Departmental acts

Wprowadzenie do użytku w resorcie obrony narodowej "Katalogu formularzy ochrony informacji niejawnych".

Dz.Urz.MON.2012.85 | decyzja z dnia 5 marca 2012 r. | Akt obowiązujący

Zatwierdzenie zmian w regulaminie organizacyjnym Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu.

Dz.Urz.KGPSP.2012.2 | zarządzenie z dnia 5 marca 2012 r. | Akt obowiązujący

Zm.: decyzja w sprawie ustalenia składu Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie.

Dz.Urz.WUG.2012.66 | decyzja z dnia 5 marca 2012 r. | Akt jednorazowy

Powołanie Zespołu monitorowania zagrożeń.

Dz.Urz.MTBiGM.2012.6 | zarządzenie z dnia 2 marca 2012 r. | Akt obowiązujący

Zm.: zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania Strategii Rozwoju Transportu.

Dz.Urz.MTBiGM.2012.7 | zarządzenie z dnia 2 marca 2012 r. | Akt utracił moc

Miniatura Medalu "Zasłużony Kulturze Gloria Artis".

Dz.Urz.MKiDN.2012.9 | komunikat z dnia 1 marca 2012 r. | Akt indywidualny

Powołanie członków Rady Muzeum przy Muzeum Narodowym w Poznaniu.

Dz.Urz.MKiDN.2012.7 | zarządzenie z dnia 1 marca 2012 r. | Akt indywidualny

Powołanie członków Rady Muzeum przy Muzeum Narodowym w Poznaniu.

Dz.Urz.MKiDN.2013.50 t.j. | zarządzenie z dnia 1 marca 2012 r. | tekst jednolity | Akt indywidualny

Powołanie członków Rady Muzeum przy Muzeum Narodowym w Poznaniu.

Dz.Urz.MKiDN.2012.7 | zarządzenie z dnia 1 marca 2012 r. | Akt indywidualny

Regulamin Rady do Spraw Narodowego Zasobu Bibliotecznego.

Dz.Urz.MKiDN.2012.6 | zarządzenie z dnia 1 marca 2012 r. | Akt obowiązujący

Zdarzenie lotnicze Nr 1211/11.

Dz.Urz.ULC.2012.16 | komunikat z dnia 1 marca 2012 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze Nr 1325/11.

Dz.Urz.ULC.2012.14 | komunikat z dnia 1 marca 2012 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze Nr 1337/11.

Dz.Urz.ULC.2012.13 | komunikat z dnia 1 marca 2012 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze Nr 401/11.

Dz.Urz.ULC.2012.15 | komunikat z dnia 1 marca 2012 r. | Akt indywidualny

Ustalenie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Sprawiedliwości.

Dz.Urz.MS.2012.25 | zarządzenie z dnia 29 lutego 2012 r. | Akt utracił moc

Ustalenie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Sprawiedliwości.

Dz.Urz.MS.2012.25 | zarządzenie z dnia 29 lutego 2012 r. | Akt utracił moc

Ustalenie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Sprawiedliwości.

Dz.Urz.MS.2012.25 | zarządzenie z dnia 29 lutego 2012 r. | Akt utracił moc

Ustalenie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Sprawiedliwości.

Dz.Urz.MS.2012.25 | zarządzenie z dnia 29 lutego 2012 r. | Akt utracił moc

Ustalenie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Sprawiedliwości.

Dz.Urz.MS.2012.25 | zarządzenie z dnia 29 lutego 2012 r. | Akt utracił moc

Ustalenie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Sprawiedliwości.

Dz.Urz.MS.2012.25 | zarządzenie z dnia 29 lutego 2012 r. | Akt utracił moc

Ustalenie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Sprawiedliwości.

Dz.Urz.MS.2012.25 | zarządzenie z dnia 29 lutego 2012 r. | Akt utracił moc

Ustalenie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Sprawiedliwości.

Dz.Urz.MS.2012.25 | zarządzenie z dnia 29 lutego 2012 r. | Akt utracił moc

Ustalenie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Sprawiedliwości.

Dz.Urz.MS.2012.25 | zarządzenie z dnia 29 lutego 2012 r. | Akt utracił moc

Ustalenie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Sprawiedliwości.

Dz.Urz.MS.2012.25 | zarządzenie z dnia 29 lutego 2012 r. | Akt utracił moc

Ustalenie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Sprawiedliwości.

Dz.Urz.MS.2012.25 | zarządzenie z dnia 29 lutego 2012 r. | Akt utracił moc

Pełnomocnik Komendanta Głównego Policji do spraw popularyzacji historii i tradycji Policji.

Dz.Urz.KGP.2012.12 | decyzja z dnia 28 lutego 2012 r. | Akt utracił moc

Regulamin organizacyjny Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Dz.Urz.MEN.2012.4 | zarządzenie z dnia 28 lutego 2012 r. | Akt utracił moc

Regulamin organizacyjny Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Dz.Urz.MEN.2012.4 | zarządzenie z dnia 28 lutego 2012 r. | Akt utracił moc

Uprawnienia do wydawania opinii w policyjnych laboratoriach kryminalistycznych.

