Departmental acts

Regulamin organizacyjny Wyższego Urzędu Górniczego.

Dz.Urz.WUG.2012.51 | zarządzenie z dnia 14 lutego 2012 r. | Akt utracił moc

Regulamin organizacyjny Wyższego Urzędu Górniczego.

Dz.Urz.WUG.2012.51 | zarządzenie z dnia 14 lutego 2012 r. | Akt utracił moc

Regulamin organizacyjny Wyższego Urzędu Górniczego.

Dz.Urz.WUG.2012.51 | zarządzenie z dnia 14 lutego 2012 r. | Akt utracił moc

Regulamin organizacyjny Wyższego Urzędu Górniczego.

Dz.Urz.WUG.2012.51 | zarządzenie z dnia 14 lutego 2012 r. | Akt utracił moc

Regulamin organizacyjny Wyższego Urzędu Górniczego.

Dz.Urz.WUG.2012.51 | zarządzenie z dnia 14 lutego 2012 r. | Akt utracił moc

Regulamin organizacyjny Wyższego Urzędu Górniczego.

Dz.Urz.WUG.2012.51 | zarządzenie z dnia 14 lutego 2012 r. | Akt utracił moc

Regulamin organizacyjny Wyższego Urzędu Górniczego.

Dz.Urz.WUG.2012.51 | zarządzenie z dnia 14 lutego 2012 r. | Akt utracił moc

Rozdział zadań pomiędzy Wiceprezesami Wyższego Urzędu Górniczego.

Dz.Urz.WUG.2012.53 | decyzja z dnia 14 lutego 2012 r. | Akt utracił moc

Rozdział zadań pomiędzy Wiceprezesami Wyższego Urzędu Górniczego.

Dz.Urz.WUG.2012.53 | decyzja z dnia 14 lutego 2012 r. | Akt utracił moc

Wprowadzenie Karty audytu wewnętrznego w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Dz.Urz.MKiDN.2012.3 | zarządzenie z dnia 14 lutego 2012 r. | Akt utracił moc

Wykaz udzielonych przez Skarb Państwa poręczeń i gwarancji.

Dz.Urz.MF.2012.8 | obwieszczenie z dnia 14 lutego 2012 r. | Akt utracił moc

Zastępcy dyrektorów komórek organizacyjnych Wyższego Urzędu Górniczego.

Dz.Urz.WUG.2012.52 | decyzja z dnia 14 lutego 2012 r. | Akt utracił moc

Zastępcy dyrektorów komórek organizacyjnych Wyższego Urzędu Górniczego.

Dz.Urz.WUG.2012.52 | decyzja z dnia 14 lutego 2012 r. | Akt utracił moc

Zatwierdzenie zmian w statucie Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego.

Dz.Urz.MON.2012.44 | decyzja z dnia 14 lutego 2012 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie likwidacji Domu Pracy Twórczej w Wigrach.

Dz.Urz.MKiDN.2012.4 | zarządzenie z dnia 14 lutego 2012 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Biura Prawnego Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Dz.Urz.CBA.2012.7 | zarządzenie z dnia 14 lutego 2012 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie zadań ochronnych dla Magurskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚ.2012.8 | zarządzenie z dnia 14 lutego 2012 r. | Akt jednorazowy

Główne kierunki szkolenia obronnego w działach administracji rządowej - nauka i szkolnictwo wyższe na 2012 rok.

Dz.Urz.MNiSW.2012.15 | zarządzenie z dnia 13 lutego 2012 r. | Akt utracił moc

Regulamin organizacyjny okręgowych urzędów górniczych oraz Specjalistycznego Urzędu Górniczego.

Dz.Urz.WUG.2015.32 t.j. | zarządzenie z dnia 13 lutego 2012 r. | Akt obowiązujący

Regulamin organizacyjny okręgowych urzędów górniczych oraz Specjalistycznego Urzędu Górniczego.

Dz.Urz.WUG.2012.49 | zarządzenie z dnia 13 lutego 2012 r. | Akt obowiązujący

Regulamin organizacyjny okręgowych urzędów górniczych oraz Specjalistycznego Urzędu Górniczego.

Dz.Urz.WUG.2020.17 t.j. | zarządzenie z dnia 13 lutego 2012 r. | Akt obowiązujący

Regulamin organizacyjny okręgowych urzędów górniczych oraz Specjalistycznego Urzędu Górniczego.

