Departmental acts

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 4 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2012 r. z siedzibą w Warszawie.

Dz.Urz.MS.2012.68 | zarządzenie z dnia 24 kwietnia 2012 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 5 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2012 r. z siedzibą w Warszawie.

Dz.Urz.MS.2012.69 | zarządzenie z dnia 24 kwietnia 2012 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 6 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2012 r. z siedzibą w Warszawie.

Dz.Urz.MS.2012.70 | zarządzenie z dnia 24 kwietnia 2012 r. | Akt indywidualny

Zniesienie Zespołu do Spraw Opracowania Propozycji Zmian Systemowych w Zakresie Finansowania Zadań Edukacyjnych.

Dz.Urz.MEN.2012.8 | zarządzenie z dnia 24 kwietnia 2012 r. | Akt jednorazowy

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego z siedzibą w Białymstoku.

Dz.Urz.MS.2012.47 | zarządzenie z dnia 23 kwietnia 2012 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego z siedzibą w Białymstoku.

Dz.Urz.MS.2012.47 | zarządzenie z dnia 23 kwietnia 2012 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego z siedzibą we Wrocławiu.

Dz.Urz.MS.2012.62 | zarządzenie z dnia 23 kwietnia 2012 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego z siedzibą we Wrocławiu.

Dz.Urz.MS.2012.62 | zarządzenie z dnia 23 kwietnia 2012 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego z siedzibą w Gdańsku.

Dz.Urz.MS.2012.48 | zarządzenie z dnia 23 kwietnia 2012 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego z siedzibą w Gdańsku.

Dz.Urz.MS.2012.48 | zarządzenie z dnia 23 kwietnia 2012 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego z siedzibą w Katowicach.

Dz.Urz.MS.2012.49 | zarządzenie z dnia 23 kwietnia 2012 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego z siedzibą w Kielcach.

Dz.Urz.MS.2012.51 | zarządzenie z dnia 23 kwietnia 2012 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego z siedzibą w Krakowie.

Dz.Urz.MS.2012.52 | zarządzenie z dnia 23 kwietnia 2012 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego z siedzibą w Lublinie.

Dz.Urz.MS.2012.54 | zarządzenie z dnia 23 kwietnia 2012 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego z siedzibą w Łodzi.

Dz.Urz.MS.2012.55 | zarządzenie z dnia 23 kwietnia 2012 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego z siedzibą w Łodzi.

Dz.Urz.MS.2012.55 | zarządzenie z dnia 23 kwietnia 2012 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego z siedzibą w Olsztynie.

Dz.Urz.MS.2012.56 | zarządzenie z dnia 23 kwietnia 2012 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego z siedzibą w Opolu.

Dz.Urz.MS.2012.57 | zarządzenie z dnia 23 kwietnia 2012 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego z siedzibą w Poznaniu.

Dz.Urz.MS.2012.58 | zarządzenie z dnia 23 kwietnia 2012 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego z siedzibą w Poznaniu.

Dz.Urz.MS.2012.58 | zarządzenie z dnia 23 kwietnia 2012 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego z siedzibą w Poznaniu.

Dz.Urz.MS.2012.58 | zarządzenie z dnia 23 kwietnia 2012 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego z siedzibą w Rzeszowie.

Dz.Urz.MS.2012.60 | zarządzenie z dnia 23 kwietnia 2012 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego z siedzibą w Rzeszowie.

Dz.Urz.MS.2012.60 | zarządzenie z dnia 23 kwietnia 2012 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego z siedzibą w Szczecinie.

Dz.Urz.MS.2012.61 | zarządzenie z dnia 23 kwietnia 2012 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego z siedzibą w Szczecinie.

Dz.Urz.MS.2012.61 | zarządzenie z dnia 23 kwietnia 2012 r. | Akt indywidualny

Powołanie komisji egzaminacyjnej na pierwszy stopień w korpusie oficerów w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Dz.Urz.ABW.2012.13 | zarządzenie z dnia 23 kwietnia 2012 r. | Akt utracił moc

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 2 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2012 r. z siedzibą we Wrocławiu.

Dz.Urz.MS.2012.63 | zarządzenie z dnia 23 kwietnia 2012 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 2 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2012 r. z siedzibą w Katowicach.

Dz.Urz.MS.2012.50 | zarządzenie z dnia 23 kwietnia 2012 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 2 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2012 r. z siedzibą w Krakowie.

Dz.Urz.MS.2012.53 | zarządzenie z dnia 23 kwietnia 2012 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 2 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2012 r. z siedzibą w Poznaniu.

Dz.Urz.MS.2012.59 | zarządzenie z dnia 23 kwietnia 2012 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komitetu do spraw Znaku Dziedzictwa Europejskiego.

