Departmental acts

Nadanie statutu Urzędowi Statystycznemu w Katowicach.

Dz.Urz.GUS.2012.28 | zarządzenie z dnia 18 czerwca 2012 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Urzędowi Statystycznemu w Katowicach.

Dz.Urz.GUS.2012.28 | zarządzenie z dnia 18 czerwca 2012 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Urzędowi Statystycznemu w Katowicach.

Dz.Urz.GUS.2012.28 | zarządzenie z dnia 18 czerwca 2012 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Urzędowi Statystycznemu w Katowicach.

Dz.Urz.GUS.2012.28 | zarządzenie z dnia 18 czerwca 2012 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Urzędowi Statystycznemu w Lublinie.

Dz.Urz.GUS.2012.27 | zarządzenie z dnia 18 czerwca 2012 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Urzędowi Statystycznemu w Lublinie.

Dz.Urz.GUS.2012.27 | zarządzenie z dnia 18 czerwca 2012 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Urzędowi Statystycznemu w Lublinie.

Dz.Urz.GUS.2012.27 | zarządzenie z dnia 18 czerwca 2012 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Urzędowi Statystycznemu w Lublinie.

Dz.Urz.GUS.2012.27 | zarządzenie z dnia 18 czerwca 2012 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Urzędowi Statystycznemu w Lublinie.

Dz.Urz.GUS.2012.27 | zarządzenie z dnia 18 czerwca 2012 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Urzędowi Statystycznemu w Zielonej Górze.

Dz.Urz.GUS.2012.26 | zarządzenie z dnia 18 czerwca 2012 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Urzędowi Statystycznemu w Zielonej Górze.

Dz.Urz.GUS.2012.26 | zarządzenie z dnia 18 czerwca 2012 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Urzędowi Statystycznemu w Zielonej Górze.

Dz.Urz.GUS.2012.26 | zarządzenie z dnia 18 czerwca 2012 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Urzędowi Statystycznemu w Zielonej Górze.

Dz.Urz.GUS.2012.26 | zarządzenie z dnia 18 czerwca 2012 r. | Akt obowiązujący

Odporność odmian ziemniaków oraz materiałów hodowlanych ziemniaka na grzyba Synchytrium endobioticum.

Dz.Urz.MRiRW.2012.13 | informacja z dnia 18 czerwca 2012 r. | Akt utracił moc

Ogłoszenie zmian statutu Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

Dz.Urz.MF.2012.31 | obwieszczenie z dnia 18 czerwca 2012 r. | Akt jednorazowy

Zakres czynności Sekretarza Stanu oraz Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji.

Dz.Urz.MC.2012.21 | decyzja z dnia 18 czerwca 2012 r. | Akt utracił moc

Zakres czynności Sekretarza Stanu oraz Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji.

Dz.Urz.MC.2012.21 | decyzja z dnia 18 czerwca 2012 r. | Akt utracił moc

Zakres czynności Sekretarza Stanu oraz Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji.

Dz.Urz.MC.2012.21 | decyzja z dnia 18 czerwca 2012 r. | Akt utracił moc

Zakres czynności Sekretarza Stanu oraz Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji.

Dz.Urz.MC.2012.21 | decyzja z dnia 18 czerwca 2012 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie powołania Rady Programu e-cło.

Dz.Urz.MF.2012.30 | zarządzenie z dnia 18 czerwca 2012 r. | Akt jednorazowy

(bez tytułu).

Dz.Urz.MON.2012.223 | upoważnienie z dnia 15 czerwca 2012 r. | Akt indywidualny

Określenie kompetencji w systemie NIWA w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym.

Dz.Urz.CBA.2012.18 | zarządzenie z dnia 15 czerwca 2012 r. | Akt obowiązujący

Określenie zasad obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym.

Dz.Urz.CBA.2012.20 | zarządzenie z dnia 15 czerwca 2012 r. | Akt utracił moc

Powołanie Komisji do Spraw Pożyczek i Kredytów Studenckich.

Dz.Urz.MNiSW.2012.51 | zarządzenie z dnia 15 czerwca 2012 r. | Akt utracił moc

Przyznane ze środków finansowych na naukę środki na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą.

Dz.Urz.MNiSW.2012.47 | komunikat z dnia 15 czerwca 2012 r. | Akt nienormatywny

Regulamin organizacyjny Biura Finansów Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Dz.Urz.CBA.2012.17 | zarządzenie z dnia 15 czerwca 2012 r. | Akt utracił moc

Regulamin organizacyjny Biura Logistyki.

