Departmental acts

Nadanie statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku.

Dz.Urz.MZ.2012.36 | zarządzenie z dnia 11 czerwca 2012 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku.

Dz.Urz.MZ.2012.36 | zarządzenie z dnia 11 czerwca 2012 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Regionalnemu Ośrodkowi Psychiatrii Sądowej w Gostyninie-Zalesiu.

Dz.Urz.MZ.2012.34 | zarządzenie z dnia 11 czerwca 2012 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Regionalnemu Ośrodkowi Psychiatrii Sądowej w Gostyninie-Zalesiu.

Dz.Urz.MZ.2012.34 | zarządzenie z dnia 11 czerwca 2012 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Regionalnemu Ośrodkowi Psychiatrii Sądowej w Starogardzie Gdańskim.

Dz.Urz.MZ.2012.35 | zarządzenie z dnia 11 czerwca 2012 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Regionalnemu Ośrodkowi Psychiatrii Sądowej w Starogardzie Gdańskim.

Dz.Urz.MZ.2012.35 | zarządzenie z dnia 11 czerwca 2012 r. | Akt obowiązujący

Zdarzenie lotnicze Nr 315/11.

Dz.Urz.ULC.2012.52 | komunikat z dnia 11 czerwca 2012 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze Nr 648/11.

Dz.Urz.ULC.2012.51 | komunikat z dnia 11 czerwca 2012 r. | Akt indywidualny

Zespół Kwalifikacyjny Konkursu "Europejskie Nagrody Promocji Przedsiębiorczości" w 2012 r.

Dz.Urz.MG.2012.17 | zarządzenie z dnia 11 czerwca 2012 r. | Akt utracił moc

Uchylenie zarządzenia w sprawie ustanowienia Konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej w Beer Szewie (Państwo Izrael).

Dz.Urz.MSZ.2012.19 | zarządzenie z dnia 10 czerwca 2012 r. | Akt jednorazowy

Nadanie odznaki.

Dz.Urz.MSWiA.2012.49 | postanowienie z dnia 8 czerwca 2012 r. | Akt indywidualny

Nadanie statutu Centralnemu Szpitalowi Klinicznemu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie.

Dz.Urz.MSWiA.2012.47 | zarządzenie z dnia 8 czerwca 2012 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Centralnemu Szpitalowi Klinicznemu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie.

Dz.Urz.MSWiA.2012.47 | zarządzenie z dnia 8 czerwca 2012 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Muzeum Stutthof w Sztutowie.

Dz.Urz.MKiDN.2012.29 | zarządzenie z dnia 8 czerwca 2012 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Muzeum Zamkowemu w Malborku.

Dz.Urz.MKiDN.2012.28 | zarządzenie z dnia 8 czerwca 2012 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Gdańsku.

Dz.Urz.MSWiA.2012.45 | zarządzenie z dnia 8 czerwca 2012 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Gdańsku.

Dz.Urz.MSWiA.2012.45 | zarządzenie z dnia 8 czerwca 2012 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Krakowie.

Dz.Urz.MSWiA.2012.46 | zarządzenie z dnia 8 czerwca 2012 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Krakowie.

Dz.Urz.MSWiA.2012.46 | zarządzenie z dnia 8 czerwca 2012 r. | Akt utracił moc

Organizacja, skład oraz miejsce i tryb pracy Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych.

Dz.Urz.MSWiA.2012.48 | zarządzenie z dnia 8 czerwca 2012 r. | Akt utracił moc

Organizacja, skład oraz miejsce i tryb pracy Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych.

Dz.Urz.MSWiA.2012.48 | zarządzenie z dnia 8 czerwca 2012 r. | Akt utracił moc

Powołanie członków Rady do Spraw Narodowego Zasobu Bibliotecznego.

Dz.Urz.MKiDN.2012.33 | zarządzenie z dnia 8 czerwca 2012 r. | Akt indywidualny

Powołanie członków Rady do Spraw Narodowego Zasobu Bibliotecznego.

Dz.Urz.MKiDN.2012.33 | zarządzenie z dnia 8 czerwca 2012 r. | Akt indywidualny

Powołanie członków Rady do Spraw Narodowego Zasobu Bibliotecznego.

Dz.Urz.MKiDN.2012.33 | zarządzenie z dnia 8 czerwca 2012 r. | Akt indywidualny

Powołanie członków Rady do Spraw Narodowego Zasobu Bibliotecznego.

Dz.Urz.MKiDN.2012.33 | zarządzenie z dnia 8 czerwca 2012 r. | Akt indywidualny

Powołanie członków Rady Muzeum przy Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu.

Dz.Urz.MKiDN.2012.26 | zarządzenie z dnia 8 czerwca 2012 r. | Akt indywidualny

Powołanie zespołu do spraw ocen skutków regulacji.

Dz.Urz.MKiDN.2012.30 | zarządzenie z dnia 8 czerwca 2012 r. | Akt utracił moc

Powołanie zespołu do spraw ocen skutków regulacji.

Dz.Urz.MKiDN.2012.30 | zarządzenie z dnia 8 czerwca 2012 r. | Akt utracił moc

Powołanie zespołu do spraw ocen skutków regulacji.

