Departmental acts

Zatwierdzenie regulaminu organizacyjnego Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach.

Dz.Urz.KGPSP.2012.9 | zarządzenie z dnia 10 maja 2012 r. | Akt obowiązujący

Nadanie odznaki.

Dz.Urz.MSWiA.2012.30 | postanowienie z dnia 9 maja 2012 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaki.

Dz.Urz.MSWiA.2012.31 | postanowienie z dnia 9 maja 2012 r. | Akt indywidualny

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnemu Zarządowi Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Dz.Urz.MŚ.2012.25 | zarządzenie z dnia 9 maja 2012 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnemu Zarządowi Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Dz.Urz.MŚ.2012.24 | zarządzenie z dnia 9 maja 2012 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnemu Zarządowi Gospodarki Wodnej w Gliwicach.

Dz.Urz.MŚ.2012.21 | zarządzenie z dnia 9 maja 2012 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnemu Zarządowi Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Dz.Urz.MŚ.2012.23 | zarządzenie z dnia 9 maja 2012 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnemu Zarządowi Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Dz.Urz.MŚ.2012.19 | zarządzenie z dnia 9 maja 2012 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnemu Zarządowi Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Dz.Urz.MŚ.2012.20 | zarządzenie z dnia 9 maja 2012 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnemu Zarządowi Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Dz.Urz.MŚ.2012.22 | zarządzenie z dnia 9 maja 2012 r. | Akt jednorazowy

Zakresy czynności członków kierownictwa Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Dz.Urz.MPiPSp.2012.9 | zarządzenie z dnia 8 maja 2012 r. | Akt utracił moc

Zakresy czynności członków kierownictwa Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Dz.Urz.MPiPSp.2012.9 | zarządzenie z dnia 8 maja 2012 r. | Akt utracił moc

Zm.: obwieszczenie w sprawie wykazu numerów rachunków bankowych izb celnych.

Dz.Urz.MF.2012.23 | obwieszczenie z dnia 8 maja 2012 r. | Akt jednorazowy

Zasady planowania i rozliczania kosztów prac urządzania lasu.

B.I.LP.2012.6.77 | zarządzenie z dnia 7 maja 2012 r. | Akt obowiązujący

Zasady planowania i rozliczania kosztów prac urządzania lasu.

B.I.LP.2012.6.77 | zarządzenie z dnia 7 maja 2012 r. | Akt obowiązujący

Zm.: zarządzenie w sprawie utworzenia Podlaskiej Instytucji Gospodarki Budżetowej BIELIK.

Dz.Urz.MS.2012.81 | zarządzenie z dnia 7 maja 2012 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie utworzenia Zachodniej Instytucji Gospodarki Budżetowej PIAST.

Dz.Urz.MS.2012.82 | zarządzenie z dnia 7 maja 2012 r. | Akt jednorazowy

Zatwierdzenie statutu instytutu badawczego pod nazwą "Wojskowy Instytut Medyczny".

Dz.Urz.MON.2012.166 | zarządzenie z dnia 4 maja 2012 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy.

Dz.Urz.MZ.2012.27 | zarządzenie z dnia 2 maja 2012 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy.

Dz.Urz.MZ.2012.27 | zarządzenie z dnia 2 maja 2012 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy.

Dz.Urz.MZ.2012.27 | zarządzenie z dnia 2 maja 2012 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy.

Dz.Urz.MZ.2012.27 | zarządzenie z dnia 2 maja 2012 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy.

Dz.Urz.MZ.2012.27 | zarządzenie z dnia 2 maja 2012 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy.

Dz.Urz.MZ.2012.27 | zarządzenie z dnia 2 maja 2012 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy.

Dz.Urz.MZ.2012.27 | zarządzenie z dnia 2 maja 2012 r. | Akt obowiązujący

Wykaz jednostek, którym w 2011 r. przyznano dotacje podmiotowe i celowe.

Dz.Urz.MTBiGM.2012.36 | obwieszczenie z dnia 2 maja 2012 r. | Akt utracił moc

Zatwierdzenie regulaminu organizacyjnego Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie.

Dz.Urz.KGPSP.2012.8 | zarządzenie z dnia 30 kwietnia 2012 r. | Akt obowiązujący

Zm.: zarządzenie w sprawie organizacji służby dyżurnej w jednostkach organizacyjnych Policji.

Dz.Urz.KGP.2012.22 | zarządzenie z dnia 30 kwietnia 2012 r. | Akt jednorazowy

Nadanie statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu.

Dz.Urz.MZ.2012.22 | zarządzenie z dnia 27 kwietnia 2012 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu.

Dz.Urz.MZ.2012.22 | zarządzenie z dnia 27 kwietnia 2012 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu.

Dz.Urz.MZ.2012.22 | zarządzenie z dnia 27 kwietnia 2012 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu.

Dz.Urz.MZ.2012.22 | zarządzenie z dnia 27 kwietnia 2012 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu.

Dz.Urz.MZ.2012.22 | zarządzenie z dnia 27 kwietnia 2012 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu.

Dz.Urz.MZ.2012.22 | zarządzenie z dnia 27 kwietnia 2012 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych we Wrocławiu.

Dz.Urz.MSWiA.2012.26 | zarządzenie z dnia 27 kwietnia 2012 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych we Wrocławiu.

Dz.Urz.MSWiA.2012.26 | zarządzenie z dnia 27 kwietnia 2012 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Kielcach.

Dz.Urz.MSWiA.2012.24 | zarządzenie z dnia 27 kwietnia 2012 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Kielcach.

Dz.Urz.MSWiA.2012.24 | zarządzenie z dnia 27 kwietnia 2012 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Opolu.

Dz.Urz.MSWiA.2012.25 | zarządzenie z dnia 27 kwietnia 2012 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Opolu.

Dz.Urz.MSWiA.2012.25 | zarządzenie z dnia 27 kwietnia 2012 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Szczecinie.

Dz.Urz.MSWiA.2012.23 | zarządzenie z dnia 27 kwietnia 2012 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Szczecinie.

Dz.Urz.MSWiA.2012.23 | zarządzenie z dnia 27 kwietnia 2012 r. | Akt utracił moc

Uchylenie niektórych zarządzeń o powołaniu zespołów w Ministerstwie Sprawiedliwości.

Dz.Urz.MS.2012.78 | zarządzenie z dnia 27 kwietnia 2012 r. | Akt jednorazowy

Utworzenie Centrum Zarządzania Kryzysowego ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

Dz.Urz.MSWiA.2012.22 | zarządzenie z dnia 27 kwietnia 2012 r. | Akt utracił moc

Zasady prowadzenia Systemu Monitoringu Floty Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Dz.Urz.CBA.2012.15 | zarządzenie z dnia 27 kwietnia 2012 r. | Akt utracił moc

Zm.: decyzja w sprawie określenia rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2012 r.

Dz.Urz.MC.2012.18 | decyzja z dnia 27 kwietnia 2012 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutów izbom celnym i urzędom celnym.

Dz.Urz.MF.2012.22 | zarządzenie z dnia 27 kwietnia 2012 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie regulaminów organizacyjnych komórek Wyższego Urzędu Górniczego.

Dz.Urz.WUG.2012.74 | zarządzenie z dnia 27 kwietnia 2012 r. | Akt jednorazowy