Dzienniki resortowe

Planowanie budżetu w Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2021.7 | zarządzenie z dnia 11 lutego 2021 r. | Akt obowiązujący

Wysokość stawki (S12M) oraz wysokość kosztów nadzoru emerytalnego do pokrycia za rok 2020.

Dz.Urz.KNF.2021.2 | komunikat z dnia 12 lutego 2021 r. | Akt obowiązujący

Zmiana zarządzenia w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania projektu polityki naukowej państwa.

Dz.Urz.MEiN.2021.13 | zarządzenie z dnia 11 lutego 2021 r. | Akt jednorazowy

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie, bez wypłat nagród z zysku, w czwartym kwartale 2020 r.

Dz.Urz.GUS.2021.4 | komunikat z dnia 9 lutego 2021 r. | Akt nienormatywny

Ustalenie święta Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Dz.Urz.CBA.2021.2 | zarządzenie z dnia 10 lutego 2021 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Komitetu Audytu.

Dz.Urz.MC.2021.1 | zarządzenie z dnia 10 lutego 2021 r. | Akt obowiązujący

Decyzja Budżetowa na rok 2021.

Dz.Urz.MON.2021.10 | decyzja z dnia 10 lutego 2021 r. | Akt obowiązujący

Decyzja Budżetowa na rok 2021.

Dz.Urz.MON.2021.10 | decyzja z dnia 10 lutego 2021 r. | Akt obowiązujący

Decyzja Budżetowa na rok 2021.

Dz.Urz.MON.2021.10 | decyzja z dnia 10 lutego 2021 r. | Akt obowiązujący

Decyzja Budżetowa na rok 2021.

Dz.Urz.MON.2021.10 | decyzja z dnia 10 lutego 2021 r. | Akt obowiązujący

Decyzja Budżetowa na rok 2021.

Dz.Urz.MON.2021.10 | decyzja z dnia 10 lutego 2021 r. | Akt obowiązujący

Decyzja Budżetowa na rok 2021.

Dz.Urz.MON.2021.10 | decyzja z dnia 10 lutego 2021 r. | Akt obowiązujący

Decyzja Budżetowa na rok 2021.

Dz.Urz.MON.2021.10 | decyzja z dnia 10 lutego 2021 r. | Akt obowiązujący

Decyzja Budżetowa na rok 2021.

Dz.Urz.MON.2021.10 | decyzja z dnia 10 lutego 2021 r. | Akt obowiązujący

Decyzja Budżetowa na rok 2021.

Dz.Urz.MON.2021.10 | decyzja z dnia 10 lutego 2021 r. | Akt obowiązujący

Decyzja Budżetowa na rok 2021.

Dz.Urz.MON.2021.10 | decyzja z dnia 10 lutego 2021 r. | Akt obowiązujący

Decyzja Budżetowa na rok 2021.

Dz.Urz.MON.2021.10 | decyzja z dnia 10 lutego 2021 r. | Akt obowiązujący

Decyzja Budżetowa na rok 2021.

Dz.Urz.MON.2021.10 | decyzja z dnia 10 lutego 2021 r. | Akt obowiązujący

Decyzja Budżetowa na rok 2021.

Dz.Urz.MON.2021.10 | decyzja z dnia 10 lutego 2021 r. | Akt obowiązujący

Średnia cena tony miedzi oraz średnia cena kilograma srebra za styczeń 2021 r.

Dz.Urz.MFFiPR.2021.10 | obwieszczenie z dnia 8 lutego 2021 r. | Akt nienormatywny

Średnia cena megawatogodziny gazu ziemnego oraz średnia cena tony ropy naftowej za styczeń 2021 r.

Dz.Urz.MFFiPR.2021.8 | obwieszczenie z dnia 8 lutego 2021 r. | Akt nienormatywny

Zmiana Koordynatora do spraw Dostępności w Wyższym Urzędzie Górniczym.

Dz.Urz.WUG.2021.11 | zarządzenie z dnia 10 lutego 2021 r. | Akt indywidualny

Zmiana zarządzenia w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Urzędu do Spraw Cudzoziemców.

Dz.Urz.MSWiA.2021.5 | zarządzenie z dnia 10 lutego 2021 r. | Akt jednorazowy

Wprowadzenie nowego podziału obszarów leśnych Polski na strefy prognostyczne.

B.I.LP.2021.2.19 | zarządzenie z dnia 19 stycznia 2021 r. | Akt obowiązujący

Zmiana zarządzenia w sprawie wykonywania pracy zdalnej w Ministerstwie Sprawiedliwości.

Dz.Urz.MS.2021.13 | zarządzenie z dnia 8 lutego 2021 r. | Akt jednorazowy

Ustanowienie Pełnomocnika Ministra Sprawiedliwości do Spraw Informatyzacji.