Dz.Urz.MKiDN.2013.49 t.j. | zarządzenie z dnia 8 czerwca 2012 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Ustalenie wysokości stypendiów przyznawanych cudzoziemcom będących stypendystami strony polskiej.

Dz.Urz.MKiDN.2012.31 | zarządzenie z dnia 8 czerwca 2012 r. | Akt utracił moc

Wykaz jednostek wraz z kwotami dotacji podmiotowej przyznanych poszczególnym jednostkom na 2012 r.

Dz.Urz.MKiDN.2012.34 | obwieszczenie z dnia 8 czerwca 2012 r. | Akt utracił moc

Zm.: obwieszczenie w sprawie wykazu numerów rachunków bankowych urzędów skarbowych.

Dz.Urz.MF.2012.27 | obwieszczenie z dnia 8 czerwca 2012 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie powołania członków Rady Muzeum przy Muzeum Narodowym w Poznaniu.

Dz.Urz.MKiDN.2012.27 | zarządzenie z dnia 8 czerwca 2012 r. | Akt jednorazowy

Zakresy czynności członków kierownictwa Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Dz.Urz.MNiSW.2012.46 | zarządzenie z dnia 6 czerwca 2012 r. | Akt utracił moc

Zakresy czynności członków kierownictwa Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Dz.Urz.MNiSW.2012.46 | zarządzenie z dnia 6 czerwca 2012 r. | Akt utracił moc

Zm.: decyzja w sprawie określenia rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2012 r.

Dz.Urz.MC.2012.20 | decyzja z dnia 6 czerwca 2012 r. | Akt jednorazowy

Nadanie statutu Centrum Rehabilitacji Rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Horyńcu-Zdroju.

Dz.Urz.PKRUS.2012.6 | zarządzenie z dnia 5 czerwca 2012 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Centrum Rehabilitacji Rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Horyńcu-Zdroju.

Dz.Urz.PKRUS.2012.6 | zarządzenie z dnia 5 czerwca 2012 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Centrum Rehabilitacji Rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Iwoniczu-Zdroju.

Dz.Urz.PKRUS.2012.3 | zarządzenie z dnia 5 czerwca 2012 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Centrum Rehabilitacji Rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Iwoniczu-Zdroju.

Dz.Urz.PKRUS.2012.3 | zarządzenie z dnia 5 czerwca 2012 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Centrum Rehabilitacji Rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Jedlcu.

Dz.Urz.PKRUS.2012.4 | zarządzenie z dnia 5 czerwca 2012 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Centrum Rehabilitacji Rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Jedlcu.

Dz.Urz.PKRUS.2012.4 | zarządzenie z dnia 5 czerwca 2012 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Ośrodkowi Szkoleniowo-Rehabilitacyjnemu Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Teresinie.

Dz.Urz.PKRUS.2012.7 | zarządzenie z dnia 5 czerwca 2012 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Ośrodkowi Szkoleniowo-Rehabilitacyjnemu Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Teresinie.

Dz.Urz.PKRUS.2012.7 | zarządzenie z dnia 5 czerwca 2012 r. | Akt utracił moc

Tryb przy ustalaniu terenów zamkniętych w resorcie obrony narodowej.

Dz.Urz.MON.2012.215 | decyzja z dnia 5 czerwca 2012 r. | Akt obowiązujący

Tryb przy ustalaniu terenów zamkniętych w resorcie obrony narodowej.

Dz.Urz.MON.2012.215 | decyzja z dnia 5 czerwca 2012 r. | Akt obowiązujący

Ustalenie Regulaminu kontroli zarządczej w Państwowej Agencji Atomistyki.

Dz.Urz.PAA.2012.1 | zarządzenie z dnia 5 czerwca 2012 r. | Akt utracił moc

(bez tytułu).

Dz.Urz.MON.2012.201 | pełnomocnictwo z dnia 4 czerwca 2012 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze Nr 634/11.

Dz.Urz.ULC.2012.50 | komunikat z dnia 4 czerwca 2012 r. | Akt indywidualny

Zm.: zarządzenie w sprawie utworzenia Zespołu do spraw polityki na rzecz osób starszych.

Dz.Urz.MPiPSp.2012.17 | zarządzenie z dnia 4 czerwca 2012 r. | Akt jednorazowy

Przyjmowanie i załatwianie skarg i wniosków w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i placówkach zagranicznych.

Dz.Urz.MSZ.2013.1 | zarządzenie z dnia 1 czerwca 2012 r. | Akt utracił moc

Wprowadzenie odznaki pamiątkowej 2. Regionalnej Bazy Logistycznej.

Dz.Urz.MON.2012.210 | decyzja z dnia 1 czerwca 2012 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie odznaki pamiątkowej 21. Batalionu Logistycznego.

Dz.Urz.MON.2012.211 | decyzja z dnia 1 czerwca 2012 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie odznaki pamiątkowej Jednostki Wojskowej AGAT.

Dz.Urz.MON.2012.212 | decyzja z dnia 1 czerwca 2012 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie oznaki rozpoznawczej Prawosławnego Ordynariatu Wojska Polskiego.

Dz.Urz.MON.2012.213 | decyzja z dnia 1 czerwca 2012 r. | Akt indywidualny

Wykazy obowiązujących aktów prawnych Komendanta Głównego Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2012.33 | decyzja z dnia 1 czerwca 2012 r. | Akt utracił moc