Departmental acts

Nadanie statutu Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach.

Dz.Urz.KGP.2012.24 | zarządzenie z dnia 17 maja 2012 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach.

Dz.Urz.KGP.2012.24 | zarządzenie z dnia 17 maja 2012 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach.

Dz.Urz.KGP.2012.24 | zarządzenie z dnia 17 maja 2012 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Krajowemu Ośrodkowi Psychiatrii Sądowej dla Nieletnich w Garwolinie.

Dz.Urz.MZ.2012.28 | zarządzenie z dnia 17 maja 2012 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Władzy Wdrażającej Programy Europejskie.

Dz.Urz.MC.2012.19 | zarządzenie z dnia 17 maja 2012 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Władzy Wdrażającej Programy Europejskie.

Dz.Urz.MC.2012.19 | zarządzenie z dnia 17 maja 2012 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Władzy Wdrażającej Programy Europejskie.

Dz.Urz.MC.2012.19 | zarządzenie z dnia 17 maja 2012 r. | Akt utracił moc

Zm.: decyzja w sprawie działalności prasowo-informacyjnej w Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2012.30 | decyzja z dnia 17 maja 2012 r. | Akt jednorazowy

Uchylenie zarządzenia w sprawie ustanowienia Konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej w Callao (Republika Peru).

Dz.Urz.MSZ.2012.14 | zarządzenie z dnia 16 maja 2012 r. | Akt jednorazowy

Ustalenie Regulaminu Rady Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa.

Dz.Urz.MTBiGM.2012.38 | zarządzenie z dnia 16 maja 2012 r. | Akt obowiązujący

Ustalenie Regulaminu Rady Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa.

Dz.Urz.MTBiGM.2012.38 | zarządzenie z dnia 16 maja 2012 r. | Akt obowiązujący

Wykaz jednostek instytucji kultury, którym przyznano dotacje podmiotowe oraz kwoty tych dotacji.

Dz.Urz.MRiRW.2012.7 | obwieszczenie z dnia 16 maja 2012 r. | Akt utracił moc

Wykaz produktów tradycyjnych znajdujących się na liście produktów tradycyjnych.

Dz.Urz.MRiRW.2012.6 | ogłoszenie z dnia 16 maja 2012 r. | Akt utracił moc

Wyrażenie zgody na używanie sztandaru Służby Kontrwywiadu Wojskowego.

Dz.Urz.MON.2012.180 | decyzja z dnia 16 maja 2012 r. | Akt indywidualny

Wyrażenie zgody na używanie sztandaru Służby Wywiadu Wojskowego.

Dz.Urz.MON.2012.179 | decyzja z dnia 16 maja 2012 r. | Akt indywidualny

Zm.: zarządzenie w sprawie utworzenia Pomorskiej Instytucji Gospodarki Budżetowej POMERANIA.

Dz.Urz.MS.2012.84 | zarządzenie z dnia 16 maja 2012 r. | Akt jednorazowy

Przygotowanie i przeprowadzenie ćwiczenia działowego organizowanego w ramach szkolenia obronnego.

Dz.Urz.MEN.2012.11 | zarządzenie z dnia 15 maja 2012 r. | Akt utracił moc

Zatwierdzenie statutu Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych.

Dz.Urz.MON.2012.174 | decyzja z dnia 15 maja 2012 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie planu zagospodarowania częstotliwości dla zakresu 5925 - 6425 MHz.

Dz.Urz.UKE.2012.28 | zarządzenie z dnia 15 maja 2012 r. | Akt jednorazowy

Nadanie imienia patrona Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych Drawsko.

Dz.Urz.MON.2012.173 | decyzja z dnia 14 maja 2012 r. | Akt indywidualny

Nadanie wyróżniającej nazwy "Średzki" 1. Batalionowi Dowodzenia 10. Wrocławskiego Pułku Dowodzenia.

Dz.Urz.MON.2012.172 | decyzja z dnia 14 maja 2012 r. | Akt indywidualny

Obręby leśne Nadleśnictwa Brzeziny Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi.

B.I.LP.2012.6.79 | zarządzenie z dnia 14 maja 2012 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Zespołu do spraw nowelizacji Prawa upadłościowego i naprawczego.

Dz.Urz.MS.2012.83 | zarządzenie z dnia 14 maja 2012 r. | Akt obowiązujący

Zatwierdzenie zmian struktury przestrzeni powietrznej.

Dz.Urz.ULC.2012.37 | decyzja z dnia 14 maja 2012 r. | Akt obowiązujący

Zmiany w dokumentacji techniczno-technologicznej dla niektórych przedmiotów mundurów leśnika.

B.I.LP.2012.6.80 | zarządzenie z dnia 14 maja 2012 r. | Akt obowiązujący

Zmiany w dokumentacji techniczno-technologicznej dla niektórych przedmiotów mundurów leśnika.

B.I.LP.2012.6.80 | zarządzenie z dnia 14 maja 2012 r. | Akt obowiązujący

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Głównemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska.

Dz.Urz.GIOŚ.2012.6 | zarządzenie z dnia 11 maja 2012 r. | Akt jednorazowy

Instrukcje techniczne do bezpiecznego transportu towarów niebezpiecznych drogą powietrzną.

Dz.Urz.ULC.2012.36 | obwieszczenie z dnia 10 maja 2012 r. | Akt obowiązujący

Ochrona informacji niejawnych w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe.

B.I.LP.2012.6.78 | zarządzenie z dnia 10 maja 2012 r. | Akt obowiązujący

Ochrona informacji niejawnych w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe.

B.I.LP.2012.6.78 | zarządzenie z dnia 10 maja 2012 r. | Akt obowiązujący