Dz.Urz.MS.2021.12 | zarządzenie z dnia 8 lutego 2021 r. | Akt obowiązujący

Noty i dyfuzje Międzynarodowej Organizacji Policji Kryminalnej - Interpol.

Dz.Urz.KGP.2021.9 | zarządzenie z dnia 4 lutego 2021 r. | Akt obowiązujący

Zmiana zarządzenia w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Dz.Urz.MRiPSp.2021.3 | zarządzenie z dnia 3 lutego 2021 r. | Akt jednorazowy

Powołanie komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu prokuratorskiego w 2021 roku.

Dz.Urz.MS.2021.11 | zarządzenie z dnia 28 stycznia 2021 r. | Akt indywidualny

Powołanie Rady do spraw Doskonalenia Systemu Oświaty.

Dz.Urz.MEiN.2021.12 | zarządzenie z dnia 4 lutego 2021 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Rady do spraw Doskonalenia Systemu Oświaty.

Dz.Urz.MEiN.2021.12 | zarządzenie z dnia 4 lutego 2021 r. | Akt obowiązujący

Zmiana zarządzenia w sprawie warunków umów o udzielanie onkologicznych świadczeń kompleksowych.

NFZ.2021.26 | zarządzenie z dnia 4 lutego 2021 r. | Akt jednorazowy

Zmiana decyzji w sprawie planowania i wykonywania budżetu resortu obrony narodowej.

Dz.Urz.MON.2021.8 | decyzja z dnia 4 lutego 2021 r. | Akt jednorazowy

Zmiana decyzji w sprawie ustalenia terenów zamkniętych, przez które przebiegają linie kolejowe.

Dz.Urz.MI.2021.8 | decyzja z dnia 5 lutego 2021 r. | Akt jednorazowy

Ustalenie podziału pracy w kierownictwie Ministerstwa Infrastruktury.

Dz.Urz.MI.2021.7 | zarządzenie z dnia 5 lutego 2021 r. | Akt obowiązujący

Utworzenie Centrum Zarządzania Kryzysowego Ministra Klimatu i Środowiska.

Dz.Urz.MKiŚ.2021.10 | zarządzenie z dnia 3 lutego 2021 r. | Akt obowiązujący

Kwoty, o których mowa w art. 7 ust. 2-5 ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin, na rok 2021.

Dz.Urz.MFFiPR.2021.6 | obwieszczenie z dnia 3 lutego 2021 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie organizacji pionu ochrony w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Dz.Urz.ABW.2021.1 | zarządzenie z dnia 22 stycznia 2021 r. | Akt jednorazowy

Powołanie Rady Programu e-Podatki.

Dz.Urz.MFFiPR.2021.5 t.j. | zarządzenie z dnia 28 czerwca 2010 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Powołanie Rady Programu e-Podatki.

Dz.Urz.MF.2018.47 t.j. | zarządzenie z dnia 28 czerwca 2010 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Powołanie Rady Programu e-Podatki.

Dz.Urz.MF.2018.47 t.j. | zarządzenie z dnia 28 czerwca 2010 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Rady Programu e-Podatki.

Dz.Urz.MF.2018.47 t.j. | zarządzenie z dnia 28 czerwca 2010 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Rady Programu e-Podatki.

Dz.Urz.MF.2018.47 t.j. | zarządzenie z dnia 28 czerwca 2010 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Rady Programu e-Podatki.

Dz.Urz.MF.2016.58 t.j. | zarządzenie z dnia 28 czerwca 2010 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Powołanie Rady Programu e-Podatki.

Dz.Urz.MF.2016.58 t.j. | zarządzenie z dnia 28 czerwca 2010 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Rady Programu e-Podatki.

Dz.Urz.MF.2016.58 t.j. | zarządzenie z dnia 28 czerwca 2010 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Rady Programu e-Podatki.

Dz.Urz.MF.2014.63 t.j. | zarządzenie z dnia 28 czerwca 2010 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Rady Programu e-Podatki.

Dz.Urz.MF.2014.63 t.j. | zarządzenie z dnia 28 czerwca 2010 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Rady Programu e-Podatki.

Dz.Urz.MF.2014.63 t.j. | zarządzenie z dnia 28 czerwca 2010 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Powołanie Rady Programu e-Podatki.

Dz.Urz.MF.2014.63 t.j. | zarządzenie z dnia 28 czerwca 2010 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Rady Programu e-Podatki.

Dz.Urz.MF.2014.63 t.j. | zarządzenie z dnia 28 czerwca 2010 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Rady Programu e-Podatki.

Dz.Urz.MF.2010.7.28 | zarządzenie z dnia 28 czerwca 2010 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Rady Programu e-Podatki.

Dz.Urz.MF.2010.7.28 | zarządzenie z dnia 28 czerwca 2010 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Rady Programu e-Podatki.

Dz.Urz.MF.2010.7.28 | zarządzenie z dnia 28 czerwca 2010 r. | Akt obowiązujący