Dz.Urz.CBA.2012.16 | zarządzenie z dnia 15 czerwca 2012 r. | Akt utracił moc

Regulamin organizacyjny Biura Techniki i Zaopatrzenia Komendy Głównej Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2012.35 | zarządzenie z dnia 15 czerwca 2012 r. | Akt utracił moc

Regulamin organizacyjny Biura Techniki i Zaopatrzenia Komendy Głównej Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2012.35 | zarządzenie z dnia 15 czerwca 2012 r. | Akt utracił moc

Regulamin organizacyjny Biura Techniki i Zaopatrzenia Komendy Głównej Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2012.35 | zarządzenie z dnia 15 czerwca 2012 r. | Akt utracił moc

Regulamin organizacyjny Biura Techniki i Zaopatrzenia Komendy Głównej Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2012.35 | zarządzenie z dnia 15 czerwca 2012 r. | Akt utracił moc

Regulamin organizacyjny Biura Techniki i Zaopatrzenia Komendy Głównej Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2012.35 | zarządzenie z dnia 15 czerwca 2012 r. | Akt utracił moc

Regulamin organizacyjny Biura Techniki i Zaopatrzenia Komendy Głównej Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2012.35 | zarządzenie z dnia 15 czerwca 2012 r. | Akt utracił moc

Regulamin organizacyjny Biura Techniki i Zaopatrzenia Komendy Głównej Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2012.35 | zarządzenie z dnia 15 czerwca 2012 r. | Akt utracił moc

Zm.: decyzja budżetowa na rok 2012.

Dz.Urz.MON.2012.224 | decyzja z dnia 15 czerwca 2012 r. | Akt jednorazowy

Zm.: decyzja w sprawie ustalenia terenu zamkniętego.

Dz.Urz.KGSG.2012.36 | decyzja z dnia 15 czerwca 2012 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do Spraw Dobrych Praktyk Akademickich.

Dz.Urz.MNiSW.2012.52 | zarządzenie z dnia 15 czerwca 2012 r. | Akt jednorazowy

Nadanie statutu Ośrodkowi Readaptacyjno-Rehabilitacyjnemu.

Dz.Urz.MZ.2012.46 | zarządzenie z dnia 14 czerwca 2012 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach.

Dz.Urz.MZ.2012.44 | zarządzenie z dnia 14 czerwca 2012 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach.

Dz.Urz.MZ.2012.44 | zarządzenie z dnia 14 czerwca 2012 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach.

Dz.Urz.MZ.2012.44 | zarządzenie z dnia 14 czerwca 2012 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach.

Dz.Urz.MZ.2012.44 | zarządzenie z dnia 14 czerwca 2012 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie.

Dz.Urz.MZ.2012.43 | zarządzenie z dnia 14 czerwca 2012 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie.

Dz.Urz.MZ.2012.43 | zarządzenie z dnia 14 czerwca 2012 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie.

Dz.Urz.MZ.2012.43 | zarządzenie z dnia 14 czerwca 2012 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie.

Dz.Urz.MZ.2012.43 | zarządzenie z dnia 14 czerwca 2012 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie.

Dz.Urz.MZ.2012.43 | zarządzenie z dnia 14 czerwca 2012 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie.

Dz.Urz.MZ.2012.43 | zarządzenie z dnia 14 czerwca 2012 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie.

Dz.Urz.MZ.2012.43 | zarządzenie z dnia 14 czerwca 2012 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi.

Dz.Urz.MZ.2012.45 | zarządzenie z dnia 14 czerwca 2012 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi.

Dz.Urz.MZ.2012.45 | zarządzenie z dnia 14 czerwca 2012 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi.

Dz.Urz.MZ.2012.45 | zarządzenie z dnia 14 czerwca 2012 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi.

Dz.Urz.MZ.2012.45 | zarządzenie z dnia 14 czerwca 2012 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi.

Dz.Urz.MZ.2012.45 | zarządzenie z dnia 14 czerwca 2012 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi.

Dz.Urz.MZ.2012.45 | zarządzenie z dnia 14 czerwca 2012 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie.

Dz.Urz.MZ.2012.42 | zarządzenie z dnia 14 czerwca 2012 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie.

Dz.Urz.MZ.2012.42 | zarządzenie z dnia 14 czerwca 2012 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie.

Dz.Urz.MZ.2012.42 | zarządzenie z dnia 14 czerwca 2012 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie.

Dz.Urz.MZ.2012.42 | zarządzenie z dnia 14 czerwca 2012 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie.

Dz.Urz.MZ.2012.42 | zarządzenie z dnia 14 czerwca 2012 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie.

Dz.Urz.MZ.2012.42 | zarządzenie z dnia 14 czerwca 2012 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie.

Dz.Urz.MZ.2012.42 | zarządzenie z dnia 14 czerwca 2012 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu.

Dz.Urz.MZ.2012.41 | zarządzenie z dnia 14 czerwca 2012 r. | Akt obowiązujący