Dz.Urz.WUG.2018.131 t.j. | zarządzenie z dnia 13 lutego 2012 r. | Akt obowiązujący

Regulamin organizacyjny okręgowych urzędów górniczych oraz Specjalistycznego Urzędu Górniczego.

Dz.Urz.WUG.2020.17 t.j. | zarządzenie z dnia 13 lutego 2012 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Regulamin organizacyjny okręgowych urzędów górniczych oraz Specjalistycznego Urzędu Górniczego.

Dz.Urz.WUG.2012.49 | zarządzenie z dnia 13 lutego 2012 r. | Akt obowiązujący

Regulamin organizacyjny okręgowych urzędów górniczych oraz Specjalistycznego Urzędu Górniczego.

Dz.Urz.WUG.2012.49 | zarządzenie z dnia 13 lutego 2012 r. | Akt obowiązujący

Regulamin organizacyjny okręgowych urzędów górniczych oraz Specjalistycznego Urzędu Górniczego.

Dz.Urz.WUG.2012.49 | zarządzenie z dnia 13 lutego 2012 r. | Akt obowiązujący

Regulamin organizacyjny okręgowych urzędów górniczych oraz Specjalistycznego Urzędu Górniczego.

Dz.Urz.WUG.2012.49 | zarządzenie z dnia 13 lutego 2012 r. | Akt obowiązujący

Regulamin organizacyjny okręgowych urzędów górniczych oraz Specjalistycznego Urzędu Górniczego.

Dz.Urz.WUG.2012.49 | zarządzenie z dnia 13 lutego 2012 r. | Akt obowiązujący

Regulamin organizacyjny okręgowych urzędów górniczych oraz Specjalistycznego Urzędu Górniczego.

Dz.Urz.WUG.2012.49 | zarządzenie z dnia 13 lutego 2012 r. | Akt obowiązujący

Regulamin organizacyjny okręgowych urzędów górniczych oraz Specjalistycznego Urzędu Górniczego.

Dz.Urz.WUG.2015.32 t.j. | zarządzenie z dnia 13 lutego 2012 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Regulamin organizacyjny okręgowych urzędów górniczych oraz Specjalistycznego Urzędu Górniczego.

Dz.Urz.WUG.2012.49 | zarządzenie z dnia 13 lutego 2012 r. | Akt obowiązujący

Regulamin organizacyjny okręgowych urzędów górniczych oraz Specjalistycznego Urzędu Górniczego.

Dz.Urz.WUG.2015.83 t.j. | zarządzenie z dnia 13 lutego 2012 r. | Akt obowiązujący

Regulamin organizacyjny okręgowych urzędów górniczych oraz Specjalistycznego Urzędu Górniczego.

Dz.Urz.WUG.2015.83 t.j. | zarządzenie z dnia 13 lutego 2012 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Regulamin organizacyjny okręgowych urzędów górniczych oraz Specjalistycznego Urzędu Górniczego.

Dz.Urz.WUG.2015.83 t.j. | zarządzenie z dnia 13 lutego 2012 r. | Akt obowiązujący

Regulamin organizacyjny okręgowych urzędów górniczych oraz Specjalistycznego Urzędu Górniczego.

Dz.Urz.WUG.2015.83 t.j. | zarządzenie z dnia 13 lutego 2012 r. | Akt obowiązujący

Regulamin organizacyjny okręgowych urzędów górniczych oraz Specjalistycznego Urzędu Górniczego.

Dz.Urz.WUG.2015.83 t.j. | zarządzenie z dnia 13 lutego 2012 r. | Akt obowiązujący

Regulamin organizacyjny okręgowych urzędów górniczych oraz Specjalistycznego Urzędu Górniczego.

Dz.Urz.WUG.2015.83 t.j. | zarządzenie z dnia 13 lutego 2012 r. | Akt obowiązujący

Regulamin organizacyjny okręgowych urzędów górniczych oraz Specjalistycznego Urzędu Górniczego.

Dz.Urz.WUG.2018.179 t.j. | zarządzenie z dnia 13 lutego 2012 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Regulamin organizacyjny okręgowych urzędów górniczych oraz Specjalistycznego Urzędu Górniczego.

Dz.Urz.WUG.2015.83 t.j. | zarządzenie z dnia 13 lutego 2012 r. | Akt obowiązujący

Regulamin organizacyjny okręgowych urzędów górniczych oraz Specjalistycznego Urzędu Górniczego.

