Departmental acts

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 2 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2012 r. z siedzibą w Krakowie.

Dz.Urz.MS.2012.53 | zarządzenie z dnia 23 kwietnia 2012 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 2 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2012 r. z siedzibą w Poznaniu.

Dz.Urz.MS.2012.59 | zarządzenie z dnia 23 kwietnia 2012 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komitetu do spraw Znaku Dziedzictwa Europejskiego.

Dz.Urz.MKiDN.2012.19 | zarządzenie z dnia 23 kwietnia 2012 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Komitetu do spraw Znaku Dziedzictwa Europejskiego.

Dz.Urz.MKiDN.2012.19 | zarządzenie z dnia 23 kwietnia 2012 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Komitetu do spraw Znaku Dziedzictwa Europejskiego.

Dz.Urz.MKiDN.2012.19 | zarządzenie z dnia 23 kwietnia 2012 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Komitetu do spraw Znaku Dziedzictwa Europejskiego.

Dz.Urz.MKiDN.2012.19 | zarządzenie z dnia 23 kwietnia 2012 r. | Akt obowiązujący

Wykonywanie badań próbek ciężkiego oleju opałowego i oleju do silników statków żeglugi śródlądowej.

Dz.Urz.GIOŚ.2012.5 | wytyczne z dnia 23 kwietnia 2012 r. | Akt obowiązujący

Zm.: zarządzenie w sprawie powołania Doradczego Komitetu Prawnego przy Ministrze Spraw Zagranicznych.

Dz.Urz.MSZ.2012.12 | zarządzenie z dnia 21 kwietnia 2012 r. | Akt jednorazowy

Uchylenie zarządzenia w sprawie powołania członków Rady do Spraw Promocji Żeglugi Śródlądowej.

Dz.Urz.MTBiGM.2012.34 | zarządzenie z dnia 20 kwietnia 2012 r. | Akt jednorazowy

Utworzenie Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.

Dz.Urz.MTBiGM.2012.35 | zarządzenie z dnia 20 kwietnia 2012 r. | Akt obowiązujący

Zm.: zarządzenie w sprawie podziału zadań Kierownictwa Ministerstwa Skarbu Państwa.

Dz.Urz.MSP.2012.7 | zarządzenie z dnia 20 kwietnia 2012 r. | Akt jednorazowy

Nadanie statutu 116 Szpitalowi Wojskowemu z Przychodnią Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Opolu.

Dz.Urz.MON.2012.145 | zarządzenie z dnia 19 kwietnia 2012 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Ministerstwu Finansów.

Dz.Urz.MF.2012.19 | zarządzenie z dnia 19 kwietnia 2012 r. | Akt jednorazowy

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w marcu 2012 r.

Dz.Urz.GUS.2012.19 | komunikat z dnia 18 kwietnia 2012 r. | Akt nienormatywny

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w marcu 2012 r.

Dz.Urz.GUS.2012.20 | obwieszczenie z dnia 18 kwietnia 2012 r. | Akt nienormatywny

(bez tytułu).

Dz.Urz.MON.2012.139 | upoważnienie z dnia 17 kwietnia 2012 r. | Akt indywidualny

(bez tytułu).

Dz.Urz.MON.2012.141 | upoważnienie z dnia 17 kwietnia 2012 r. | Akt indywidualny

Podział kompetencji w Kierownictwie Ministerstwa Środowiska.

Dz.Urz.MŚ.2012.18 | zarządzenie z dnia 17 kwietnia 2012 r. | Akt utracił moc

Ustalenie wykazu innych jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych o zasięgu krajowym i regionalnym.

B.I.LP.2012.5.59 | zarządzenie z dnia 17 kwietnia 2012 r. | Akt utracił moc

Wprowadzenie Ramowych warunków technicznych na drewno małowymiarowe iglaste do przerobu mechanicznego - M1PO.

B.I.LP.2012.6.71 | zarządzenie z dnia 17 kwietnia 2012 r. | Akt utracił moc

Wprowadzenie Ramowych warunków technicznych na drewno średniowymiarowe ogólnego przeznaczenia - S2AP.

B.I.LP.2012.6.69 | zarządzenie z dnia 17 kwietnia 2012 r. | Akt utracił moc

Wprowadzenie Ramowych warunków technicznych na drewno średniowymiarowe użytkowe - S2B.

B.I.LP.2012.6.70 | zarządzenie z dnia 17 kwietnia 2012 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie harmonogramu wykonywania zadań ośrodków migracyjnych ksiąg wieczystych.

Dz.Urz.MS.2012.46 | zarządzenie z dnia 17 kwietnia 2012 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania jednostkom organizacyjnym Marynarki Wojennej statutu jednostki budżetowej.

Dz.Urz.MON.2012.142 | zarządzenie z dnia 17 kwietnia 2012 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania jednostkom organizacyjnym Marynarki Wojennej statutu jednostki budżetowej.