Dz.Urz.KGP.2012.10 | zarządzenie z dnia 28 lutego 2012 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie dorocznego Święta 1. Regionalnej Bazy Logistycznej.

Dz.Urz.MON.2012.80 | decyzja z dnia 28 lutego 2012 r. | Akt indywidualny

Ustanowienie dorocznego święta Jednostki Wojskowej AGAT.

Dz.Urz.MON.2012.78 | decyzja z dnia 28 lutego 2012 r. | Akt indywidualny

Zm.: zarządzenie w sprawie organizacji Komendy Głównej Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2012.13 | zarządzenie z dnia 28 lutego 2012 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie prowadzenia w Policji przedsięwzięcia teleinformatycznego.

Dz.Urz.KGP.2012.11 | zarządzenie z dnia 28 lutego 2012 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Sztabu Komendanta Głównego Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2012.15 | zarządzenie z dnia 28 lutego 2012 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych pracowników urzędów górniczych.

Dz.Urz.WUG.2012.65 | zarządzenie z dnia 28 lutego 2012 r. | Akt jednorazowy

Maklerzy papierów wartościowych, którzy złożyli egzamin uzupełniający.

Dz.Urz.KNF.2012.5 | komunikat z dnia 27 lutego 2012 r. | Akt indywidualny

Nadanie statutu Śląskiemu Centrum Chorób Serca.

Dz.Urz.MZ.2012.5 | zarządzenie z dnia 27 lutego 2012 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Śląskiemu Centrum Chorób Serca.

Dz.Urz.MZ.2012.5 | zarządzenie z dnia 27 lutego 2012 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Śląskiemu Centrum Chorób Serca.

Dz.Urz.MZ.2012.5 | zarządzenie z dnia 27 lutego 2012 r. | Akt obowiązujący

Podział pracy w Kierownictwie Ministerstwa Gospodarki.

Dz.Urz.MG.2012.6 | zarządzenie z dnia 27 lutego 2012 r. | Akt utracił moc

Podział pracy w Kierownictwie Ministerstwa Gospodarki.

Dz.Urz.MG.2012.6 | zarządzenie z dnia 27 lutego 2012 r. | Akt utracił moc

Regulaminy organizacyjne komórek Wyższego Urzędu Górniczego.

Dz.Urz.WUG.2012.64 | zarządzenie z dnia 27 lutego 2012 r. | Akt utracił moc

Regulaminy organizacyjne komórek Wyższego Urzędu Górniczego.

Dz.Urz.WUG.2012.64 | zarządzenie z dnia 27 lutego 2012 r. | Akt utracił moc

Regulaminy organizacyjne komórek Wyższego Urzędu Górniczego.

Dz.Urz.WUG.2012.64 | zarządzenie z dnia 27 lutego 2012 r. | Akt utracił moc

Regulaminy organizacyjne komórek Wyższego Urzędu Górniczego.

Dz.Urz.WUG.2012.64 | zarządzenie z dnia 27 lutego 2012 r. | Akt utracił moc

Regulaminy organizacyjne komórek Wyższego Urzędu Górniczego.

Dz.Urz.WUG.2012.64 | zarządzenie z dnia 27 lutego 2012 r. | Akt utracił moc

Regulaminy organizacyjne komórek Wyższego Urzędu Górniczego.

Dz.Urz.WUG.2012.64 | zarządzenie z dnia 27 lutego 2012 r. | Akt utracił moc

Regulaminy organizacyjne komórek Wyższego Urzędu Górniczego.

Dz.Urz.WUG.2012.64 | zarządzenie z dnia 27 lutego 2012 r. | Akt utracił moc

Regulaminy organizacyjne komórek Wyższego Urzędu Górniczego.

Dz.Urz.WUG.2012.64 | zarządzenie z dnia 27 lutego 2012 r. | Akt utracił moc

Regulaminy organizacyjne komórek Wyższego Urzędu Górniczego.

Dz.Urz.WUG.2012.64 | zarządzenie z dnia 27 lutego 2012 r. | Akt utracił moc

Regulaminy organizacyjne komórek Wyższego Urzędu Górniczego.

Dz.Urz.WUG.2012.64 | zarządzenie z dnia 27 lutego 2012 r. | Akt utracił moc

Regulaminy organizacyjne komórek Wyższego Urzędu Górniczego.

Dz.Urz.WUG.2012.64 | zarządzenie z dnia 27 lutego 2012 r. | Akt utracił moc

Ustalenie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Gospodarki.

Dz.Urz.MG.2012.7 | zarządzenie z dnia 27 lutego 2012 r. | Akt utracił moc

Wpisy na listę doradców inwestycyjnych.

Dz.Urz.KNF.2012.3 | komunikat z dnia 27 lutego 2012 r. | Akt indywidualny

Wpisy na listę maklerów giełd towarowych.

Dz.Urz.KNF.2012.4 | komunikat z dnia 27 lutego 2012 r. | Akt indywidualny

Wpisy na listę maklerów papierów wartościowych.

Dz.Urz.KNF.2012.2 | komunikat z dnia 27 lutego 2012 r. | Akt indywidualny

(bez tytułu).

Dz.Urz.MON.2012.68 | upoważnienie z dnia 24 lutego 2012 r. | Akt indywidualny