Dz.Urz.MKiDN.2012.19 | zarządzenie z dnia 23 kwietnia 2012 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Komitetu do spraw Znaku Dziedzictwa Europejskiego.

Dz.Urz.MKiDN.2012.19 | zarządzenie z dnia 23 kwietnia 2012 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Komitetu do spraw Znaku Dziedzictwa Europejskiego.

Dz.Urz.MKiDN.2012.19 | zarządzenie z dnia 23 kwietnia 2012 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Komitetu do spraw Znaku Dziedzictwa Europejskiego.

Dz.Urz.MKiDN.2012.19 | zarządzenie z dnia 23 kwietnia 2012 r. | Akt obowiązujący

Wykonywanie badań próbek ciężkiego oleju opałowego i oleju do silników statków żeglugi śródlądowej.

Dz.Urz.GIOŚ.2012.5 | wytyczne z dnia 23 kwietnia 2012 r. | Akt obowiązujący

Zm.: zarządzenie w sprawie powołania Doradczego Komitetu Prawnego przy Ministrze Spraw Zagranicznych.

Dz.Urz.MSZ.2012.12 | zarządzenie z dnia 21 kwietnia 2012 r. | Akt jednorazowy

Uchylenie zarządzenia w sprawie powołania członków Rady do Spraw Promocji Żeglugi Śródlądowej.

Dz.Urz.MTBiGM.2012.34 | zarządzenie z dnia 20 kwietnia 2012 r. | Akt jednorazowy

Utworzenie Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.

Dz.Urz.MTBiGM.2012.35 | zarządzenie z dnia 20 kwietnia 2012 r. | Akt obowiązujący

Zm.: zarządzenie w sprawie podziału zadań Kierownictwa Ministerstwa Skarbu Państwa.

Dz.Urz.MSP.2012.7 | zarządzenie z dnia 20 kwietnia 2012 r. | Akt jednorazowy

Nadanie statutu 116 Szpitalowi Wojskowemu z Przychodnią Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Opolu.

Dz.Urz.MON.2012.145 | zarządzenie z dnia 19 kwietnia 2012 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Ministerstwu Finansów.

Dz.Urz.MF.2012.19 | zarządzenie z dnia 19 kwietnia 2012 r. | Akt jednorazowy

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w marcu 2012 r.

Dz.Urz.GUS.2012.19 | komunikat z dnia 18 kwietnia 2012 r. | Akt nienormatywny

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w marcu 2012 r.

Dz.Urz.GUS.2012.20 | obwieszczenie z dnia 18 kwietnia 2012 r. | Akt nienormatywny

(bez tytułu).

Dz.Urz.MON.2012.139 | upoważnienie z dnia 17 kwietnia 2012 r. | Akt indywidualny

(bez tytułu).

Dz.Urz.MON.2012.141 | upoważnienie z dnia 17 kwietnia 2012 r. | Akt indywidualny

Podział kompetencji w Kierownictwie Ministerstwa Środowiska.

Dz.Urz.MŚ.2012.18 | zarządzenie z dnia 17 kwietnia 2012 r. | Akt utracił moc

Ustalenie wykazu innych jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych o zasięgu krajowym i regionalnym.

B.I.LP.2012.5.59 | zarządzenie z dnia 17 kwietnia 2012 r. | Akt utracił moc

Wprowadzenie Ramowych warunków technicznych na drewno małowymiarowe iglaste do przerobu mechanicznego - M1PO.

B.I.LP.2012.6.71 | zarządzenie z dnia 17 kwietnia 2012 r. | Akt utracił moc

Wprowadzenie Ramowych warunków technicznych na drewno średniowymiarowe ogólnego przeznaczenia - S2AP.

B.I.LP.2012.6.69 | zarządzenie z dnia 17 kwietnia 2012 r. | Akt utracił moc

Wprowadzenie Ramowych warunków technicznych na drewno średniowymiarowe użytkowe - S2B.

B.I.LP.2012.6.70 | zarządzenie z dnia 17 kwietnia 2012 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie harmonogramu wykonywania zadań ośrodków migracyjnych ksiąg wieczystych.

Dz.Urz.MS.2012.46 | zarządzenie z dnia 17 kwietnia 2012 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania jednostkom organizacyjnym Marynarki Wojennej statutu jednostki budżetowej.

Dz.Urz.MON.2012.142 | zarządzenie z dnia 17 kwietnia 2012 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania jednostkom organizacyjnym Marynarki Wojennej statutu jednostki budżetowej.

Dz.Urz.MON.2012.143 | zarządzenie z dnia 17 kwietnia 2012 r. | Akt jednorazowy