Dz.Urz.WUG.2018.179 t.j. | zarządzenie z dnia 13 lutego 2012 r. | Akt obowiązujący

Regulamin organizacyjny okręgowych urzędów górniczych oraz Specjalistycznego Urzędu Górniczego.

Dz.Urz.WUG.2018.131 t.j. | zarządzenie z dnia 13 lutego 2012 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Zasady zwrotu kosztów zakupów okularów korygujących wzrok.

Dz.Urz.WUG.2012.50 | zarządzenie z dnia 13 lutego 2012 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie o powołaniu komisji do spraw wyłonienia Krajowych Naukowych Ośrodków Wiodących.

Dz.Urz.MNiSW.2012.13 | zarządzenie z dnia 13 lutego 2012 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie Regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Dz.Urz.MNiSW.2012.12 | zarządzenie z dnia 13 lutego 2012 r. | Akt jednorazowy

(bez tytułu).

Dz.Urz.MON.2012.27 | pełnomocnictwo z dnia 10 lutego 2012 r. | Akt indywidualny

(bez tytułu).

Dz.Urz.MON.2012.28 | pełnomocnictwo z dnia 10 lutego 2012 r. | Akt indywidualny

(bez tytułu).

Dz.Urz.MON.2012.29 | pełnomocnictwo z dnia 10 lutego 2012 r. | Akt indywidualny

(bez tytułu).

Dz.Urz.MON.2012.30 | pełnomocnictwo z dnia 10 lutego 2012 r. | Akt indywidualny

(bez tytułu).

Dz.Urz.MON.2012.31 | pełnomocnictwo z dnia 10 lutego 2012 r. | Akt indywidualny

(bez tytułu).

Dz.Urz.MON.2012.32 | upoważnienie z dnia 10 lutego 2012 r. | Akt indywidualny

Planowanie i realizowanie przedsięwzięć współpracy międzynarodowej w resorcie obrony narodowej.

Dz.Urz.MON.2012.33 | decyzja z dnia 10 lutego 2012 r. | Akt utracił moc

Planowanie i realizowanie przedsięwzięć współpracy międzynarodowej w resorcie obrony narodowej.

Dz.Urz.MON.2012.33 | decyzja z dnia 10 lutego 2012 r. | Akt utracił moc

Zm.: decyzja w sprawie zasad opracowywania i realizacji centralnych planów rzeczowych.

Dz.Urz.MON.2012.37 | decyzja z dnia 10 lutego 2012 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Bioetycznej.

Dz.Urz.MZ.2012.2 | zarządzenie z dnia 10 lutego 2012 r. | Akt jednorazowy

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie, bez wypłat nagród z zysku, w czwartym kwartale 2011 r.

Dz.Urz.GUS.2012.5 | komunikat z dnia 9 lutego 2012 r. | Akt nienormatywny

Zatwierdzenie zmiany statutu instytutu badawczego pod nazwą "Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej".

Dz.Urz.MON.2012.39 | zarządzenie z dnia 9 lutego 2012 r. | Akt obowiązujący

Zatwierdzenie zmiany statutu instytutu badawczego pod nazwą "Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej".

Dz.Urz.MON.2012.39 | zarządzenie z dnia 9 lutego 2012 r. | Akt obowiązujący

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutów izbom celnym i urzędom celnym.

Dz.Urz.MF.2012.6 | zarządzenie z dnia 9 lutego 2012 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie powołania Rady Młodych Naukowców.

Dz.Urz.MNiSW.2012.11 | zarządzenie z dnia 9 lutego 2012 r. | Akt jednorazowy

Karta audytu wewnętrznego w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.

Dz.Urz.MSZ.2012.2 | zarządzenie z dnia 7 lutego 2012 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie.

Dz.Urz.MON.2012.26 | zarządzenie z dnia 7 lutego 2012 r. | Akt utracił moc

Obręby leśne Nadleśnictwa Kobiór Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach.

B.I.LP.2012.3.30 | zarządzenie z dnia 7 lutego 2012 r. | Akt obowiązujący

Obręby leśne Nadleśnictwa Ruda Maleniecka Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu.

B.I.LP.2012.3.29 | zarządzenie z dnia 7 lutego 2012 r. | Akt obowiązujący