71 t.j. | zarządzenie z dnia 3 lutego 2012 r. | Akt obowiązujący

"Instrukcja dotycząca sposobu i trybu przetwarzania Informacji niejawnych o klauzuli "poufne" w urzędach górniczych".

Dz.Urz.WUG.2018.75 t.j. | zarządzenie z dnia 3 lutego 2012 r. | Akt obowiązujący

"Karty audytu wewnętrznego w Wyższym Urzędzie Górniczym".

Dz.Urz.WUG.2012.40 | zarządzenie z dnia 3 lutego 2012 r. | Akt utracił moc

Archiwum Dokumentacji Mierniczo-Geologicznej.

Dz.Urz.WUG.2012.41 | zarządzenie z dnia 3 lutego 2012 r. | Akt utracił moc

Archiwum Dokumentacji Mierniczo-Geologicznej.

Dz.Urz.WUG.2012.41 | zarządzenie z dnia 3 lutego 2012 r. | Akt utracił moc

Archiwum Dokumentacji Mierniczo-Geologicznej.

Dz.Urz.WUG.2016.70 t.j. | zarządzenie z dnia 3 lutego 2012 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Funkcjonowanie systemu stałych dyżurów w urzędach górniczych.

Dz.Urz.WUG.2012.42 | decyzja z dnia 3 lutego 2012 r. | Akt utracił moc

Funkcjonowanie systemu stałych dyżurów w urzędach górniczych.

Dz.Urz.WUG.2015.35 t.j. | decyzja z dnia 3 lutego 2012 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Funkcjonowanie systemu stałych dyżurów w urzędach górniczych.

Dz.Urz.WUG.2012.42 | decyzja z dnia 3 lutego 2012 r. | Akt utracił moc

Kontrola urzędów górniczych.

Dz.Urz.WUG.2012.39 | zarządzenie z dnia 3 lutego 2012 r. | Akt utracił moc

Kontrola urzędów górniczych.

Dz.Urz.WUG.2012.39 | zarządzenie z dnia 3 lutego 2012 r. | Akt utracił moc

Kontrola urzędów górniczych.

Dz.Urz.WUG.2012.39 | zarządzenie z dnia 3 lutego 2012 r. | Akt utracił moc

Stanowiska w urzędach górniczych, z którymi może łączyć się dostęp do informacji niejawnych.

Dz.Urz.WUG.2012.43 | zarządzenie z dnia 3 lutego 2012 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania jednostkom organizacyjnym Sił Powietrznych statutu jednostki budżetowej.

Dz.Urz.MON.2012.25 | zarządzenie z dnia 3 lutego 2012 r. | Akt jednorazowy

(bez tytułu).

Dz.Urz.MON.2012.23 | upoważnienie z dnia 2 lutego 2012 r. | Akt indywidualny

Organizacja w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych zlecania zadań publicznych.

Dz.Urz.MSWiA.2012.7 | zarządzenie z dnia 2 lutego 2012 r. | Akt utracił moc

Organizacja w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych zlecania zadań publicznych.

Dz.Urz.MSWiA.2012.7 | zarządzenie z dnia 2 lutego 2012 r. | Akt utracił moc

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu dla osób ubiegających się o licencję syndyka.

Dz.Urz.MS.2012.20 | zarządzenie z dnia 2 lutego 2012 r. | Akt indywidualny

Tryb wykonywania czynności inspekcyjno-technicznych przez pracowników Wyższego Urzędu Górniczego.

Dz.Urz.WUG.2012.37 | zarządzenie z dnia 2 lutego 2012 r. | Akt utracił moc

Tryb wykonywania czynności inspekcyjno-technicznych przez pracowników Wyższego Urzędu Górniczego.

Dz.Urz.WUG.2012.37 | zarządzenie z dnia 2 lutego 2012 r. | Akt utracił moc

Tryb wykonywania czynności inspekcyjno-technicznych przez pracowników Wyższego Urzędu Górniczego.

Dz.Urz.WUG.2012.37 | zarządzenie z dnia 2 lutego 2012 r. | Akt utracił moc

Tryb wykonywania czynności inspekcyjno-technicznych przez pracowników Wyższego Urzędu Górniczego.

Dz.Urz.WUG.2012.37 | zarządzenie z dnia 2 lutego 2012 r. | Akt utracił moc

Tryb wykonywania czynności inspekcyjno-technicznych przez pracowników Wyższego Urzędu Górniczego.

Dz.Urz.WUG.2012.37 | zarządzenie z dnia 2 lutego 2012 r. | Akt utracił moc

Uchylenie upoważnienia Nr 56/MON z dnia 24 listopada 2011 r.

Dz.Urz.MON.2012.22 | decyzja z dnia 2 lutego 2012 r. | Akt jednorazowy

Zatwierdzenie zmian struktury przestrzeni powietrznej.

Dz.Urz.ULC.2012.2 | decyzja z dnia 2 lutego 2012 r. | Akt obowiązujący

Zatwierdzenie zmian struktury przestrzeni powietrznej.

Dz.Urz.ULC.2012.3 | decyzja z dnia 2 lutego 2012 r. | Akt obowiązujący

Zm.: decyzja w sprawie określenia rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2012 r.

Dz.Urz.MC.2012.12 | decyzja z dnia 2 lutego 2012 r. | Akt jednorazowy

Zm.: wytyczne w sprawie zasad organizacji i funkcjonowania posterunku Policji.

Dz.Urz.KGP.2012.5 | wytyczne z dnia 2 lutego 2012 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Ministerstwu Spraw Zagranicznych.

Dz.Urz.MSZ.2012.4 | zarządzenie z dnia 2 lutego 2012 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie podziału pracy w Kierownictwie Ministerstwa Gospodarki.

Dz.Urz.MG.2012.5 | zarządzenie z dnia 2 lutego 2012 r. | Akt jednorazowy

Planowanie działalności oraz zarządzanie ryzykiem w urzędach górniczych.

Dz.Urz.WUG.2012.36 | zarządzenie z dnia 1 lutego 2012 r. | Akt utracił moc

Ustalenie składu Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w urzędach górniczych.

Dz.Urz.WUG.2012.35 | decyzja z dnia 31 stycznia 2012 r. | Akt utracił moc

Wprowadzenie proporców rozpoznawczych Wielkopolskiej Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych.

Dz.Urz.MON.2012.18 | decyzja z dnia 31 stycznia 2012 r. | Akt indywidualny

Zm.: zarządzenie w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w urzędach górniczych.

Dz.Urz.WUG.2012.34 | zarządzenie z dnia 31 stycznia 2012 r. | Akt jednorazowy