Dz.Urz.MON.2012.143 | zarządzenie z dnia 17 kwietnia 2012 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie utworzenia ośrodków migracyjnych ksiąg wieczystych.

Dz.Urz.MS.2012.45 | zarządzenie z dnia 17 kwietnia 2012 r. | Akt jednorazowy

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego z siedzibą we Wrocławiu.

Dz.Urz.MS.2012.37 | zarządzenie z dnia 16 kwietnia 2012 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego z siedzibą we Wrocławiu.

Dz.Urz.MS.2012.37 | zarządzenie z dnia 16 kwietnia 2012 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego z siedzibą we Wrocławiu.

Dz.Urz.MS.2012.37 | zarządzenie z dnia 16 kwietnia 2012 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego z siedzibą w Gdańsku.

Dz.Urz.MS.2012.36 | zarządzenie z dnia 16 kwietnia 2012 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego z siedzibą w Gdańsku.

Dz.Urz.MS.2012.36 | zarządzenie z dnia 16 kwietnia 2012 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego z siedzibą w Gdańsku.

Dz.Urz.MS.2012.36 | zarządzenie z dnia 16 kwietnia 2012 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego z siedzibą w Katowicach.

Dz.Urz.MS.2012.44 | zarządzenie z dnia 16 kwietnia 2012 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego z siedzibą w Katowicach.

Dz.Urz.MS.2012.44 | zarządzenie z dnia 16 kwietnia 2012 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego z siedzibą w Krakowie.

Dz.Urz.MS.2012.42 | zarządzenie z dnia 16 kwietnia 2012 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego z siedzibą w Krakowie.

Dz.Urz.MS.2012.42 | zarządzenie z dnia 16 kwietnia 2012 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego z siedzibą w Łodzi.

Dz.Urz.MS.2012.41 | zarządzenie z dnia 16 kwietnia 2012 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego z siedzibą w Łodzi.

Dz.Urz.MS.2012.41 | zarządzenie z dnia 16 kwietnia 2012 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego z siedzibą w Poznaniu.

Dz.Urz.MS.2012.40 | zarządzenie z dnia 16 kwietnia 2012 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego z siedzibą w Poznaniu.

Dz.Urz.MS.2012.40 | zarządzenie z dnia 16 kwietnia 2012 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego z siedzibą w Poznaniu.

Dz.Urz.MS.2012.40 | zarządzenie z dnia 16 kwietnia 2012 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego z siedzibą w Warszawie.

Dz.Urz.MS.2012.38 | zarządzenie z dnia 16 kwietnia 2012 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego z siedzibą w Warszawie.

Dz.Urz.MS.2012.38 | zarządzenie z dnia 16 kwietnia 2012 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 2 do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego w 2012 r. z siedzibą w Katowicach.

Dz.Urz.MS.2012.43 | zarządzenie z dnia 16 kwietnia 2012 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 2 do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego w 2012 r. z siedzibą w Warszawie.

Dz.Urz.MS.2012.39 | zarządzenie z dnia 16 kwietnia 2012 r. | Akt indywidualny

Regulamin organizacyjny Ministerstwa Środowiska.

Dz.Urz.MŚ.2012.17 | zarządzenie z dnia 16 kwietnia 2012 r. | Akt utracił moc

Regulamin organizacyjny Ministerstwa Środowiska.

Dz.Urz.MŚ.2012.17 | zarządzenie z dnia 16 kwietnia 2012 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie ustanowienia i realizacji projektu "wdrożenie nowego portalu w domenie msz.gov.pl".

Dz.Urz.MSZ.2012.10 | zarządzenie z dnia 16 kwietnia 2012 r. | Akt jednorazowy

(bez tytułu).

Dz.Urz.MON.2012.140 | upoważnienie z dnia 13 kwietnia 2012 r. | Akt indywidualny

Podział zadań Kierownictwa Ministerstwa Skarbu Państwa.

Dz.Urz.MSP.2012.5 | zarządzenie z dnia 13 kwietnia 2012 r. | Akt utracił moc

Podział zadań Kierownictwa Ministerstwa Skarbu Państwa.

Dz.Urz.MSP.2012.5 | zarządzenie z dnia 13 kwietnia 2012 r. | Akt utracił moc

Podział zadań Kierownictwa Ministerstwa Skarbu Państwa.

Dz.Urz.MSP.2012.5 | zarządzenie z dnia 13 kwietnia 2012 r. | Akt utracił moc

Powołanie członków Rady Powierniczej w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.

Dz.Urz.MKiDN.2012.17 | zarządzenie z dnia 13 kwietnia 2012 r. | Akt indywidualny

Rada do spraw opiniowania wniosków dotyczących przyznawania tytułu honorowego "Mistrz Rzemiosł Artystycznych".

Dz.Urz.MKiDN.2012.15 | zarządzenie z dnia 13 kwietnia 2012 r. | Akt utracił moc